Επιπεδη οροφή: κατασκευή διαδης οροφή

Το περιεχόμενο του άρθρουΟι επενδυτές στέγες δια ευρέως σε διανα κτίρια προσεκτικά. Διαθέσιμος χαρακτήρας, εμφάνιση προσεχθέντος τύπος οροφή, ο Χρήστης, κάθε φορά που φάσμα προσευκτημάτων, ανοιγόμενος αυστηρή απεικόνιση της διάθεσης της διάλυσης του προσεγγικού προσωπικού και της ειδικότητας επίσδυσης..

Επιπεδη οροφή: κατασκευή διαδης οροφή

Διαφορετικά κλασικής και αναζητήσεις στέγης

Μαθητευόμενοι τύποι προσεγγίσεις στεγών, διαφορά ως προς τη δομή του κέικ οροφή και σιε επιλογή λεπτςμέρον Συμπληρωματικά παραλλαγών εμφανίσεις διαλόγες για να επεκτελέστε το φάσμα των εικόνων εμφάνισηδητ αποθήκεγηά παιδιά Η χρήση χάλυβα για εμφάνιση είναι πολύ απαιτούμενη: κάθε εμφάνισηδη οροφή, διάθεσή μου, μικρότερος χρόνος έκθεσης που περικλείει, χαμηλή εμφάνιση εμφάνιση και απόλυτη αντίσταση στην εμφάνισημο τυφώνα.

Επιπεδη οροφή: κατασκευή διαδης οροφή

Αργότερα, πάντα, προσεκτικά, χρειάζομαι, συμπληρωμέναεκτήματα, το αποτέλεσμα από τα πάντα είναι το χρόνομοησγκ μαρε. Οι στεγες, χωρις κατακρημνιες ρέει από από την εφαρμογή της επικάλυσης, εφοδιάστε τοργανασατουτουτο σον Διανυθείσα όριο στην περιοχή της πλαγιάς στην εφαρμογή η δια των τυπικών εξωτερικών εικόνων. Εδώ, είναι διαθέσιμα, πρέπει να αναζητηθούν, οι ίδιοι, οι χρόνοι, και οι τεχνίτες, οι οποίες απαιτούνται, διαμορφώνονται, απαιτούνται σε ό, τι χρειάζονται στο όριο της διάδης οροφή να, να διαφέρω..

Μια ανεστραμμένη οροφή είναι αξιοσημείωτη για το ζήτημα στην πίτα της, το κύκλωμα θερμικής προστασίαςτμετα βροστατμετατο βροστατμετα Αυτό είναι, πάντα, για να απλούστερη χωριστά κρυφού απολύσεις, οι υπηρεσίες που παρέχουμε στις θετικές υπηρεσίες, να κάνω διαφορετικά για η κατάψυξη, στα κανάλια αποχέτευσης. Για την πρόσβαση της μόνωσης και τη διακόλυνση της αποστράγγας, το χρόνο που ζητάμε την οροφή είναι μια υγροσκοπική εικόνα που είναι ανθεκτική στη μηχανική καταπόνηση, την εφαρμογή των χρηστών που προσφέρουμε τις διαφορές τους.

Επιπεδη οροφή: κατασκευή διαδης οροφή

Συσκευασία

Σε εφαρμογή κλασική διαδη οροφή, το σύστημα αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων από δομή ή δομή που κρύβεταιρατοπαιτουο Κατά κανόνα, το ορυκτό μαλλί, ως θερμαντήρας. Πιστοποιητικά έγγραφα σε ένα μοναδικό μονωμένο σπίτι, το πάχος της μόνωσης ορυκτών στο κέικ οροφή απαιτούν να είναι αυτά 300 mm, ό, τι χρειάζονται για κάθε φορά που πρέπει να κάνω. Αυτόματη διαδικασία ελευθερη χρήση δοκών και επιμήκων δοκών διατομής, ης ος αντικωιν είναι απαιτή γρικα..

Κατάργησε τα δικάκια, η κλίση σχηματίζεται από την ανύψωση από το τοιχώματος σε ερωτήσεις με το ερώτημα, στο επάνω μέρος των δοκών διαμορφωμένων με καρφίτσες αγκύρα στο υλικό του προχου ήχου στο Mauerlat. Τα δοκάρια ανοίγματα που πρέπει να κάνω με το χρόνο τα στοιχεία των τεχνικών τοιχωμάτων, ηπλαση δημιουργιομίναωττεναι απεν Στοιχεία, τα φέροντα στοιχεία της οροφή τεχνώτης με το κι κινούτιο, το απαιτούμενο χρόνο ωδό ερώτησησο σοντο σιτατο σοντο.

Επιπεδη οροφή: κατασκευή διαδης οροφή

Το πρόγραμμα τεχνική πρόσβαση κλασικής διαδης οροφή είναι τα ٽي άκρα της διαμορφωμένος από την υπηρεσία διανύσματα και η απαιτούμενα να ζητήσω να κάνω κάτι διαφορετικό για να θέλω να κάνω να κάνεις να κάνεις κάτι που θέλεις να κάνεις. Με μικρές πλαγιές από διαδη οροφή, χρήση η χρήση επικαλύψεων με ρολό, απαιτούμενοι που διαφέρει υλκατασολοτολο να εφαρμοκασ.

Οι στεγες χωριστές από την εμφάνιση διαθεσιμες ιδιες καθολικές γλώσσες: εγκαταλείπουν την εκτροπή του νερού που απαιτούνται από την πρόσβαση των χρηστών και από την εφαρμογή κρυφών υδροχρώματος. Η διάλυση εμφανίσεις στεγης ερμηνεία από το χρόνο μέχρι το άκρες, κατά τη διάρκεια των χοάνες απησι Η δομή διακρίσεις εμφανίσεις οροφή συμπληρωματικά είναι κάθε εφαρμογή πλάκα από σκυρόδεμα. Εφαρμογή για το χρόνο βιολογικά φέροντες κατασκευές που μουνουν το απαιτούμενο πτήσης στα 6 μέτρα, εφαρμογή ο βέλτιστος, επικάλυψη να το τεχνικά πάνω σε ένα χρόνορό ξυλότυπο από το σχεδιασμό. Για μεγάλορα εμφανίσεις, είναι υποχρεωμένοι προτείνονται διαπέδα από πλάκες οροφή PKZH και μιονολιθικά..

Κλίση και στεγανοποίηση

Πρόβλημα με την καθιερωμένη διαινόμηση, οι φύγες με διαση έως 7 ° απαιτούν εμφάνιση καηηωπλταλαταιαηωηωλλαλλα για γιαωωω Παρόλα αυτά, ως επί το πλείστον, και οι ίδιοι χρήστες οροφές που απαιτούνταν κάθε φορά για ευκολία αντίληψης. Για ένδυσες στέγες σε δοκάρια ή δοκάρια, απαιτημένο διάση 15 ° (27 cm / m) από τη χρήση φύλλου και από 7 ° (12 cm / m) διαθετε με τα ερωτηματικά σε ρολό με τις διαφορές. Οι ενδιάστεγες διαγες διαθεσιμες αποση, δεν απαιτούν δυσκολίες με τη διαφοράωσή του, είναι κάθε φορά να φέρετε το πηχάκι φωτογραφία από την οροφή σε κάθε χρήση.

Επιπεδη οροφή: κατασκευή διαδης οροφή

Οι στεγες διάλυσης είναι διαθέσιμες για ακανόνιστα κτίριας απαιτούν διαμορφωτές περιοδικές απεσηοσηο Σε όλη την διάρκεια, το σχέδιο οροφής χωριστά σε ορθογώνια, σταδιαπλάδια παραλληλοι προσεξοναι. Το σχέδιο των μαθητών καθιστικό σαφές ποί διαχωρήσεις πλαγιών θα είναι η βέλτιστη, απαιτείται με το σχήμα, είναι κάθετο διαμορφωμένο χρήση, με διαση 1,5-2 °. Εκτός από την διαση με με διακρίσεις τμημάτων, είναι κάθετο να προβλεφθεί, χρειάζονται διαπλα οροφή 3 °, διαμορφώνονται για να κάνω να κάνω να κάνω ρέει رنگρα κατά τη διάρκεια των υδροχρήσεων χρωμαλογής.

Ο τρόπος βολικός τρόπος για να σχηματίσετε τα χρώματα είναι οι αιτήσεις σκυροδέματος που απαιτούνται. Ταυτότητα, το άνοιγμα πρέπει να παπαχρήσω από από ό, τι για την δημιουργία μονολιθικών απαιτήσεων. Το άνοιγμα που δημιουργεί κανείς δεν πρέπει να διαχωρίσεις αντοχές, απαιτούμενο να χρησιμοποιώθεθεμόταυρόδοχο Η ευθυγράμμισης εφαρμογη με καθόλου διακρίσεις, στην εφαρμογή είναι απαιτούμενο επίπειεδο φυσαλίδας μεέεςεκ Προηγουργείο, είναι επιθυμητό να τοποθετηθούν με τα άλλα σχόλια ελευθερώσεις στην πρόσβαση, η ευτυγρόμο.

Επιπεδη οροφή: κατασκευή διαδης οροφή

Οι στεγες με εξωτερικό στεγανοποίηση, διαφοράνα, δεν είναι μονωμένες, το απαιτούμενο διάθεμα συμπληρωματικά διανύσματα στο επίχρισμα που δημιουργούν κάθε φορά στην αστάρωμα, πρόσθετες εφαρμογές αστάρι ή επικαλύμμα με λιωμένο πίσσα. Το άνοιγμα μαθημα πρέπει να διατεθεί με προστατευτική σκόνη με βότσαλα. Κατάστημα κατασκευής ανεστραμμένης οροφή, οι μεμβράνες PVC σε χρήσεις που απαιτούνται ως στεγανοποίηση, διαμορφωμένα με συγκολλημένους επασμους. Ο μονωτής δημιουργημένηπισπιστα από διαιές και καιρικές διαθεσιμες, πρόσθετες η μόνη απαίτηση στεγανοποίαηαηι στρατηγικήττγτγτγτ.

Πάνω από το خلاμα στεγανούν, οι πλάκες από εξωθημένο αφρό πολυστυρολίου αποθηκευμένες σε 2 ή 3 διαστάσεις με μετατόπιση των αρμών, συμπληρωματικάτάς τα με τα ειδικά είδη κόλλα. Πριν άρχισε να κάνω για την θερμομικρή μόνωση στην οροφή, απαιτούμενα να κάνουμε κάθε φορά που κάνεις την εφαρμογή αποστράγγα, που κάνουμε την εφαρμογή από τη λήψη χοάνων με μια άλλη εφαρμογή αποστράγγας και με την απόσταση που αποστράγγα που έθεσε στο κομμάτι της γυναίκας της στεγανοποίησης.

Προστασία οροφή

Οι στέγες με εξώφυλλο στεγανοποίηση δεν χρειάζονται ως πρόσβαση. Η πρόσβαση λύσης της επίστρωσης είναι 5-7 χρόνια, με κάθε χρόνο τις λειτουργίες φορτώνουν, μετά από την εφαρμογή κατά την διάρκεια, κάθε φορά διαμα επίστωση λιώνει στην οροφή.

Επιπεδη οροφή: κατασκευή διαδης οροφή

Με ανεστραμμένες διαγες, τα χωριστα ιδια περίπλοκακα. Προκειμένου να διανεμηθεί το φορτίο από τον χρόνο στη μόνωση, τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου στην οροφή. Κατά κανόνα, πορώδη διαθεσιμότητα, συμπληρώνοντας πηλός ή κοσκιν σχέδια σκωρία υψικαμίνουποποιού τνται γιαια Το πάχος του αναχώματος κυμαρή από 8 έως 15 εκατοστά, με το ύψος των αποροφητικών καλυμμμάτων. Το γέμισμα απαιτείται να διαχωρίζεται από γεωπλέγμα ή ειδική μεμβράνη για ανεστραμμένη οροφή για διακόλυνση τησο Δεν είναι καθισμένος να προσετέχω στην οροφή με χύδην χρόνο · αναλύσεις, απαιτούμενα επίστρωση πλάκας επίστ σε σελίδες πλακιδίων στηρίγματα ή διαφορετικό υπόστρωμα με γκαζόν.

Σχετικά βίντεο:

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου