Σωλήνες πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (HDPE)

Το περιεχόμενο του άρθρουΗ εισαγωγή πολυμερών υλικών αποδείχθηκε πιο εμφανής στο παράδειγμα των υδραυλικών συστημάτων. Σήμερα θα σας πούμε λεπτομερώς για τους σωλήνες πολυαιθυλενίου: τι είναι, τι είναι καλό, σε τι είναι ανώτερο από άλλους τύπους και το πιο σημαντικό – πώς να εργαστείτε μόνοι σας με σωλήνες HDPE.

Σωλήνες πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (HDPE)

Ποικιλίες σωλήνων HDPE

Οι σωλήνες χαμηλής πίεσης από πολυαιθυλένιο (HDPE) είναι ίσως ο πιο ανθεκτικός τρόπος επικοινωνίας για τη μεταφορά υγρών ή αερίων. Εκτός από την πλήρη ανοσία τους στις περισσότερες χημικές ουσίες, τα κύρια πλεονεκτήματα είναι επίσης υψηλή αντοχή στη συμπίεση, σχεδόν πλήρης απουσία ιζηματογενών εναποθέσεων στα εσωτερικά τοιχώματα και χαμηλή υδροδυναμική αντίσταση.

Σωλήνες πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (HDPE)1. Σωλήνας HDPE για αγωγό αερίου. 2. Σωλήνας HDPE για παροχή κρύου νερού

Δεν είναι πάντα σαφές στον τελικό καταναλωτή ποια είναι η διαφορά μεταξύ των διαφόρων τύπων σωλήνων HDPE: όλοι είναι εξίσου μαύροι και, με την πρώτη ματιά, φαίνεται να είναι καθολικοί στη χρήση. Μια πιο προσεκτική εμφάνιση αποκαλύπτει μια διαμήκη λωρίδα χρώματος: μπλε για άντληση υγρών και κίτρινο για αγωγούς αερίου. Υπάρχουν επίσης άχρωμοι σωλήνες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται, κατά κανόνα, ως τεχνικά ενσωματωμένα κανάλια και προστατευτικά κελύφη, συμπεριλαμβανομένων για σωλήνες των δύο πρώτων τύπων. Οι κύριες διαφορές μεταξύ σωλήνων χωρίς χρωματική σήμανση είναι η αδυναμία της εργασίας τους υπό πίεση και η χρήση δευτερογενών πρώτων υλών στην κατασκευή.

Σωλήνες πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (HDPE)

Όσον αφορά τα τυπικά μεγέθη, σήμερα οι κατασκευαστές υποστηρίζουν ολόκληρο το εύρος λειτουργίας με ισοδύναμη διάμετρο απόδοσης 16, 20, 25, 32, 40 mm και έως 200 και 300 mm σωλήνες για χρήση σε δίκτυο νερού και ηλεκτρικό δίκτυο. Για καθένα από τα τυπικά μεγέθη, το πρότυπο SDR – ένας αριθμητικός παράγοντας – καθορίζει την αναλογία της εξωτερικής διαμέτρου προς το πάχος του τοιχώματος.

Συμπεριφορά για εξωτερική, υπόγεια και εσωτερική εγκατάσταση

Οι σωλήνες HDPE δείχνουν την υψηλότερη γνωστή ευελιξία. Ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, αποδεικνύεται πλήρης χημική αδράνεια και απουσία εκπομπών κατά τη λειτουργία. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας για μάρκες σωλήνων κοινής χρήσης είναι από -60 έως + 40-60 ° С.

Σωλήνες πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (HDPE)

Σε σύγκριση με το PPR, οι σωλήνες πολυαιθυλενίου παρουσιάζουν χαμηλή αντοχή στη θερμότητα. Όταν επιτευχθεί το ανώτερο σημάδι του εύρους θερμοκρασίας, παρατηρείται έντονη γραμμική επέκταση. Όταν υπερθερμαίνεται, το τοίχωμα του σωλήνα χάνει την ακαμψία του και, σε υψηλή πίεση λειτουργίας, μπορεί να αλλάξει ανεπανόρθωτα το σχήμα του. Επομένως, αποκλείεται η χρήση σωλήνων πολυαιθυλενίου σε συστήματα θέρμανσης και ζεστού νερού. Όσον αφορά την κατάψυξη σωλήνων HDPE, αντίθετα, μπορούν να δώσουν αποδόσεις σε οποιονδήποτε άλλο τύπο: ακόμη και με την τοποθέτηση επιφάνειας στο κάτω όριο του εύρους θερμοκρασίας, το πλαστικό θα διατηρήσει την πλαστικότητα του και δεν θα επιτρέψει στον πάγο να σπάσει τους σωλήνες.

Σωλήνες πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (HDPE)

Σε κατάσταση πλήρωσης, οι σωλήνες HDPE ενδέχεται να υποστούν σημαντική μηχανική καταπόνηση. Η τοποθέτησή τους με ανοιχτό τρόπο επιτρέπεται ακόμη και σε υψηλά φορτία απόδοσης, αλλά μόνο χωρίς να χτυπηθεί από όχημα. Ωστόσο, η τοποθέτηση στο έδαφος μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και σε αυτοκινητόδρομους, γεγονός που θα απλοποιήσει σημαντικά την παροχή νερού στην τοποθεσία, εάν η εθνική οδός είναι τοποθετημένη στην αντίθετη πλευρά του οδοστρώματος.

Σωλήνες πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (HDPE)

Σειρά εξαρτημάτων και βαλβίδων για σωλήνες HDPE

Μαζί με την υψηλή αξιοπιστία, οι σωλήνες HDPE διαθέτουν ένα ανεπτυγμένο και τεχνολογικό σύστημα συνδέσεων. Διακρίνονται διάφοροι τύποι συστημάτων εγκατάστασης ανάλογα με την εφαρμογή..

Τα εξαρτήματα συμπίεσης HDPE κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά λόγω της απουσίας απαιτήσεων για τα προσόντα των εγκαταστατών και της ανάγκης για ειδικό εξοπλισμό. Όμως αυτό δεν είναι καθόλου πανάκεια: το εξάρτημα πρέσας πρέπει να παραμένει προσιτό για συντήρηση και αντικατάσταση, επομένως η εγκατάσταση τους επιτρέπεται μόνο όταν οι σωλήνες είναι ανοιχτά εγκατεστημένοι ή σε τεχνικά πηγάδια κατά την υπόγεια τοποθέτηση. Σημειώστε ότι τα εξαρτήματα πρέσας είναι οι μόνες αποσπώμενες συνδέσεις για σωλήνες HDPE..

Σωλήνες πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (HDPE)

Μόνο τα εξαρτήματα HDPE που κατασκευάζονται στο Ισραήλ και την Ιταλία έχουν διάρκεια ζωής συγκρίσιμη με τους ίδιους τους σωλήνες. Εάν υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις για αξιοπιστία, είναι προτιμότερο να προσέχετε τις συνδέσεις με το χιτώνιο κίνησης. Δεν απαιτούν περιοδική συστολή για τον λόγο ότι αρχικά πιέζονται πολύ έντονα – το άκαμπτο ένθετο δεν επιτρέπει στον σωλήνα να παραμορφώνεται περισσότερο από ό, τι θα έπρεπε.

Για υπόγεια εγκατάσταση χωρίς δυνατότητα πρόσβασης, χρησιμοποιείται η μέθοδος συγκόλλησης με μηχανή. Η ηλεκτρική μονάδα συγκόλλησης στερεώνει σφιχτά τις άκρες των σωλήνων, τις κόβει ομοιόμορφα και τις συνδέει μετά την τήξη των άκρων. Η μέθοδος λειτουργεί τόσο για άμεση σύνδεση όσο και για στροφές τμημάτων. Η διακλάδωση του αγωγού απαιτεί τη συμπερίληψη στοιχείων σχήματος Τ του εργοστασίου χύτευσης.

Σωλήνες πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (HDPE)

Η διάρκεια ζωής τέτοιων συνδέσεων είναι ισοδύναμη με τους ίδιους τους σωλήνες, ενώ η ραφή κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά αντοχής τους και η ονομαστική διέλευση δεν περιορίζει. Αυτή η μέθοδος εγκατάστασης συνδέεται με τη συμμετοχή της “ειδικής εγκατάστασης”, αλλά είναι σίγουρα φθηνότερη από την κατασκευή τεχνικών φρεατίων με μεγάλη γραμμή.

Ο τρίτος τύπος σύνδεσης είναι η χρήση συγκολλημένων ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Τα εξαρτήματά τους έχουν ακροδέκτες για την παροχή τάσης στην σπείρα, η οποία κρύβεται κάτω από ένα λεπτό στρώμα πλαστικού στο εσωτερικό. Θεωρητικά, αυτοί οι σωλήνες μπορούν να συγκολληθούν ακόμη και με μια συνηθισμένη μπαταρία χωρίς πρόσθετες συσκευές. Και παρόλο που όσον αφορά τη βιωσιμότητα μια τέτοια σύνδεση δεν είναι κατώτερη από τη μέθοδο του καβαλέτου, είναι πιο ευαίσθητη σε σοκ και στατικά φορτία. Για αυτόν τον λόγο, η εγκατάσταση σε ηλεκτρικά εξαρτήματα συνιστάται μόνο για σταθερούς αγωγούς ανοιχτού τύπου, για παράδειγμα, όταν διανέμετε παροχή νερού γύρω από το σπίτι και το χώρο.

Σωλήνες πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (HDPE)

Εγκατάσταση κύριων συστημάτων ύδρευσης

Η αφηρημένη έννοια ενός αγωγού νερού είναι ένα τμήμα ενός σωλήνα που έχει μεγάλο μήκος με ή χωρίς περιοδική εισαγωγή κλαδιών. Το πλεονέκτημα των σωλήνων πολυαιθυλενίου για συστήματα κορμού είναι ότι έχουν πολύ μεγαλύτερο μήκος από τους περισσότερους άλλους τύπους σωλήνων, δεδομένου ότι τροφοδοτούνται σε ρόλους μήκους περίπου 200 m.

Σωλήνες πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (HDPE)

Στη γεωργία, όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη άντλησης νερού σε μεγάλες αποστάσεις, είναι προτιμότερο να καταφεύγουμε σε εκσκαφή. Μέσω μικρής κλίμακας μηχανοποίησης, είναι δυνατή η τοποθέτηση της εθνικής οδού σχετικά ρηχής (40-60 cm), όπου δεν θα επηρεάσει τη διέλευση των μηχανημάτων και της οργώσεως. Ταυτόχρονα, η εργασία γίνεται πολύ γρήγορα: η τοποθέτηση εκατό μέτρων διαρκεί λιγότερο από μία ώρα.

Σωλήνες πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (HDPE)

Φυσικά, σε αυτήν την περίπτωση, η ζημιά στους σωλήνες δεν αποκλείεται καθώς χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, εάν μια αιχμηρή θραύση πέτρας πέσει κάτω από ένα σωλήνα σε μια ασταθή περιοχή του εδάφους, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στον αγωγό. Παρεμπιπτόντως, τέτοιες βλάβες εντοπίζονται γρήγορα λόγω ρηχής διείσδυσης και εξαλείφονται εύκολα. Ωστόσο, εάν η λειτουργία του υδραυλικού συστήματος μπορεί στο μέλλον να τεντωθεί για αρκετές δεκαετίες, είναι καλύτερα να ξαπλώσετε σε τάφρο με προετοιμασία κρεβατιού. Από αυτήν την άποψη, οι σωλήνες πολυαιθυλενίου είναι πολύ ανεπιτήδευτοι: απλά πρέπει να αφαιρέσετε μεγάλα στερεά θραύσματα εδάφους και να γεμίσετε τον σωλήνα πίσω.

Σωλήνες πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (HDPE)

Χρησιμοποιήστε το σε τραχιά υδραυλικά

Το HDPE έχει επίσης ορισμένα πλεονεκτήματα στη διανομή από το δίκτυο στα σημεία πρόσληψης νερού. Το σχήμα στερέωσης με συμπίεση παρέχει επαρκή αξιοπιστία και υψηλή ταχύτητα εργασίας. Η κύρια προϋπόθεση για τη χρήση σωλήνων HDPE για τη διανομή της παροχής νερού γύρω από το σπίτι και τον ιστότοπο είναι η υψηλή αντοχή στον παγετό και η ταχύτητα εγκατάστασης. Η δύναμη του χεριού αρκεί για να σφίξει τα περισσότερα από τα φθηνά εξαρτήματα πρέσας, ενώ ένα ανοιχτό σύστημα μπορεί να επανασυναρμολογηθεί ανά πάσα στιγμή..

Σωλήνες πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (HDPE)

Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό για τη χρήση σωλήνων HDPE σε προσωρινά συστήματα άρδευσης, όταν η θέση των κλινών και ο τύπος των φυτών που φυτεύονται αλλάζουν από έτος σε έτος. Σε συστήματα άρδευσης στάγδην, οι σωλήνες HDPE χρησιμοποιούνται ευρύτερα: για να χτυπήσετε βρύσες κάτω από την ταινία, αρκεί να τρυπήσετε μια σειρά από τρύπες με σταθερό βήμα και η έγχρωμη ταινία μαρκαδόρου δεν θα σας αφήσει να απομακρυνθείτε προς την κατεύθυνση.

Σωλήνες πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (HDPE)

Το εύρος των εφαρμογών δεν περιορίζεται σε αυτό. Οι σωλήνες HDPE είναι ιδανικοί για την αποστράγγιση καθαρού νερού από σηπτικές δεξαμενές και το πρότυπο SDR 11 125 mm είναι ένα εξαιρετικό μέσο για τη μεταφορά υγρών αποβλήτων σε μεγάλες αποστάσεις σε μεγάλες αποστάσεις.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου