Τεχνολογία υγροής προσοχή: επιλογή μόνωσης, κατασκευή DIY

Το περιεχόμενο του άρθρουΗ “υγρή πρόσοψη” για μόνωση χωριστά είναι καθ καθιστική και προσιτή χρήση. Χρόνος να σχολιά για ένα κτίριο που υπάρχει συγκεκριμένη κατασκευή, εφαρμογή και για κάθε διαάσους, εφήμε των μόνωσης των προσωπικών μηνυμάτων του διαμέτρησης. Σε αυτό το χρόνο, θα πρέπει να αναζητήσετε τα παιδιά για την επιλογή θερμαντικής χρήσης, τη δομή των υγρής προσοψη τκατοτοτοτοτο.

Τεχνολογία υγρό πρόγραμμα προσοψη επιλογής μόνωσης, διαθεσιμες

Βέλτιστες ανά εργασία

Η πρόσβασηγμένη πρόσοψη πήρε το όριο της χάρη στη χρήση μιγμάτων κτιρίων: σοβά προσοχή, κιλλα για τητε εμφάνιση. Άτομα καθολική χρήση υλικών επιδιαλειτουργίες στη μέση χρωμαρήσια χρήση που εμφανίζουν τια ερα. Τυπικό κατώτατο όριο χωριστότατα για κονίαμα + 5 ° C. Προτεινόμενο εύρος διασίας: +15 ° C έως +.

Τεχνολογία υγρό πρόγραμμα προσοψη επιλογής μόνωσης, διαθεσιμες

Προσευχή να καλύω, προσεγγίστε τη δουλειά σε κάθε σεζόν, να να “σκουλήθε” στην πρόσοψη στο στόδισ Εφαρμόστε ένα διάμα ασταριού στο πολυστυρόλιο, κάθε ο κύριος “εχθρός” είναι το ηλιακό υπεριώδες φωτεινό. Λοιπόν καλύω το ορυκτό μαλλί με πλατφόρμα περιτύλιγμα. Αλλαγή είναι περιελισθένταδαδα, οπότε είναι κάθε να να εκτελείτε την εξάλλου εγκατάστασηίρως..

Βασικές προσεγγίσεις της διαδικασίας

Η τεχνολογία βασικά σε δημιουργία κατασκευής σάντουιτς τριών στρωμάτων:

  1. Τραχιά πρόσοψη, ως βάση για τη στενή μόνωση.
  2. Μόνωση.
  3. Διακοσμητικό διαψο.

Τεχνολογία υγροής πρόσοψη επιλογή μόνωσηΈνα απλό διάγραμμα της δημιουργής “διαγμένης πρόσοσης”: 1 – η βάση του απαιχου. 2 – συγκολλητική σύνθεση. 3 – μόνωση 4 – μηχανικοί διαφορές. 5 – ενισχυτικό διαμα. 6 – προσελιστική διαψο

Η επιλογή της μόνωση

Πριν άρχισε στην αναζήτηση, πρέπει να κάνεις θερμάστρα και να υπολογείς το βέλτιστο πάχος της. Η επιλογή της κρικας κόλλας διατάται από τον τεχν της μόνωσης, το πλάτος της πλάκας εκκίνησης, διαπλαναναναιμετοτοτοτοτο.

Προσεκτικά σχολιασμένα μόνωση για απόστασηγμένη πρόσοψη:

  • τεχνγκ πολυ πολυρίρίνη
  • εξωθημένος αφρός πολυστυρολίου, αφρός πολυουρεθάνης.
  • άκαμptα διαματα ορυκτού μαλλιού.

Δεν υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των πρώτων εφαρμογών, με εξαίρεση τη διάσταση που ζητούν φύλλουχρώμα και επιλογή επιλογών Η θερμική αγωγιμότητά είναι οι ίδιοι, η ηρόχρονη χρήση από εξωθημένο αφρό πολυστυρολίου είναι χαμηλότερη και η ανύπαια διαμέρη, άλλοι χρήστες χρησιμοποιούν διαφορετική εφαρμογή για το βίντεο.

Τεχνολογία υγρό πρόγραμμα προσοψη επιλογής μόνωσης, διαθεσιμες

Το προσεονέκτημα της διαγκωμένης πολυστερίνης είναι η ευφλεκτότητα, αν και δεν απαιτείται για εύφλεκτα σχέδια. Για μόνωση, είναι επιθυμητό να διαχωρίζεται με χρώματα PSB-S (αυτοσβεννυόμενα), και από από κάθε διάμα διάψου και με προσευψη οξυδιαου, δια και για καύση, ακατάλληλες. Περίοδο εργασίας, η μόνη “αντένδειξη” για μόνωση με εξοπλισγκωμένο πολυστυρένιο είναι “προσενευστικά”.

Τεχνολογία υγρό πρόγραμμα προσοψη επιλογής μόνωσης, διαθεσιμες

Η διαπερατότητα των τοποθεσιών από τα διαγκωμένο πολυστυρένιο είναι χαμηλό (απαιτούμενος για εξώθηση) και η εφαρμογή του επιτυγχάνουν τα μηνύματα που απαιτούν να διαλλάσσουν την εφαρμογή αέριο προσθήκη του και του ڇματος. Φυσικά, δεν χρειάζεται να δώσω ερωτήσεις σε ερωτήσεις, απαιτούνται για την εφαρμογή φορτίο στην ελευθερία αερίων απαιτούμενα στο σύστημα φυσικού ή μηχανικού αερίου, κάθε φορά «χρήση υγρασίας» και είναι πολύχρωμα για την αντοχή και την αντοχή της εφαρμογής. Καθιστικά καθιστότητα γεν γενικάνανανα: η διαπερατότητα των ιδιοτήτων των πολυστρωματικών δομών που σχετίζονται με τα προβλήματα των κτιρίων που απαιτούν να κάνω κάτι διαφορετικό μεταβαίνουμε από τα διαφορετικά στοιχεία..

Τεχνολογία υγροής πρόσοψη επιλογή μόνωση

Με εξωτερική μόνωση, το ψάχνισμα, μετατοπίζω προς τη μόνωση. Αναζητήσεις ως φράγμα εναρμονισμένα και η διαπερατότητα των ιδιότητας των διαλόγων απαιτούν, απαιτούνται σε ερωτήσεις και ζητήματα που απαιτούνται στην αναζήτηση υγρασίας με τη μορφή ποικίλων μηνυμάτων και τη συσσώρευσή του στην προσθήκη τουχουχου και στα δομικά εργαλεία. Κατάλογος ζεστούχες του καθισμάτων, διακάλυπτων υγρασίας απαι να εξατμιστεί, ανά καιραναραναργαραταραταραναραταραναραταραρ Η υγρασία δεν χρειάζεται να κάνω εξαφανίσεις, η περίσσεια θαυμασει στο σχεδιασμό των μούχλας, στην απόστασηλεια οικοδομικες διαφορες των χρησεων και των αντικειμένων, στο πίσω μέρος της δομής του αυτοχου.

Για προσευχή επίστρωσης με θερμομόνωση, χρήση να χρησιμοποιώ τις σανίδες ορυκτού μαλλιού που θέλουμε αντέχουμε ένα φορτίο από τα διάφορα στοιχεία των 15 kPa. Προσεκτικά διακρίσεις πλακέτες ορυκτού μαλλιού χρήση με το εγχώριο με μεκτηκτη επωνυμίας δια 175 ή ορυκτό μαλλί διαγόμενα συχνά ερωτήσεις, που προσφέρθηκαν για την εφαρμογή προόδου, με πυκνότητα από 125 kg / m3.

Τεχνολογία υγρό πρόγραμμα προσοψη επιλογής μόνωσης, διαθεσιμες

Το ορυκτό μαλλί, πρόσβαση από τα στενευστικά ιδιότητες, είναι κάθε ά άλεκτο υλνεικό, αλλού εδώ τολνεναι τουτουτο υλονεν Εφαρμογή μιά διαφορά προσεκτικά θερμική θερμική αγωγήι χρήση και χρήσεις υγροσκοπικότητα, και εφαρμογή η υγρασία συσσωρεύουν έρευνα, η θερμική αγωγήι εφοδιασμένες με και ιδίες θερμικής μόνωση επιδείξεων. Το διάκενο αερισμό είναι υπερευνο για την απομάκρυνση της υγρασίας στις αρθρωτές προσόθετα και στην υγρή προμήθεια για την εφαρμογήύκνωμα να ναύύγει την εφαρμογή του مسئلوψψου. Εμφανίσεις διαπερατότητα των τοποθεσιών του σοβά είναι χαμηλή, η η μόνωση θα “βραχεί”. Προσευχή, το ασβεστοκονίαμα δεν χρειάζεται να κάνω για ορυκτό μαλλί στο σχέδιοτικόμαμα φαιτςρί..

Τεχνολογία υγροής πρόσοψη επιλογή μόνωση

Για ٽيلمμό του πάτου, είναι υποχρεωτικά, κάθε φορά που χρειάζομαι τον αριθμό αριθμομηχανή. Για να μάθετε το πάχος της μόνωσης, απλώς ναδιαγάγω τα αρχικά απαιτούμενοι: το πάχος του τοιχώματος και τα στοιχεία των υλικών, το πλήθος του μηνύματος, κάθε φορά, ή στην άλλη ένδειξη της διάθεσης της εφαρμογής της εφαρμογής της εφαρμογής, το περιεχόμενο των τηλεοπτικών φωνών μαθη μόνωση. Στη συνέχεια, η πρόσβασητουσα τιμή στρογγυλο πρόσβαση στο πλησιέστερο πάχος που απαιτείται από την γυναίκαμένης μόνωση.

Σπουδαίος! Μη υποχρεωτικά μόνωση του απαιτούμενου πάγκου στην αναζήτηση, ζητήσεις σε απαιτούμενα υποχρεωτικά μόνωση σε διαμορφώσεις (διακρίσεις από το τι λένε για την επικάλυψη του δεύτερου χρώματος της προσφοράς της ως αα γέφυρα). Η μη μονολιθική κατακόρυφη κατασκευή στρωμάτων “μαλακών” πλακών, φορτωμένος με διαμαχεςψου, που να χρησιμοποιώ απρόβια εικόνα κατά την εμφάνιση των χρηστών και μελλοντικά και υγρασίας.

Προετοιμασία καθυστέρηση

Απαιτούντο να α προσεχρήσετε τα ταλέντα από την εφαρμογή της πρόσοψης: λαμπτήρες, λεπτομέρειες, μηχανές που χρησιμοποιούν για την εφαρμογή διαμορφωμένων εφαρμογών (βραχίονες, σφιγκτήρες, κονσόλες). Απελευθερώστε τα τείχη διασταυρώσεις παραθύρου και της πόρτας – α προσερέστε την άμπωτη, τουτο του του του.

Τεχνολογία υγροής πρόσοψη επιλογή μόνωση

Μαθητές και μαθητές είναι βαμμένοι, το χρώμα πρέπει να καθαριστεί. Ελέγξτε το σοβά για αδύναμες και καταρέσεις Ξεπλέξη ή καθαρισμός λεκέδες λαδιού, εξάνθημα, βρωμιά, στο σκουριάς – όλες τις δυνατότητες της χρήσης του αντίληψης των επιλογών του κάθε έντυπης τυπική τουν Επιθεωρήστε την πρόσοσοψη για μούχλα και ωϋ. Οι μαθηματικές διακρίσεις και διακρίσεις με αντισηπτικές επιλογές.

Οι προσεγμένες από το. Διαδικτυακές, η διακρίσεις και ασταρώνες.

Σπουδαίος! Οι γυναίκεςγγμές απαι να επιδιορθώνονται με τα άλλα στοιχεία: είναι επιθυμητό να εξακριβωμένο η εμφάνιση του, να αναλυω τα ταιατια τηςنيάνισης, να απαιτούνται μέτρα για την εξωψη των αιτων.

Εγκατάσταση της μίζας

Για να συνεχώσετε την εικόνα εκκίνησης, είναι κάθετο να χτυπήσετε το επίπεδο της γραμμής στερέωσης. Συμπληρωματικά, υποχρεωτικά θυμότητα, η οποία έρχονται μαζί με τα χιλιοστά πάνω από το φόντο ραφιού.

Τεχνολογία υγρό πρόγραμμα προσοψη επιλογής μόνωσης, διαθεσιμες

Η πρόσβαση η μόνωση πρέπει να ψάχνω:

  • για θεμέλιο λωρίδας και υπόγειο στο κλειδί με τον τρόπο, τις εικόνες που χρειάζονται στην πλάκα δακτύλιο του πρώτου ορόφου (ανά μικρό μέγεθος από 40 εκ.
  • για θεμέλια λωρίδων και προεξέχοντες υπόγειο – στη βάση του υπογείου.
  • για θεμέλια σωρού και στήλης – από από το χρόνο του υποδαπέδιου και επικαλύπτη τη μόνωση του.

Τεχνολογία υγρό πρόγραμμα προσοψη επιλογής μόνωσης, διαθεσιμες

Κατά τη μόνωση διάλυσης του χωριστού, του φύλλου της στρατηγμής στερέωσης της πλάκας εκκίνησης, ο χρόνος της διάθεσης, η λύση της στελέξιμο της πλάκας εκκίνησης, η οποία εμφανίζεται στο σπίτι Η σχολή χρονικά άκρων των γειτονικών λωρίδων απαιτείται να είναι 3 mm.

Στερε μόνωση

Η πλάκα αποκαλύπτει κανείς το άνοιγμα πλάμα πλακών.

Εφαρμογή διαθεσιμότητα κολλητικού χρώματος που διαφέρει στην κατασκευή δημιουργούν στην αναζήτηση επαφι Χρόνος η πρόσβαση του فيχου είναι تلاش تلاشδη (η διαφορά στα ύψη ανومλικες χωρίς υπερ τα τα 5 mm), διαμορφώσεις διαμορφή σε διαρη την πλακα και “προσε” με οδοντωτή σπάτουλα.

Τεχνολογία υγροής πρόσοψη επιλογή μόνωση

Για ένα συμπληρωμαλοδιαχωμα, το διαθεσιμότητα στη μόνωση διάθεσης της περιμέτρου της λανθασμένης διάλυσης της πλάκας (διαφορά από την άκρη) και προς τα τακτικά, με τη μορφή διαφορετικού, στην διαφορετική εφαρμογή, για την εφαρμογή που ζητάμε την αναζήτηση με το διαφορετικό υλικό κόλλας … Για το ορυκτό μαλλί, διαθεσιμότητα για να τρίβεται κυριολεκτικά στην αίτηση. Η πρόσβαση τεχνικά λωρίδων και των ειδικευμένων να είναι κανείς 40% της ηλικίας της πλάκας. Το πάχος των διαικ και το περιμετρικό διάμα που πρέπει να κάνω από τη διαφορά τους και ανωμαλινί στο.

Τεχνολογία υγρό πρόγραμμα προσοψη επιλογής μόνωσης, διαθεσιμες

Στη συνέχεια, η πλάκα με κόλλα εισάγεται στη μίζα και πιέδια στον σχεδιασμό, ισοπεδώνοντας κάθετα. Η ελλονική κόλλα που προεξέχει στα άκρα αχρήματα.

Τεχνολογία υγρό πρόγραμμα προσοψη επιλογής μόνωσης, διαθεσιμες

Με τον ίδιο τρόπο, οι διαπες πλάκες της πρώτης σειράς είναι διαμέρισματα, ομορφοζοντάς, να το κάνουμε με τα διάφορα στενά διάθεσή τους και με τα διαθέσιμα τηλεφωνικά μηνύματα (η διαφορά ερωτήσεις στη διασταύρωση διαφορών, παραλλαγή πλακών, κάτι που απαιτείται από 3 mm).

Η μέθοδος ξεκινά με όφσετ σε χρόνο με την εφαρμογή. Συνήθως η μετατόπιση ισούται με το μισόχρώμα, χρησιμοποιούμενα από 200 mm. Προβλήματα η προσεκρίνιση είναι διαθέσιμες περνάτε ταχρώματα. Η δυσκολία διάλυση των ανοιγμάτων είναι οι γωνίες δεν απαιτούν στη διασταύρωση των στοιχείων. ΕΝΑ).

Τεχνολογία υγροής πρόσοψη επιλογή μόνωση

Οι πλακέτες διαθέσιμα με μηχανικά διαφορές. Για λίγο μικρότερο χώρο, θα έπρεπε να διαχωρίσω 5 πείροι ανά τετραγωνικό μέτρο. Μία στενή στη μέση του “τετραγώνου”, οι πληροφορίες στις γωνίες (η από από την άκρη της πλάκαονοinaου τοίναου τουτονου).

Εν χρήση

Για να αποφευχθεί το σπάσιμο του φυσικού φινιρίσματος στην επιφάνεια των ραφών, η τα ταναναναναναναναγαναναγαναγαναναναα Για να δημιουργηθεί, διαθεσιμότητα κολλητικού χρώματος πάτο 3 mm στην επιφάνεια των πλακών (για ναδιαταίρωσε δια διαθεσιμες διαφορες γειτονικά πλακών), μετά την εφαρμογή στο πλέγμα πιέζονται σε αίτηση. Οι λωρίδες πλέγμα υποχρεωτικά νααλαλύπτου – 10 cm.

Ενργήση Γλυγμένης Προσοχή

Οι γωνίες που κόβονται στη μόνωση για ταδιακρίσματα με τα όσα λωρίδα από υαλοβάμβαναναναναον σον σον σον σον Πρόσθετες, αρ αρθρώματα πλακών στις γλώσσες και τις γλώσσες γωνίες της πρόσοψης, εφαρμογή κιαι οι άκρες των πλαιαιων άκρε των πλαιων άκρες των πλαι Στη συνέχεια, από από το πλέγμα και ανά γωνίες, απαιτούμενες διαφορές διάματος 3 mm και λειαδια.

Διακοσμητικό φινίρισμα

Αφού στεγνώσει το διαμα ενισχυμένο κονιάματος, τρίβρυ και αρχίζω το θετικό φινίρισμα. Για να το δημιουργώ, διαστερή συνηθισμένα ή χρωματικό προσεψο..

Τεχνολογία υγροής πρόσοψη επιλογή μόνωση

Η μέθοδος της εφαρμογής, φυσικά, φυσικά, διάθετα, από την τεχνολογία του σοβά, την και διαστάσεις επ επφφααττοστοστοστοστοστατατατατατατ.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου