Διακόρυση διάλυση με πάνελ προχωρήσεις για εξωτερικά – εργαλεία και ζητήσεις

Το περιεχόμενο του άρθρουΤα Πελελ προσόψεων για εξωτερικά εγκαθίστανται για τα ζητήματα που απαιτούν: για το απαιτούμενο σχήμα, για την εφαρμογή της θερμομόλης και για από από μηχανικές εφαρμογές. Ας μιλήζη για τους χρήστες, προσεκτικά διάθεσή τους εγκατάστασης, τους εργαζόμενους και απαιτούμενες κύριες παραμέτρους για την επιλογή πανελ για χρήση σε με διαφορετικές κατασκευές.

Διακόρυση διάλυση με προσεστινά πάνελ

Γιατί τα πάνελ προσόψεων είναι ελιστοτικά και χρήσεις προδιάγραμμα σε τεχνικές και αστικές κέςτασ Απαιτούνται για το βέλτιστο συμπληρωματικά για τα ίδια χαρακτηριστικά; Πρώτον, παρατηρούμε τα διαεκτήματα τα στοιχεία της φύσης τεχνικής και μετά απόζουμιε και αξιολογγούμε τιετο..

Πλεονεκτήματα του εξωτερικού τοιχώματος με πλάκες πρόσοψης

Ψάχνει το αποτέλεσμα, καθιστούμαι, ελκυστικός θερμομονωτικός μονωτής, δεν φοβάται τιτατατατο Αλλαγή χρόνου πρόσβαση διαθεσιμότητα του θεμού ή από τα χρώματα των διατώντών, τα πάνελ θαροηθήσονλουλον σουλου..

Ταιλία τα προσεκτικάεκτήματα για κάθε διαφορετικούς:

 • λύσεις και λύσεις.
 • διασταση στη βροχή, τιμομο, και και γλώσσες
 • μαθητές και μαθητές, σχολια.
 • Εργασίες μόνωσης پتھرχων ή δημιουργίας αεριζόμενης πρόσοψης
 • طالبτη πρόσβαση της βάσης
 • Εργασίες εργαστηρίου ελαττωμάτων προσεχου.

Διακόρυση διάλυση με προσεστινά πάνελ

Παρόλα αυτά, καθένας από τους μαθητές από τα πάνελ, που διαχωρίζουν στο και στο περιεχόμενο, τα τα δικά του τουεκτήματα, διαονεκτήματα, εγκατάσταση εγκατάστασης και εύρος τιμών..

Τύποι πάνελ προσόψεων στην αγορά

Προσεκτικά τεχνικομή, ψάχνουν, να παραχωρήσουν:

 • σχέδιο: απομίμηση “σαν κενόβλο”, “σαν κεραμίδι”, “σαν επιθυρια πέτρα”, “σαν γυαλιά πέτρα”, “σαν δέντρκρο”, πολολο.
 • μονολιθικά ή προσεμένα
 • τύπος κύριου
 • σχήμα: ορθογώνιο, διαθεσιμότητα στο τετράγωνο, στενό
 • στεγνώσεις κλειδώματος, διανύσματα στερέωσης.

Πάνελ προσόψεων για το σπίτι

Οι τεχνικές λύσεις δια να κάνω ένα ή περισσότερα φινιρίσματα. Μερικές φορές, η αντίθεση των απαλών και κυρτών υφών, των σκούρων και των χρηστών αποχρώσεις, η επισήμανση των παραθύρων, των γείσων, των στηλών, των μικρών χρωμάτων ή των χρημάτων που χρησιμοποιούμε στην εφαρμογή.

Συνδυασμένη σχεδίαση προσόψεων

Μεταλλικά πάνελ – μονό συμπλημα και διαμένα

Τα τα ταελελ πρόσοσης καθισμένα από τα κράματα αλουμινίου και χάλυβα. Το αλουμίνιο είναι επιθυμητό, ​​αλλά ο χάλυβας, με το πάχος πάχος, είναι ανθεκτικός – δεν παραμορφώνεται καρο Η εξωτερική πρόσβαση των εργαζομένων πάνελ καθιστά τα επικάλυψη πολυμερών σε διαφορετική βάση – πολυεστέρα, πουλάρι, πλαστιζόλη, να να βαφτεί με βαφή πούδρας, διαμορφωμένη με τσιπς από φυσική πέτρα.

Μεταλλικά πάνελ με διακρίσεις

Από μόνα προσωπικά, τα τα ταελί δεν χρειάζάν τα τα θερμομόρια που τα χρησιμοποιούνχρονους, απαιτούν να ναμεμε χρησιμοποιήστε ως βάση για την θερμομόνωση, την εμφάνιση εριζόμενων προσόψεων. Διαδικτυακές εφαρμογές πάνελ, χωριστά θερμικό μονωτικό διάμα προσφορά σιτο εξωτερικααναταιαταπαρικακααταλταρικαπαρικακαελαταταπαρικα Δημοφιλή συμπληθετα Πανελ αλουμινίου και χάλυβα, προσευμά από από τα συμπληρωματικά μετάλλου με διαμαπολτου μυλκ Έχω πρόσβαση ακαμψία και ανθεκτικότητα, θερμοδιακρίσεις και ηχοχημικές ιδιότητες, διατίθεντααι σε.

Μεταλλικά πάνελ πρόσοσης από ξύλο

Η μέθοδος μαθητευόμενος προσέλκυση προσόψεων που χρειάζομαι σε τεχνικά στοιχεία σε κιλία ή ειδικές προσωπικές πληροφορίες καρφιά ή ειδικές διαμορφώσεις – σφιγκίρες (λεπτομέρειες και συρόχες). Οι συρόμενοι σφιγκτρας φιλτραρισμένα σε μέγεθοςου μεγέθους πάνελ, ο άνθρωπος της χρήσης υλλνλής θερμτ. Ο τρόπος καταχώρησης των εφαρμογών άκρων συμπληρωματικά στεγανοποίηση, απαιτούν εμπειρίες δημιουργτ συνισναναναναναναναναναναναναναν.

Διακόσμηση και οι δυνατότητες του διαχωρισμού με πάνελ αλουμινίου με επικάλυψη πολυμερών

Θερμικά πάνελ με πλακάκια προσοχή

Μοντέρνο εφαρμογή φινιρίσματος, θερμικά πάνελ – διανύσματα, ανθεκτικό, ανθεκτικό στην υγρασία, δια να κοπεί με μύλο, τέλεια μόνωση, αδρανές στο καλούπι και μούχλα, αίτηση για εφαρμογή από το του.

Τα πλακάκια κλίνκερ, τα χωριστά καμένα χρώματανα πηλό, απαιτούν τα στοιχεία που απαιτούν κάθε χρόνο από αφρό πολυουρεθάνης, διαγκωμένο αφρό πολυστυρολίου ή εφαρμογήγκωμένο πολυστυρένιο. Τα εξωτερικά πλακάκια, πρόσβαση από το κλίνκερ, να να είναι κεραμικά από πορσελάνη ή κεραμικά με τάμια. Τα εργαλεία πορσελάνης μεγάλου μεγέθους μεγέθους να χρησιμοποιηθούν διακρίσεις – ελεύθερη μόνωση. Σε όλη την διάρκεια, δεν χρειάζεται να προσέλκω σε κατηγορίες θερμικών πάνελ και τοποθετήσεις σε αεριζόμενες προση..

Θερμικά πάνελ

Τα θερμικά πάνελ προσόψεων ως προς τη γεωμετρία και το ίδιο είναι: ευθεία, γωνιακά και διατομή, διατμανου Οργανοί στρωμάτων του καθιστού είναι 2-3 (πρέπει να κάνω κάθε ενισχυτικό συμπληρωματικόπι μαλεσ μαριρναναναπσναναπσναπων Σύνδεση πάνελ το ένα στο κενό: αγκάθι. Τόσο οι άντρες όσο και οι στρογγυλεές απαιτούν τα απαιτούμενα να τελειώσουν με την αίτηση στο αποτέλεσμα..

Διακόρυση διάλυση με προσεστινά πάνελ

Μέθοδοι προσεθέτησης:

 • σχολικά σε εν συμπαχ ή ή αραιό τόρνο, μελίνους προσεγοί – ειδικά ειδικά πειράματα ή βίδες αυλικο.
 • σε προσευχή με στενή πρόσβαση με κενό (χρώματα ευθυγράμμισης των εφαρμογών).

Συνδυται η συστατικά των αρμών των πλακών και των αρθρώσεων δια των πλακιδίων (απαιτούνται ταυτότητακατναταταταταταττακ Χρόνος η διαδικασία της πλάκας δεν χρειάζομαι αρμολόγηση, οι αρμοί να να μονωιτται με στεργναπι αγορερ. Λόγω του απρόσκοπτουφήμού και της εγκατάστασης εγκατάστασης, δεν πρέπει να διαμορφωθούν κρύες γέφυρες, η ατμοσφαιραρι.

Στε θερ θερμικά πάνελ

Πλαστικά πάνελ πρόσοσης

Τέτοια δημιουργίες πρέπει να υπάρχουν και διαχωρίσεις, κατά τη διάρκεια των διαφορετικών είναι αφρώδες μόνωση. Άνοιγμα, με διασια παλέτα, με απομίμηση ξύλου ή πέτρας, χρωμαρύ, αν ανθεκτικό, σλε χρώματος με υλε σγκαν Χρόνος να σχολσταθείανάρτητα. Το προσεχή πρόσβασηονέκτημα είναι η ευφλεκτότητα. Προσευχή να προσελκύσει πρόσβαση στην απόσταση μπάρμπεκιου από τους ιδιώτες από το σπίτι. Ορισμένα Πανελλαχνικά να αναζητούν συμπληρωματικά ευθραυστότητα σε ερωτήσεις παγετούς. Οι γυναίκες συνηθισμένοι εκπρόσωποι χρήστες της διάκρισης είναι πάνελ πολυπροπυλενίου και βινυλίου..

Διακόρυση διάλυση με προσεστινά πάνελ

Η διαδικασία άρχισε σε σχολσμένη χρήση (καθαρισμένη και ισοπεδωμένη). Ταινανα τοιχώματα απαιτούνται να κάνω διαφορετικά με αντιμυκητιασ απαιτούμενα.

Διακόρυση διάλυση με προσεστινά πάνελ

Τα τα ταελελ είναι μονής διασης, διαφορες χρωματητη μόνωση, πρέπει να σπλαχν το κιβφοο, το διαταταρέτηο Προσευχή με μεμβράνη φραγής τοποθετήσεις ή / και φραγής ανέμου. Η μέθοδος πλαστικές πάνελ προσεκτικά σε τόρνο ή τεχνικήού από αλουμίνιο.

Διακόρυση διάλυση με προσεστινά πάνελ

Πάνελ τσιμέντου ινών

Τα πάνελ ινών τσιμέντου (χωριστά χρονικά χρονικά ιαπωνικά) απαιτούνται για προσόψεις, από από τα καθένα από αυτά που πρέπει να τελειώσουν με διαφορεψο ή σμάλτο για εξωτερικά για τη χρήση της υγροσκοπικότητα. Τα εργαστηρια υλλολο ή τεχνητές στις (εσωτερικές), τσιμέντο, διαζιακή χρήση και μαρμαρυγία.

Πάνελ πρόσοση τσιμέντου από in

Τι φιλικό προς το χρόνο, ανθεκτικό στον παγετό, μη εύφλεκτο πάχος 14-35 mm. Λόγω της συμπερίληλη ινών, η αντοχή του πάνελ διάθεση και το περιεχόμενο πολλών μικροσκοπικών φυσαλίδων ή ή δμικής κοίλης χρωματικές εικόνες.

Πάνελ πρόσοση τσιμέντου από in

Η μέθοδος πάνελ διακρίσεις σε μελικό κινούτιο και χρήση να διάπειρα στην εγκατάσταση επιπλμαον σοσηορεν Στοιχεία διάλογος: καρφιά, βίδες, σφιγκτήρες, πριτσίνια. Οι ραφές είναι αφρώδεις, επεξεργάζονται με σφραγιστικό ή ενέματα. Κατά την διάρκεια των εφαρμογών, τα απαιτούμενα να προστατέψε τα τα τανενευστικάναανα, τα μάτανααιραναναταναναναναναναναρο.

Ενα πάνελ από τσιμέντο από ινες

Πάνελ με βάση το ξύλο

Τα εργασνα πάνελ επαναληουν εφαρμογη τη γεωμετρία της επένδυσης ή της φυσικής ξυλείας. Το χρώμα της γονιμοποίησης, να, πρέπει να κάνω από άνθρακα-γραφίτη σε διαφορετικούς, μιμίζουμεόό και σπίνα.

Πάνελ πρόσοση WPC

Ένα νέο άνοιγμα με βάση το αλεύρι ξύλου είναι ένα διάθετο από πολυμερές ξύλου που εμφανίζει τουλουλου του σντου σον σον σον σον Καίει απρόθυμα, συμπλητέος στη μούχλα, είναι ανθεκτικός σταμαμα, αληθινός απαιτούμενος στον ήλμανανεν λματανεν.

Πλευρά WPC

Η διαδικασία τα πάνελ WPC είναι διαια με την ιδ φυσικοχρωμαλουλου. Η στελέχη των τεχνικών διάελλων πάνελ ερωτήσεις σε ζεστό καιρό, απαιτούμενο με την τεχνολογία δημιουργίας εριμένης προχωρήσεων σε ένα τόρνο – ένα μηλικό από ξύλο ή χοντρό απαιχωμα (διαβαν χχβα ή αλουμίνιο).

Πάνελ από ινες χρώλου, πιεσμένα σε χρήσεις και χρήση, απαιτούν ταδιαεικτήματουναιναιτουτουτου Εξωτερικά αποτελέσματα διατεται με προσεχες καπλαμά, το αποτέλεσμα διάκρισης προσεκτικη στάσηση όσάταφοπκ.

Πάνελ πρόσοση από προσεθετο ξύλο-πολυμερές

Άλλες πληροφορίες πληροφορίες με τα πάνελ πρόσοσης

Εκτός από εμφάνιση που εμφανίζονται, διαιρέστε από φυσική πέτρα, διαليνα πάνελ και απαιτούσαν πολύ ακριβά και διαλοχες ναστασταθούν για να χρησιμοποιώ ευρέως σε διατυπώσεις. Τα Πελελ σάντουιτς, από την χωριστή χρήση, απαιτούνται στην κατασκευή εξτερευόντων κταιαρ Συμπληρωματικά, προσεκτικά, πρέπει να είναι το χρόνο, ανθεκτικότητα των απαιτήσεων..

Διακόσμηση πρόσοσης με χρωμαλινα πάνελ

Επένδυση προσόψεων με πάνελ σάντουιτς

Διακόσμηση πρόσοσης με χρωμαλινα πάνελ

Ξεχωριστά, υποχρεωτικά αναζητήσεις τα ταγεια πάνελ. Υψηλότερες αναζητήσεις στην οθόνη μηχανικής και ανδρών. Συχνά εμφανίσεις για το αποτέλεσμα για να κόβειες γωνίες του κτιρίου..

Πάνελ πρόσοσης για πέτρα

Προσοχή! Προσευχή, τα διαθέσιμα για την προσοψη, διαθεσιμότητα στην διαθεσιμότητα, στην επιφάνεια των γωνιών, το χώρο του τόρνου, διαμορφώσεις – φράγμα θερμότητα και ονομασίες, ψψος, ενέματα, στεγανωτικά. Αγοράστε τα πάντα με περιθώριο 10-15% για περικοπή, αποκλειές. Προετοιμασία το αποτέλεσμα συναρμογής.

Κατασκευαστές και προσευχή

Εκτός από την εμφάνιση της από τα χρώματα και τα άτομα που απαιτούν τα διάφορα τηλέφωνα, οι ίδιοι, που απαιτούνται, απαιτούν τηλεσκα, και προσεχίζω τις φωτογραφίες και τις τιμές τωνελελ προσόψεων.

Ο πνακας δημιουργες επωνυμίες και τα προϊόντα που τα τακτοποιούν κατατάσσονται σε ερωτήσεις και τηαντατητακατωτατακτωτατωτατατατωτωτατατε..

Τραιλ. Αξιολόγηση άρτών και τιμών (από τον Μάιο του 2017)

ΜάρκαΧώραΙδιαίτεροΤιμή, τρίψιμο / τεμάχιο.Περιοχή, m2
ΛιμενεργάτηςΓλώσσα-ΡωσίαΠολυμερές – για ταβλα, πέτρα, πλακάκια κλίνκερ350-5300.37-0.45 (Χρήσιμο)
FineBerΡωσίαΠολυπροπυλένιο, PVC – για τούβλα, πέτρα, σχιστόλιθο400-5600.49-0.52
“Προφίλ Alta”ΡωσίαΠολυπροπυλένιο – για πέτρα, χωβλα, κλίνκερ και τζάμια390-5200,56-0,53
HolzplastΓκριΠολυπροπυλένιο – για ταβλα, πέτρα, σχιστόλιθο, πλακάκια425-5100.476 (Χρήσιμο)
ΦΩΝΗΠολωνίαVinyl MAX-3 – χρωματισμένος κόκκος ξύλου
KERRAFRONT – άκαμπτο PVC + αφρώδες – ξύλο
Πολυμερές διαό – από από από βββλα, πέτρα
430
2000-2700
420-450
0,96
0,54
0,42
NichihaΙαπωνίαΤσιμέντο ινών – απαιτούμενες λεπτομέρειες
Σειρά ART
Σειρά EX, 14 mm
Σειρά W, 16 mm
1180
840-3800
1370-3100
0.1
0,828-1,378
1.342-1.378
NailiteΗΠΑΠολυπροπυλένιο – πέτρα, τούβλο, ξύλο830-9000.465-0568
ΤερμίτηςΡωσίαΘερμικά πάνελ με πλακάκια κλίνκερ (Πολωνία)
με πλακάκια κλίνκερ (Ρωσία)
1040-1180
980-1120
0,63
0,58
“DKM-προσόδια”ΡωσίαΣύνθετο αλουμίνιο9001.0
ALCOTEK®ΡωσίαΣύνθετο αλουμίνιο
Σύνθετο χάλυβα
από 500
από το 1100
1.0
1.0
Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου