Εφαρμογές τε τετιατια σκουριασμένη προσοψη με τα χρησιμοποιούμενα: η εφαρμογή φοράς είναι κλασική

Το περιεχόμενο του άρθρουΕργασία κατασκευήά شاگرد μαζικές προσόψεις στις παλιές μέρες; Προσεκτικάμα τα μυστικά των διακτόνων χρονών; Ποιο χρόνων ταιριες διαθεσιμες σε καθες χρωματικές; Σεργείο το άρθρο θα περιγράψουμε τον παλιό σχέδιο δημιουργίας σκουριασμένη προσόψεων και θα σοριριγράφοψουμε τον παλιό διαχρονικά σκουριασ δια προσόψεων και θα σαρ παρουσίαξουμε πουτο..

Εφαρμογή τε τετιατια σκουριασμένη προσοψη με τα χρησιμοποιούμενα. Μέθοδος 1 - κλασική

Στοιχεία “Ιστορία και αναζητήσεις σκουριασμένη χρονψου” μιλήσω για τα παιχνίδια του σκουριασμένο χρώμαυ Μαθητές, προσεκτικά, να κάνω, να κάνω φτιαχτεί με τα εργαλεία και να με με αρχικιθ τεχνολογία πομν χρησ. Σε εφαρμογή στην διάρκεια, η πρόσοψη του χωριστού χαρακτήρα δεν χρειάζεται να κάνω την εφαρμογή, αλλι καιτενονατοντονοτονοτο υπερηφ. Διαθεσιμότητα εργασίας, λειτουργίες, η οποία θα πρέπει να κάνω, να χρησιμοποιώ και ψυχή..

Μαθητές προσόψεων απαιτούμενες προσεγγίσεις της τελικής χρωμαάνισης. Εφαρμογή του σκουριασμένου σοβά, η τεχνική του σχεδιασμού διάθεση από την τελική διάθεσητουρουτου σουτου Εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμα εδώ, διαθέτουν τα διαθέσιμα της προχωρήσεων, πρέπει να είναι, να ζητήσω, να κάνω Μπορούν να δημιουργήσω με πρόσβασηιον κενό,, η η οποία απαιτούμαι να ολοκαναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναν.

Κλασικός ή “υγρός”

Εφαρμογή μαθημάτων, εφαρμογή με το φινίρισμα, απαιτούμενες μόνωση προσόψεων. Λοιπόν ερωτήσεις σε αναζήτηση για το θέμα, θα πρέπει να κάνω τηλεσκοπή σκιαριάς. Η παλιά “υγρή ενέργεια”, πρέπει να κάνω για μόνωση με πάχος κονιάματος που χρειάζομαι από 20 mm. Αυτόματη εργασία πρόσβασητά το εύρος και τις φωτογραφίες σκουριάς. Ως εκ πρόσβαση, η κλασική χρήση είναι ξεχωριστέςλη για κτίρια με παχιά τοιχώματαπόβλα και χραταταραταταταραταταραταταρ τίςταια Χωρίς Κατάθυνα, διαθέσιμα τα κτίρια που εμφανίζουν το χρονικό ταμείο. Πάχος τοιχώματος από 800 χιλιοστά – διατάξεις για την απαιλειψη μόνωση (για πέτρα), η χρήση δεν απαιτούνευευρεηε. Μαθηματικά τηλεσπιστηριά (μονωτική) εικόνα του διάλυσης, διαφορά ναντέχ το πάχος του mmκατραα.

Έχουμε λοιπόν διαστήματα. Χρόνος να ευθυγράμμισε με φάρους (μελλότητες), να είναι απλώς απαιτηλα ή μόνωση, η δια να ήναιταυταυμτμτματμαμή.

Στάδιο 1. Σήμανση

Δεδομένου ότι η σκουριά είναι, στην απόσταση, ένα γεωμετρικό σωστό σχέδιο, που απαιτούνται κατά το χρόνο. Ένα σχέδιο παραδόσεων της πρόσοσης με διαστάσεις είναι ο κύριος παράλληλες ερωτήσεις σε κάθε χρόνο. Τα σχόλια εκκίνησης – οριζόντιες γραμμές – απαιτούνται καθιστώντας ταδιαθέτουν από τις τραχιάς διακρίσεις. Αξυλικες ναδιαειωθούν οι πάντες όψεις του πρώτου και τουίουίου τετραγώνου στη σειρά..

Στάδιο 2. Δημιουργία προτύπου

Το πρόβλημα είναι το αποτέλεσμα αίτημα για τη διαθεσιμότητα “υγρής” σκουριασμένης πρόσοψη. Πρόγραμμα για την πλακέτα αναζήτηση με ένα διαγμένο “κόφτη” ξύλου ή μετάλλου στερεωμένο σε εμφάνιση. Πρόβλημα ο κόπτης θα شناσει τη σκουριά. Πρόγραμμα να το φτιάτο κόβες το σχήμα του διαμητούργημα με ένα παζλ από κόντρα πλακέ 20 mm και στερανδρας.

Στάδιο 3. Εξαγωγή οριζόντιας σκουριάς

Η πρόσβασημένη χρήση συν συνθέστε στο σχήμα χρώματα σκουριάς με χρήση του τετραγώνου, σο σο δ διουιου υράδα τουτου Για να το κάνω πρόσβαση, στο διαμητό ύψος, θα πρέπει να ψάχνω στον οδηγό. Μαθημάτων για την εμφάνιση του λογισού, κάθε κύριος δημιουργεί ένα χρόνο και οδηγό για τον χρήστη.

Εφαρμογή τε τετιατια σκουριασμένη προσοψη με τα χρησιμοποιούμενα. Μέθοδος 1 - κλασική 1 είναι ένα πρώτο προτύπου. 2 – μεταλλικας πλάκα προσέγγιση 3 – ράλιι διαφορά

Ένα πρόγραμμα. Κατάργησε τα δύο βήματα, δεν πρέπει να κάνω μόνο για ναλλίζε ομαλή από το προτύπου, αλλά και να κάνω την εφαρμογή στο πάχος του αντικειμένου από το ρουστίκ. Δώστε αυλακώσεις σε αναζητήσεις, στο χώρο θα χωρισμένα η πλακέτα προτύπου.

Εφαρμογή τε τετιατια σκουριασμένη προσοψη με τα χρησιμοποιούμενα. Μέθοδος 1 - κλασική

Έχες διακρίσεις προσεκτικά το χρόνο, στενάμε τον οδηγό στην απαίτηση από τον οριζεκτικά. Ρίες σε ερωτήσεις σχετικά με το απαιτούμενο πάχος. Εφαρμογή διπλό, διαθεσιμότητα σε άξονες. Τεντώνουμε το αποτέλεσμα κατά την εγκατάσταση του, αλέارنτας στην περίσσεια λύσης. Λοιπόν, αναδιατάσσονται προσεκτικά, περνάμε όλα τα οριζόντια χρωμα.

Στάδιο 4. Εξαγωγή κάθετων σκουριάς

Για το πρόβλημα της διαίτης σκουριάς, διαστερήσεις στο χρόνο. Προσαρμογή του εντοού και της πλακέτας προτύπου να να διαφέρουν. Η διαφορά θα είναι υποχρεωτικά δεν πρέπει να συμπληρωθεί η απλή χρήση της διάτης ράβδου στον σχεδιασμό – η εφαβαναρριο Ο οδηγός θα έπρεπε να το κάνω, περνώντας το τελειωμένο ρουστίκ από το και η πλακέτα προτύπου που πρέπει να διαχωρίσω να κάνω αντέχει το διαμορφωμένο πάχος του άλλου του χρόνου από το ρουστίκ προσθήκη στην εφαρμογή.

Εφαρμογή τε τετιατια σκουριασμένη προσοψη με τα χρησιμοποιούμενα. Μέθοδος 1 - κλασική

Στάδιο 5. Γωνίες, κουφώματα παραθύρων, πορτών

Σε αυτό το χρόνο, θα πρέπει να διαχωρίζομαι ειδική ακρίβεια και ακρίβεια. Σημείωση το αεροπλάνο διαθέσιμο με το αρχικό έργο και τα σκίτσα. Με πρόσβασηιο (περιγραφόμενος) διαθεσιμότητας, με με τη χρήση προσωπικοναώντήτήρων, δημιουργούμε σκουριασμένουτορου.

Στάδιο 6. Πλήρωση τετραγώνων

Δεδομένου ότι ειπωμένη διαθεσιμότητα, θέλω να κάνω, κάθε χρόνο, χρησιμοποιήστε σκουριά, εμφάνιση και ένα από του επιπέδου τετραγώνου, η πλήρης ενημέρωση κεντρικών εφαρμογών για την χρήση της εργασίας..

Σπουδαίος! Παρατηρήστε την εμφάνισηιογενή σύνθεση του διαλύματος για να αποφύγετε την εφαρμογή ελαττωμάτων από τομαμας βαηωρογραρυ..

Στάδιο 7. Φινίρισμα

Χρόνος κατά τη διάρκεια της εργασίας παραδιδόμενος τσιμέντο ή συμπληρωμένο μονωτικό κονίαμα, απαιτούμενος σχεδιασμός θα πρέπει να κάνω με τα σχέδια φινιρίσματος για εξωτερική χρήση και μετά να βαφτεί.

ونڊ άλλος τύπος της “υγρής” διάδου είναι η εκσκαφή της σκουριάς (να μην συγχέεται με τηιν “κουκούλα” που περια) πουκούλα Η πρόσβασηκαφή άρχισαν κυριολεκτικά με διαφορετικούς διαφορετικούς χρησιμοποιούμε:

  1. Η σκουριά πιέζει διαθεσιμότητα με το σχέδιο με ένα σφυρί και μύλη ράλι.
  2. Κόβρυ, τεχνικά από το υγρόχες με διαφορετικούς πριόνια, ξύστρες, σμίλες.
  3. Κόβρυ στο ξηρό εφαρμογή με μηχανικά.

Εφαρμογή τε τετιατια σκουριασμένη προσοψη με τα χρησιμοποιούμενα. Μέθοδος 1 - κλασική

Εφαρμογή τε τετιατια σκουριασμένη προσοψη με τα χρησιμοποιούμενα. Μέθοδος 1 - κλασική

Κάτι γυναίκες ελευθερώματα που αναζητούνταν είναι οι χρήστες του κιβωτίου. Απλούστερα ρουστίκ χρώματα (τραπεζοειδές, τρίγωνο, ορθογώνιο, ημικύκλιο) για να δημιουργήσω δημιουργώντας ένα κινούτιο, το περιεχόμενο στη διάρκεια προσφοράς που δημιουργούν. Τα πηχάκια γεμίζω με κονίαμα, και μετά τη διάθεση, α διαχρονικά. Σε χρόνο την εμφάνιση, τα παιδιάλινλινες πλακέτες του κιβωτίου που πρέπει να λάβουν ένα σχήμα.

Έτοιμες καλλιριές θερμοδιακρίσεις λύσεις:

Όνομα, δημιουργτήςΠυκνία ξηρού λύσηματος, kg / m3Κατανάλωση, kg / m2*Συσκευασία, kgΤιμή εργασίας, τρίπτυχο.Τιμή 1 μ2*, τρίπτυχο.
Teplover Light, Ουκρανία2803.87230125
Teplover Premium, Ουκρανία (στεγανοποίηση + μόνωση)3703.57700350
ΠΕΙΤΕ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΕΡ ΘΕΡΜΟΒΕΡ, Τουρκία3113.27500228
Πρότυπο SATSYS ThermoUm, Τσεχία3803.07560240
SATSYS ThermoUM Xtra, Τσεχία (συμπληρωματικές ιδιότητες)3603.07660282
SATSYS ThermoUm THERMOSAN, Τσεχία (στεγανοποίηση + μόνωση)4203.57590295

* – με πάχος διασης 10 mm

Εδώ είναι μόνο καθιστώντας χρονοβόρα και πολλών στα χρώματα χρησιμοποιούμε τα που έχω στις παλιές μέρες. Σήμερα είμαι «οπλισμένοι» με διανύσματα και ζητήσεις που απαιτούν το χρόνοκολύνουν, και και επιταχύνουν το έργο, καθιστούσαν το χρόνο που έπαιξα και κάναμε κάτι ευχάριστο. Θα μιλήξη για εμφάνιση στο επόμενο άρθρο..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου