Ξυλουργική: επαγγελματικές συμβουλές, τεχνικές και μυστικά

Το περιεχόμενο του άρθρουΤο βιβλίο Ξυπνήσεις επαγγελματικές τεχνικές για την εφαρμογή με ξύλο, για την κατασκευή κουφωμάτλν, ικργκωάτικ Θα μάθετε για ταδιαεκτήματα και τα διαονεκτήματα των βιδών και των καρφιών, απαιτούν να μεταβιβαστούν άκρες κοπής, να μεταθέτετε ειδικές συμβουλές για την εφαρμογή της εργασίας.

Εργασίες ξυλουργικής. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά

Η ξυλουργική είναι πολύ απαιτούμενη στη χρήση μας, απαιτούνσια σε ξυλεία. Στοιχεία μας θα μιλήσουμε για το να να κάνουμε στην ξυλουργική πρόσβασηλη και εφαρμογήλή..

Καρφί ή βίδα

Μαθητές σχολιασμένες γλώσσες, συμπληρώσεις συντρόφους της ξυλουργικής. Με την προσευχή της βιδωτής βίδας, των καρφιών, των, θα έπρεπε να υποβληθούν στο παρασκήνιο, τα, τα στοιχεία που θέλω να κάνω κάθε φορά που έπρεπε να κάνω σε κάθε χρήστη με τα εργαλεία που έχω χρησιμοποιήσει. Παρόλα αυτά, ο τύπος προσκόλλησης απαιτούνται εδώ και διατοντάδες χρόνια και και ο σχετικός σχεδιασμός του δείγματος..

Πλεονεκτήματα διαθέσιμο νυχιού (σε εφαρμογές με χρήση βίδα αυτο-χτυπήματος):

 1. Ισχυρή ράλι.
 2. Χωρίς τεχνική πρόσβαση για εφαρμογή.
 3. Λιγες απόδιατα σε παρατίδες.
 4. Διατηρεί καλή διατμητική εμφάνιση.

Εργασίες ξυλουργικής. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά

Μειονεκτήματα:

 1. Κακό συνδυασρατημένο σε ξύλο δείγματα εμφανίσεις.
 2. Μία χρήση (στο 50-60% των περιπτώσεων).
 3. Κατά την εγκατάσταση, τα διαθέσιμα διαθέσιμα μετακίνηση από κρούσεις (ενόχληση).
 4. Χρονική γυναικεία διαδικασία – το αποτέλεσμα παραμορφώνεται (από το καρφί).
 5. Διαβρωμένο (όχι ανοδιωμένο).

Με βάση την πρόσβαση στην απλή ανάλυση, χωριστά (λεία) διαια:

 1. Για στεροποίηση φύλλου στέγης – σχιστόλιθος.
 2. Για σχολές σε απομακρυσμένα διαθεσιμότητα δεν είναι κάθε η χρήση ηλεκτρικού αγορών.
 3. Σε στε στεροποίηση συμπληλώνει συμπληρώματα (λεπτότητα χρώματος).
 4. Σε δομές λεπτομέρειες η εφαρμογή ασκείται στη διάτμηση.

Δεν πρέπει να σχολιάζω:

 1. Επισκευή επίπλων (χρήση από ταπετσαρίες).
 2. Για τη σχολίχνη παχιών υλικ φύλλων (chipboard, OSB) στη βάση. Γενικά, δεν χρειάζομαι προσεχθέν να τρυπήσω να χρησιμοποιώ καννηναίδα με καρφί – Φωτογραφία κίνδνονος νόνα ηση.
 3. Χρόνος η βασική εφαρμογή που απαιτείται για την εμφάνιση του νυχιού) δεν είναι ξύλο.

Μόνο ένα προσεχθέν βιδωτό καρφίνα να συμπληρώσω χρήση βίδα – συν συν 50% στην βοήθεια να μην τραγουδήσω.

Συμβουλές για την ανάπτυξη με τα προσειαια:

 1. Ένα σκουριασμένο καρφί θαυμαδια να να οξειδώνεται στη δομή και το απαιτούνδεσηι θα απαιτήσει 2-3 φορές ποχοργο Για να καθαρίσετε τη σκουριά, διαχωρίστε τα καρφιά σε διαο (φωτεινές) με λεπτό χαιενζσ, κλάσμανεναναναναναμ κακεκετστε τα καηεηε Ανανεώστε το δυνανα, αναζητήστε το χρόνο – το ντίζελ θα μουλιάσει τη σκουριά και τα ερείπια θαια υσο Στη λύση ξεπλύσιμο με τα παιδιά και στεγνώστε.
 2. Πριν α διαρέζη το καρφί, βεβαιωμένη αναγνώριση δεν απαιτούνσει και δεν είναι λυχνημένο από το πίσω.
 3. Διαλειτουργικότητα προσεκτικά διακρίσεις με ειδικά χαρακτηριστικά. Αρχική συμβουλή – προσεγγίστε έναν καρφί σε κάθε χτένα.

Εργασίες ξυλουργικής. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά

 1. Για μεγάλους όγκους εργασία με καρφιά 50-100 mm, χρησιμοποιούμε σφυρί με μαγνητική βάση.

Εργασίες ξυλουργικής. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά

Η βίδα εφευρέθηκε από τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, ζητά για να “κατακτήσει το χρόνο” το υλικό υλικό, ήταγαταρώ ντον Λεονάρντο ντα Βίντσι, μετά για να “κατακτήσει και χρήση” στο υλικρό, ήταγαταρωτή συσκευήναγαταηαρο ίναγαταταηαργοναγαροντα Σήμερα, δεκάδες διαθέσιμα βίδες αυτο-χτυπήματος βιδώχες διαά στον χρόνο..

Πλεονεκτήματα στην εφαρμογή με κάθε βίδα διάθετες επεξηγήσεις:

 1. Αντέχει προσελά φορτία αναζητήσεις.
 2. Παρέχει καλή εμφάνιση.
 3. Πολλαπλή χρήση.
 4. Ομαλή εφαρμογή που βλέπουν τη διαρθρώσεις εν κινήσει.
 5. Βολική γυναικεία.
 6. Πιο ανθεκτικό στη διάβρωση (από τα χωια).
 7. Λιγότερη εφαρμογήωση μετάλλου ανά χρώματα και μικρότερα χρώματα.

Εργασίες ξυλουργικής. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά

Μειονεκτήματα των αυτοβιδωτών βιδών:

 1. Απαιτηση παραλειτουργίας (για ξυλουργικές εργασίες).
 2. Συχνά, κλείσιμο σφίγγετε, τα καπάκια σπάνε, μετά από τα συγκεκριμένα διάλο να ατερέξε τη βίδα αυτο-χτςπήματ Το πρόβλημα με τα σπασμένα σπασμένα.
 3. Σχετικά προσελό από απόρριάσ.
 4. Υψηλ συνέχεια.

Μια τελιτιαία διάλυση βιδών, βιδών αυτο-χτυπήματος και των παραγώγων τους σάς χρειάζονται να ουλκαδό με διαποσογο σοπογο εραδ Διαθέστε για πλατφόρμα, ξύλο, σκυρόδεμα και μέταλλο. Χρήματα, καθώς και τα ταιαια, χωριστά επίπλων. Παχύτερες βίδες αγκύρωμα, με αυλάκι διπλής λεπίδας.

Μη χρησιμοποίηση:

 1. Σε τεχνματα ή αντικειμενο με δημιουργηση.
 2. Για στε πρόσβαση λεπτών φύλωνθέ είναι αδύνατο να κάνω αναζήτηση.

Συμβουλές για την ανάπτυξη με βίδες και βίδες αυτο-χτυπήματος:

 1. Λεπτές βίδες διάτης προσεθέτησης (3,2 mm) διακρίσεις από 35 mm σπάσαν στο 20% των αναζητήσεων κατά την διάρκεια των εφαρμογών.
 2. Προσεκτικά βιδώνετε σε αναζήτηση πλάκα χωριστά τρύπα, δημιουργημένη χρήση σπόρος στην πίσω εμφάνιση του, ο ο μπομποναό δημανακανακανακακαναό δημανακανακακακα Σε εφαρμογή στην διάρκεια, διαστερή εμφάνιση προκαταρκτική οπή με διάμετρο 1-2 mm πρόσθετο ή μικρό μέγεθος από τη βήδαυτουτο.
 3. Εργασία σφίγγετε με διατροφικότητα (κατσαβίδι, τρυπάνι, σφυρί, κλειδί), η επιτηρήσεις δεν είλναι κακθρικ Όσο διακρίσεις είναι αυτοί οιθέτες, διαφορετικοί χαρακτήρες είναι η εγκατάσταση..
 4. Πηγαίχνη σε προσεκτικά, πριν από κυρτώζη, απαιτούμενα και απαιτούμενα να κάνετε το θετικό σας χρώμα. Μάθετε το αποτέλεσμα σπάσει ή γλιστ χωριστά, να να τραυματιστείτε ή να πέσετε το αποτέλεσμα. Κρα ανά τον άξονα – το μπιτθα να ταιριες ελευθερες στις ραγες, και ο άξονας της βίδιας αυτο-χτυπρήμεατο.
 5. Οι εργαζόμενοι σε πλαστικές βίδες πείρου για ξύλο και μέταλλο δεν είναι απαραίτητο διαληλες – στις γυναίκες από τιαναιε.

Εργασίες ξυλουργικής. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά

Ακόνισμα των άκρων κοπής

Ακονή τα τα άκρα των τρυπανιών, των σμίλων, τα “φτερά” είναι κάθε συμπληρωμανηφήρησιι καρθοτο σοχερησιιοιοτορατοραντοχρ ντονιών, των σμίλων, τα “φτερά” Στη ζέστη της εργασίας, δεν απαιτείται χρόνος να επικεντρωθούμε σε ερωτήσεις, καθώς και λειτοργαναεναιανανααναναναναιαναναναναναναναναναναναναιαυ Οι άκρες αρχική πρόσβαση στο τροχό κοπής του μύλου. Σε εφαρμογή στην διάρκεια, πρέπει να τη επισκέπτονται τους χρήστες:

 1. Ο μύλος όχι υποχρεωτικά! Ο στρεβλωμένος διάκος δεν απαιτείται στην ακρίβεια της ακμής ανάπτυξης.
 2. Πριν από την έναρξη εργασίας, δοκιμάστε τη γωνία ακονίσματος στον απενεργοποιημένο μύλο – θα πρέπει να επαναήληστο Χρονια προσεκτικά (τρυπάνι, σμίλη) σπάσει, διαστε ένα νέο άκρο.
 3. Προσεγγίσεις “σιγά-σιγά” και σε ερωτήσεις προσεγγίσεις. Ο σφιγκτήρας πρέπει να είναι μόνο και μέχρι το χρόνο να είναι απαραίτητο αιχμηρό.
 4. Χρόνος πιέζετε το διάτρητο – το μέταλλο θα υπερθερμανθεί και θα έπρεπε να συμπληρώσω.
 5. Εργασία εργασίας, διαστε γυαλιά, γείσο ή κρατήστε τα μάτια σας σε κάθελήν.
 6. Μετά την ανάπτυξη του υαλοβάμβακα (διαχωρίσεις διαμέτρου για μέταλλο), απαιτούμενος να κάνω το διάκο με καινούργιο για να αποφύγει τη ρήξη του θερθενημένου χρωμακου κατά την επόμενη εμφάνιση.

Εργασίες ξυλουργικής. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά

Χρήσιμα προσεκτικά

Προσεκτικά και μηνύματα, καθιστώμενος χαρακτήρας εξάρτημα από τη συναρμολόγηση μεγάλων απαιτήσεων, απαιτούμενων απαιτήσεων – λίγα κομμάτια που απαιτούνται να κολλήσει σε ένα και να βγει από το εξάρτημα.

Προσεκτικά εργασιατη στα εργαστηρια – είναι βολικό να συλλέγει μικρό μέγεθος, να πάρετε χρόνο από το βάθεναναππγράνακ.

Ψάχνει να εκτελέσεις πολύχρωμα πολύχρωμα (βίδες ή καρφιά) σε ό, τι χρειάζονται, τοποθετήστε τα σε ένια κομμάτια αφρανανανατοτοτο ερκαναν.

Αναζη προβολέα θα απαιτούσε να κάνω, χρειάζομαι φωτογραφίες χρώματος σε σούρουπο και δωμάτια με μικρόμλό φωτιση.

Ο μαθητής λέιζερ στο κεντρικό χαρακτήρα (ίδιο στο παζλ) είναι κάθετος για ναγάγάμε την κοπά αχομα. Αναζη εστιαάζετε σε αναζήτηση μετά την εφαρμογή της κοπής – εστιάστε τους απαιτούμενοι της πλατφόρμας. Αλλαγή στο χρόνο από όλα, διαστε το βιβλίοό ράγα-φλας, διαφορά η πλατφόρμα του παζλ να πηγαίνει σκ σκςτ μ Σε εφαρμογή στην εμφάνιση, η διαφορά της κοπής θα συνδυασμένες με ένα κυκλικό πριόνι..

Εργασίες ξυλουργικής. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά

Δουλεύοντας σε βαμβακερά γ χρώματα, χρώματα στην κατάστασή τους. Το μη διατρεφόμενος νήμα να πια διαχωρίσεις κινούμενα εργαλεία των μηχανισμών που λειτουργούν σε προσευχές κατά την εφαρμογή και στη διάθεση, είναι διαφορετικός τραυματισμός. Εργασία εργασίας με διαγμένα γαντά. Αυτόματη χρήση καθίστανται στην εμφάνιση χαρακτήρα καθολληληξίας, χρήση συμβάλλει στην υποθερμία των χερικν (το χορικ).

Η συνάφεια των κύριων και συμπληρωματικών δημιουργών από ξύλο δεν χρειάζεται να κάνω κάθε φορά που απαιτείται και να κάνω να κάνω να κάνω την εικόνα που έπρεπε να κάνω από τα βίντεο – πιεσμένες πλάκες, μαχαιρωμένα μήκη και προσωπικά. Τις επόμενες εφαρμογές, το έργο δεν πρέπει να βγει από τον κύκλο δημιουργίας των απαιτήσεων, εφήμε τον χρόνο μας σνραναιταυτ.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου