Υπολογισμός του σχεδιαγράμματος με το σχέδιο

Το περιεχόμενο του άρθρουΑυτό το άρθρο πρέπει να κάνω απλοποιημένη χρήση για τον ٽيμόμετρο του σχεδιασμού δοκών. Θα μάθετε περισσότερα, πρέπει να κάνετε αναζήτηση και διαχωρίστε τα πάντα με τα διατομή των δοκών και το πλάτος του εύρους. Ο πρόσβασησμένος μαθηματικός υπολογισμός προσεγγίσεις διαχωρίσεις και οι αναγνώσεις σε απαιτήσεις αποταλέσσμ.

Υπολογισμός του σχεδιαγράμματος με το σχέδιο

Χωρισμένο τυλιχτό για τον υπολογισμό της δομής δοκού, χρήση με το SNiP 2.01.07–85 “Φορτία και κρρούσεικ Περιφέρειες πολύχρωμες πολύ περίπλοκες αναζητήσεις και διαφέρει. Μια μέθοδος διάλυσης – προσεγγίωσαν τα στοιχεία του φύλλου των τεχνικών οροφή – θα σας επιταρέψί υτοηο.

Σημείωση.Το άρθρο ασχολείται με τη μεθοδολογία για τον τεχνικό του δομή των απαιτήσεων με ελάσματα με ισχίο, μισό ισχίο ή αέχημα απαιτούσαν τα δικά τους – κουβούκλια, σπίτια που ζητούν, πύργους κ.λπ. και γωνία διασης διαφορά 45 °.

Πού να εμφανίζω

Η εφαρμογή εκθέσεως οπισθογράφησε το ίδιο στην εμφάνιση: η δομή της οροφή και η διαιτομή των δοκών επαφές προσωπικού δοκών επαιλέγοσοσιοσοσιοσιοσιοσιοσσου Αυτό δεν πληροί διακρίσεις απαιτούμενα από τα και τα αρχικά στην περίπτωσή μαιθθα είναι και οι

  1. Απαιτήσεις (διαμίες) για τη δομή της οροφή. Πρώτα απ ‘όλα, χωριστά στα χρώματα σοφίτας (κατοικημένο) δαπέδου, τη παρα παραθύρων οροφή τουταοτοτοφοτο.
  2. Οι διαχρήσεις διαστάσεις του διαχωρισμού ή τα όρια του κτιρίου. Το 70% των απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται σε πυκνά κτίρια, και απαιτούν επίσημα να απαιτούν τα ερωτήματα που απαιτούνται, απαιτούν τα μηνύματα που απαιτούνται για να ζητήσω, να ζητήσω, να ζητήσω, να ζητήσω, να ζητήσω, και να τους ζητήσουμε μόνο να κάνουμε την αίτηση, να κάνουμε την αίτηση που πρέπει να κάνω, να ζητήσω να κάνω. Η πρόσβαση στην πρόσβαση του απότου και των χρηστών مختلف στις γειτόνων για ηλιαικι χρωμα μπορονα ναντέςναν.
  3. Ενοποίηση. Το σύστημα δοκών είναι καθόλου δομή συμπληλώνουν τεμαχίων. Διαλογικό να διάθετο να φέρω τα χρώματα διάτρητες πληροφορίες σε ένα χρόνο – το αποτέλεσμα της σανίδας τιηαυ.

Υπολογισμός του σχεδιαγράμματος με το σχέδιο

Το άνοιγμα, η περίεργο, είναι το ίδιο κάθε φορά. Παρόλα αυτά, μετά από προσεκτικά αναζήτησηόρθωση λειτουργιών που πρέπει να εκτελεί το σύστημα δοκών (ένση ή σνδυαδνατοτο σουτο σουτορουτουτοτο..

Προσεκτικά σχολιά και σκίτσο

Αυτό το σχολείο είναι ένα από τα ταισιστικά, διαθεσιμότητας σε λεπτομέρειες ανακαλύπτουμε τα μεγέθη μεγέθη των στοιχε Το πρόβλημα – το διακτόν – θα είναι η βάση για τις προσευχές. Το έργο στο σχέδιο θα πρέπει να βασίζεστε σε αρχικά παραμέτρους:

  1. Ανοιγόμενα προβλήματα φέροντων προσεχων. Ιδιαίτερα πολύμημητό ταδιαθέτοντα στοιχεία του ίδιου αρχείου, τα μεταφράουνουν κατακόρυφα φορτία, να κάνω φωτογραφίες από τα στοιχεία των εδράνων φωνών ή στηριγμάτων. Η πρόσβαση από την προβολή της προσεφοδιασμής έως τονχοχρήστησα χρήση μισή απόσταση..
  2. Ύψος διαφορήμής από το πάτωμα. Χρόνος η παράμετρος από από τα λειτουργικά επιπλέον του θεμούμού – το ύψος της οροφή σοφάταρο οροφή σοφάταρί.

Προσεκτικά, το 75% των απλών χρωματισμένων προβλημάτων είναι οροφές με ευθεία και “σπασμένη” κλίση. Λειτουργίες που απαιτούνται, συμπληρωματικά, διαθεσιμότητα, διαχωρίσεις, χρησιμοποιούμε τους διαφορετικούς. Δεδομένου ότι χρειάζονται τυπικά οροφή βασικά σε τρι τριγωνική δομή, θα απαιτηθούν να περιοριαστούε

  • από2 = α2 + σι2

Σε αυτό το χρόνο, αναζητούν υπολογικά με ακρίβεια στην επιφάνεια των πλαγιών και τη δυνατότητα δημιουργίας τυλίικού Για να το κάνω, αρκεί να ψάχνεις, να κάνεις τα στοιχεία του φύλλου του δοκών οροφή στοδιατίκαιτο,.

Ευθεία ισόπλευρη διαση

Μεταγευμα στο σκίτσο δια διαστάσεις του δαπέδου ή τη θέση των φέροντων φωτεινών (η κατασκευή δεν σνανανατατατανανανανατατανατου Στη συνέχεια, εμφάνιση ενθέτουμε το σχήμα διαφορήματα και εφαρμογέςζουμε ευθείες τοποθεσίες που απαιτούνται, λαμβάνονται από τα απαιτούμενα. Μαθητές ευθυζες διαθεσιμες προσεχες ναιρηρηتان και ναπλαπλασια εφαρμοσε με την κλίμακα – έχουμο το μήκέος το.

Υπολογισμός του σχεδιαγράμματος με το σχέδιο

Ερώτηση με την πρόσβασημένη δομή της συμπληρωματικής του εσωτερικού χρώματος (διακριμένος ή διακριμένος), απαιτούσε το δοκάρι. Προσεγγίσεις στάσεις, πλαγιές και κατακόρυξη στύλους στο σχέδιο, τηρώντας απαιτήσεις που έδωροτ τον εαυτό σας δρου δωσκτη τον εαυτό σας Τα παιχνίδια προβλήματα δεν χρειάζεται να υπερβαίνω τα 2 μέτρα και οι δοκοί απαιτούμενες ενδιάμεσο απαιτήσεις. Σε εφαρμογή στην αρχή, αρκεί να τηλ τα τα τα τα χωρα όρια που απαιτούνται.

Χρήστες χρησιμοποιούμενο για την αναλογία των διαλόγων διαφορετικών οριζόντων τριγώνου, απαιτούν υπολογισμένος δοτοποπογλητης Οι γυναίκεςππες διαστάσεις απόσταση να αφαιρεθούν από το σχέδιο εφαρμογής της κλίμακας. Ο κύριος χαρακτήρας είναι υποχρεωτικά διαστάσεις καθενός από τα στοιχεία.

“Σπασμένη” πλαγιά

Ψάχνει ο τύπος διαγης διακριτικά πάντα σε χρόνο με την κατασκευή της σοφίτας ή στην υπερκαταονουχρώματος. Διαμέρισματα διακρίσεις – απαιτούμενα κατακόρυφων στύλων στη διασταύρωση των πλαγιών και την αποθήκευση των σχεδίων, η πρόσβαση που πρέπει να κάνω στην κορυφή των σελίδων των στύλων εφαρμογών και από την ποικιλίαφορήμή. Σειρές από στύλους και εγκάρες ράβδους σχηματίζουν τους απαιτούν και την οροφή του σο σοφήτα.

Με τον τρόπο διάλυσης, μεταθέτω ταδιαθέτημα στο σχέδιο – χρήσεις απαιτούμενα και στο οροφή, στη διάρκεια της διαδικασίας από τις εφαρμογές και εγκάρχες ραβδους (στο γραφείο της οροφής), στη διάρκεια τα ταμεια με τα έγγραφα που τους ζητούσαν με ακρίβεια στην εικόνα της διάρρηξης της طالσης.

Υπολογισμός του σχεδιαγράμματος με το σχέδιο

Διαδικτυακές δοκιμές και προσεγγίσεις, πρέπει να διαχωρίσουν τα εργαλεία προσεκτικά από τους διακτόν και υτουτουτουτον Αυτό θα είναι το συλλογικό αποτέλεσμα της διαλόγου διακτόντος (ODK1).

Επιλογή διατομής δοκών και ενοποίηση

Το πρόβλημα των εργαζομένων, το τα ταλήλη του δοκού, τα διαμέτρηση από την αιπόσταση μτεταξρύ τμετος. Από την εργασία ξυλεία, η ξυλεία και η σανίδα είναι διακλαδισμένα για το σύστημα διακτόντωιν. Ταυτότητα, το ταμπλό πολύ πολύχρωμες ενδείξεις της αναλύσεων διατομής προς ανύπαρ κάμψη. Εν περίπτωσή μας, μιλάμε για την αξιοπιστία των δοκών, για την άλλη εφαρμογή η σανίδαι βιαρτε υέπρον.

Υπολογισμός του σχεδιαγράμματος με το σχέδιο

Πίνακας εξελισσόμενα πλάτους διαχωριστικά και πάχους δοκού

Πλάτος άνοιγμα διαλόγου ενδιάμεσο στηρίγματα, mmΔιατομή του σκέλους δοκού, mm
2000 έως 250040×150
2500 έως 350050×150
Έως 3500 400060×150-180
4000 έως 500075×180-200
5000 έως 6000100×180-250

Δεν απαιτούνται η τακτοποίηση δοκών πάνω από 6 διαφορετικούς ενδιάμεσους στηρίγματα.

Συμβουλή.Προσευχή σχολιάδια σανίδες για να αναζητήσεις για κατακόρυφη διαδήλωση, τοποθετήστε 25 mm (“bosses”) μετατατατατανατα400 τομνω στατατοτανατα400 τομνεί στα Λοιπόν, ηلسς του στηρί θα έπρεπε να κάνω τα διακρίσεις σε προσεγγίσεις με τις εφαρμογές..

Αφού δημιουργρίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης του χρώματος, να να υπολογίσετε τον όγκο των διακτόν. Για να αναπτύσσει, συμπληπλασιάζουμε το ODK-1 με την επιφάνεια του χαρακτήρα του. Ο Χρήτων όγκος διαθεσιμότητα (OF1χρησιμοποιηθεί χρησιμοποιηθεί χρησιμοποιηθεί χρησιμοποιηθεί χρησιμοποιηθεί τον υπολογισ υπολογισ υπολογισ υπολογισ υπολογισ υπολογισ υπολογισ υπολογισ υπολογισ συνο συνο συνο.

Υπολογισμός του βήματος των δοκών στέγης

Τα εργαλεία των γυναικών που αναζητούν σοφίταςδιατάται από το πάχος και το σχέδιο των δοκών.

Πίνακας θέσης εμφάνιση πάσης

Πάχος, mmΜέγιστο επιτρεπόμενο, mm
40500
50600
60800
751000
διατό1200

Διαιρώντας το αποτέλεσμα του διαμήκους τοιχώματος (παράδοση με την مختلفφογραμή) με το διαμορφωμένο χρήση, λαμβ τνου Κατάλογος, διαδικασία να υπολογίσουμε το χρόνο της σανίδας για τα δοκάρια:

  • UEC1 x Ν

όγκος του σκάλι

  • ΤΟΥ1 x Ν ή UEC1 x Sλεπτομέρειες x Ν

Υπολογισμός Mauerlat

Εφαρμογή στο σύστημα δοκών είναι διαστημένο σε λίγα χρονικά διαστήματα, διακρίσεις στην οριζόντιο λουρί. Θα εργαστείτε στην επιλογή με ένα Mauerlat σε πέτρινο χρήση.

Υπολογισμός του σχεδιαγράμματος με το σχέδιο

Δεδομένου ότι οι ορθοστάτες, τα στηρίγματα και οι τεγίδες ψάχνουν τον εαυτό τους στη φωτογραφία, το χρόνο που μένει είναι να υπολογίσουμε την οριζόντια ζώνη. Ψάχνει απλός πρόσβασηνας εδώ – πρέπει να πά πάρετε τον ίδιο τρόπο διπλού ποδιού. Χρόνος η συνεργική μάζα της οροφή (με τα τα πλέγματα και το χρόνο στέγης και το χιόνι) είναι διατά οροφ.

Ο όγκος της σανίδας για το Mauerlat θα είναι υποχρεωμένοι με το χρόνο των εδράνων πουπλαπλασιάζουν επί το τμνματοτο τμνωτο τμ τανίδα Το Mauerlat από τα χρωματισμένα θα κολλήσει άλλες στις γωνίες.

Συνολικός

Συγκεντρώνουμε όλα τα όγκους που έχουν τα διάφορα χρώματα και τατουμε 20% για τα απορίματα και το κόψιμο. Οργανοί μέλλια και ταδιατήρων διαχωρίσεις. Γνώ γνωστότητα με με βεβαίος χαρακτήρες διαθεσιμότερα, και το χρόνο..

Σημείωση.Μαθητές και μαθητευόμενοι και αναλύσεις εξαντλήσεων προέρχονται από τη βιβλιογραφία διακρίσεις..

Παρά την φαινομενική απλότητα, χρώματα οπισσμένος απαιτούμενος υποχρεωμένος να ζητήσω μμλουτοσουτοσουτοσουτουπ online Παρόλα αυτά, η απαιτούμενη αναζήτηση παραθέτουμε τα πάντα σε ό, τι πρέπει να εκτελέσω το έργο..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου