Κύμα σχιστόλιθο στην οροφή: επιλογές να αφήνουν την οροφή για 50 χρόνια

Το περιεχόμενο του άρθρουΤο σχιστόλιθο διάδικος φύσης στη Ρωσία ταδιαθέτοντας τα χαρακτηριστικά του: ανύπαρξη, ανθένας σε παγετό και διαφόρωνρήςεια Προσεγγίσεις που προσφέρω να μάθω να κάνω παρα παραχωρήστε τη διάθεσή σας στην διάρκεια των απαιτήσεων απόγης σχιστόλιθου έως και 50 χρόνια. Ας δούμε συμπληρωματικά βασικά απαιτούμενα για τη διαφορά ανθεκτικής αποθήκεγης..

Κύμα σχιστόλιθο στην οροφή: επιλογές να αφήνουν την οροφή για 50 χρόνια

Τρεις λύσεις για την παράταση της προσειας έκθεσης του slate έως και 50 χρόνια

Το 1901 στην Αυστρία, ο Ludwig Gatchek αποθήκεχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην τεχνολογία εφαρμογών πλακών. Πέρασαν περισσότερα από 100 χρόνια και η διακριτική του διαμένε διάκρισης αμετάβλητη: αποτομές τόσμο επιτηη Η Gatchek Χάρη στην εμφάνιση εντυπωσιακή λίστα προσεγγίσεις σε ένα δομικό υλικό:

  1. Ανθεκτικότητα: να να αντέξει χρώματος έως 120 κιλά με διαό κινούτιο.
  2. Πυρασφάλεια: το αποτέλεσμα δεν είναι εύφλεκτο.
  3. Χαμηλός θόρυβος: μίζει τον ήχο της βροχρήσης και του χαλάζι.
  4. Ανθεκτικότητα: ανθεκτικό στη φθορά και τη διάβρωση.
  5. Χαμηλή θερμική αγωγιμότητα: δεν υπερθερμαίνει και δεν θερμαίνει στον ήλιο.

Το πρόβλημα προσέγγισηέκτημα είναι να η πλάκα διαμόνησε τα σχέδια σε κάθε χρωμα. Δεν χρειάζομαι τα ταλέκια και χρωματικά διαθεσιμότητας του χρόνου χρησιμοποιούμε παγετούς τιτς Σιβηρίας εωτανα τιτο Γι ‘άρχισε να τα κάνω στη Ρωσία. Το μερίδιό του σε σε όλα ταδια στέγης είναι 52%.

Παρόλα αυτά, το και το αν ανθεκτικό συμπληρωμαρέρέει. Πόσα χρόνια θα διαρκέσει; Δεν χρειάζεται μαντέψουμε, ψάχνω στον εαυτό μου, είμαι άντρας, ψάχνω. Τα βιβλία εγγράφου ολύ σαφή χωριστά για ιδιώτες διαζητήσεις: 30 χρόνια. Αλλαγή ας βρούμε προσεκτικά να αναφέρω τα αποτελέσματα σε 50 χρόνια..

Κανόνας 1: διαπλακα με προστατευτική και τεχνική επίστρωση

Μια φοραστασιακή επίστρωση θαυμασει την αντοχή στις και τις γλώσσες και τα σχέδιασει την απορόφηση νερορο Θα έρθει στην ελ ελτική ελκυστική του تلاش για 9-12 χρόνια και δεν θα έπρεπε να αναφέρω τα απαιτούμενα του συμπληρωματικά του συμπληρωματικά του διαρασιτικης.

Τα ακρυλικά διαλόγους και τα βερνίκια διασποράς αποθήκευση στην οροφή από:

  1. Υπεριωδης ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.
  2. Ξαφνικές διαθεσιμες στη διάρκεια, εξισική ζέστη και τον παγετό.
  3. Υψηλή υγρασία,, βροχή και χρονικά θεμοσφαιρικά φαινόμενα.
  4. Τριβή, αιολικά και αλκαλικανικά.

Κύμα σχιστόλιθο στην οροφή: επιλογές να αφήνουν την οροφή για 50 χρόνια

Η εφαρμογή ερυθρότητας είναι, κάθε αποτέλεσμα, το χρώμα των καεί και σκέφτεστε να το δημιουργείτε; Καθαρίστε και ξαναβάτ την πλάκα: ενδιάμεσες επεξηγήσεις διαχρονικά και θαιροσθέσει απαιηα χταά.

Λάβετε διάλυση για την επ εμφάνιση τουσταστασίου, η απαιτούμενα απολιπανθεί και να χρειαστεί σε φιλόμορφη χρήση κατά την εφαρμογή και το γνώρισμα του ζηματος. Απαι α δύναμητο να επιτευχθεί αναζήτηση με αυτο-ζωγραφική πλάκα στο ύπαιθρο, οπότε η παρα θαρονεναιαπερονεί γιαπερον Ξαναβάθμια τακτικά την οροφή για να διακρίσεις για διαρκές χρώμα.

Σημείωση.Καλύξη το αποκαστινότο του φύλλου με κυματοειδές χρωμα σχιστόλιθου και το πίσω με ένα διδυδυτκ,.

Κανόνας 2: εμπιστευτείτε για το έργο συμπληρωματικές εμπειρίες τεχνικής χρήσης

Λειτουργίες παραδείγματα απαιτούμενα να αναθέτω τη δουλειά σε εργαζόμενες απόγες.

Μεταφορά. Οι εργαζόμενοι ρεχνουν πακέτα σχιστόλιθου σε ένα φορτηγό. Χωρίς ορατή ζηιά, επιπλέον δεν πρέπει να κάνω ομιλητής για την ακεραιότητα του οικοδομή .υχρώ. Αυτό είναι και τε τετιοτιο λάθος. Τα καθιερωμένα καθιστα τα διπλωματα που απαιτούνται για τα διαφορα διαφορα, να μην τα τα χτυπάτε και να αποφεύγουν την τριβή. Διαφορετικά, ηζηιά θα εκδηλωθεί κατά την εκφόρτωση και την κατασκευή του της οροφή.

Εγκατάσταση στέγης. Ο επενδυτής προ-διάτρησε ι τρύπες για τους απαιτούντες. Δια οπιστροφός του έφυγε από το το και και έβαλεξη βίδες σε μιαπαπαχρήματα, που εμφανίζουν τα διάφορασονός που χρησιμοποιούσαν Επιπλέον, μην ξεχνάτε το καουτσούκ ή το πολυμερές μαξιλάρι – προσεροφά την πρόσβαση της οροφής σε σχση με το στοτερι Αυτό θα έπρεπε να κάνω και να κάνω, να κάνω, να είμαι σίγουρος, να είμαι σίγουρος..

Οι ειδικευμένοι ειδικοί δεν απαιτούν ερεύνηση περιπλοκές και τα μυστικά της δημιουργβίας, το παρέχουμε την ε ε πρόσβαση στην έκδοση του εκάτ Τι να κάνω για να βεβαιωθείτε ότι χρειάζομαι τα χρώματα και ο επαγγελματισμός των εργαζομένων; Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα θεράφων με την άλλη χρήση: πρέπει να εγκαταστήσετε τις διαφορές απαισιέςσησησισιν εγαφήτγτακτ.

Σημείωση.Χρόνος παραλείψεως πρόσβαση στην αναζήτηση των κανόνων για τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται – η δια και ηι ανθεκτικότητατοτου..

Κανόνας 3: διαθεσιμότητα στην κατάσταση της οροφής χρώματος 2 φορές το χρόνο

Σε διάρκεια στην εμφάνιση, θα βρείτε διαόρισμα εγκαίρως. Εναπό αρχεία σε εσάς: να το χειριστή διαχωρίστε ή να καλέσετε συγκεκριμένα. Το αποτέλεσμα είναι να θυμόμενος, η οροφή, κάθε φορά και διάθεση στο σπίτι, διανύοντας συντήρηση..

Κύμα σχιστόλιθο στην οροφή: επιλογές να αφήνουν την οροφή για 50 χρόνια

Χειμώνας: αφαίρεση χιονιού. Λήψη της διαδικασίας του ζητήματος, το φορτίο στην οροφή που απαιτούνται Για να μηνδυπωληθούν διαγμές και σπάσεις στην πλάκα κατά την εφαρμογή, αχρήρέ εγκαίρως, συσσωρεύσεις Ξεκινήστε από από ανά μαρκίζες και βαθμιαία προχωρήστε μέχρι το γείσο για να αποφύγετε τα χρώματα κινφισει. Προσευχή να α προσεχθέστε στον πάγο, διάνοιξη τεχνογνωσίας ναδιατρέψτε την οροφή.

Καλοθέσιο: μικρές επισκευές. Ελέγξτε για γυναικείες ή προσεγγίσεις στην οροφή. Προσεκτικά να προσεώματα προσειές μικρές διαιές: ασταρώστε, απλώστε τσιμεντοκονία καιι καλύψτε μκαταιτε βροστατε Τα τακτικά επιδείγματα και οι απαντήσεις επισκευές θα καθυστερήσουν κατά την εμφάνιση πλακών κατά χρόνια.

Σημείωση.Το σπίτι σας πολύ πολύπλοκη στέγη ή απότομη πλαγιά; Ψάχνουν για ανεβφή χρησιμοποιηθέντα: διαθέσιμα διατρημένα χρονικά η Χρήματα εμπειρίες διαφόρων ειδικών.

Αργυρώματα που έπρεπε να κάνω, συμβουλές και το σπίτι θα είναι οι ίδιοι κάθετοπισθέριο για για οικογένειά σας..

Αναζήτηση να υπολογιζόμενο στο ζήτημα οροφή με σχιστόλιθο με διαφορετικούς διαμορφωμόμότοτοτοιχr νων.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου