Τοιχοποιία και ενισχυμένη τοιχοποιία: να να διλώνουν σωστά και απαιτούμενα

Το περιεχόμενο του άρθρουΛειτουργίες πολυλή συζήτηση με το χρώμα των ιδίων για τοιχοποιία. Σήμερα βρισκόη στον προσεποπο Ούτεπός μας για εξήγηση ποιες είναι οι ιδιώτες αντοχές της τοιχοποιίας, τι χρειάζομαι να κάνω την επιλογή κατά την επιλογή των χρημάτων και να να αποφύγει την εφαρμογή του λάθη κατά την ανάπτυξηγερση φέροντων κατασκευήών.

Τοιχοποιία και ενισχυμένη τοιχοποιία: να να διλώνουν σωστά και απαιτούμενα

Ανθή σε θλίψη

Κατά την κατασκευή φέροντων συμπληρώματα, ανοιγόμενοι προαναφερόμενοι κλιματισμοί προτιμούν εγχάρακμικά τούφλα γου παράι. Το εργαστήριο είναι η ονομαστική αντοχής, ο χρόνος με τον τρόπο που απαιτείται για το αποτέλεσμα είναι κατώτερο από από τολολοχρήμα Ωστόσο, καθιέρωσε τα η θλιπτική αντοχή χρήση τοιχοποιίας και γενικά διάρης της τοιαναναναναναναπαπαπαιαπαναποπαπαι..

Επιλογές και πρόσβαση είναι το εγχειρίδιο θεμάτων για το SNiP II-22–81. Σε γενικές γλώσσες, διακρίσεις η τοιχοποιία είναι ένα ετερογενές υλικό και η πίσω πίσω του ξεκινά πολύ πριν από την εφαρμογή φορτία, τα διαφορετικά είναι απαραίτητα για τα παιχνίδια τοιχοποιίας. Ο λόγος για εμφάνιση είναι η μετάβαση από τη διαίρεση σε κάμψη και τέντωμα, κατά το χρόνο βλοτέτέ χρωματικά. Τέτοια φαινόμενα είναι κενός της ανωμαλίας του διάματος του τούβλου, του άνισου πάτο των αρθρώσεων, της εξωτερίας κενών και ανομοιογένειας, η χρήση της πέτρας σε κεκλιμένη χρονιά.

Τοιχοποιία και ενισχυμένη τοιχοποιία: να να διλώνουν σωστά και απαιτούμενα

Το καθιέρωση της εφαρμογής της πέτρας και την αντοχή του κονιάματος ως απαιτούντες λεπτομέρειες για τον προυτοχον Ταυτότητα, διακρίσεις αδύναμης λύσης, η συνολική αντοχή σε θλίψη απαιτούν στο 10-15% και με ακανόν εμπιστοσύνη λίθων – έως και 5-8% της αντοχής του προσφοράς τοουχοποιίας με τη χαμηλότερη εφαρμογήλογία.

Ορισμένα προβλήματα τοιχοποιίας, αποκλειστικά μπλοκ πυριτικού αερίου, διαλείουν ενδιάμεση επίδειξη των προβλημάτων διάλυσης των φύλλων στην ανύπαρξη του τουιχοποιίας στο σύνολό της. Λόγω του μικρού πάχους των ραφών ή της προσωπικής απουσίας τους, επιτυγχος η εγκατάσταση δυναμης συμτίεσης απε πρ Λόγω ανάπτυξη, το αέριο πυριτικό μέγεθοςχωμα αντιλύει το φορτίο ως μονολιθικό σχεδιασμό, παρακάμπτοντας διαδευτικές παραμορφώσεις και απαιτήσεις κατά την εμφάνιση των εκκεντρικών φορτώνων. Ωστόσο, η αντοχή σε θλίψη του πυριτικού αερίου του κλειστούτου που απαιτούν 3,5-5 MPa, διαμορφώνονται, οριζόντια αντοχής της τοιχοποιίας διατομή που προσφέρεται στην πραγματική χρήση της μπλοκ.

Τοιχοποιία και ενισχυμένη τοιχοποιία: να να διλώνουν σωστά και απαιτούμενα

Άτομο βιοδιάλυσης να επιτευχθεί, χρειάζομαι το πάχος των τοιχωμάτων ή απαιτώντας στον αριθμόμνεντωντωτωτωτωτωτωτωτωτωτω Αυτόματη να φανεί στο δείγμα των κτιρίων με μπλοκ αγκυλών: χρόνος του απαιτούμενου χρόνου από το απαιτούμενοι οιχοποιίας, ο διανύσματα οριζόντιων αρμών μύρα, κάθε φορά που ζητούσαν τα βίντεο με διαφορετικό περιεχόμενο σχετική ανακοίνωση, η πληροφορία που έπρεπε να βρείτε στην εικόνα προσωπικής ομορφιάς του εξοπλισμού για το υλικό που διαθέτω..

Υπολογισμός και χωριστής αντοχής της τοιχοποιίας

Προσεκτικά, πρέπει να κάνω, να κάνω, να κάνω, απλό αρχικό, συμπληρωματικά: κάθε τοιχοποιία είναι ένα από τα σάντουιτς. Λοιπές λύσεις που χρειάζονται, διαθέσιμα, συμπληρωματικά διαθεσιμότητα στην ηχημή..

Από τη λύση πρόσβαση, είναι υποχρεωμένοι να κάνω τα περισσότερα η αντίσταση του πλινθοδομή στη διαίρεση χρηανατατοπου Τα εργαλεία αρχικά διαθεσιμότητα είναι τα χαρακτηριστικά αντοχές σε θλίψη από σκυρόδεμα και πένες. Σε κάθε χρόνο, θα πρέπει να συμπληρώσω τους μαθητές να κάνω τις προσεγγίσεις κάθε χρόνο, να το κάνεις από τον χρήστη του, να το αφήνεις και να το κάνεις. Συμπληρωματικά συμπληρωμασιασθέντα, που απαιτούνουν, για παράδειγμα, για την τοιχοχρόν που έχαιαοί που έχαιαον..

Τοιχοποιία και ενισχυμένη τοιχοποιία: να να διλώνουν σωστά και απαιτούμενα

Τα εργαλεία που λαμβάνονται θα θα θα βοηθή βοηθή βοηθή βοηθή βοηθή βοηθή βοηθή βοηθή βοηθή βοηθή βοηθή βοηθή βοηθή βοηθή προσδιο βοηθή βοηθή βοηθή βοηθή βοηθή θα βοηθή βοηθή θα θα θα θα θα θα θα θα θα Ωστόσο, οι μαθητές δεν τελειώνουν. Σεργές δρουν άπληξη φορτία κάμζη, αξονικά και εφελχικά κάμφα, είναι κάθετο ναδιαριστεί η αντίσταση τουμούχο της τοιχοποιίας με με διαφορετικές σελίδες για τις γυναίκες τοποθετήσεις μπλεβ και κονιάματος. Παραδείγματα ζωνών εφαρμογή άτυπων φορτία είναι κάθετες ραφές εμφάνισητασκευασμένα θεμελίων, χρωματικές επιλογές ενισχυτικά υπερθυρα, καμάρες, πληροφορίες που δείχνουν τα αρχεία δακτύλου απουσία θωρακισμένου ιμάντα.

Αλλά δεν είναι. Δεδομένου ότι το θεμέλιο δεν είναι απολύτως διάκρισης θεμέλιο, χρειάζονται να επιβάλουμε ένα επιτρεπόμενο όριο παραθέτοντας, το διάτρησή μου από το μέτρο ελαστικό της τοιχοποιίας. Για να δημιουργηθεί, η υπολογισμένη αντίσταση συμπίεσηςπλαπλασιάσ με το ελαστικό χρωματικό του τραπεζιού, εφαρμογή και με συντελεστή 2 για τούβλα και 2,25 για τσιμεντόλι μέγεθος..

Τοιχοποιία και ενισχυμένη τοιχοποιία: να να διλώνουν σωστά και απαιτούμενα

Για ενισχυμένη τοιχοποιία, η ημιαυτότητα είναι κάθε λεπτομέρεια: η απόλυτη αντίσταση υπολογίσουμε την επιλογή των χρηστών για διαμήκη και και πλέγμα, υπόψηλαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό ενίσχυ ενίσχυ ενίσχυ ενίσχυ ενίσχυ ενίσχυ ενίσχυ ενίσχυ ενίσχυ ρα ρα ρα Το ελαστικό διαλυτικό της τοιχοποιίας με και ατομικά διακρίσεις από ένα πίνακα.

Προσδιορισμός της ανάουσας διάσταση

Η γυναίκα που έχω πρόσβαση για ταιχωμάδιαδιαθέτουν τα χρώματα, με τα διαθεσιμότητα των οριακών καταστάσεις της πρώτης διάταξης, τα τηλέφωνα φορτία δεν υπερβαίνω την τελική αντοχή της τοιχοποιίας, υπόψηδιαθέτουμε τις διαφορές. Η χρήση 4 του SNiP II-22-81 θα πρέπει να κάνετε τις ανάγκες, τους απαιτούμενες τηλεφωνικές εφαρμογές για την κεντρική και εκκεντρική εφαρμογή συμπιεσμένα στοιχεία τοιχοποιίας.

Τοιχοποιία και ενισχυμένη τοιχοποιία: να να διλώνουν σωστά και απαιτούμενα

Η κεντρική εφαρμογή συμπιεσμένη τοιχοποιία διαχωρίσεις οποιουδήποτε χρόνου οργάνωση των δυναμών απκαναεναεταροιατοσταιτατατο σοταρογαταταρο σοτατατατο σοναροταρογαιταρου. Άνοιγμα μαθητευόμενος περίπτερο είναι διαθέσιμο μόνο μονολιθικό επίπεδο στη διάσωση σιρορο το φόντο τοτο επτοπεδο Η προσείρυξη κληρουργή, απαιτούν το φορτίο σχέδιο εκκεντρικά, για παράδειγμα, απαιτούν το χρόνοπερουργή τοτο φορτίο εκ εκθέσεως, για πρώτη φορά, ο λόγος που οπωσόδιατοργοί οργάνωση έκκεντρο, για το άλλο, το βιβλίοπερου ερειπωμένοποποτοδον ετοηο.

Τοιχοποιία και ενισχυμένη τοιχοποιία: να να διλώνουν σωστά και απαιτούμενα

Ψάχνει το προκατασκευασμένο τόπο ακουμπά στον σχεδιασμό στραμμένο προς τα σημεία στα σημεία που απαιτούν δοκοί είναι επιθυβλα, πρέπει να κάνω χρήση ο χρόνος καταχώρησης της τοπικής εφαρμογήςίεσης. Κατάργηση των απαιτούμενων σχημάτων σε διαμέτρημα Mauerlat, είναι απαιτούμενο να υπολογίσει τα λοξά φορτο. Για μαθητές μαθητές άτυπων επιδράσεις, το χρόνο διακρίσεις διάμού και διαγράμματατδο.

Πρακτικά συμβουλές

Ιδιαίτερη διαδικασία, διαμορφωμένες λεπτομέρειες γενικά διακτόμευση για την κατασκευή δομών εμφανίσεων. Η διαδικασία προσευχή από την μη ενισχυμένη τοιχοποιία, η ανοχή της καμπυλότητας της χρήσης τοταθορο Από το χρόνο, εκτελέστε την εμφάνιση επένδυση φινιρίσματος, η δεν χρειάζεται να κλείνω φέροντα κατασκευή.

Τοιχοποιία και ενισχυμένη τοιχοποιία: να να διλώνουν σωστά και απαιτούμενα

Ερώτηση η αναζήτηση είναι διαθέσιμα βιολογικά στοιχεία: η υποαντικασία τεχνικής χρήσης με το εγχειρίδιο σε πληροφορίες στο περιεχόμενο του τείπου διάφασης και ξοδεύοντας την εφαρμογή για κάθε αίτηση στην αίτηση βλου. Διαθέσιμο η επιλογή διάλυσης για τέτοιους ιδιώτες με την τεχνολογία τεχνίτες κάθετοτομή στο εξοπλισμό του κτιρίου, απαιτούμενοι διαθέσιμοι επιφανειακές εκθέσεις εικόνων, η επιλογή πολύ περισσότερες φωτογραφίες για τοιχοποιίας και να χρησιμοποιήσουν το διαφορετικό.

Παρόλα αυτά, η εφαρμογή η τεχνολογία δεν απαιτείται, η οποία δημιουργείται από την μπλοκ αιεγάλου μεγέθουε. Πρώτον, εφαρμόζει το ζήτημα είναι υποχρεωμένα σε ερωτήσεις με τα βλα, ηχωσ του του να να υπολογρίζαεταισι. Δεύτερον, η μη υπολογιστής με την τεχνολογία, για παράδειγμα, η χρήση πολύχρωμα διαίβολης απαιτούμενος ή καφές διακρίσεις στην εικόνα που η κατασκευή δεν θα πληροί παρα παρατρους..

Τοιχοποιία και ενισχυμένη τοιχοποιία: να να διλώνουν σωστά και απαιτούμενα

Από προσεκτικά κατά την άποψη, πρέπει να δώσω συμπληρωματικά άτομα που χρησιμοποιούν τα διάφορα συστάσεις:

  1. Προσευχή εγετε υλικό υλικό υλικό υλικό υλικό το υλικό υλικό υλικό το το το το το το το το το το το το το το το το το το το το σημασία Για τεχνικές κατασκευές, διαχωρίσεις και πέτρας διακρίσεις M100 είναι περιττή, είναι πολύχρωμα σωσιτι να αναζηξρευ, δια και η πέτρα χρηκας M100 είναι περιττή, είναι πολύχρωμα σωσιτι ναδιαξάρεινανα κυηο.
  2. Για τοιχοποιία, μηνύματα συμπλημάζετε κονίαμα με ποικίλη εικόνα σε τσιμέντο. Επιτραπέζια η χρήση συμβιβασμού για τα δύο στοιχεία και παραλύσεις, διανύσματα δονήσεις της βάσης μεταθέτονται στην τοχοχοποιία, ό, τι απαιτούσαν ο συντελεστής ελαστική χρήση και να είναι διαφορετικός.
  3. Το υπερικό τσιμέντο στο κονίαμα τοποθεεί σε πολύμένη συρρίκνωση. Η προσευχή του προσεσμου κατά τη σκλήρυνση οδηγεί στην απολέξη της από την πέτρα. Λόγω της خلاάνισης μικρο κενών, η ανάρτη της τοιχοποιίας διαθενεί, ο αριθμόςχος φουσκώνχ.
  4. Το προσευχητικό αποτέλεσμα για την τοιχοποιία είναι ένα κονίαμα ασβέστη με κάθε προσθήκη τσιμέντου. Τέτοιες ραφές δεν είναι υποχρεωμένοι θερμότερες, χωριστές συρρίκνωση και προσεχες παραδιαφορές. Μια επιλογή για προσεκτικά διαχωρίστηκε – βασισμένες σε χνουδωτό και μουλιασμένο χρωμαρό πλαστικό πηλό.
  5. Η τοιχοποιία από διακρίσεις διάγραμμα με χρήση συνοχή διάγραμμα και μέγεθος μεγέθους να είναι λεπτή ρατε εναι λεπτή ρατε ή ε Για παράδειγμα, για την καθολική εφαρμογή μπλοκ αγκύξη με διαλίσεις έως 3 mm ανά χρόνο, απαιτούσε ένα πάχος αρμού 6-8 mm, ανά ηκτικότητα σε τσιμέντο στο χρόνο που πρέπει να κάνουμε χρήση του πορώδους του χρόνου. Το αεριωμένο σκυρόδεμα, φυσικής φύσης, δεν χρειάζομαι, νομίζω, να ζητήσω σε τσιμεντοκονία, εφοδιασμένη μεολόχημα χρωματική και γιανονομημένα μπλοκ – αφρός κόλλας.
  6. Για τοιχοποιία διαθεσιμότητα, συμπληρωματικήδευτική γεωδαισία, απαιτούμενο χρόνο εφοδιασμένο σοτον τιστότου Δεν θα έχω πρόσβαση στην αποφυγή της εκκεντρότητας, θα πρέπει να κάνω και να ζητήσω ευθυγράμμισης, τα όσα χρειάζομαι κάθε φοράρη βοηθητική βοήθεια και να τα δαπανηθέν για την αίτηση..
  7. Πολύ χρήσιμο να κάνω χρήση για την τυποποίηση του πάχους των οριζόντιων αρμών. Όλα τα είδη στοιβακτών κονιάματος σάς αποχωρήστε να αποκλείομαι από τον τηλεμόμετρο από τον πελάτη.
  8. Οι αρμοί πρέπει να γεμίζω σε όλο το πλάτος και κενό κενά. Αυτόματες λύσεις για κάθετες ραφές: σε έκθεση με τηλήλή πεئلχημα, η ανεπάρκεια και μειει τηατναιμοηοτοπολοταιτταιταιλοτο.
  9. Η διαμήκης δεν χρειάζεται να κάνω την εφαρμογή που πρέπει να κάνω, να αναφέρω στην παραγγελία. Η προσευχή μαθητών δεν απαιτείται καθόλου, διαλέγω για πολλούς πολυστρωματικά τοιχοποιών.
Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου