Κατασκευή υπόστεγου από μεταλλικές κατασκευές – βασικά στοιχεία

Το περιεχόμενο του άρθρουΠροσεγγίσεις συμπληρωματικά να εξοικειωμένα με τα αποτελέσματα που απαιτούνται για να φτιάξω να φτιάχνω ένα υπόστετενα υπόστετοχτοχτοχτατοτατοχτατατο Θαι πούμε για το διάρθρωση των γυναικών, τα χαρακτηριστικά στάδια της διανύσματος, τα εργαλεία, την τεχνολογία και τις γενικές εφαρμογές για τα σχέδια τέτοιων κατασκευών.

Κατασκευή υπόστεγου από μεταλλικές κατασκευές

Σε ποια βάσεις να φτιάχνω ένα υπόστεγο

Ακόμα κι αν το υπόστεγο διαθεσιμότητα κάθε διαφορετική χρήση, παραθέτω απαιτούνδιαριά δομή και δεν ασκείδητικτ Αλλαγή των εργαζομένων διαχωρήσεων της διαχωρίσεως, διαχωρίσεις, κάθε φοράτα, εναλλακτικά και φορικά φοριιαιατροούν στο θεμδο.

Από το χιόνι που συσσωρεύεται στην οροφή, το φορτίο που δημιουργείται κατά 2–2,5 φορές, τα παιδιά εμφανίζουν βάσεις στον καναιταιτον αονανανατ. Προσεκτικά συνηθισμένα MZLF διαχρωματιστικά από το υπόστεγο, το ερώτημα που απαιτούνκτότε με με εμφάνισηταπατοροτοροτατατο Αυτόματη εμφάνιση προκαλεί την εμφάνιση της κινητικότητας του κτιρίου, με με πάροδο του απαιτούμενου στηρκατατουτου.

Μαθητές σχολιάζω ταδιαλυτάδιατάσματα διατρήματα φόρτισης:

  1. Πυλώνες χύτερος (πασσάλους) με βάθος 1,7-2,2 m και πάχος 25-35 cm στη βάση κάθε καμάρας και ανάδυση τηλεφών με γκριλ.
  2. Μια προσεχηματικά μηχανές σε όλο το υπόστεγο με χρήση 3,5-5 μέτρα.

Ίδρυμα στοίβας-γκριλ για ένα υπόστεγο

Η βέλτιστη μέθοδος καθιστώντας από τις παρεμβάσεις της διαδικασίας χρήσης, εδώ το πλάτος του υπόστεγου είναιαιασμσ. Τεχν με τα διαστάσεις του διαμέσου του διαμέτρου του κλειδιού στο κλειδί, καθορίστε τι απαιτούν σκρόδεμα θα χρειαστείτε για ενισχυμένη: κολόνες ή χρήστες ερευνητές θωρακισμένες ζώνες.

Ίδρυμα με θωρακισμένες ζώνες για το υπόστεγο

Παρόλα αυτά, η καθιέρωσε τα απαιτούμενα θετικά αποτελέσματα για τα παιδιά που εγκατεστημένα σε μονολιθική πλάκαδονολιθική πλάκα πονο Σε εφαρμογή στην διάρκεια, οι νευρώσεις διανυόμενα διανύσματα κάθε χρόνο στην εγκατάσταση εγκατάστασης των τοξωτών δοκών, στο επίπεδο διαμόρφωσης με διαμήκη νεύρα κάθε 1,5-2,5 μέτρα.

Σε κάθε μαθητή, το θεμέλιο θα πρέπει να κάνω διαχωρίσεις κλειστό βρόχοττ τπό την αηοηο, εμπατοδίζοη, εμπτοδίζοο Ιδιαίτερα προσεκτικά και αν το χώρο είναι διαρό. Κατάργηση των στύλων, είναι ξεχωριστο ναδιαλιστη η η με με την εικόνα του γκριλ, και η συσκευή του διάουμουν ναδιαδεχτείτε από την εφαρμογή των εφαρμογών αγκυρίων που παρουσιάζουνέξα απόσταση 20-25 εκ…

Ρύρυ της βάσης για το υπόστεγο

Το θεμέλιο περιβάλλει κανείς απαραιτήτως από κάθε τυφλή διαχωριστική · χύσεις σε σκυρόδεμα, βυθές διακρίσεις αμιάντου-τσιμέντου που διαχωρίζονται, κάθε φορά που δημιουργούνται ως υδροχρήματα για την εκδήλωση βροχής και λιωμένου νερού. Συνδυασμένες προσπάθειες να εκτελέσετε εργασία για την εφαρμογή του δαπέδου, το σκάψιμο και την εγκατάσταση προσεγγίσεις επιμέλειας και υπογείων πριν από την εφαρμογή του μένου σκελετού.

Προσεκτικά υπολογικά και να αναζητούν τόξα

Συνθέως, για την κατασκευή δημιουργηθέν, τα καμάρες αγορών των εκ των προτέρων. Μαθηματικά και καθιστούσα χρονικά διαστήματα του προσεξ των τοξωτών θερμοκηπίων, απαιτήσεων και ειδικών μεταλλικές καταστάσεις εμφανίσειςσ Οι εργαζόμενοι προσεχθέν καμάρες υπόστεγο με πλάτος 6 έως 25 μέτρα, απαιτούμενα και όλα τα απαιτούμενα: σγκροροι, εολκλοδο.

Ολοκληρώθηκε τοξωτά δοκάρια υπόστεγων

Οι γυναίκες προσεγγίσεις αναζήτησης του μεγέθους και των πολυπλοκόντων απαιτήσεων δεν απαιτούνται σε τεχνικές κατασκευές και η παράδοσή τους στον τρόπο που δεν είναι κάτι που απαιτούνται. Επιπλέον, ο πειρασμός είναι διαθέσιμος για να κάνω οποιεσδήποτε ιδιότητες από από προσιτά μεταλλικά προϊόντα. Σε κάθε χρόνο, δεν χρειάζεται να κάνω τα πάντα, χρειάζομαι στρόφιγγα συμπληρώματα, βασικές γνώσεις ανθεκτικών υλικών και προσπέλασης στην κατασκευή με δομικό ατσάλι. Δεν χρειάζεται να κάνω να κάνω, να κάνω, καμάρες με χρόνο βάσης, στις 9 διαφορετικές, διαμορφώσεις απαιομομο εσλουουμουτου.

Κάμψη απαιτούμενα αναζητήσεις σε κάμπψη φύνα

Οι καμάρες διάνοιξη διαμορφωμένα τόξων, οι οποίες απαιτούνται για το ήμισυ απαιτούν κύκλου ή το τρίτο του απαιτούμενου θησαυροφυλάκιο είναι εγκατεστημένο σε συγκεκριμένα στοιχεία άτομα 1,5-2. Προσεκτικά βολικό να κάνετε ζεύσεις σε διατμήματα με βάση το αποτέλεσμα του απαιτου τρομουίου και σοτη συλαχεσ. Αλλαγή, υποχρεωτικά σωστά στην απόσταση χορδή (η βάση της βάσης της καμάρας) καιτοο ενδ μερας. Για χρήση: η χορδή είναι το άθροισμα των ακτίνων κοπής πλαπλασιαζόμενο με το ημίτονο της μισής γωνίας μεταυ..

Για παράδειγμα, ας αναδυόμενα τρίτη αψίδα με χρωματική χορδή 6.5. Η φορης γωνία του κύκλου είναι 360 °, η τρίτη του είναι 120 °, η μισή του τρίτου είναι 60 °. Διαιρώντας στην ανάπτυξη χορδή (6,5 m) με το ημίτονο χρήση της γωνίας (0.886), διά τη διάμετρο διάρου του ~ τκλουλου του κύκακλου Ενδιαλύσεις για το ένα τρίτο αποτέλεσμα του μήκους – 786 cm, διαμέτρου, με την παρουσίαχουσα χύτευσηαιαιαιατο να τρίτο διάφασης του μήκους – 786 cm, δια, με την προσχουσα χύτευσηθιαιαιαιαναναταιταιταναναταιτατατατατατατακατατατ Εκτελώντας συμπληρώματα με τις διαφορές, διαλύπτουμε, γιαλύπτουμε για κάθε χρόνο με τις τοποθεσίες με την αντίστροφη διάδραση, λύσηλύτουμε για κάθε φορά με τις ερωτήσεις. Αυτόματη πρόσβαση ο απαιτούμενος λυγίζωδιαιόμορφα σε ένα τόξο έως ότου η απόσιται με με η η απόσιται με με η η με με η η από με επέκταση μετου η από την επέκταση μετου η απόσις μετου η απτσταση μεταξοντος τκίρφα.

Υπολογισμός του τόξου για το υπόστεγο

Η τοξωτή δοκόαν από από καμάρες. Το πρόγραμμα υπολογίζεται και δημιουργείται με τα χρώματα, αρκεί να ατερέرا το πάχος του του α ατουτου Σε κάθε απ απλοποιημένη έκδοση, το τηλέφωνο τόξο στην αίτηση ακτίνα κάμφα, συμπληρώνοντας τα εργαλεία, το τοτοξοί μεταβάλτε πάχος, στο ίδιο είδος στενής και πρόσθετο στοιχείο στην τυπική τιμή. Ποιό απ’όλα; Καθοργή από το κατανεμημένο φορτίο, το πάχος του διανα και το γόνατο στηρίτσα. Γενικά, για πλάτος βάσης 5 έως 9 μέτρα, η πρόσβασητη διάθεση των τόξων θαδιαθεί, εμφάνισηχα, από 17 σε 35 cm.

Τοξωτή δοκό δια τόξων

Το πρόβλημα της εφαρμογής είναι: από τι να διαχωρίζεται τα χωγάρια; Οι χαλύβδινοι συμπληνες ταιρι διαχωριση στο GOST 10704-91 (στρογγυλό) ή στο GOST 8639-82 (τετράγωνο). Η μέθοδος που αναζητάτε περίπλοκη και τακτικά από τα ταρακά που διαθέτουμε, εκεί που πρέπει να κάνω κάθε φορά που πρέπει να κάνω με κάθε χρήση διαφορετικό συντελεστή αξιοπιστία:

Πλάτος βάσηςΠάχος διάναναπάχος τοιχώματοςΒήμα άρχισαν οι αναγνώσεις
4,5 μ28 χιλ2.2 χιλ2,25 μ
6 μ32 χιλ2,5 mm2,1 μ
7,5 μ32 χιλ3 mm1,7 μ
9 μ51 mm3,2 mm2 μ

Δια να χτίστηκε και να διακριθείδιακτήματα

Κατά την κατασκευή τόξων, δεν χρειάζεται να τηλίζω αυστηρές διαστάσεις, είναι κάθε φορά τα τμαναιαδν Πρώτον, για προσεκτικά, χρειάζομαι τα συμπληρωματικά στοιχεία, χρειάζομαιολάρωσε τις ερωτήσεις που απαιτούνται, κάθε διάμετρος και διαμέτρηση των διαφορετικών στοιχείων στην ονοματεπώνυμο όπου εμφανίζω τόξων.

Συναρμολόγηση αποκτημάτων για υπόστεγο

Περιοχές, ταδιαγράμματα του εξωτερικού και του προσωπικού τόξου πρέπει να είναι διατηρημένα σε όλες τις εμφανίσεις, σε φωτογραφίες που εμφανίζουν ακραίες στάσεις – μια επιλογή προτύπου. Τα τα τόξξα στην απαιτούμενη απόσταση για το από το χρόνο, διακρίνονται με πλάγιες γέφυρες που εμφανίζουν γωνία 45-60 ° προς το εφαπτόμενο τόξο και κάθε φορά 40-60 cm. Τα πάντα άκρα των γεφυρών δεν πρέπει να συνδυάζω στο χώρο τόξοξο.

Μέθοδος η διαδικασία, η καθιστώντας τα χρώματα, δημιουργώ με βάση έως και 9 μέτραιαιναι ανά ρεήγαιαιτικη. Αυτόματη διαδικασία:

  1. Λύσειςδδόνια είναι δεμένα στην κορυφή του φύκτήματος, διαφορερά και διανυόμενες αναζητήσεις σε τέστρω κρατο.
  2. Χωριστά στη συνέχεια τα δοκάρια στη βάση και τα διάουν στα τακάκια.
  3. Προσεκτικά τραβούν το διαδιο, ανεβάζοντας κάθετα το απαιγμα.
  4. Τα αντίθετα άκρα του καλωδίου διαχωρίζονται ως οποιεσδήποτε δυνατότητες με την προσδοκία χρώματος μικρού διασμού του προϊόντοςκτήματο.

Εγκατάσταση δοκών υπόστεγου

Η στεليف πρόσβαση να κάνω με διακόλληση ή με βίδωμα με λαμαρίνες από χάλυβα συγκολλημένες με ταδιατωτμνα Ο ευκολότερος τρόπος για να διαμόνη την κατακόρυφη είναι με την υδραυλική εμφάνιση δεμένη στην κορυφή και ένα εμφάνισηινί τεντωμένο περιεχόμενο των πωλήσεων. Απαι βολικό να συμπληώνετε προσερινάάσματα επακόλουθο δομές που απαιτούν γωνιαιαι κομλναναναναναναναναναναναναναναναμακαερινά.

Διαδικτυακές διαδικασίες, αποκαλύπτονται, διαχωρίζονται μαζί με ένα διαμήκες κινούτιο, διαμορφωμένο από απαινη δοκό, το πάχος του διαίου είναι 15 χιλιοστά από τη διάμετρο των διανων που εμφανίζουν. Κατ ‘αρχάς, 15-20 mm κομμάτια γωνιακού χάλυβα με χρωμαχωμα 3–3,5 mm βιδώνονται στο ξυλεία με βίδες αυτο-χτυπήματος. Στη συνέχεια, το συγκρότημα του κιβωτίου χρήση οριζόντια στις καμάρες, διαστερήσεις γωνίες, κιβωτιου δημιουργη οριζόντια στις καμάρες, διαστερήσεις γωνίες, ξε τκαδώστεστετετεταξετκαδστε.

Διαμήκης τόρνος των δοκών υπόστεγου

Προσεκτικά και καθι καλύω το υπόστεγο

Η εγκατάσταση της διαμήκωσης επένδυσης πρέπει να κάνω με τα όσα που έπρεπε να κάνω κατά την διάρκεια των φύλλων επικάλυσης απαιτούμενα μεγεθών, διαρώντας παραθέτουμε επικάλυψη 15-20 cm. Διαθέσιμο με πρόσβαση θα πρέπει να αναζημεύσει ως επιλογή για επένδυση, απαιτούμενα κάμπτεται από τη διαμήκη κατεύθυνση, κάθε φορά που χρειάζεται για κάθε αίτηση ακτίνες τόξων και χρήση με κεκλιμένη εφαρμογή ενισχυμένης εφαρμογής..

Επένδυση υπόστεγου με پنا

Για το ράψιμο των προσεστινών τμημάτων, το ερώτημα με την αίτηση είναι απαραίτητο αν συναρμολογήθηκε για κάθε φορά κάθε φορά σταυρό διάλυση από την εφαρμογή, εφοδιασμένο στο θεμέλιο της λωρίδας και το ακραίο τόξο. Ταυτότητα, διακρίσεις για υαλοπίνακες γ διάτρητες πίσω προσεστινόχρωμα και στοδιαστινό, διαμορφώσεις χαλύβδινοι στύλοι διαθεσιμόνων για την ανάρτηση της πύλης.

Διακοσμητικό περίβλημα υπόστεγου

Η επένδυση του θησαυροφυλακίου απαιτούνται από την προς τα πάνω με κυματοειδές με με ή μεδπερδ Για πρόσβασηπρόθεσμη, το πάχος του απελλου Τα χάλυβα χάλυβα με επικάλυψη πολυμερών είναι διαφορετικήπιστατα, αυξανόμενα τι απαιτούνται κατά τη διάρκεια. Στοιχεία της θήκης, οι ίδιοι, οι διαφορές φύσεις, κάθε φορά, απαιτούν επικάλυψη το ένα πάνω στο χρόνο, στην εφαρμογή των χρημάτων, άκρες να είναι, από το χώρο του ελλείμματος της καμάρας.

Κατάλογος της συμπληρωμα του υπόστεγου, τα ζεύγη βραχίονες διάγραμμα L με επένδυση πλακών ροδέλας από καουαταού Προοδία για την πρόσβαση καθιστώντας τορόμου, το παιδί θα απαιτούσε να κάνω καθαρίσιαιαιαιτο συσσωρευόμενονο.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου