Σχέδια σωληνώσεων λέβητα θέρμανσης για διάφορους τύπους κυκλοφορίας και κυκλωμάτων

Το περιεχόμενο του άρθρουΚατά την κατασκευή αυτόνομης θέρμανσης στο σπίτι, είναι σημαντικό να σκεφτείτε σωστά και να εκτελέσετε σωληνώσεις αερίου, στερεών καυσίμων και ηλεκτρικών λεβήτων. Ας δούμε τα πιθανά σχήματα και τα στοιχεία σωληνώσεων, μιλάμε για κλασικά, έκτακτα και συγκεκριμένα κυκλώματα, καθώς και για τον κύριο εξοπλισμό αυτών των σχεδίων.

Σχέδια σωληνώσεων λέβητα θέρμανσης για διάφορους τύπους κυκλοφορίας και κυκλωμάτων

Οι βασικές αρχές σωληνώσεων ενός λέβητα οποιουδήποτε σχεδιασμού είναι η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα, καθώς και ο μέγιστος πόρος όλων των στοιχείων του συστήματος θέρμανσης. Θα εξετάσουμε διάφορες επιλογές για την οργάνωση της θέρμανσης, προκειμένου να λάβουμε μια ισορροπημένη και καταλληλότερη απόφαση για μια συγκεκριμένη περίπτωση κατά τη διάρκεια μεμονωμένης κατασκευής.

Σύνδεση του λέβητα σε τροφοδοτικά

Εάν ο λέβητας λειτουργεί με καύσιμο φυσικού αερίου, τότε είναι απαραίτητο να οργανωθεί μια παροχή αερίου σε αυτό. Στην περίπτωση του κύριου εφοδιασμού με φυσικό αέριο, αυτό πρέπει να γίνει από έναν υπάλληλο υπηρεσιών φυσικού αερίου. Εάν η θέρμανση είναι από κυλίνδρους, πρέπει να συνάψετε μίσθωση με την Gaztekhnadzor και να αναθέσετε την εγκατάσταση σε μια εταιρεία που έχει άδεια για αυτόν τον τύπο εργασίας. Όλες οι εργασίες που σχετίζονται με το αέριο είναι δυνητικά επικίνδυνες και δεν είναι η στιγμή που αξίζει να εξοικονομήσετε και να κάνετε δουλειά με τα χέρια σας..

Σχέδια σωληνώσεων λέβητα θέρμανσης για διάφορους τύπους κυκλοφορίας και κυκλωμάτων 1. Παροχή θέρμανσης. 2. Ζεστό νερό για οικιακές ανάγκες. 3. Αέριο. 4. Κρύο νερό στο κύκλωμα DHW. 5. Επιστροφή θέρμανσης

Σχέδια σωληνώσεων λέβητα θέρμανσης για διάφορους τύπους κυκλοφορίας και κυκλωμάτων Κατά τη χρήση εμφιαλωμένου αερίου, πρέπει να χρησιμοποιείται μειωτής που συνδυάζει μια ομάδα κυλίνδρων

Ο ηλεκτρικός λέβητας πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Ο λέβητας και το κουτί ακροδεκτών πρέπει να είναι γειωμένα, όλες οι συνδέσεις γίνονται με χάλκινα καλώδια με διατομή όχι μικρότερη από εκείνη που καθορίζεται στο τεχνικό διαβατήριο για τον εξοπλισμό.

Σχέδια σωληνώσεων λέβητα θέρμανσης για διάφορους τύπους κυκλοφορίας και κυκλωμάτων

Ο λέβητας στερεών καυσίμων είναι πάντα αυτόνομος και απαιτεί μόνο τη σύνδεση σωλήνων θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις απαιτούνται μόνο από αυτόματες μονάδες ελέγχου, εάν χρησιμοποιούνται..

Λέβητες μονού και διπλού κυκλώματος

Οι λέβητες ενός κυκλώματος έχουν σχεδιαστεί κυρίως για θέρμανση. Μόνο ένα κύκλωμα περνά μέσα από αυτά, συμπεριλαμβανομένων αυτοματισμών, σωληνώσεων και καλοριφέρ. Ένας λέβητας έμμεσης θέρμανσης μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί στο κύκλωμα για την παροχή ζεστού νερού στους αναμικτήρες νιπτήρων, ντους και μπανιέρες. Η ισχύς του λέβητα επιλέγεται με ένα κατάλληλο απόθεμα ισχύος. Η χρησιμότητα μιας τέτοιας σύνδεσης στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κάπως αμφίβολη, καθώς διαταράσσει τη σταθερότητα της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης με ξαφνική εξαγωγή θερμότητας. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί εφοδιάζοντας το κύκλωμα με ένα πολύπλοκο σύστημα ελέγχου, το οποίο σε ορισμένα μοντέλα μπορεί να συνοδεύεται από λέβητα..

Σχέδια σωληνώσεων λέβητα θέρμανσης για διάφορους τύπους κυκλοφορίας και κυκλωμάτων Λέβητας ενός κυκλώματος με λέβητα έμμεσης θέρμανσης: 1. Λέβητας. 2. Σωλήνωση λέβητα. 3. Ψυγείο 4. Λέβητας για έμμεση θέρμανση. 5. Εισαγωγή κρύου νερού

Σε λέβητα διπλού κυκλώματος, η παροχή ζεστού νερού, μαζί με τη θέρμανση, περιλαμβάνεται στις λειτουργίες του λέβητα και αποτελεί ένα από τα δύο κυκλώματα κυκλοφορίας του. Η πιο σταθερή λειτουργία και των δύο συστημάτων επιτυγχάνεται όταν οι λέβητες είναι εξοπλισμένοι με δύο ξεχωριστούς εναλλάκτες θερμότητας για δύο κυκλώματα. Χαρακτηριστικό συστήματος: χωρίς δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού.

Σχέδια σωληνώσεων λέβητα θέρμανσης για διάφορους τύπους κυκλοφορίας και κυκλωμάτων Σύνδεση λέβητα διπλού κυκλώματος: 1. Λέβητας. 2. Σωλήνωση λέβητα θέρμανσης. 3. Κύκλωμα θέρμανσης. 4. Εισαγωγή κρύου νερού

Διάγραμμα σωληνώσεων λέβητα με φυσική κυκλοφορία

Η φυσική κυκλοφορία βασίζεται στους νόμους της φυσικής – θερμική διαστολή του ψυκτικού και της βαρύτητας, επομένως η σωλήνωση του λέβητα δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό υπό πίεση.

Προκειμένου το νερό στο κύκλωμα να κάνει μια συνεχή κίνηση, πρέπει να τηρούνται διάφοροι κανόνες.

Ο λέβητας πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του σπιτιού, κατά προτίμηση στο υπόγειο ή σε ειδικά εξοπλισμένο λάκκο.

Ο αγωγός από το άνω σημείο στα θερμαντικά σώματα θέρμανσης και από αυτούς στο “επιστροφή” πρέπει να κατασκευαστεί με κλίση τουλάχιστον 0,5 ° για να μειωθεί η υδραυλική αντίσταση του συστήματος.

Σχέδια σωληνώσεων λέβητα θέρμανσης για διάφορους τύπους κυκλοφορίας και κυκλωμάτων Θέρμανση με φυσική κυκλοφορία. H – η διαφορά στα επίπεδα των γραμμών τροφοδοσίας και επιστροφής, καθορίζει την κεφαλή στο κύκλωμα θέρμανσης

Η διάμετρος των σωλήνων διανομής θέρμανσης πρέπει να διασφαλίζει ταχύτητα νερού τουλάχιστον 0,1 m / s και όχι μεγαλύτερη από 0,25 m / s. Αυτές οι τιμές πρέπει να ληφθούν εκ των προτέρων και να ελεγχθούν με υπολογισμό με βάση τη διαφορά θερμοκρασίας στην είσοδο και την έξοδο (κλίση) και τη διαφορά ύψους κατά μήκος των αξόνων του λέβητα και των καλοριφέρ (τουλάχιστον 0,5 m).

Τα κυκλώματα βαρύτητας λέβητα μπορούν να είναι ανοιχτού και κλειστού τύπου. Στην πρώτη περίπτωση, ένα δοχείο διαστολής ανοιχτού τύπου είναι εγκατεστημένο στο υψηλότερο σημείο του συστήματος (στη σοφίτα ή στη στέγη), λειτουργεί επίσης ως εξαερισμός.

Το κλειστό σύστημα διαθέτει δεξαμενή μεμβράνης που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το λέβητα. Επειδή ένα κλειστό σύστημα δεν έχει άμεση επαφή με την ατμόσφαιρα, πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ομάδα ασφαλείας (μανόμετρο, βαλβίδα ασφαλείας και εξαερισμός). Η ομάδα είναι τοποθετημένη έτσι ώστε η βαλβίδα αέρα να βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του κυκλώματος.

Σχέδια σωληνώσεων λέβητα θέρμανσης για διάφορους τύπους κυκλοφορίας και κυκλωμάτων

Τα συστήματα φυσικής κυκλοφορίας είναι ανεξάρτητα από την ισχύ και είναι πιο συνηθισμένα όταν τα ηλεκτρικά δίκτυα δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι αξιόπιστα.

Διάγραμμα σωληνώσεων λέβητα με αναγκαστική κυκλοφορία

Η ώθηση για την κίνηση του νερού σε ένα κύκλωμα αναγκαστικής κυκλοφορίας είναι μια αντλία κυκλοφορίας. Τα κυκλώματα μπορούν επίσης να είναι ανοιχτά (με δεξαμενή διαστολής ανοιχτού τύπου) και να κλείνουν (με δεξαμενή μεμβράνης και ομάδα ασφαλείας).

Η αντλία κυκλοφορίας συνήθως εγκαθίσταται σε ένα μέρος όπου η θερμοκρασία του νερού έχει τη χαμηλότερη τιμή – στην είσοδο του στο λέβητα και είναι τοποθετημένη στον ίδιο χώρο. Η επιλογή της αντλίας βασίζεται στον υπολογισμό θέρμανσης, ο οποίος δείχνει τον απαιτούμενο ρυθμό ροής του μέσου θέρμανσης, και τα χαρακτηριστικά του λέβητα. Η ρύθμιση της ροής του θερμαντικού παράγοντα πραγματοποιείται με βάση τη θερμοκρασία του νερού επιστροφής με παλμό από τον αισθητήρα που είναι εγκατεστημένος στην είσοδο του λέβητα.

Σχέδια σωληνώσεων λέβητα θέρμανσης για διάφορους τύπους κυκλοφορίας και κυκλωμάτων 1. Λέβητας 2. Ομάδα ασφαλείας. 3. Δοχείο διαστολής. 4. Αντλία κυκλοφορίας. 5. Θερμαντικά σώματα

Σχέδια σωληνώσεων λέβητα θέρμανσης για διάφορους τύπους κυκλοφορίας και κυκλωμάτων

Σύστημα θέρμανσης ενός και δύο σωλήνων

Το μονοαγωγικό σύστημα είναι διαδεδομένο σε παλιές πολυκατοικίες. Η θερμοκρασία νερού από καλοριφέρ σε καλοριφέρ μειώνεται συνεχώς, γεγονός που οδηγεί σε άνιση παροχή θερμότητας σε μεμονωμένους χώρους. Σε ένα σύστημα δύο σωλήνων, το ψυκτικό διανέμεται ομοιόμορφα σε όλα τα καλοριφέρ, το οποίο έχει χάσει τη θερμοκρασία του και εισέρχεται στον δεύτερο σωλήνα – την “επιστροφή”. Έτσι, το σύστημα δύο σωλήνων παρέχει στο σπίτι θερμότητα πιο ομοιόμορφα..

Σχέδια σωληνώσεων λέβητα θέρμανσης για διάφορους τύπους κυκλοφορίας και κυκλωμάτων 1. Διάγραμμα καλωδίωσης ενός σωλήνα. 2. Διάγραμμα καλωδίωσης δύο σωλήνων

Συλλεκτικό διάγραμμα καλωδίωσης του συστήματος θέρμανσης

Με μεγάλο αριθμό θερμαντικών σωμάτων που βρίσκονται σε διαφορετικά δάπεδα ή όταν συνδέετε ένα “θερμό δάπεδο”, το καλύτερο διάγραμμα καλωδίωσης είναι ο συλλέκτης. Τουλάχιστον δύο συλλέκτες είναι εγκατεστημένοι στο κύκλωμα του λέβητα: στην παροχή νερού – διανομή και στη “επιστροφή” – συλλογή. Ο συλλέκτης είναι ένα κομμάτι σωλήνα στο οποίο κόβονται κλαδιά με βαλβίδες για να είναι σε θέση να ρυθμίζουν μεμονωμένες ομάδες.

Σχέδια σωληνώσεων λέβητα θέρμανσης για διάφορους τύπους κυκλοφορίας και κυκλωμάτων Συλλεκτική ομάδα

Σχέδια σωληνώσεων λέβητα θέρμανσης για διάφορους τύπους κυκλοφορίας και κυκλωμάτων Παράδειγμα σύνδεσης κυκλώματος θέρμανσης και συστήματος “θερμού δαπέδου” χρησιμοποιώντας ομάδα συλλεκτών

Η καλωδίωση συλλέκτη ονομάζεται επίσης ακτινική, καθώς οι σωλήνες με ακτίνες μπορούν να αποκλίνουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις σε όλο το σπίτι. Ένα τέτοιο σχέδιο στα σύγχρονα σπίτια είναι ένα από τα πιο κοινά και θεωρείται πρακτικό..

Κύριοι-δευτερεύοντες δακτύλιοι

Για λέβητες χωρητικότητας 50 kW και άνω ή για μια ομάδα λεβήτων που έχουν σχεδιαστεί για θέρμανση και παροχή ζεστού νερού μεγάλων σπιτιών, χρησιμοποιείται το σχήμα των δακτυλίων πρωτογενούς-δευτερογενούς. Ο κύριος δακτύλιος αποτελείται από λέβητες – γεννήτριες θερμότητας, δευτερεύοντες δακτυλίους – καταναλωτές θερμότητας. Επιπλέον, οι καταναλωτές μπορούν να εγκατασταθούν στον άμεσο κλάδο και να είναι υψηλής θερμοκρασίας, ή στην αντίστροφη – και να ονομάζονται χαμηλή θερμοκρασία.

Προκειμένου να αποφευχθούν υδραυλικές ανισορροπίες στο σύστημα και να διαχωριστούν τα κυκλώματα, τοποθετείται ένας υδραυλικός διαχωριστής (βέλος) μεταξύ των κύριων και δευτερευόντων δακτυλίων κυκλοφορίας. Προστατεύει επίσης τον εναλλάκτη θερμότητας του λέβητα από υδραυλικά σοκ..

Σχέδια σωληνώσεων λέβητα θέρμανσης για διάφορους τύπους κυκλοφορίας και κυκλωμάτων

Εάν το σπίτι είναι μεγάλο, τότε ο συλλέκτης (χτένα) τοποθετείται μετά το διαχωριστικό. Για να λειτουργήσει το σύστημα, πρέπει να υπολογίσετε τη διάμετρο του βέλους. Η επιλογή της διαμέτρου γίνεται με βάση τη μέγιστη παραγωγικότητα (ροή) του νερού και την ταχύτητα ροής (όχι μεγαλύτερη από 0,2 m / s) ή ως παράγωγο της ισχύος του λέβητα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαβάθμιση της θερμοκρασίας (συνιστώμενη τιμή? T – 10 ° С).

Τύποι υπολογισμού:

Τύπος

  • G – μέγιστος ρυθμός ροής, m3/ ώρα;
  • w – ταχύτητα νερού μέσω της διατομής του βέλους, m / s.

Τύπος

  • Р – ισχύς λέβητα, kW;
  • w – ταχύτητα νερού μέσω της διατομής του βέλους, m / s.
  • ?t – κλίση θερμοκρασίας, ° С.

Σχέδια σωληνώσεων λέβητα θέρμανσης για διάφορους τύπους κυκλοφορίας και κυκλωμάτων

Κυκλώματα έκτακτης ανάγκης

Στα συστήματα αναγκαστικής κυκλοφορίας, οι αντλίες εξαρτώνται από την παροχή ρεύματος, η οποία μπορεί να διακοπεί. Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του λέβητα, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό ή ακόμη και να οδηγήσει σε αποσυμπίεση, οι λέβητες παρέχονται με συστήματα έκτακτης ανάγκης.

Πρώτη επιλογή. Μια αδιάλειπτη τροφοδοσία ή γεννήτρια που τροφοδοτεί τις αντλίες κυκλοφορίας. Όσον αφορά την αποδοτικότητα, αυτή η μέθοδος είναι μια από τις βέλτιστες.

Σχέδια σωληνώσεων λέβητα θέρμανσης για διάφορους τύπους κυκλοφορίας και κυκλωμάτων

Δεύτερη επιλογή. Εγκαθίσταται ένας μικρός εφεδρικός δακτύλιος, που λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της βαρύτητας. Όταν η αντλία κυκλοφορίας είναι απενεργοποιημένη, ένα φυσικό κύκλωμα κυκλοφορίας περιλαμβάνεται στο σύστημα, παρέχοντας μεταφορά θερμότητας από το ψυκτικό. Το πρόσθετο κύκλωμα δεν μπορεί να παρέχει επαρκή θέρμανση.

Τρίτη επιλογή. Κατά την κατασκευή, τοποθετούνται δύο ολοκληρωμένα κυκλώματα, το ένα λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της βαρύτητας, το δεύτερο με τη βοήθεια αντλιών. Τα συστήματα πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρουν θερμότητα και μάζα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έκτακτης ανάγκης.

Ο τέταρτος τρόπος. Εάν η παροχή νερού είναι κεντρική, τότε όταν οι αντλίες είναι απενεργοποιημένες, παρέχεται κρύο νερό στα κυκλώματα θέρμανσης μέσω ειδικού σωλήνα με βαλβίδα διακοπής (βραχυκύκλωμα μεταξύ της παροχής νερού και των συστημάτων θέρμανσης).

Εν κατακλείδι, προτείνουμε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο σχετικά με τους κανόνες υπολογισμού ενός συστήματος θέρμανσης ενός σωλήνα για μια ιδιωτική κατοικία.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου