Πώς να υπολογίσετε μια μηνιαία πληρωμή υποθηκών στη Sberbank – τύποι και παραδείγματα

Το περιεχόμενο του άρθρουΠριν λάβετε ένα στεγαστικό δάνειο, θα πρέπει να γνωρίζετε πώς να υπολογίσετε μια υποθήκη στο Sberbank για να προσδιορίσετε το μέγεθος της προκαταβολής και πρώτα να γνωρίζετε το ποσό της υπερπληρωμής. Μπορείτε να το κάνετε με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική αριθμομηχανή στον ιστότοπο της τράπεζας ή επικοινωνώντας απευθείας με τους υπαλλήλους του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Γνωρίζοντας πώς υπολογίζεται το μέγεθος των μηνιαίων δόσεων και ποιες είναι οι πρόσθετες πληρωμές, μπορείτε να καθορίσετε πόσο θα κοστίσει το διαμέρισμα που αγοράστηκε με υποθήκη.

Υπολογισμός στεγαστικού δανείου στη Sberbank

Για να υπολογίσετε την υποθήκη στο Sberbank, θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε το πρόγραμμα δανείου, του οποίου η τράπεζα διαθέτει πολλές για διαφορετικές κατηγορίες πελατών. Αφού γίνει η επιλογή, μπορείτε να προχωρήσετε με τους υπολογισμούς με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν:

 • κόστος στέγασης που αγοράστηκε ·
 • το ποσό των διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων ·
 • ο όρος για τον οποίο προγραμματίζεται η λήψη δανείου ·
 • εκτιμώμενη αξία της ασφάλειας.

Διάταξη σπιτιού και αριθμομηχανή

Επιλογή προγράμματος υποθηκών

Ένα προκαταρκτικό βήμα, πριν από τον υπολογισμό της υποθήκης στο Sberbank, είναι να μελετήσετε όλα τα προτεινόμενα στεγαστικά δάνεια για να βρείτε την πιο κερδοφόρα επιλογή. Η κατανόηση των προγραμμάτων στεγαστικών δανείων θα βοηθήσει τον πίνακα που περιέχει τις κύριες προτάσεις κάθε τύπου στεγαστικών δανείων:

Προγράμματα δανεισμού

Προϋποθέσεις απόκτησης δανείου

Μέγιστη ποσότητα, τρίψτε.

Επιτόκιο (% ετησίως)

Μέγιστη διάρκεια δανείου, έτη

Ελάχιστη προκαταβολή,%

Για νέες οικογένειες

Υποθήκες είναι διαθέσιμες εάν ένας από τους συζύγους ή και τα δύο είναι κάτω των 35 ετών

Από 300.000

9

τριάντα

10

Για νέες οικογένειες σε νέο κτίριο

Η υποθήκη μπορεί να εκδοθεί από νέες οικογένειες για να αγοράσει ακίνητα σε ένα υπό κατασκευή σπίτι

Από 300.000

7.4

τριάντα

είκοσι

Για τελική κατοικία

Υποχρέωση, υποχρεωτική ασφάλιση της ασφάλειας

Από 300.000 έως 85% της εκτιμημένης αξίας της ασφάλειας

9.5

τριάντα

δεκαπέντε

Για αγορά κατοικίας υπό κατασκευή

Εκδίδεται δάνειο για την αγορά κατοικιών υπό κατασκευή, που αγοράζεται από πωλητή διαπιστευμένο από την τράπεζα. Είναι δυνατή η χρήση των κεφαλαίων του κεφαλαίου μητρότητας για την πληρωμή της προκαταβολής

Από 300.000 έως 85% της συμβατικής τιμής των κατοικιών

9.5

τριάντα

15 (50 ελλείψει εγγράφων που επιβεβαιώνουν το εισόδημα)

Για στέγαση

Απαιτείται εγγύηση μέχρι τη στιγμή της τεκμηρίωσης του ακινήτου ως δέσμευσης και επιβεβαίωσης του εισοδήματος του δανειολήπτη

Από 300.000 έως 75% της αξίας του ακινήτου στο πλαίσιο της σύμβασης

11.5

τριάντα

25

εξοχικό

Απαιτείται εγγύηση των ατόμων

Από 300.000 έως 75% του εκτιμώμενου κόστους της υπό κατασκευή εγκατάστασης

10 (11 για την περίοδο έως την τεκμηρίωση του ενυπόθηκου δανείου)

τριάντα

25

Γκαράζ

Παρέχεται δάνειο για την αγορά ή την κατασκευή γκαράζ

Από 45.000

δεκαπέντε

τριάντα

δεκαπέντε

Υποθήκη για αγορά κατοικίας στη δευτερεύουσα αγορά ακινήτων

Μπορείτε να πάρετε υποθήκη μόνο για την αγορά τελικών κατοικιών στη δευτερογενή αγορά

Από 300.000 έως 85% του κόστους στέγασης

9.5

τριάντα

δεκαπέντε

Υποθήκες με κρατική υποστήριξη

Ένα δάνειο εκδίδεται μόνο για την αγορά αντικειμένων στην κύρια αγορά ακινήτων

300.000 έως 8 εκατομμύρια.

11,4

τριάντα

είκοσι

Στρατιωτική υποθήκη

Εκδίδεται σε συμμετέχοντες σε χρηματοδοτούμενο σύστημα ενυπόθηκων δανείων

Έως 2.220.000

10.9

είκοσι

είκοσι

Υποχρεωτική ασφάλιση υποθηκών

Πριν από τον υπολογισμό της υποθήκης στο Sberbank, ο δανειολήπτης πρέπει να λάβει υπόψη το ποσό της υποχρεωτικής ασφάλισης των ασφαλειών, το οποίο προβλέπεται από το νόμο «On Mortgage». Η Τράπεζα προσφέρει να κανονίσει πλήρη ασφάλιση για να προστατεύσει τον εαυτό της και τον πελάτη από όλους τους πιθανούς κινδύνους, αλλά σύμφωνα με το νόμο είναι υποχρεωτική μόνο η ασφάλιση ακινήτων που έχει εγγραφεί ως ασφάλεια..

Το ποσό αποπληρωμής του δανείου περιλαμβάνει το ποσό της ασφάλισης, η ελάχιστη κάλυψη της οποίας δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το ποσό του δανείου για την αγορά κατοικίας. Το κόστος της ετήσιας ασφάλισης κυμαίνεται από 0,09 έως 0,2% του ασφαλισμένου ποσού (εξαρτάται από το έτος παραγγελίας του ακινήτου, τεχνικές προδιαγραφές, κατάσταση κ.λπ.) και από την εμφάνιση ενός ασφαλισμένου συμβάντος, μόνο η τράπεζα θα λάβει αποζημίωση. Προκειμένου να είναι σε θέση να επιστρέψει την προκαταβολή, συνιστάται στον οφειλέτη να ασφαλίσει το ακίνητο ενυπόθηκων δανείων σε πλήρη τιμή.

Μοντέλα σπιτιών κάτω από μια ομπρέλα

Πρόσθετες χρεώσεις και κρυφές χρεώσεις

Η Sberbank, ως ένας από τους μεγαλύτερους δανειστές, δεν χρεώνει τέλος για την έκδοση δανείου και για την εξυπηρέτησή του, ωστόσο, κατά την εξόφληση ενυπόθηκου δανείου μέσω τραπεζικού εμβάσματος, θα χρεωθεί ένας λογαριασμός που ανοίγεται σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Οι κρυφές πληρωμές, οι οποίες εκφράζονται σε αύξηση του επιτοκίου, μπορεί να περιλαμβάνουν ασφάλιστρα για την άρνηση του δανειολήπτη να αναλάβει ασφάλιση ζωής και υγείας ή από υπηρεσίες ηλεκτρονικής εγγραφής συναλλαγών.

Πώς να υπολογίσετε ένα στεγαστικό δάνειο στη Sberbank

Για να υπολογίσετε σωστά την υποθήκη της Sberbank, είναι απαραίτητο να κατανοήσετε τις αρχές του υπολογισμού των τόκων για τη χρήση πιστωτικών κεφαλαίων και να έχετε πλήρη στοιχεία σχετικά με τις παραμέτρους του δανείου. Το κατά προσέγγιση ποσό της υπερπληρωμής και το ποσό των μηνιαίων πληρωμών για ένα καταναλωτικό δάνειο υπολογίζονται σύμφωνα με τους τύπους ανάλογα με τη μέθοδο αποπληρωμής. Οι τρόποι υπολογισμού του ποσού της υποθήκης στο Sberbank περιλαμβάνουν:

 • αριθμομηχανές δανείου
 • χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας Sberbank ·
 • αποστολή αίτησης μέσω του επίσημου ιστότοπου της τράπεζας ·
 • τη δυνατότητα υπολογισμού ανεξάρτητα.

Αριθμομηχανή Sberbank online

Ο αλγόριθμος για τον υπολογισμό μιας υποθήκης στο Sberbank χρησιμοποιώντας μια αριθμομηχανή υποθηκών είναι ο εξής:

 1. Επιλέξτε ένα προϊόν δανείου ενδιαφέροντος στον ιστότοπο της τράπεζας.
 2. Αφού μεταβείτε στη σελίδα με το επιλεγμένο δάνειο, θα εμφανιστεί μια ηλεκτρονική φόρμα αριθμομηχανής.
 3. Συμπληρώστε τα πεδία μετρητή.
 4. Επιλέξτε τον προτιμώμενο τρόπο εμφάνισης πληροφοριών (γράφημα ή πίνακας).
 5. Υπολογίστε την υποθήκη κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί.

Επίσκεψη στο υποκατάστημα της τράπεζας

Ένας από τους τρόπους για να μάθετε πώς υπολογίζεται μια υποθήκη στο Sberbank είναι να επικοινωνήσετε απευθείας με έναν πελάτη σε υπαλλήλους της τράπεζας. Οι ειδικοί δανείου θα είναι σε θέση να απαντήσουν λεπτομερώς σε όλες τις ερωτήσεις σας, να βοηθήσουν στον υπολογισμό της μηνιαίας πληρωμής με βάση τα στοιχεία που παρέχονται σχετικά με το ποσό της προκαταβολής, τους όρους δανείου και το κόστος της αγορασμένης κατοικίας. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου έναντι της αριθμομηχανής Sberbank είναι ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να μιλούν για όλα τα πρόσθετα κόστη που δεν αντικατοπτρίζονται στον αυτόματο υπολογισμό.

Ένας άντρας στο τμήμα στεγαστικών δανείων της Sberbank

Υπολογίστε μόνοι σας την υποθήκη σας στο Sberbank

Όλες οι μέθοδοι αυτόματου υπολογισμού της παροχής στεγαστικών δανείων βασίζονται στους αναπτυγμένους οικονομικούς τύπους, επομένως, εάν θέλετε να κατανοήσετε τα πάντα μόνοι σας, μπορείτε να κάνετε τους υπολογισμούς μόνοι σας. Γι ‘αυτό, είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε τους τύπους δεδομένων σχετικά με το ποσό του δανείου, το μέγεθος της προκαταβολής, το επιτόκιο, τον όρο για τον οποίο εκδίδεται το δάνειο. Οι τύποι υπολογισμού του ποσού των μηνιαίων πληρωμών έχουν ως εξής:

 1. Για προσόδους: Πληρωμή = Ποσό δανείου * (i * (1 + i)? / (1 + i); – 1).
 2. Για διαφοροποιημένο: Πληρωμή = Ποσά δανείου / n + υπόλοιπο * ((i * 30) / 365), όπου i = επιτόκιο, n = διάρκεια δανείου, μήνες.

Τι μπορείτε να μάθετε εάν υπολογίσετε την υποθήκη της Sberbank πριν υπογράψετε συμβόλαιο δανείου

Η δυνατότητα υπολογισμού του κόστους μιας υποθήκης στο Sberbank σάς επιτρέπει να γνωρίζετε εκ των προτέρων το τελικό κόστος της απόκτησης ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη την υπερπληρωμή. Επιπλέον, με τη βοήθεια ενός προκαταρκτικού υπολογισμού δανείου, η Sberbank προσφέρει να εξοικειωθείτε με γραφικές πληροφορίες για την πληρωμή με οπτική εμφάνιση μηνιαίων πληρωμών και το υπόλοιπο του οφειλόμενου ποσού (πρόγραμμα πληρωμών).

Για να καταλάβετε πώς να υπολογίσετε σωστά μια υποθήκη σε μια τράπεζα ταμιευτηρίου, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι όροι του δανείου μπορεί να προβλέπουν πρόσοδο ή διαφορική αποπληρωμή του κύριου ποσού του χρέους και των τόκων σε αυτό. Η κύρια διαφορά μεταξύ αυτών των δύο μεθόδων είναι ότι η πρώτη επιλογή περιλαμβάνει την παραγωγή του ίδιου ποσού κάθε μήνα και η δεύτερη είναι διαφορετική (με σταδιακή μείωση).

Η μέθοδος προσόδου θα είναι πιο επωφελής για όσους αναλαμβάνουν πρόωρη αποπληρωμή, λόγω του γεγονότος ότι αυτό το πρόγραμμα είναι η αρχική αποπληρωμή των τόκων και, στη συνέχεια, το κύριο ποσό του χρέους. Το δεδουλευμένο επιτόκιο είναι προτιμότερο από εκείνους τους δανειολήπτες που δεν είναι σίγουροι για τη σταθερότητα του μελλοντικού εισοδήματος, καθώς η κύρια οικονομική επιβάρυνση στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος εμπίπτει στο πρώτο εξάμηνο της διάρκειας του δανείου.

Γιατί ο προκαταρκτικός υπολογισμός του κόστους της υποθήκης μπορεί να διαφέρει από τον πραγματικό κατά την υπογραφή της σύμβασης

Σύμφωνα με το νόμο για τα καταναλωτικά δάνεια, εάν η σύμβαση ορίζει τρίτα μέρη για τα οποία γίνονται πληρωμές (για παράδειγμα, ασφαλιστικές εταιρείες), τότε το συνολικό κόστος του δανείου μπορεί να διαφέρει από το εκτιμώμενο. Αυτή η κατάσταση εξελίσσεται όταν αλλάζει το μέγεθος των υποχρεωτικών πληρωμών ασφάλισης ή το κόστος της αγοράς κατοικίας. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, μια αλλαγή στο τελικό ποσό της υποθήκης κατά την υπογραφή της σύμβασης δεν έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου