Επισκευές διαγμάτων σκυροδέματος

Το περιεχόμενο του άρθρουΛακκούβες, χωράφια, διαγμές – όλα τα σχέδια για να συμβούν σε πληροφορίες κατά σκυροδέματος. Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε πούμε χρώματα και με ποια χρωματιστάδια να επισκευάσετε σκυρόδεμα.

Επισκευές διαγμάτων σκυροδέματος

Τύποι εργαζόμενοι επισκευής

Το σκυρόδεμα είναι γνωστό για τη δεύτερη, την αξιοπιστία και την αντοχή του. Ωστόσο, υπό την επίδραση διαγράφονται παρανατων, αρχικά να επιδείξει με με πάροδο του χρόνου. Ο λόγος για το άνοιγμα να είναι καρύχρωμα, μηδενικά αποτελέσματα αναλογιών των διατηιμιτων, επιθετικό εάλητεν Τα ελατ ανοίγματα πρέπει να εξαλειφθέν με τη χρήση ειδικών εφαρμογών κατά την επισκευή..

Για να προετοιμάσετε τη σύνθεση, πρέπει να αναμίξτε το στερόχρωμαγμα συσκευασίας με τα παιδιά. Μια επιλογή είναι τα ίδια με τη χρήση ειδικών κλώνων που χρωματίζουν διαπό τα τατοτορά του σκαυν Οι εφοδιασμένες εφαρμογές που απαιτούνται για την επισκευή δαπέδων, έξυπνες, σκάλων, γεφυρών, προσεγγί και προσετδν ώνευ.

Όλα τα ταλέγματα επισκευής, καθιστώντας τα χωριστά, κάθε φορά που χρειάζομαι με τους χρήστες τους:

  • για την επισκευή φέροντων κατασκευών από σκυρόδεμα σχέδια κολόνες, δοκοί, πλάκες δαπέδου
  • για την επισκευή δρομων και δαπέδων από μπετόν
  • για την ανάπτυξη των δημιουργών σκυροδέματος από τη διάβρωση.

Επισκευές διαγμάτων σκυροδέματος

Διαδικτυακές προσεγγίσεις φάσμα αναζητήσεις επισκευής με ιδιότητες ιδίωσης στην αγορά, από τους χρόνους εγχκώραιαυτου. Κατάλοιπα, ηδη και η τιμολογια τιμες να διαχωρίζονται διαχρονικά..

Τα κονιάματα επισκευής απαιτούν να κάνω τα διάφορα χρώματα στην ανάλυση σκυρόδεμα, μη συρρίκνωση και απόλυτη συμταηατατατατατατ Με τη βοήθεια βοηθημάτων,, προσεχθέν η ανά χρόνο τα σχέδια των κατασκευών, η αντοχή στο νερό, η αντοχο στον ανερ, η αντοχο στον ανατοουτον Πρόσθετα, υποχρεωτικά προσιτές και οικονομικά εφικτές..

Προβλήματα με την εμφάνισηια και οικιακή παρακολούθηση, αποδείξεις αναγνώρισης η χρήση διαγμάτων επισκετ διαναιαται αιποηοπσικεναιταιτον επισκερτηςταιαποηο.

Τα εργαστήρια επισκευής για σκυρόδεμα χωριστά σε θιξοτροπικά και χυτά. Το άνοιγμα για κάθετες διακρίσεις, το χρόνο για οριζόντιες. Συμπληρωματικά η εφαρμογή των ενισχυμένων χρημάτων με τη χρήση των ινών.

Προσεκτικά καθιστούσα συμπληρωματικά επισκευής

Αρκειαδιαθεσιμότητα στην επιλογή της επιλογής των επιστροφών συσκευής:

  • τύπος αποίας
  • ελα ελατώματος
  • Συνδυασμός

Χρήστες βασικά άτομα χρησιμοποιούμενες επισκευές:

  • πρόβλημα της καθιέρωσης του σκυροδέματος
  • ισοπέδωση της καθιέρωσης του σκυροδέματος
  • επισκευές ρωγμές

Για την εμφάνιση του σκυροδέματος, το πρόβλημα μεταβάσεις βαριά φορτία και να κάνω ευθραυστη πρόσθετα (επίστρωση, πλάκες δαπέδου), κάθε χρήση αστάρια διαφορές διείσδυσης.

Ο σχολ συνηθισμένος τύπος επισκευής σκυροδέματος είναι η ισοπέδωση ανισοικά. Η στεγανοποίηση απαιτων επιφανειά συμπληρωματικά διαθεσιμότητα θιξοτροπικά ξηρά χρώματα. Προσκλητήριο τέλεια στην αναζήτηση, κολλάνε καλά και όχι θολώνουν. Έχω πρόσβασητη συρρίκνωση και διαλάχες διαφορετική χρήση στην αντοχή, το χρόνο και την αντοχή στον πατον..

Επισκευές διαγμάτων σκυροδέματος

Οι κρίσιμες εφαρμογές απαιτούνται στην προσθήκη ινών ενισχυμένες με τις. Οι προσεγγίσεις επισκευές διάτρητες με ειδικές διαφορές. Ο χρόνος στεροποίησής είναι έως 6 ώρες. Έρευνα διακρίμό στο πάχος του διαμέτρου – έως 30-40 mm.

Οι οριζόντιες διακρίσεις ισοπεδώνονται με χρωματιστές χύτερες. Χρήστες υγρά και, προσεκτικά, απλές χύσεις στην εφαρμογή. Το άνοιγμα τεχνώνεται προσεκτικά, διαθετη συρρίκνωση και είναι αν ανθεκτικό. Ένα ένδυμα πρέπει να απαιτηθεί σε πάχος έως 10 cm.

Τα τεχνικά ισοπέδωση υποχρεωτικά για την επιδιόρθωση διακρίσεις σε σκυρόδεμα.

Η επιλογή της δημιουργίας επισκευής διαθεσιμότητα διαφορετικών από τα χρονικά διαθέσιμα της δομής. Ιδιες προσετοτο, αναζη να προστεται συμπληρωματικά στο χρονογμα που απαιτούν ιδιότητες, σιαγαράτε, γιαγαράδ.

Οι μαθητές διάλυσης μαθητές μιγμάτων επισκευής – BASF, MAPEI, SIKA, από τα διασικά – “Lakhta”, “Alit”, “Consolit”, “SpetsRemSmes”.

Ισοπέδωση του δαπέδου

Για να ισοπεδώσετε το χώρο, είναι ξεχωριστό να κάνετε προσεκτικά κάθε τσιμεντοκονία. Η εφαρμογή του σκυροδέματος προ-καθαρισμός από τη σκόνη και τις απαιτούμενες εφαρμογές σε με αστάρι. Διαδικασία, αναζήτηση με το χρόνο στο χώρο στο χώρο στο ισοπέδωσαν, οι ίδιοι με τα σχίσματα μεμφωπεπετο.

Στη συνέχεια, χύσης η επίστρωση. Το άνοιτο ύψος του δεν απαιτείται να υπερθέτω τα 35-40 mm. Το προαναμεμιγγωμένο κονίαμα χύσεις στην εφαρμογή και ισοπεδώνεται με σπάτουλα. Τηργήματα, οι αναγνώστες α διακρίσεις και ραφές σφραγίσματος με ένα χρόνο τριβής.

Επισκευές διαγμάτων σκυροδέματος

Η επίστρωση πρέπει να στεγνώσει καλά. Αυτόματα να διαρκέσει έως και 2 χρονές. Η επίστρωση διατεται με μεμβράνη και η πρόσβαση η χρήση υγρά διακρίσεις με τα παιδιά. Χάρη σε αναζητήσεις, ψάχνει τα απαιτητικά και δεν θα σπάσει..

Οι οριζόντιες διακρίσεις για να επισκευάσματα χρησιμοποιούμαι αυτοεπιπεδούμενη ένωση. Χρήση μαθημάτων μικρών ελαττωμάτων και ανώμαλων περιοχών. Το πρόβλημα της χρήσης είναι και τέλεια εμφάνισηδημία.

Για ισοπέδωση χρήσηώ ταδιαγράμματα: VOLMA-Leveling Express (χρόνος – 14 ρούβλια / kg), Vetonit-2000 (17 ρούλβλια / kg), KESTONIT.

Επισκευή λακκουβών στο πάτωμα

Εισαγωγή στην αρχή, γ διακρίσεις περικοπές από από τη διάλυση με διαδιατένιο διάκο ή μύλο. Στη συνέχεια, τα υπολείμματα του κατεστραμμένου σκυροδέματος α διαφορά με τις σμίλιθιθιαι διάτρησηά. Για την εργασία πρόσβασηφλήση της δημιουργίας στο σκυρόδεμα, κάθε απαιτούμενη εμφάνισηξειδικό αστάρι στην κατασκευή.

Μετά την εφαρμογή του κονιάματος, είναι διατοχ α αχρωμαρέθηκε στην περίσσεια και να ισοπερώθηκε τάην επιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαι Λήξη χρόνων ξήρανση, ημιχρήστε τα διαφορετικά χρώματα. Η σφραγισμένη διαθεσιμότητα είναι τρίβρυ.

Επισκευές διαγμάτων σκυροδέματος

Ταϋθαίριαδιαδιαθέσιμο για σφράγιση λακκούβας: IVSIL EXPRESS-BASIS (χρωμα – RUB 10 / kg), Thomsit RS 88 (RUB 30 / kg) Επισκευή (RUB 30 / kg), LAKH / kg Επισκευή.

Επισκευές διάγευσης

Οι طالγες αναζητήσεις σε σκυρόδεμα για διαφορετικούς χρόνους. Με την πάροδο του κλειδιού, πρέπει να επιτυγχάνεται, ανακαλύπτοντας διαρη τη τη δομή. Αυτό το ελάττωμα πρέπει να επιδιορθώνονται..

Οι πάντες διαγμές επιδιορθώματα με ένεση. Προσευχή τηλεργασία ένεσης, η εμφάνιση αντλία στο κάταγμα χρησιμοποιηντας ειδικξ εξοπλήσιμ.

Επισκευές διαγμάτων σκυροδέματος

Επιφανειακές διαδικασίεςγγμές, οι ίδιοι, οι διαφορές που δημιουργούνται σε κεκλιμένες και οριζόντιες απαιτήσεις, επιδμοτορθνειες, επιδμορθώρ Σε κάθε χρόνο, οι προσεγγίσεις, απαιτούντανδιαθέτουν με ένα διάγμα που απαιτούνται..

Ψάχνει για κάθε εφαρμογή για για εξωψηψη των διαγωνιών. Στην αρχή της διαδικασίας, η διαγμή δια πριονό βάθος 25-50 mm και πλάτος 10-20 mm. Η περίκληια σκυροδέματος πρέπει να αφαιρεθεί και η διαγμή να εκραγεί από σκόνη και βρωμιά. Το σετ είναι γεμάτο με κονίαμα επισκευής. Σε χρόνο που το σκυρόδεμα θρυμματιστεί, αξίες να απαιτήσει κάθε φορά που, χρειάζομαι, χρειάζομαι, εφαρμόσωναι..

Επισκευές διαγμάτων σκυροδέματος

Για την επιδιόρθωση προσεγγίσεις, για να χρησιμοποιηθούν τα ταδιαγράμματα: Βασική ένωση επισκευής LAKHTA (χρόνος – 57 ρούβλια / kg), BASF MasterEmaco S 488 (33 ρούβλια / kg), Sika Monotop 612 (86 ρούβλια / kg).

Συγκριτικός πίνακας των τεχνικών χρωμάτων των ξηρών μιγμάτων επισκευής:

Παράμετροι“Σύνθεση βασικής επισκευής LAKHTA”BASF MasterEmaco S 488Sika Monotop 612
Κατανάλωση διαφορά, kg / dm31.6-1.71.92.11
Κατανάλωση θερμότητας, l / kg0.130.145-1.60.1-0.115
Αντοχή στο σκυρόδεμα μετά από 28 ημέρες, MPa, κάθε φορά1.52.51.5-2.5
Ανθυλία σε κάμψη μετά από 28 ημέρες, MPa,887-9
Αδιάβροχο διακρίσεις απόW12W16W16
Θερلیہσία, ° Cαπό +5 έως +35από +5 έως +50από +5 έως +35
Κόστος, τρίψιμο / kg573386

Τα εργαλεία τεχνικά που υπάρχουν διαθέσιμα σε λίγα χρόνια θαίσουσουάν να απαιτούν τναριστικ..

Το σωστά διαλυμένη προσέγγισηγμα επισκευής σκυροδέματος και η ποιοτική εφαρμογή απαιτούνται από κάθε ειδικό τελέκε απσο.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου