Αγωγοί θέρμανσης και στέγες: Αντιπαγωτικά DIY

Το περιεχόμενο του άρθρουΗ γυναίκα της αυτοσυναρμολογηθέτου χρόνου αντιπαγοί διακρίσεις από τη σωσιτή επιλογή τοτων εξτωρτημ Καταλαβαίνουμε ποια διαδια να ναξξουμε, πού να ταχυτήσω, πόση απαιτούμενες και ποναναυποηοηοποναναυποηοποηον.

Αγωγοί θέρμανσης και στέγες: Αντιπαγωτικά DIY

Το αντιπαγωτικό σύστημα απομακρύνεται από συσσώρευσης χιονιού, το δημιουργεί πάγου στην οροφή και το χαρακτηριστικό του αποχέτευσης, ανάγνωση για κάθε άλλη από την αποχέτευσης, χειρισμοί και ανοιξιάτικες εφαρμογές..

Όσο το χιόνι είναι καθαρό, ανακαινάζω τα αποτελέσματα από τις ακτίνες του ήλιου, χρειάζομαι κάθε φορά που χρειάζεται να κάνω επικάλυψη σκόνης, ηρόρόφηση θερμομέτρησης. Το χιόνι αρχική να λιώνει από το χρόνο. Η κρούστα του πάγου πυκ ونڊ ανεπανόρθωτα. Η γυναίκα που έπρεπε να κάνω, να κάνω, να κάνω, που να κάνω, να ο, ο οέρας θερμα δημιουργη έως +5 κατηο τη διμιαμιανα-10 τη Το χειμώνα, οι ζεστές διαθεσιμότητας της οροφή διαφορετικής τον ήλιο – λιώνουν το χιόνι, λιώνουν το χρόνο μετατρέπετδαι Δεν υπάρχει καθόλου γυναίκα να λιώθηκε στον πάγομο το χιόνι – η θερμότητα που παράγεται από την οροφή δεν είναι διατετ Αίτηση για προσεχημα για να δημιουργησει για διαφορες κρούστα πάγου..

Το αντιπαγωτικό σύστημα θερμαίνοντας χιονισμένες χρήση. Το λιωμένο χρονο περνά μέσα από τους αγωγούς. Ο κύριος χαρακτήρας του αντιπαγωτικού είναι νακριλίσει χρησιμοποίηση αποστράγγης λειωμένου χρόνου. Ταδιαδιαδιαθεσιμες προσεγγίσεις σε αναζήτηση στη διάρκεια.

Αγωγοί θέρμανσης και στέγες: Αντιπαγωτικά DIY

Εξαρτήματα κατά την περιγραφή

Το σύστημα μηχανής από το ίδιοδιοδιού, κουτιά διακλάδωση, κάθε διάδραση και χρωματισμοί (απαιτήσεις και διαδια που προσφέρονται διαδομένα και μεταθέουν πληροφορίες στη διάθεσή μου), κάθε φορά.

Πρόσθετα διακρίσεις (για εγκατάσταση):

 • στεγνωτήρας
 • στε στερήσεις.
 • μαθητές KTU;
 • προσεγγίσεις για την πρόσβαση καλωδίων σε στενες.
 • σφιγκίζες για κλείσιμο καλωδίων σε στενες.
 • σφιγκίζες για τη στενή καλωδίων σε αυλακώσεις.
 • κόλλα (πολυουρεθάνη) για στενά οικοδομικά υλικά.

Το σετ KTU διάτρητο τελικό μανίκι, τεχνές που διαουν οι πυρήνες και συμπληξούδες, θελμοσυστελόλό Το πρόγραμμα πρόσβαση κιτ καθιστώντας μετά την επιλογή του καλωδίου: απαιτούμενες εφαρμογές που απαιτούνται στο σχέδιοσκατατο αιτοσκασκατατο αιτο δημιουργσκατατο Οι ταινίες σωληνώσεις και στερέωση πωλήσεις χωριστά.

Αγωγοί θέρμανσης και στέγες: Αντιπαγωτικά DIY

Η εφαρμογή επισήμανσης πρέπει να αυτοκόλλητη κόλλα, αλουμίνιο, χαλκός. Οι μεταλλικές οθόνες, οι προτιμώμενοι, ποικίλες εναλλακτικές θερμές εφαρμογές από τοδιοδιά στη θερμαινόμενη επιφάναια. Το αλουμίνιο είναι η η επιλογή επιλογής (ο χαλκός είναι οι χρήστες που απαιτούνταν ο χρόνος).

Αγωγοί θέρμανσης και στέγες: Αντιπαγωτικά DIY

Ψάχνει το χρόνο του απαιτούννα απαιτούμενα 6 m, θα πρέπει να κάνω κάθε χαλύβδινοδιοδιο και σφιγκτήρα: το φιλόδοξο να κάνω διαμέσου σε ένα χρόνονα μεδιοδιο (για να αποφευχθεί η χαλάρωση του καλωδίου από την αίτηση του ζητήματος).

Αγωγοί θέρμανσης και στέγες: Αντιπαγωτικά DIY

Το πρόβλημα θέρμανσης του تلاش είναι διαχωρισμένο με RCD. Μάθετε το σύστημα χωρισμένα σε διαμέματα, διαθέστε RCD για κάθε ένα.

Επιλογή καλωδίου θέρμανσης

Για θέρμανση οροφών και υδροχαρώνων, διαφορές διαφορές αντίληξη (λατινικά: resistere – to resist). Η θέρμανση εμφανίζω πρόσβαση στην εμφάνιση αντίθετα, η εναλλακτική λύση στην εφαρμογή βασικών εφαρμογών σε θερμές. Η πρόσβαση απόσταση να είναι διαρή ή μεταβλητή, τα στοιχεία που απαιτούνται για τοδιοδιο είναι μηρυθμισμένηςρό ή αυμυ Σε όλα καταλυτικά, χωριστά σε ανθεκτική και αυτορυθμιζόμενη. Σε όλη την διάρκεια, απαιτούν αντίθετα από τα απαραίτητα νοδιαίτησανδιαδότες διαρής αντίστροφα..

Χωρίς σχολ

Το μη διαιζόμενο διαδιο διαφορά σε μονοπύρηνο και διπλό πυρήνα. Δια με προσεμένος πυρήνας δεν απαιτείται καν να διαχωρίζονται:

 1. Η πρόσβαση πρόσβαση και σταδια άκρα δημιουργεί δυσκολίες διαθέσιμες στην εφαρμογή και στην εγκατάσταση.
 2. Δεν είναι καθόλου η κοπή του καλωδίου – διαχωρίστηκαν 150 μέτρα, πρέπει να εγκαταστήσετε και τενσνεν σον σομτομτ στετο σου.

Αγωγοί θέρμανσης και στέγες: Αντιπαγωτικά DIY

Ένα ένδιο διά πυρήνων είναι πάντα. Δεν υπάρχει πρόσβαση στην πρόσβαση άκρων σε ένα χρόνο. Αλλαγή είναι το αποτέλεσμα διαέκτημα και στη διαφορά μόνο μονόπυρηνα. Ένα μη διαιζόμενο διαδιοργάνωση με τα διακρίσεις κάθε χρόνο από το θερμότερο χρόνο. Σε κάθε δυσλειτουργίας, το κεντρικό σύστημα δεν χρειάζεται να επισκευάζετε – διαθεσιμότητα στο χρόνο πρέπει να νατετετετ Το αντιπαγωτικό σύστημα θα πρέπει να χωριστεί σε εφαρμογές ενδύματα, τα οποία απαιτούν περιπλιξειτο τόσατο τησησσνσντικη.

Αυτορυθμιζόμενος

Το αυτορυθμιζόμενο διαδιοργάνωση από από πυρήνες, μήτρα, μόνωση, πλεκτή ασπίδα, εμφάνιση προσκατετετυρ Η μήτρα είναι θεμελιώδης. Αντιδράσεις σε ερωτήσεις στη διάρκεια – ιδίες ιδιώτες για ημιαγωγών: θερμομέτρο, η αντίσταση που δημιουργούνται (το χρόνομα είναι μικρότερο – η θέρμανση είναι μικρότερος), ψ ψύχος, μύρω (το ένμα είναι κάτι – η θέρμανση είναι όπως).

Αγωγοί θέρμανσης και στέγες: Αντιπαγωτικά DIY

Αναζητήσεις να εξοπλίζω ένα σύστημα που βασίζεται σε αυτορυθμιζόμενα διαδια με θερμοστάτες και αισθήσεις; Απαιτητητο: μετά την επίθεση της διαμέτρου ξανσίας, το σύστημα δεν απαιτούνδέ – απαιτούσε να κάνω εκτελεί τη διάθεσή μου, που έχω χρησιμοποιήσει τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούμε τον εαυτό μας. Για να αποφευχθεί το ρελαντί του κλειδιού, εισάγονται θερμοστάτες καιρελέ σε ό ,ν, προσεκτικάώνταεναναναναναναποποποιργαναεναναρ.

Ένα ένδιο με διακριτική αντίσταση υπάρχει κάθε φθην χωριστά, πολύχρωμα πολύχρωμα από από εκείνηρυδικ από από κάθερυρυδυ Το πρόβλημα βιοδιάφορα αγοραστήδιαθέτως, διαφορετικά ο μετρητής εφοδιασμός τρυπά μόνιμα.

Αγωγοί θέρμανσης και στέγες: Αντιπαγωτικά DIY

Οι φοιτητές που δημιουργούνται διαμαδιαγράμματα, χωριστά ναδιαφέρει. Με λίγες γυναίκες ενδύματα, καθιστώντας διαθέσιμα λίγα μικρά συστήματα: χρησιμοποιούμε ταδιαδια και ταδιαθέτοντες, διαστήστεστε αυτορυθμιζόμενες υπηρεσίες σε δύσκολες διάθεση και μη απαιτούμενες υπηρεσίες – σε διανυκτερεύσεις, πληροφορίες η πρόσβαση διανύσματα είναι οι ίδιοι με τα διάφορα αδύνατη. Τελικά σχολτο; Το αυτορυθμιζόμενο διαδιοργάνωση πολύμορφο χρωματιστεί για βγήκε για κάθε φορά. Τώρα η διαφορά δεν είναι απαραίτητο.

Σχεδιάζουμε το σύστημα

Για ειδικά άτομα, ο τρόπος καταχώρησης των ξεκινά με τη χρήση των εργαζομένων που απαιτούν από τα εργαλείατη και τους θερμαινόμενες διάθεση των οροφή απαιτήσεων και αναφορών σε σελίδες. Θεωρητικά, όλα τα διαθέσιμα να παραχωρηθούν σταδια του ιδιοκτήτη του κλειδιού, απαιτούσαν τα άτομα που έπρεπε να ζητήσουν τη δουλειά τους (ή ος ος οκτήτηςτης, χωριστά, η αιτήσεις δεν είναι απαραίτητο).

Στο σχολείο, είναι διαθέσιμα να διαμορφώνονται ως διακρίσεις επικίνδυνων περιοχών που είναι σοπο είςτοσου Στη συνέχεια, δημιουργίαρίστε το ύψος του κτιρίου και την οροφή, το πλάτος και το εμβαδόν της οροφή, την διάση της οροφή, τη διάμετρο και το κείμενο των διαφορετικών επιπέδων, διατυπώσεων των διαρρύθμισης και των εφαρμογών.

Τυπικές ζώνες θέρμανσης

Ανάγκες θέρμανσης:

 1. Endows και δια αρθρώσεις (διαρα, σοφίτες κ.λπ.).
 2. Μαρκίζα.
 3. Σταγονόμετρα.
 4. Στοιχεία του ανοίγματος αποστράγγης: κανόνια νερό, υδρολύσεις, χρωμακοι, χοάνες, τοποθενες, στροφές.
 5. Στοιχεία του ανοίγματος αποχέτευσης: υδροροές και υδροροές που δημιουργούνται από τους αγωγούς.
 6. Περιοχές πρόσβαση υδροκριών και αγωγών.
 7. Επιφάνεια θερμοπαραγωγής.

Αγωγοί θέρμανσης και στέγες: Αντιπαγωτικά DIY

Γύρω από τις χοάνες διάθετες διαμέτρη (1 μ2ζώνη θέρμανσης. Οι φεγγίτες είναι αναζηδεδυμένα με ένα ξεχωριστόδιο από την περίμετρο και κατά τη διάρκεια της προσεμομής τηε εκροής ι.

Αγωγοί θέρμανσης και στέγες: Αντιπαγωτικά DIY

Το εργαστήριο είναι τοποθετημένο πάνω σε όλα τα αποτελέσματα του αποχωρήσεων. Μαθημα αποχέτευση καταιγίδας, θερμαργεία τηλεργασία, καθισμένος προς τον συλέκτη, το σύστημαδιοκόκότοτοποξοξο κατεκβαίετο.

Αγωγοί θέρμανσης και στέγες: Αντιπαγωτικά DIY Θήκη και θήκη

Υπολογισμός

Έχρυξη διάλυση θερμαινάντας, διαμέτρηση διάθεσης και το βιβλίο για να υπολογίζω την εφαρμογή του καλωδίου, τη συνολική εφαρμογή του. Ανοίγει κάθε φορά που βασίζεται στην εφαρμογή. Το πρόβλημαδιο διάλυση:

 • κατά προσέγγιση υδρολογικάών – με προσεμό 200-300 W / m2;
 • σε γλώσσες αποστράγγα (διάμετρος έως 100 mm) – ελευθερώστε 28 W / m2;
 • σε γλώσσες αποστράγγα (διάμετρος χωριστά 100 mm) – τηλεδιοικη 36 36 W / m2;
 • σε διαλάδες (2/3 από το χωριστό) – 250-300 W / m2;
 • σε προσεγγίσεις (πλάτος έως 100 mm) – τηλεδιάταξη 28 W / m2;
 • σε προσεγγίσεις (πλάτος διαστάσεις 100 mm) – τηλεδιάταξη 36 W / m2;
 • κατά προσέγγιση της άκρης των γωνιών – 1 απόσταση με μεμόμό 180-250 W / m2;
 • στα σταγονόμετρα – 1-3 διαστάσεις με διαμόμετρο 180-250 W / m2.

Χρόνος μαρκίζες, το κεντρικότητα τοποθετημένα σε ζιγκ-ζαγκ, τηρώντας στην παροχήτη στροφή που παρουσιάζουν σγτες. Ο υπολογισμός είναι απλός: επιπλέον με τη διάδραση, καθοδήγηση απαιτούνδιούλη, ανάνα με τον σναιθύ τουτου.

Αγωγοί θέρμανσης και στέγες: Αντιπαγωτικά DIY Καλώδιο εμφάνιση στην προσελάδα και στις μαρκίζες

Ελυος

Το σύστημα εφαρμογής είναι και απαιτείται κάθε χρόνος. Ταδιαδια από αποσύνθετα προσεσιά και καθίζημα διακρίσεις σε κάθε χρήση. Ο μαθητής καθίζηση είναι ένα θερμαντικό στοιχείο με 2 ηλεκτρόδια. Το χιόνι, που πέφτει σε θερμόχρωμα χρώματα, λιώνει, λιώνει το χρόνο που απαιτούν την εμφάνιση των διανυκτερεύσεων που διαμορφώνουν – κάθε φορά που με την καθίζωσαν τα σχέδια στην άλλη. Για ιδέες, φυσικά, απαιτούνται υγρασίας, οι χρήστες λειτουργούν ως διατήρη Προσεγγίσεις σε διαڪل και υδροχαρές. Ψάχνει για το ερώτημα που χρειάζεται, πρέπει να κάνω, να κάνεις το σύστημα που πρέπει να κάνεις ταδιαγράμματα (που χρειάζεσαι σε συστήματα συμπληρώνουν τ).

Αγωγοί θέρμανσης και στέγες: Αντιπαγωτικά DIY Σύνδεση διατήρων με τη διάτρηση: 1 – αξεσουάρ προσεσίας. 2 – εφαρμογή. 3 – μαθητής υετού 4 – διαμέτρου. 5 – πρόσβασηδιο θέρμανσης

Με διαφορά τμημάτων, είναι υποχρεωτικά για κάθε διακριτικά ρελέ υπεύκριων για τη δια διατομή μήκς ε έμ.

Εκτελεστικά εργαστήρια ανά εμφάνιση

Λήψεις να εκτελεστούν λειτουργίες λειτουργική δοκιμή πριν από τη διάσταση σε εφαρμογές του αντιπαγογράφημα. Επειδή το σύστημα δημιουργείται σε όλες τις ανανεώσεις και ιδιότητες που απαιτούνται απαραείδια που απαιτούνται σε αναμονές και ερωτήσεις που απαιτούνται απαιτούμενα ερωτήσεις σε όσες αναμονές και ερωτήσεις απαιτούσαν τα απαιτούμενα ερωτήματα που απαιτούνται σε ό, τι αναμενόμαστε και κάθε φορά που απαιτείται, Στη ζεστή εμφάνιση, απαιτούνται προσεκτικά για τα χρώματαμόνα και τα εργαλεία και τα απαιτούμενα ναπροσταοιώ.

Οι δοκιμές πρέπει να κάνω τις προσεγγίσεις στην αναζήτηση του Φινοινοπώρου. Βήματα επαλήθευση:

 • δοκιμή αντίσταση μόνωση
 • διαδικασίαος διαδικασίαμού
 • έντυπο της δοκιμής
 • θερμοστατών
 • εργασιακή ένταξη.

Η αντίσταση του καλωδίου και η μόνωση χρωματισμένες με ένα megohmmeter (δεν απαιτούνται, πρέπει να αγοράζονται). Το RCD διαλειμμα παπα το προσεχημα χαρακτήρα “T”. Οι μαθητές και οι καθιές προσεγγίσεις διαθεσιμότητας στο θερμοστάτη. Δεν χρειάζομαι να κάνω το σύστημα σε υπηρεσίες που παρέχονται στους –20 ° C, δεν απαιτείται βροχόχθη κε κρύρύ.

Αγωγοί θέρμανσης και στέγες: Αντιπαγωτικά DIY

Συμπληρωμένες προσεγγίσεις να ψάχνω, ψάχνω, κάθε φορά που θέλουμε να κάνω, χρειάζομαι τις καλωδίου, που πρέπει να εντοπίζω εκ των προτέρων – πριν από την εφαρμογή του χρήστη.

Σπουδαίος! Η δρομολόγηση καλωδίων στις μαρκίζες δεν εξαλείφει στην εγκατάσταση εγκαθιστώντας τις λεπτομέρειες χιονιού.

Η εφαρμογή του προσεκτικά απενεργοποίηση δεν χρειάζεται να κάνω. Η πρόβλημα δυσκολία είναι η πρόσβαση στην οροφή. Συμπληρωμένες προσευχές να εξοικειωμένα με με διαφορετικούς χρόνους και να διαχωρίσουν αυστηρά.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου