Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έκδοση στεγαστικού δανείου στη Sberbank; Περιγραφή τραπεζικών προγραμμάτων και επιτοκίων

Το περιεχόμενο του άρθρουΤο 2019, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μείωσε τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων τρεις φορές · η τελευταία αλλαγή πραγματοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Τώρα οι πιο ευνοϊκοί όροι ενυπόθηκων δανείων παρέχονται στη Sberbank, στον ιστότοπό της η τράπεζα προσφέρει να υπολογίσει στο διαδίκτυο το πλήρες κόστος του δανείου για την αγορά στέγης χρησιμοποιώντας τον υπολογισμό της παρεχόμενης υποθήκης.

Όροι υποθηκών στη Sberbank

Ο σκοπός του στεγαστικού δανεισμού είναι η αγορά ακινήτων για δανεισμένα κεφάλαια. Αυτό το είδος δανεισμού περιλαμβάνει υπογραφή:

 1. Δάνειο για την έκδοση δανεισμένων κεφαλαίων.
 2. Σύμβαση υποθήκης. Προβλέπεται στην τράπεζα να λάβει εγγύηση αποπληρωμής του εκδοθέντος δανείου, επομένως, η αποκτηθείσα περιουσία γίνεται αντικείμενο δέσμευσης. Σύμφωνα με μια τέτοια συμφωνία, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο δανειολήπτης. Κατά την εγγραφή υποθήκης από συμβολαιογράφο, επιβάλλεται χρέωση στην ιδιοκτησία, παραμένει ενυπόθηκη στην τράπεζα έως ότου εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό του δανείου.

Η τραπεζική πολιτική στον τομέα των στεγαστικών δανείων προς τους πολίτες στοχεύει στην παροχή σε άτομα με προσιτό δανεισμό κεφαλαίων, απλοποιώντας τη διαδικασία επεξεργασίας εγγράφων. Οι δανειολήπτες από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποθήκη στη Sberbank με πιο ευνοϊκούς όρους – αναχρηματοδότηση (εκ νέου δανεισμός) υφιστάμενα ρούβλια και στεγαστικά δάνεια σε ξένο νόμισμα.

Υποθήκη στο Sberbank

Χαρακτηριστικά της υποθήκης το 2019

Οι αλλαγές του Αυγούστου που έγιναν στις προϋποθέσεις για τα στεγαστικά δάνεια στη Sberbank παρείχαν πρόσθετα οφέλη στους δανειολήπτες:

 1. Το επιτόκιο μειώθηκε στο ελάχιστο επίπεδο πριν από την κρίση.
 2. Η ελάχιστη προκαταβολή έχει μειωθεί. Τώρα ξεκινά με 15%.

Σημαντικά θετικά χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων φέτος είναι οι ακόλουθες προϋποθέσεις για την απόκτηση υποθήκης στη Sberbank:

 1. Για να αυξήσουν τις πιθανότητες απόκτησης στεγαστικού δανείου, οι δανειολήπτες μπορούν να προσελκύσουν έως και τρεις συν-δανειολήπτες, των οποίων το εισόδημα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού του δανείου.
 2. Παρέχονται διάφορες βολικές επιλογές αποπληρωμής δανείου. Όταν υποβάλλετε αίτηση για δάνειο, εκδίδεται πιστωτική κάρτα στον πελάτη και, με τη συγκατάθεσή του, η τράπεζα μπορεί να αφαιρέσει χρήματα από τον λογαριασμό της κάρτας.
 3. Υπάρχει δυνατότητα πλήρους ή μερικής πρόωρης αποπληρωμής ενός δανείου χωρίς την καταβολή κυρώσεων.
 4. Μια υποθήκη εκδίδεται σε κοινωνικά ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού (κρατικοί υπάλληλοι, νέες οικογένειες, στρατιωτικό προσωπικό) στο πλαίσιο προτιμησιακών προγραμμάτων. Μέρος του κόστους αυτών των τύπων δανεισμού αντισταθμίζεται από το κράτος.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων μιας υποθήκης ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος το 2019, μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα σημεία:

 • έλλειψη προμήθειας για τη λήψη δανείου ·
 • τη δυνατότητα χρήσης κεφαλαίου μητρότητας για την αποπληρωμή του δανείου ·
 • Μπορείτε να λάβετε έκπτωση στο επιτόκιο για online εγγραφή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.
 • προνόμια στα επιτόκια παρέχονται στους μισθωτούς πελάτες (αποδέκτες εισοδήματος σε τραπεζική κάρτα).

Συμμετοχή στο κρατικό πρόγραμμα “Young Family”

Τα άτομα μπορούν να βασίζονται στην απόκτηση στέγασης στο πλαίσιο του προγράμματος Young Family, υπό την προϋπόθεση ότι ένας από τους συζύγους είναι νεότερος από 35 ετών. Για αυτούς τους δανειολήπτες, ένα δάνειο για την αγορά ακινήτων είναι δυνατό με ετήσιο επιτόκιο 9% κατά την παροχή πιστοποιητικού μισθού ή 10% – ελλείψει επιβεβαίωσης επίσημου εισοδήματος.

Υποθήκες για νέες οικογένειες

Προνομιακή υποθήκη για κρατικούς υπαλλήλους

Η τράπεζα, στο πλαίσιο ενός ειδικού προγράμματος, παρέχει δάνεια σε εργαζόμενους στον προϋπολογισμό – νέους επιστήμονες, εκπαιδευτικούς. Η κρατική υποστήριξη παρέχεται γι ‘αυτούς χρηματοδοτώντας μέρος του κόστους στέγασης. Το κρατικό πιστοποιητικό στέγασης εκδίδεται στον δανειολήπτη και αφού η τράπεζα ανοίξει λογαριασμό στο όνομά του κατά τη μεταφορά κοινωνικής υποθήκης, μεταφέρονται κεφάλαια από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

Προϋποθέσεις έκδοσης υποθήκης στη Sberbank

Μια αίτηση για ενυπόθηκο δάνειο είναι δυνατή σε υποκατάστημα της Sberbank. Μια βολική επιλογή για τον πελάτη είναι να κάνει αίτηση μέσω διαδικτύου. Η τράπεζα αποφασίζει για την έκδοση πιστωτικών κεφαλαίων εντός 2-5 ημερών. Αφού οι υπάλληλοι του πιστωτικού οργανισμού είναι πεπεισμένοι για τη φερεγγυότητα του πελάτη και εγκρίνουν την υποθήκη, ο οφειλέτης λαμβάνει ένα μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο.

Ηλικία δανειολήπτη

Μπορείτε να πάρετε υποθήκη για πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας που έχουν μόνιμη εγγραφή στον τόπο κατοικίας. Ο οφειλέτης πρέπει να είναι άνω των 21 ετών. Οι συνταξιούχοι μπορούν να λάβουν στεγαστικό δάνειο. Για αυτούς, οι περίοδοι αποπληρωμής δανείου μπορούν να μειωθούν, καθώς την ημέρα λήξης της σύμβασης ενυπόθηκων δανείων, ο δανειολήπτης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 75 ετών. Το όριο ηλικίας του δανειολήπτη μειώνεται σε 65 έτη, ελλείψει επιβεβαίωσης του επίσημου εισοδήματος.

Αρχαιότητα

Κατά την εγγραφή ενός δανείου για την αγορά οικιστικών ακινήτων, ο δανειολήπτης πρέπει να έχει τουλάχιστον έξι μήνες εργασιακής εμπειρίας στον τρέχοντα χώρο εργασίας. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η συνολική του εμπειρία πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 έτος. Οι προϋποθέσεις αρχαιότητας δεν ισχύουν για τους μισθούς – εργαζόμενους πολίτες και συνταξιούχους που λαμβάνουν πληρωμές σε τραπεζικό λογαριασμό.

Σταθερό σταθερό εισόδημα

Η Sberbank χορηγεί ένα στεγαστικό δάνειο με ευνοϊκά επιτόκια και θέλει να λάβει εγγυήσεις για την αποπληρωμή των δανεισμένων κεφαλαίων, επομένως απαιτεί υψηλές απαιτήσεις για τη φερεγγυότητα του πελάτη. Κατά τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης δανείου, ο οφειλέτης πρέπει να έχει σταθερό εισόδημα και το υπολογιζόμενο ποσό των μηνιαίων πληρωμών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του μισθού του.

Καλή πιστωτική ιστορία

Η απόδειξη της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας του πελάτη είναι το άψογο πιστωτικό ιστορικό του. Για την έγκριση της αίτησης δανείου, ελέγχονται όλα τα προηγούμενα δάνεια πελατών. Εάν η υπηρεσία εντοπίσει παραβίαση από τον οφειλέτη του προγράμματος πληρωμών ή περιπτώσεις ελλιπούς πληρωμής της επόμενης δόσης, μπορεί να απορριφθεί ένα στεγαστικό δάνειο.

Πιστωτική ιστορία και νομίσματα στις κλίμακες στα χέρια ενός άνδρα

Ποια έγγραφα χρειάζονται για να λάβετε υποθήκη

Για να εξετάσετε μια αίτηση στεγαστικού δανείου, μαζί με το έντυπο αίτησης, πρέπει να δώσετε στην τράπεζα ένα πακέτο εγγράφων:

 • διαβατήριο;
 • πιστοποιητικό εισοδήματος του οφειλέτη ·
 • έγγραφα σχετικά με το ακίνητο για το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εγγραφή της δέσμευσης.

Ελλείψει επιβεβαίωσης επίσημου εισοδήματος, μπορεί να παρουσιαστεί ένα από τα έγγραφα:

 • άδεια οδήγησης;
 • στρατιωτική ταυτότητα;
 • διεθνές διαβατήριο
 • ατομικός αριθμός ασφάλισης προσωπικού λογαριασμού.

Όταν προσελκύετε έναν συν-οφειλέτη για να αποκτήσετε ενυπόθηκο δάνειο, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε το διαβατήριο και το πιστοποιητικό εισοδήματος. Κατά την υποβολή αίτησης για δάνειο στο πλαίσιο του προγράμματος Young Family, παρέχεται επιπλέον πιστοποιητικό γάμου και γέννησης. Μετά την έγκριση της αίτησης, τα έγγραφα σχετικά με το δανεισμένο ακίνητο υποβάλλονται στην τράπεζα και πραγματοποιείται μια αρχική πληρωμή.

Πιστοποιητικό μισθού, βιβλίο εργασίας και διαβατήριο

Ηλεκτρονική εγγραφή συναλλαγών

Οι πελάτες ενός πιστωτικού ιδρύματος μπορούν να εγγραφούν προς πώληση στο Διαδίκτυο χωρίς να επισκεφθούν το Rosreestr. Ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει τα έγγραφα ακίνητης περιουσίας στον διαχειριστή της τράπεζας και να καταβάλει τον κρατικό δασμό στο ποσό των 1400 ρούβλια. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εγγραφείτε:

 • συμφωνία για κοινή συμμετοχή στην κατασκευή κατοικιών μαζί με τον προγραμματιστή ·
 • κυριότητα κατοικίας ή διαμερίσματος στη δευτερογενή αγορά, που εκδόθηκε μετά το 1998.

Το κόστος των υπηρεσιών εγγραφής κυμαίνεται από 5550-10250 ρούβλια, εξαρτάται από την περιοχή κατοικίας του πελάτη και τον τύπο στέγασης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, λαμβάνεται απόσπασμα από το ενοποιημένο μητρώο ακινήτων μέσω e-mail του νέου ιδιοκτήτη του ακινήτου. Οι όροι στεγαστικών δανείων στη Sberbank προβλέπουν εγγραφή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο μειώνοντας το βασικό επιτόκιο στο ποσό του 0,1%.

Όροι υποθηκών στη Sberbank

Οι δραστηριότητες ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στοχεύουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων υποθηκών για έναν συγκεκριμένο πελάτη – τα αιτήματα και τις ευκαιρίες του. Οι οφειλέτες μπορούν να εξοικειωθούν με προσφορές στεγαστικών δανείων στον ιστότοπο της τράπεζας. Για να επιλέξετε την καλύτερη επιλογή δανεισμού, παρέχεται μια αριθμομηχανή δανείου της Sberbank. Με τη βοήθειά του, μπορείτε να υπολογίσετε το μέγιστο μέγεθος δανείου με το διαθέσιμο εισόδημα, να λάβετε κατά προσέγγιση πρόγραμμα αποπληρωμής δανείου.

Νέο κτίριο

Για αυτόν τον τύπο δανεισμού, μπορείτε να δανειστείτε κεφάλαια για να αγοράσετε τελική κατοικία σε νέο κτίριο ή να αγοράσετε ακίνητα στο στάδιο της κατασκευής. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν στέγαση στην ενότητα House Click, όπου οι προγραμματιστές προσφέρουν διαμερίσματα σε 127 συγκροτήματα κατοικιών. Οι όροι υποθηκών στη Sberbank για την αγορά διαμερίσματος σε νέο κτίριο είναι οι εξής:

 • η προκαταβολή είναι τουλάχιστον 15% της τιμής του διαμερίσματος.
 • το μέγιστο ποσό δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 85% του ενυπόθηκου ακινήτου ·
 • η μέγιστη περίοδος δανεισμού είναι 30 έτη ·
 • το ελάχιστο ποσό δανείου δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 300.000 ρούβλια.

Για τέτοιο δανεισμό, προσφέρεται στον οφειλέτη βασικό επιτόκιο 9,5%. Ελλείψει επιβεβαίωσης επίσημου εισοδήματος, οι βασικοί όροι της υποθήκης της Sberbank δεν αλλάζουν. Η εξαίρεση είναι το επιτόκιο – είναι 10,5% και η προκαταβολή – το μέγεθός του δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 50%. Από τις 10 Αυγούστου 2019, ισχύουν τα ελάχιστα επιτόκια στεγαστικού δανεισμού κατά την αγορά ενός διαμερίσματος από έναν πωλητή, το οποίο αποζημιώνει τον οφειλέτη για ένα μέρος των τόκων.

Σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς, μπορεί να επιτευχθεί χαμηλό επιτόκιο 7,5% από τον προγραμματιστή με την παροχή πιστοποιημένου πιστοποιητικού μισθού και 8,5% ελλείψει αυτού. Οι ελάχιστες τιμές ισχύουν για 7 χρόνια. Υπάρχει δυνατότητα απόκτησης δανεισμένων κεφαλαίων σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος των χρημάτων εκδίδεται μετά την εγγραφή της συμμετοχής στα ίδια κεφάλαια στην κατασκευή και το δεύτερο μεταφέρεται έως 24 μήνες μετά την πρώτη δόση και πριν από την υπογραφή της πράξης μεταβίβασης.

Όροι υποθηκών για νέα κτίρια στο Sberbank

Τελειωμένο περίβλημα

Για αυτόν τον τύπο δανεισμού, μπορείτε να αγοράσετε ένα δεύτερο σπίτι. Για να αποκτήσετε μια υποθήκη κατοικίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αποκτηθέν διαμέρισμα ή την υπάρχουσα ιδιοκτησία. Σύμφωνα με τους όρους της υποθήκης στο Sberbank, εκδίδονται δανεισμένα κεφάλαια:

 • για έως 30 χρόνια ·
 • εντός των ορίων των ποσών – από 300.000 ρούβλια, αλλά όχι περισσότερο από 85% του κόστους στέγασης.

Όταν δανείζεστε για αγορά κατοικίας στη δευτερογενή αγορά, η προκαταβολή ξεκινά από το 15% της αξίας των ακινήτων και ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% εάν δεν υπάρχει επιβεβαίωση του επίσημου εισοδήματος του δανειολήπτη. Το επιτόκιο για την παροχή πιστοποιημένου πιστοποιητικού μισθού είναι 9,5%, διαφορετικά είναι 10,5% ετησίως.

Δάνειο για την αγορά τελικών κατοικιών στο Sberbank

εξοχικό

Ένα ειδικό προϊόν ενυπόθηκων δανείων παρέχεται για την αγορά ακινήτων προαστιακών. Τα δανεισμένα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

 • απόκτηση γης;
 • αγορά ή κατασκευή καλοκαιρινής κατοικίας και άλλων χώρων καταναλωτών.

Τα χρήματα εκδίδονται με τους ακόλουθους όρους στεγαστικών δανείων στην Sberbank:

 • πραγματοποίηση αρχικής συνεισφοράς τουλάχιστον 25% της αξίας της πιστωτικής διευκόλυνσης ·
 • η μέγιστη περίοδος δανεισμού είναι 30 έτη ·
 • τα κεφάλαια του δανείου κυμαίνονται από 300.000 ρούβλια έως 75% του ποσού του δανείου.

Όροι έκδοσης υποθήκης για την αγορά προαστιακών ακινήτων στο Sberbank

Κατασκευή σπιτιού

Λόγω των λαμβανόμενων δανεισμένων κεφαλαίων, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μεμονωμένη κατασκευή κατοικιών μόνοι τους ή με τη βοήθεια του προγραμματιστή. Τα χρήματα εκδίδονται με 10% ετησίως. Οι όροι υποθηκών στη Sberbank προβλέπουν την έκδοση κεφαλαίων για την κατασκευή ενός κτιρίου κατοικιών:

 • στο ποσό των 300.000 ρούβλια έως το 75% της αξίας του αντικειμένου.
 • για έως 30 χρόνια ·
 • κατά την προκαταβολή του 25% της εκτιμημένης αξίας των ακινήτων.

Όροι έκδοσης δανείου για την κατασκευή κατοικίας στο Sberbank

Στρατιωτική υποθήκη

Αυτός ο τύπος δανεισμού για την αγορά ενός διαμερίσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από στρατιώτες 3 χρόνια μετά την εγγραφή και την καταχώριση του μητρώου των συμμετεχόντων στο σύστημα σωρευτικής υποθήκης. Επί του παρόντος, οι ετήσιες μεταφορές από τον κρατικό προϋπολογισμό στον προσωπικό λογαριασμό ενός στρατιώτη ανέρχονται σε 260.000 ρούβλια. Με χαμηλό κόστος στέγασης, ο οφειλέτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το συσσωρευμένο μέρος για να κάνει μια αρχική πληρωμή και να εξοφλήσει το χρέος.

Σε περίπτωση ανεπαρκών χρημάτων, είναι απαραίτητο να καταθέσετε επιπλέον ασήμαντα ποσά ιδίων χρημάτων. Για να λάβετε δάνειο 10,9% ετησίως, το στρατιωτικό προσωπικό μπορεί:

 • μετά την εκτέλεση 21 ετών ·
 • για περίοδο 3 έως 20 ετών ή μέχρι την ηλικία των 45 ετών ·
 • στο ποσό των 2.200.000 ρούβλια
 • με το 20% του κόστους στέγασης.

Όροι Στρατιωτικών Στεγαστικών Δανείων στη Sberbank

Υποθήκες με κεφάλαιο μητρότητας

Όταν αγοράζει ένα σπίτι με πίστωση, ο οφειλέτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια του κεφαλαίου μητρότητας για να εξοφλήσει μέρος του χρέους. Αυτό δεν θα επηρεάσει το μέγεθος του επιτοκίου. Κατά την υποβολή αίτησης για δάνειο, οι οφειλέτες υποβάλλουν επιπλέον ένα κρατικό πιστοποιητικό για το κεφάλαιο μητρότητας και ένα πιστοποιητικό από το Ταμείο Συντάξεων σχετικά με το υπόλοιπο των κεφαλαίων στον λογαριασμό. Αφού λάβετε ένα δάνειο, πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο Ταμείο Συντάξεων με δήλωση σχετικά με τη μεταφορά χρημάτων εντός 6 μηνών.

Υποθήκες με κεφάλαιο μητρότητας

Επιτόκιο στεγαστικών δανείων στη Sberbank

Κατά την υποβολή αίτησης για στεγαστικό δάνειο, αναφέρεται το βασικό επιτόκιο που παρέχεται στους μισθούς πελάτες. Οι συνθήκες υποθηκών στη Sberbank υποδηλώνουν μείωση κατά 0,1% κατά την εγγραφή ιδιοκτησίας του ακινήτου στο Διαδίκτυο ή αύξηση:

 • 1% απουσία ασφάλισης ζωής και υγείας ·
 • 0,5% για πελάτες άλλων τραπεζών.

Τα βασικά επιτόκια για ενυπόθηκα προϊόντα παρέχονται στον πίνακα:

Το όνομα του προϊόντος

Τιμή με κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (%)

Το ποσοστό ελλείψει πληροφοριών (%)

Νέα κτίρια

9.5

10.5

Προώθηση από τον προγραμματιστή

7.5

8.5

Μεταπωλητές

9.5

10,510

Πρόγραμμα Young Family

9

εξοχικό

9.5

Ατομική κατασκευή

10

Στρατιωτική υποθήκη

10.9

Χρειάζομαι ασφάλιση

Κατά την υπογραφή μιας σύμβασης στεγαστικού δανείου, οι ειδικοί ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προσφέρουν να κανονίσουν ασφάλιση ζωής και υγείας, καθώς και ακίνητα. Η αξία του μπορεί να καταβληθεί με μία μόνο πληρωμή κατά τη στιγμή της αγοράς ή να κατανεμηθεί για ολόκληρη την περίοδο του δανείου και να καταβληθεί κάθε μήνα, αλλά θα πρέπει να πληρώσετε τόκους στην τράπεζα για το υπόλοιπο του ποσού.

Υποχρεωτική ασφάλιση υποθηκών

Κατά την υποβολή αίτησης για δάνειο, η ακίνητη περιουσία δεσμεύεται σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και χρησιμεύει ως εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Οι όροι της σύμβασης δανείου συνεπάγονται υποχρεωτική ασφάλιση του ακινήτου σε περίπτωση ζημιάς ή πλήρους απώλειας. Έτσι, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προσπαθεί να προστατευθεί από τον κίνδυνο απώλειας εξασφαλίσεων και μη αποπληρωμής δανεισμένων κεφαλαίων.

Ασφάλιση υποθηκών στη Sberbank

Εθελοντική ασφάλιση

Σε περίπτωση άρνησης αγοράς ασφάλισης, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, όταν εκδίδει πιστωτικά κεφάλαια, αυξάνει το βασικό επιτόκιο κατά 1% ετησίως, αν και η ασφάλιση ζωής και υγείας δεν είναι υποχρεωτική. Η ασφάλιση μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια εργασίας ή ασθένειας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι υποχρεώσεις αποπληρωμής χρέους βαρύνουν την ασφαλιστική εταιρεία..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου