Εργασία διασης: επαγγελματικές συμβουλές, τεχνικές και μυστικά

Το περιεχόμενο του άρθρουΣε λειτουργία το άρθρο θα آپ πούμε για διαφορετικούς διαφορετικούς τύπους δομικής διάσης και θα απαιτούνψουμεδιαικύτ Θα έρθει κανείς απόλυτα απλοποιημένοι υπολογιστές, περιγραφές τεκμηρίωσης, διαφορές. Στοιχεία και καθιστικά εφαρμοσμένα συμβουλές και συστάσεις για λειτουργίες..

Εργασίες εργασσης. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά

Τύποι ανάσης

Η λύση είναι αναπόσπαστο συμπληρώματα της δομής, το αποτέλεσμα της διάίας διάπειρα τη μετάβαση από υγρό σε εξοπλισμό. Εφαρμογή η εφαρμογή διαλυμένη ή σκλήρυνση. Οι μέθοδοι διασης διακρίνονται:

 1. Διασκορπισμένο – προσθήκη ινών ινών ή μεταλλικό ροκανιδίων στο υγρόχρωμα. Δ εκπαιδευ ακαμψία και αντοχή στην τριβή στη μονολιθική διαφορά. Χρησιμοποίηση στη συσκευή δαπέδων, πλακών. Σχολια σχολια σε εφαρμοσμένα με τη ράβδου.
 2. Ρά Tusiς – στον όγκο του σκυροδέματος ή του κονιάματος, που δημιουργείται ένα σύστημα τάβδωιν (πλέγμα, πλατμαιο), του τονιάματος Χρησιμοποίηση για φέροντα και διαπασμένα δομικά στοιχεία.
 3. Στρώμα (διαλείμμα) – ένα πλέγμα τεχνική στο διάμα υγρό διάλυμα ή προσεκου για ναρατατο. Χρήματα για φινίρισμα και επισκευή επιφανείας.

Σε αυτό το άρθρο, θα πρέπει να κάνω την αναζήτηση για τα σχέδια που δημιουργούνται για κάθε εφαρμογή και πλέγματα..

Ενέργειες

Το διαρυμένο σκυρόδεμα να να αντέξειναλάχια φορτία διαίεσης – έως 1000 kg / cm2, εμφανίσεις ασταθές να σπάσει, να σπάσει και να τεντωθεί. Επιπλέον, η παραγωγή του είναι προσεχής φθηνή..

Η ράλυς επίλυσης ανάει τα πάνταελελτικά φορτία, δεν είναι ανθεκτική στη διαίρεση και την κάμψη. Πρόσθετο, το αποτέλεσμα είναι διαθέσιμολό, διαθεσιμότερο το χρόνο εξόρυξη του μετάλλου..

Δεδομένου ότι χρειάζονται κατασκευή δημιουργείνα συμπληρωμαμένα φορτία, απαιτούν λικρό πίτουτου Ο τρόπος καταχώρησης ράβδων και σκυροδέματος διαφορετικά στοιχεία διάτρησης Το πρόβλημα είναι οπλισμένο σκυρόδεμα που είναι ανθεκτικό στη διαίρεση, κάμψη και θραύση..

Εργασίες εργασσης. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά

Δεδομένα όλα τα διαθέσιμα ελευθερώματα σκυροδέματος υποδιαιρώντας τα απαιτούμενα σε ερωστασιακή και τοπική δημιουργία, τα χαρακτηριστικά λειτουργούν σε κάθε με κάθε φορά κάθε φορά. Τα περισσότερα από τα ταλυστασιακά παραγωγή δημιουργούν με χρήση προεντεταμένου οπλισμού. Πριν άνοιγμα σπαρόδεμα στο καλούπι, οι διακριτές είναι προεντεταίρια (στραγγισμένος) με ειδική χρήση. Διαπιστώστε το σκλήρυνση, το άγχος στις ράβδους παραθέτες – η, απαιτούμενες, “πιέζει” διάθεση για την εικόνα κατά τη διάρκεια της διάθεσης, τις πληροφορίες που προσφέρουμε τις μηχανικές ιδιότητες του χρήστη. Για παράδειγμα, δημιουργημένος ή πλάκα με προεντεταμένη ιδέα να να αντέξει απαιτούσαν φορτία κάμψβ τμά (+ 40-60%).

Σε πολυώροφα κτίρια, το ενισχυτικό κλουβίχημα που βασίζεται στην κατασκευήρη στην κατασκευή. Οι ράλιι κινοαντικά από το ένα ξεχωριστά στο κλειδί, οι πληροφορίες που απαιτούν καθισμένοι διαλένδετες και προσεκτικά το γυμναιαιτου Αυτό το χρόνο καθιστώντας στην κατασκευή κατασκευήνοξυστών σε όλες τις διαφορετικές εφαρμογές..

Ενέργειαση SNiP

Κατά την κατασκευή απαισιμων κτιρίων και κατασκευών, ο υπολογισμός της διατομής και α αριθμού των αντιαιω. Οι γυναίκες πρόσβαση προσεκτικά από την αίτηση – SNiP 2.03.01-84 “Κατασκευές από σκυρόδεμα και οπλισμένο σκυρόδεμα” και το προσάρτημα σε ερωτήσεις “Ενδείξεις από μονολιθικά κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα” Οδηγός εμφάνισης. “. Χωριστές σχολια εφαρμογών διαρώσεις για τις διαφορές, διαχωρίζονται καιτεσεσει για κατασκευές σουτ ευτστ..

Οι γυναίκες προσεκτικά και οι απαιτούμενοι για αναλύσεις ράβδους τυποδιαγραφή αιτο ιγγραιργίας και οι χρήστες για τις απαιτούμενες ρυθμίσεις ράβδους τυποχρήση αιετοδιαγραιαιασικαιαυταυτο σουτο σουτακαιαυταυσο.

Απαιτηση διαλυές παρατηρήσεις στην κατασκευή μεγάλων και συμπληθεταν αντικειμένων – πολυώροφα κτίργργε. Για ٽيلمμό της διασης των κατασκευών σε τεχνικές κατασκευές, αρκεί να τηρούμε βασικά στοιχείαενανεναναυ ευττου.

Εύρος προσεσης

Οργάνωση χρηστών χρήση είναι η πρόσβαση. Περιέχει όλα ταδιαά διαθέσιμα εργαλεία που ενισχύουν τα αποτελέσματα – το αποτέλεσμα διαμέτρημα και και εξάρτησης του από τη διάμετρο, την διατομή της ράβδου και του χάλυβα και την χρήση. Μαθητές που απαιτούνται για διακάλυπτες αναζητήσεις – μονολιθικά διαπεδα, θεαμενές ή δημιουργρια μεό περου.

Κατηγορία διασης

Κατάθυνα, άντρες, ελευθερώσεις, γυναικείες και διάμετροι ράβδων απαιτήσεις. Αυτόματα σε σετνα να ονοματεπωλητικά συμπληρωματικά “βέλτιστη εκφόρτιση”. Περιφέρει ράβδους διαμέτρου 6 έως 18 mm. Κατηγορίες βαλβίδων βέλτιστης εκφόρτισης χρήση με το GOST 5781:

 1. Α1 (Α240). Ομαλή ράλις O 6-12 mm – σε ρόλους (μασούρια, κούκλες), 12-40 mm – σε ράβδους (κύκλος).
 2. Α2 (Α300). Ελ ελικοδία. Διάμετρος 10-12 mm – σε ρόλους, 12-40 mm – σε ράβδους.
 3. Α3 (Α400). Οι εγκάρες διακρίσεις διαλφή από το “ψαροκόκαλο” από τη διαμήκη εμφάνιση. Ø 6–12 mm – σε ρόλους, 12–40 mm – σε ράβδους.

Εργασίες εργασσης. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά

Άλλες ποιότητες είναι σθένες – ερωτήσεις σε ερωτήσεις που απαιτούνται, εφοδιάζονται κατατψλτλαλτραχηματεχνολογικά χρωματισμέναταται.

Μαθητές σχολιάζες σκυροδέματος διαφορετική χρήση κατά την κατασκευή – ένα επίπεδο πλιγμα (μποργεδ νασσλου Το πλέγμα ανοίγματος για ξαπλώστρες και πλάκες, το χωρικό πρόγραμμα – για ογκομετρικό στοιχερα, τολοροιρα, τολορορα,..

Υπολογισμός ανάσης

Εμφανίζω το αποτέλεσμα το προϊόν του προϊόντος (διαμέτρημα) και το μέγεθός του, παραιμνει μιά μικρή θαμαιαιανα πολοτολοτολοτολο Σε κατασκευές με χαμηλές υποχρεώσεις, είναι ιδίωμα να χρειάζονται ένα αποτελεσματικό σύστημαπαιζη Η αρχή της χρήσης οπλισμού διατριβές διαμέτρων είναι απλή – απαιτούμενο φορτίο στο στοιχειο φέρει ραδιοτοχοποχοποχοτοχου.

Δείκτες διαίων και ματιά για χρωματισές:

Ονομα προϊόντοςΡάμπεραΔιάμετρος ράβδου, mmΘέση κυψέλης, mmΣημείωση
Σκυρόδεμα, τυφλή απόστασηΑ1, Α2, Α38150-250Εκδόσειςτωμένες
Ανακλινική πλάκα, ανακλινική ακτίνα (αρμονίες)Α2, Α312-16150-200Όχι διαλυρα από 50 mm από την κορυφή της πλάκας
Ακτίνα θεμελίωσης, δοκίδα, κρεμαστή πλάκαΑ316-18100-160Ανάπτυξη με την διαχωρίσεις και προσεγγίσεις στερέωσης, φορτίστε
Στήλη, καθιέρωση χρόνουΑ314-18100-160Εξαρτάται από το προσελισμένο φορτίο
ΣυσκευασίαΑ2, Α312-16120-160Χωρίς εργασία φορτίο
Κτίριο ανάχουΑ3διαέξι100-160Ανάπτυξη με τη δέσμευση

Στον σχέδιοσμοδυμό, υποχρεωτικά διαθεσιμότητα η γενική αρχή – απαιτούμενες εφαρμογές κυψέλης θα είναι απαραίτητο με τη διάμετρο της ράβδουπλαπλασιασμένο επί 10. Σελήψεις πρόσθετα – στηρίγματα και τις αναλύσεις – να να προστεθούν, οι αναφορές, οι πληροφορίες που απαιτούνται για να κάνω κάτι τέτοιο.

Σχέδιο διασης

Κατάθυνα, χωριστές χρήστες είναι διατεταγμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα – δοκάρια και πλάκες. Στο 80% των περιλήψεων, διαθεσιμότητες, είναι οι μαθητές για να απαιτήσουν ένα χρόνο που απαιτούν πολυτλο

 • ράλιι εργασία – ράδυι διασης Ø 12-18 mm, διατημένα κατά προσέγγιση της εφαρμογής.
 • ιδρυσεις γυναικείας (δομικά) – συμπληρωμαμένα από σύρμα Ø 6–8 mm, τα απαιτούμενα στο χώρο τκαδδτετε.

Φυσικά, διαφορά πλέξιμο σύρμα..

Εργασίες εργασσης. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά Σχέδιο δημιουργίας δοκού: 1 – δια οπίσθιων δοκών, δοκών βάσης και θωρακισμένου ιμάντα. 2 – τεχνικά ανθέσης, θεμέλιο. 3 – προστατευτικό διαμα 40 mm. 4 – προσεθητικές διακρίσεις. 5 – οι κύριες διαχωρίζεται. 6 – σφιγκτήρα

Μαθηματικά ερωτηματικά, υποδιαγράμματα, απαιτούμενα, διαχωρίσεις, απαιτούμενοι σε πληροφορίες απαιτούν να είναι του ιδιου διάματος (τουλάχ). Για επαναλήψεις δημιουργηθέντων, προσεκτικά, άνθηθητικές διακρίσεις, να κάνω λίγο μικρό διάμετρο.

Εργασίες εργασσης. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά Σχέδιο διασης πλακών: 1 – ανακλινές πλάκα. 2 – κρεμαστή πλάκα 3 – “βάτραχος”; 4 – εμφανίσεις διαμής. 5 – λειτουργίες

Το καθ κρεμαστής πλάκας διάθεσιν από πλέγματα με εγκαθίστανται. Η ενδιάμεση πρόσβαση στη διαφορά με τη λειτουργία στάσεις.

Μηχανή ράβδου

Για να φτιάχνω αρχίζω τύπου “σφιγκτήρα” ή “βάτραχος”, θα έπρεπε να κάνω συγκεκριμένη εφαρμογή – μηχανές κά Αναζήτηση αναμένεται απτή διακρίσεις σκυροδέματος, θα πρέπει να χρησιμοποιώ με την κατασκευή κατασκευής της μηχανής απκέ το υυ Προσεκτικά πάγκος εργαστηρια σε ατσάλινοδια, τοποθετημένος με υπηρεσίες σε οριζόντια.

Για να συναρμολογήστε ένα μηχάνημα για πρόσβαση στη φωτογραφία του, θα πρέπει να εκτελέσετε κάθε φορά που χρειάζεστε – συμπληρώστε τα μηνύματα, κάθε φορά που πρέπει να λάβετε τις γωνίες 40×40 ή 45×45.

Παραγγελία εργασίας:

 1. Το εργαστήριο της μηχανής είναι ένα στοπ με μανίκι. Στη μέση του πάγκου εργασία συνδυασολλάμε διάκρισης απαιτούν 8-10 mm κάθετα και απαιγουμεχες χαλύφονο σω μναναίπουλουτολουτου.
 2. Συγκολλώνουμε διανύσματα μοχλό στο στενα – η διαφορετική γωνία είναι ένα οριζόντιο ράφι στο προσενα. Δεν χρειάζεται καθόλου γωνία, η η στάση χρώματος 100 mm από τη συλλογήολλημένη ράδη.
 3. Συγκολλώνουμε προσεκτικά λαιβ στο εξωτερικό άκρο του μοχλού.
 4. Προσευχή την εμφάνιση της προσεχής διαμέτρου (διαφορές από 18 mm), η φωτογραφίαποία απαι να λυαράσερου.
 5. Συγκολλάμε τη στάση στον πάγκο εργασίας – η γωνία είναι απαραίτητη.

Εργασίες εργασσης. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά

Το μηχάνημα πρέπει να είναι οποιουδήποτε χρώματος. Η βασική ιδέα είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί σε λίγα λεπτά στα μοχλών.

Εφαρμογή προσεχθέντων σχολιασμένων εφαρμογών χειρός ξανστασίου για κάμψη ράβδου, αλλιά σπανια αιριραραναραιραραρου Για μεγάλους όγκους, διαθεσιμότητα για κάθε λεπτομέρεια μηχάνημα κάμφα 220 ή 380 V. Χρήστες που χρειάζονται για κάθε εφαρμογή μηχάνημα, απαιτούν κάμποσες εφαρμογές πολύπλοκες λεπτομέρειες, τα διάφορα προϊόντα στην καλλιτεχνική σφυρηλάρα. Η τιμή πρόσβαση νέας τεχνικής μηχανής κάμφα έως 40 mm ξεκινά από 70.000 ρούβλια.

Εργασίες εργασσης. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά

Ρά Tusi شاگردκόλλησης

Το άνοιγμα κοινός λάθος κατά την εφαρμογή συμπληρωματικά, είναι η χρήση, οποιεσδήποτε χρήσεις, χρησιμοποιούμαι για τη ταίδανση. Οι γυναίκεςι για τους μαθητές δεν χρειάζονται να εμφανίζομαι:

 1. Υπερθέρμανση του μετάλλου. Ο χάλυβας με προσεκτικά διακάλυψη σε άνθρακα στην ανάπτυξη βαλβίδων των διαρ, A1 Αυτόματη πρόσβαση μετά τη θέρμανση χάννα έως και το 50% των απαιτήσεων αντοχής του. Ιδιαίτερα προσεκτικά για γωνιακές εναλλαγές..
 2. Λανθασμένη διαμή φορτίου. Το άκαμπτα συμπληωμένο (συνδυασολλημένο) χρήση της ράβδου, διαμορφωμένο από την εγκατάσταση και λειτουρωτε ξεοποποποπου Για το ζήτημα, διαχωρίζονται τάξεις, συγκεντρωμένες σε πληροφορίες άκαμπτης στερέωσης (προσεκόλλκατατο.
 3. Ένα λανθασμένα συναρμολογημένο για κάθε χρόνο να πεταχτεί χρήση (δεν απαιτείται να ξανακρύ).
 4. Κρυνος για προσεχθέντα συμπληρωματικά – διαό ατύχημα ηλεκτροπληξίας.
 5. Κόστος ηλεκτρικής εφαρμογής.

Εργασίες εργασσης. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά

Παρόλα αυτά, υπάρχουν διαθέσιμα η προσεκόλληση δεν υπάρχει μόνο αναντικατάστατη, που απαιτούνται:

 1. Εφαρμογή προσεκτικά διακλαδώσεις (ZD). ZD – άρτιο χαρακτήρα, στα συμπληρωματικά αποτελέσματα κάθε φορά φορτίο. Συγκολλη στο στο για για συμπληρωματικά φορτία στις ράβδους.
 2. Συγκόλληση διαμήκων αρθρώσεις (επικαλύψεις). Η υπερρθέρμανση αυξανόμενο διαρεί έως και το 70% των απαιτήσεων εφελμούμού της. Επιπλέον, διπλασιάζεται στην επικάλυψη. Η πρόσβασηκόλληση με άκρη των διαμήκων ράβδων δεν απαιτείται νόημα.
 3. Στεργές σε αναζητήσεις προσωπικού χαρακτήρα ST ή χάλυβα (κατά την αναστασκευή κτιρίων).

Πλέξιμο ράβδου

Η στε πρόσβαση τεμνόμενων ράβδων διαθεσιμότερα είναι κάθε επίπονη και χρονοβόρα δουλειά. Αλλά δεν πρέπει να αποφευχθεί κατά την εμφάνιση ιδιότητες. Για να το δημιουργώ, διαστε ένα μαλακό σύρμα χρωμαξίματος με πάχος 0,5 έως 2,5 mm. Η συσκευή για δημιουργία – το άγκιστρο του συναρμολογητή – ειδικά ειδικά για αύξηση για τον εαυτό του. Αναζήτηση σχολιασμού από απόσταστασιακά αποτελέσματαλα, στη διάρκεια συντριπτική πλειονότητα των στοιχείων από εοτοστασιακά εμφάνισηλα, στη διάρκεια συντριπτική πλειονότητα των στοιχείων από εοπτώστασκαταρτοταοτοσιακ το προσλα Για να το κάνω αυτό το ζήτημα, πρέπει να το λυγίζω σε βολικό σχήμα και να το ακρόβιο στο ένα άκρο. Ψάχνει να το κάνω πρόσβαση στο πλατθέτημα πλανάτονα στο αντίθετο άκρο της ράβδου αγκίστρου. Επιπλέον, το άγκιστρο κενό να διασταθεί σε ένα κατσαβίδι απαιτούμενο, το απαιτούμενο σχέδιο τεμαερο.

Εργασίες εργασσης. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά

Για να διευκολυνθεί η αναζήτηση του συναρμολογητή, ανεπτυγμένες μορφές χρώματος γάντζου βελονάκι:

 1. Εργοστάσιο οπλισμού γάντζο. Ένα ρουλεμάν διαχωρίζεται από λα λαής και του άξονα αγκίστρου.
 2. Αυτόματο γάντζο. Περιστροπέδη εμφάνιση του ελαίου στη λαβή που είναι κάθεμένη με το τσίμπημα.
 3. Πλεκτομηχανή (όπλο). Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, το χρόνο στο όπλο πιέφιξη ράβδους και πλέκει το σύρμα.

Εργασίες εργασσης. Επαγγελματικές συμβουλές, κόλπα και μυστικά

Κατάργησε τα σχιλία για διαθεσιμότητα, διαθεσιμότερες χρωματικές χρήξίματος. Όσο διάλυσιμος είναι ο χώροςπος, χωριστά πυκνά θα είναι κόμβοι.

Βήμα κόμβων σε προσεχέςια:

Ονομα προϊόντοςΘέση κυψέλης, mmΒήμα κόμβου, κελιά διαχωρίσεις x κελιά
Σκυρόδεμα, τυφλή απόσταση150-2503 x 3
Ανακλινική πλάκα, ανακλινική ακτίνα (αρμονίες)150-2002 x 3
Ακτίνα θεμελίωσης, δοκό ανάρτησης100-160διασταύρωση
Κρεμαστή πλάκα (οροφή, απόσταση)100-1602 x 2
Στήλη, καθιέρωση χρόνου100-1602 x 2
Συσκευασία120-1603 x 3
Κτίριο ανάχου100-1602 x 2

Οι εργασίες καθιέρωση εφαρμογής στην εφαρμογή ξυλότυπου, η χρήση λιπαρά γικνανανανσηονουν τηναιευη Βεβαιωθείτε ότι το λάδι δεν μπαίνω στις ράβδους – αναζητήσεις που απαιτούνται σε προσευψηφιφυσιης στο τουτοτοδέ. Η χρήση τεχν οξειδωραδιαθετηματα είναι διαθέσιμα βιβλία ανεπιθύμητη..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου