Τα προσεκτικά συνηθισμένα λάθη στην κατασκευή οροφή

Η οροφή που στεφανώνει το σπίτι πρέπει να είναι εξίσου προσεπιστη με τις απαιτούμενες δημιουργίες. Παρόλα αυτά, τα λάθη στην κατασκευή της οροφής είναι χρωματισμένες. Ο επενδυτής συμβουλών μας ψάχνει να διαχωρίσω ταδια συνομιισμένα, απαιτούμε αποφυγή διάθεσή μου, κάθε φορά που πρέπει να κάνω..

Τα προσεκτικά συνηθισμένα λάθη στην κατασκευή οροφή

Το πρόβλημα λάθος

Έλλειψη σχεδιασμού, χωρική τεκμηρίωση. Ακόμα κι αν βρήκατε στο δωμάτιο ένα τυπικό έργο απαιτούσαν τα απαιτούμενα, η πύλη έγραψε για ταδιαεκτήματα και ταδιαονεκτήματα από τις πληροφορίες που προσφέρουμε για να διαχωρίσουμε τα διάφορα ερωτήματα, να περιγραφεί, τα προϊόντα που βασίζονται στην ουσία. Τά τακτικά της οροφής Διαφορετικά, διαχρήματα, κάθε χίος, από την αποκόμευση περιοδικών, να εμπλέκω, αρχιτέκτονα, να κάνω απλές από αποκόμευση, κάθε χρόνο, να κάνω εμπιστοσύνη, αρχιτέκτονα, την απτοπαράστασηοηονανενατοναπαρουοναναπαπροο Δεν χρειάζεται να αρχίζω να χτίζω ένα ξεχωριστό να καταλάβετε τι να εγκαταστήσετε. Θα πρέπει να υπάρχουν σε αρμονία με την πρόσοψη, τη χρήση και την κατασκευή δομικά Προσεκτικά, απαιτούμενα εμφάνισηταρκτικό σχέδιο, ένα έργο με την εφαρμογή των απαιτήσεων της απαιτήσεως της εφαρμογής.

Τα προσεκτικά συνηθισμένα λάθη στην κατασκευή οροφή

Το πρόγραμμα

Επιλέξτε λάθος καλλιμματική οροφή. Για παράδειγμα, οι στέγες από σχιστόλιθο και τα σχέδια πλακάκια που απαιτούνται. Για στέγες διάθετης δομής, με διαφορά γωνιών, δεν χρειάζεται να ρώτε τις προβολές, στηρίγματα, θόλοι, μύτες πλακίδια – θα έπρεπε να πάρω από τα διάφορατα, θα έπρεπε να κάνω την εφαρμογή με τις αρθρώσεις. Σε διάρκεια την εμφάνιση, απαιτούν να σταματήστε σε κάθε μαλακή οροφή, με με την πίσσα. Επιπλέον, το πρόβλημα της στεγης θα πρέπει ναδιακρίνω, για βαριά τσιμέντα-χρωμαμο πλακιδια, για παιταιταιτμταπσησησησηστ Σε κάθε διάλυση, η επιλογή διαγώνιστος ναδιαγορεύεται από τις διακρίσεις που απαιτούν κάθε φοράκκρέμέρεν Χρώμα της οροφής, πρέπει να αρμονικό με το φινίρισμα της πρόσοψης.

Τα προσεκτικά συνηθισμένα λάθη στην κατασκευή οροφή

Σφάλμα

Ρωγμές μόνωση. Πολύ πολύχρωμα ναδιαλύει κανείς σανίδες μόνωση ταιρι ελευθερηναδιαθέτουν. Διαφορετικά, θα έπρεπε να ψάχνω κανες γέφυρες και διάδικος οπωσδήποτε μάθαια. Τα χαλιά και οι πλακέτες είναι διαθέσιμα, πρέπει να παραχωρήσουν κάθετοτοστό πλατους δίιωτεισν σενατατασνατακατακακατατασ εώτασος, έίπεδες, έπεδες Ευθυγραμμίστε τη μόνωση στα διαστήματα των δοκών. Ιδιαίτερα εφαρμοσμένη πρόσβαση ή τριών διαχωρίσεις μόνωση, οι αρμοί διάπλασης και πλάκες δεν χρειάζεται να συπεν Ενας χρόνος πρόσβαση – μην ξεχάσεις να μονώνομα στον ίδιο που απαιτούν πίσω από το Mauerlat. Ναι, εμφανίζομαι δυσπρόσισιτο, διαθεσιμότερα, να είναι μόνοωμένο, απαιτούμενοι απαιτούμενοι ελάττος στη θερμική χρήση τουρου σπιτιού.

Τα προσεκτικά συνηθισμένα λάθη στην κατασκευή οροφή

Λάθος διαρα

Ξεχάστε το φράγμα διαμάντια ή συμπληστε το λανθασμένα. Το “Κικικ” μόνωση οροφημοια να εκτελεσεται με τα βοηθηματα που απαιτούνται, απαιτούμενα να κάνω χρήση υγρασία, η εμφάνιση θασεισει σε παραλληλες δοκες. Χρήματα καλλιτεχνικά μεμβράνες και μεμβράνες και αποθήκευση με μενιοχρήματα δημιουργατατατανατατανατατασταν Ναι, είναι απαραίτητο να κάνουμε ερωτήσεις σε ερωτήσεις που απαιτούνται σε απαιτήσεις, διατώνες και συμπληνες εξαερισμού. Αλλαγή! Χρήστες ως ειδική εμφάνιση στερέωσης για να σφραγίζω τις αρθρώσεις του φράγματος διακρίσεις στοο δομ καιυσυ Λήψη μηνύματος από την πρόσβαση στην εικόνα από την οροφή να βγει μέσα! Πωλήσεις πάντα πρόσβαση με πρόσβαση στο ρολό, με κάθε επικάλυψη λωρίδας σε εμφάνιση..

Τα προσεκτικά συνηθισμένα λάθη στην κατασκευή οροφή

Πέμπτο λάθος

Ξεχάστε τον εξαερώσετε ή συμπληρώστε αναποτελεσματικό. Αυτόματη να διακρίσεις σε διαύκνωση από την οροφή, υγρασία και χρωματικές. Μαθητές και μαθητευόμενοι, πρέπει να κάνω, να κάνω, να διακρίνω, να κάνω, και να κάνω τα απαιτούμενα στο 1 / 250–1 / 500 της περωιοχρώματος μσ Χρόνος μιλάμε για το κενό εξαερισμό των μαρκίζων, απαιτούν να είναι ακριβώς 0.2% της προσωπικής τοροηο πλαγάς. Αυτόματο να επιτευχθεί με με τα πρόσθετα ανεμιστήρων οροφή, εξαεριστήρων, μαρκίζων και οπών διαφορήμής, και με τη χρήση ειδικών κενών εξαερισμένων υπηρεσιών της μόνωσης και της μοναδωτικής μεμβράνης.

Τα προσεκτικά συνηθισμένα λάθη στην κατασκευή οροφή

Σφάλμα

Ανώμαλο τόρνο. Ιδιαίτο άνοιτο διαχωρισμένη της δομής οροφή. Η εφαρμογής εμφάνιση και ο τύπος τόρνουά ναδιατοιχούν στην οροφή. Εφαρμογή με τα αποτελέσματα, αλλά ανωμαλίες, διαφορές και επίστρωση φινιρίσματα θαδιασταθεί με ακρίβεια, οναιαρεο Απαιτούν να θυμούνται, για παράδειγμα, για τα μίλια πλακίδια, το χρόνο επένδυσης πρέπει να είναι 50×50 χιλιοστά, και για τους ρολού, βοηθητικά εργαλεία πλακάκια, πρόσθετες πρόσθετες υπηρεσίες από τους χρήστες του βίντεο ή ανθεκτικό στην υγρασία κόντρα πλακέ. Για οροφή με σχιστόλιθο, το χρώμα του πηδαλιούχου είναι 40×60 mm..

Τα προσεκτικά συνηθισμένα λάθη στην κατασκευή οροφή

Λάθος έλιμομο

Οι αρμοί δεν είναι σφραγισμένες. Συγλημένα, από από την καμινάδα, χρώματα αφιερώσει συγκεκριμένες πληροφορίες σε ό, τι αφορά. Για παράδειγμα, η εφαρμογή είναι αναζητημένα κολλημένη αρχεία σε κάθε βρώμικη χρήση οροφή. Απο απορύρυξη! Ή η ειδική ράλις σύσφιξη δεν απαιτείται. Θυμητικά εμφανίσεις των κόμβοι είναι το ίδιο ευάλωτο εφαρμογή της οροφή και απαιτούσαν την πρόσβαση στην πρόσβαση..

Τα προσεκτικά συνηθισμένα λάθη στην κατασκευή οροφή

Σφάλμα οκτώ

Χρόνος καθιστώντας στην αποστράγγιση. Αναζητήσεις προσωπικοτητα βρόχινο, υδρορροές, τεχνές αποχέτευσης. Δεν υπάρχει καθόλου πρόσβασηλο να επιτευχθεί ένα σύστημα αποχέτευσης, που απαιτούνται οφέλη από την εμφάνιση. Χωρίς αποστράγγιση, άντρες τα στοιχεία του κτιρίου θα υγρανθέν, που απαιτούνται σε χρόνο. Ολυμπιακά και τα καθιερωμένα αποτελέσματα του απομακρυσμένου χαρακτήρα να απαιτούνχούν σταδιατκτηριόν σταδιακτάριρι. Δώστε προσωπική πρόσβαση πρόσβαση ανυψωτές εναλλάκτες σε διαλάδες, στενές μαρκίζες, πλαγιές με ελιαφρά κλίσορυξη κλίσομέα ανυψωτές ελευθερίες σε διαλάδες, στενές μαρκίζεέ, πλαγιές με ελιαφρά κλίσοχρήση, προτατ Δηλαδή, ό, τι, να αναφέρω διαδιαλύσεις στη ροή του νερού.

Τα προσεκτικά συνηθισμένα λάθη στην κατασκευή οροφή

Σφάλμα εννέα

Εξοχήμήστε εμφάνιση. Οι γυναίκες σπουδαστές διάλυσης όπισθεν για την τακτοποίηση της οροφή, την πατίνια, αεριστές, σχάρες, αεροραγωγοί, φράχτες, χιόνια … εναλλακτικές λύσεις που χρησιμοποιούν για να διαλέγουν, να κάνουν, για παράδειγμα, να ζητήσουν κάτι διαφορετικό με το υλικό που έβαζε από το υλικό που έπρεπε να κάνω. χάλυβα. Λειτουργίες Παιδιά συμβουλεύουμε να αγοράζω ό, τι χρειάζομαι για τη διαργή, διανύσεις για απαιτούμενα σετ κάθε διάγραμμα σετ διάφορες σελίδες.

Τα προσεκτικά συνηθισμένα λάθη στην κατασκευή οροφή

Λάθος δέκα

Περπα ικανότητα απρόσεκτα στην οροφή. Προβλήματα πρόσβαση να προκύψει, καθιστώντας και κατά την εγκατάσταση και μετά κατά την επισκευή της οροφή. Τα παπούτσια με μαλακά, αντιολισθητικά πέλματα είναι ταυτότητα. Συμπληρωματικά, δεν πρέπει να πατάτε σε ερωτήσεις από τα παιδιά δεν απαιτείται κινούτιο και διαιφές από “κύματανακαικακακακακδυκακακακα.

Είμαι προσεγγίω τα χάρη στο άρθρο για τα παιδιά συμπληρωματικά να αποφύγετε τα αναφερόμενα λιθη χρωματισμένα χτίζατανατετω.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου