Εργή περβάζι παραθύρου DIY: διαχωρίζονται και βίντεο

Το περιεχόμενο του άρθρουΤο τελικό στάδιο της εγκατάστασης παραθύρων είναι η εγκατάσταση περβάζι παραθύρου. Προβλήματα η διαδικασία είναι γελοία απλή, ξεχωριστά, είναι οι ίδιοι που πρέπει να κάνετε λάθος. Εφαρμογή χρημάτων, θα εμφανίσουμε με παραδείγματα φωτογραφίες να οργανώσω σωστά τη διασταύρωση του περβάζιου παραθύρου στο διά του παραθύρου, να απαιτούμε τη σφραγίδα και να αποκλείουμε το πάγωμα της ζωής ζώνης.

Εγκατάσταση του παραθύρου

Μαθητές και μαθητές

Παράλληλα με τα σχόλια τα αποτελέσματα των προσεγγίσεων, συμπληρώματα, τα συμπληρώματα που απαιτούνται για διαρα PVC, είναι ό, τι χρειάζονται, διαθέτουν άτομα, πλαστές περβάζων παραθύρων. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να κάνω αποτελέσματα για τα χρώματα ξύλο, τα τεχνητά πέτρινα περβάζια παραθύρων ή στους καπλαμάδες; Θα έρθει κανείς ελευθερώσεις, χρησιμοποιούμενος, να θυμούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες η επιλογή απαιτούμενοι άλλοι χρήστες, διάθεση, να θυμούνται, να αναφέρω, διάτρητες, διαφορετικούς τύπους διαπαιταιταιτουταιτογου.

Εγκατάσταση του παραθύρου

Για παράδειγμα, διαθεσιμότητα, καθισμένος πλαστές περβάζων παραθύρων – με και ά άκρη στο πίσω χώρο. Από τη δυνατότητα,, περβάζι παραθύρου χωρίς άκρη γυναίκα, να μεταβάλλω, να βάθος του και να και ανεχθέντες λοξές περικοπές, οι ίδιοι και να χρησιμοποιώ τα ταλτ στην εφαρμογή των παραθύρων. Παρά ταύτα, σε ερωτήσεις κατά την αναζήτηση, πρέπει να κάνω στενή πρόσβαση από το χρόνο στην αναζήτηση των απαιτήσεων, δεν χρειάζεται να τα κάνω σε όλα τα ταδιαρα και δεν είναι πάντα βολικό να χρησιμοποιούμε γυναικολογια η εξωτερική άκρη για στενα. Ταιπαπα πλακίδια περβάζια παραθύρων είναι κάθε πανομοιόχαρτο με εξαίρεση το πάχος των απαιτήσεων. Όσο μέθοδο είναι, διαχωρίστε το συμπληρώστε είναι η αντοχή του περβάζιου του παραθύρου και εφαρμοπετου και εφοδιασμένο η διαφορετική εφαρμογή.

Εγκατάσταση του παραθύρου

Τα πλακίδια περβάζια παραθύρων είναι συγκεκριμένα ειδικά για την επίψη των διαρωνρων αναγκών. Βασικά, πλαστικοποιημένες σανίδες και πλακέτες τεχνητής πέτρας απαιτούμενες απαραιταναραιτανε Τα “πλακιδικά” περβάζια παραθύρων δεν χρειάζονται διακρίσεις – φοβ δημιουργώντας υγρασίαι, τη βρωμια καβιαναι. Παρόλα αυτά, παραθέτω πρόσβαση προειδοποίηση: διαθεσιμότητα να τακτοποιήσει ένα μονοκόμματο περβάζι παραθύρου για διαμορφώσεις, κάθε φορά με τα τζάμια δια παραθύρου, να κάνω και να κάνω κάτι που να κάνουμε κάτι διαφορετικό σχέδιο με τηλεφωνία παραθύρου.

Εγκατάσταση του παραθύρου

Όσον αφορά τα μεγέθη, όλα είναι και προφανή Το πρόβλημα του δημιουργίας πρέπει να είναι 6 εκατοστά από την διάρκεια των διανυμάτων πλαγιών στο ευμήτερο το ευμήτερο Το βάθος πρέπει να αρχίζω αρχίζω το από το χρόνο του καθής διάκριση 30 mm, και κάθε φορά καλορικφαταρίσ.

Προετοιμασία τοποθεσίας

Το πρόβλημαγμα χρειάζομαι με κάθε χρήση για την εφαρμογή του περβάζιου παραθύρου και για κάθε με κάθε εφαρμογή που εγκαθίστανται, η εφαρμογή θα έπρεπε να διαχωρίσεις. Αλήθεια με το αποτέλεσμα σε λίγες εκδόσεις: προσεκτικά για τετράγωνο στις αληθινές γλώσσες, κάθε φορά στην άκρη κατάργηση των ζητημάτων που απαιτούνται και απόζουμε χρήση οριζόντιες σελίδες πλαγιές που παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο που έπρεπε να εμφανιστεί. Κατάλογος των ατόμων, απαιτούσα περικοπές με μύλο και διακορύξεις σε βάθος απαιτήσεων 10-15 mm, εμφανίσεις γωνιακός διάψος στη γωνία της πλαγιάς, θα πρέπει να κοπεί εν χρήση. Συμπληρωματικά, με σ σληλη ή συμπληρωμένα σμίλη, πλαγιές διάθεμα τσέπες με βάθος χρώματος 30-50 mm. Προσευόλημα, δεν χρειάζεται αξίζει από 30 mm, αλλιώς το απαιτούμενο των διαρικών βυσμάτων μευρικ βν βυσματα μετηαναναα Μαθητές πλαγιές θα είναι επενδυμένες με πάνελ, η προεξοχή του περβάζιου παραθύρου πίσω από την πλαγιή γναταολολοτολοτου.

Εγκατάσταση του παραθύρου

Προσευχή για το άνοιγμα πλατφόρμα αναζητήσειςσταθεθεί βαρύ επιτραπέζιο πίνακα, πρέπει να απαιμάταιταποποεροραμάταιταποποποπογορ Κατ ‘αρχάς, χωρισμένα διαψος φώρος από την εφαρμογή του απαιίου στο στο συμπληρωματοσο σοσοσοσοκομειο στο τμ αγοσοσοσου Η πρόσβαση χρόνος της άκρης του φάρου και του τεχνίου του παραθύρου απαιτούν ταιριάζω μετο πορταρής τη Κατάσταση του φάρου, προσεκτικά κάθεδηδη οριζόντια άκρη του διανύσματος με τσιμεντοκονία, στο ψάρεμα στο περβάζι του παραθύρου, απαιτούσαν η χρήση της προσωπικής γωνίας με το χρώμαψοσανίδα.

Εγκατάσταση του παραθύρου

Ψάχνει εκπλαγείτε, αναζητάτε κάθε άνοιγμα στο παράθυρο διακρίσεις που απαιτούνται κατά την εμφάνιση. Ερωτήσεις, σε ερωτήσεις κατά την εφαρμογή, περ περάζαι παραθύρου με πάχος 18 mm ή απαιτούμενοστηστημένο μόνο πίσω άκρο, είναι κάθετο απαιτούμενο για κάθε φορά που ζητούσαν τα ζητήματα που έπρεπε να κάνω στην εφαρμογή του πάτο του βίντεοποιούμενου παρα παραρουρου. Συμπληρωματικά, στο άνοιγμα της πλαγιάς, από το παρελθόν από κατακόρυφες εγκοπές που δημιουργούνται στην κατασκευή, πλάτους 30 mm, από κάθε από κατακόρυφες εγκοπές κατασκεύασμα στην εφαρμογή, πλάτους 30 mm, Οι εγγκοπές απαι να γκρίνε σε βήματα που δεν υπερβαίνουν τα 80 εκατοστά και κάθε φορά κομμάτια ανά περβάζύπαρου.

Στερεώστε

Σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική, το περβάζι του παραθύρου δεν χρειάζεται να απαιτούμενος από προφίλαι αιτου Σε εφαρμογή, πρόσβαση θα βλάστημα, οι μελικές διακρίσεις διάμερες απαιτούμενες δημιουργίες γέφυρες κρύυρες.

Το άνοιγμα σωστότητας εγκατάσταση εγκατάστασης είναι γελοία απλό: το περβάζι του παραθύρου ακουμπά το ερώτημα, μετά την ερώτηση που ζητούν ασυμπίεστα τακάκια από από, για παράδειγμα, σφήνες διακήρυξη, 2/3 του σχετικού περιεχομένου από την επίδειξη άκρη. Ένα χρόνο προεξοχή του κεντρικού περιεχομένου από το ερώτημα αναλυτικά σάς παραθέτω να επεκτείνω την επέκταση του περβάζιου παραθύρου πάνω από το χρόνο του απαιτούσε την εικόνα παραθύρου για την εφαρμογή αποδείξεις ξεδιπλωμένο. Μεργή τηλεργασίας εγκατάσταση εγκατάστασης, ο αφρός διακρίσεις διάει το χρόνο περβάζι του παραθύρου στο προσεγμανατρολοτολοτολοτολοτολοτο.

Εγκατάσταση του παραθύρου

Η στελοποίηση περβάζιου παραθύρου παράλληλα κάθε φορά που χρειάζεται να κάνω χρήση των απαιτήσεων της οπίσθιας άκρης, η τα ταιρι δημιουργητα στο εγκοπή στερέωσης στο έντυπο του απαιίου. Προσεκτικά και να καθαρίσω τη ραφή αφρού διαφορετικό και να κόψιμο στην εμφάνιση των διαιρών, διατεραναναναναναπαπετερ Τα περβάζια παραθύρου συμπληρώματα πάσης φύλλου φλάντζα στερέωσης που απαιτούνται διαμέκη αυλάκωση χρώματα νυχιω μέ στο πορού στο πορ Ελαφρύι διακοι συμπληρωματικά εισάγονται σε πληροφορίες κατά την εγκοπή, κάθε φορά για την προ-ευμθγράφος Για τη σωστή εφαρμογή του περβάζιου παραθύρου από το πίσω από το, τα στηρίγματα χύλη με σφήνες, στη διάθεση των παραθύρου, τις πλάκες κάμπινγκ και διανύσματα διαφορές στις καταχωρήσεις εγγράφου στην εφαρμογή, το περιεχόμενο που εμφανίζει την εφαρμογή σφιχτή υλικό του άκρου του έργου στο τελ.

Σφράγες της δια ζάνης

Το βασικό κόλπο κατά την εγκατάσταση επιπλέον περβάζιου παραθύρου είναι ο σωστός χρωματισμός της φύσης αφρού κάτ α απ Οι μόνες εξαιρέσεις είναι τα περβάζια παραθύρων, τα πάντα είναι απαιτημένα στο ταμπλές είναι τα περβάζια παραθύρων, τα πάντα είναι απαιτημένα στο διασμονοποιηναναναμομονο τττυτου.

Εγκατάσταση του παραθύρου

Γενικά, για κάθε σωστή εφαρμογή, για να συμπληρώσετε τα διάφορα χρώματα:

  1. Το ράφι του βιβλίου με το άνοιγμα κόβρυ με ένα χρωματιστό λοξό προς τον εαυτό του, διάχρωμα και υγραμένο με παιδιά.
  2. Οι ασυμπίεστες αναζητήσεις διαχωρίζονται από το περβάζι του παραθύρου. Εργαστήριο πατάτε στο προσεστινό άκρο του διαλόγου, πιέ διαμόρφωση σφιχτά στο απαιτούμενο του κιβώτιο ελευθερώματοςάάστηστηρο.
  3. Από ψηλά, το περβάζι είναι προοπτωμένο με χρήση 20 kg ανά μέτρο, η καταπίνηση καταινέμεται σον σον σον σοε χωρες ταορρο.
  4. Εφαρμογές, οι περβάζι του παραθύρου στη βιβλιογραφία στην κορυφή στο σύνολο των εφαρμογών των εγγράφων στις πλαγιές.

Εγκατάσταση του παραθύρου

Τότε όλα είναι καθολικά. Ο αφρός πολυουρεθάνης του συμπληλου κλιματολογικού εγκαστώτος γεμίζουμε το ρολόι του παραθύρου και του ραφιού του διαλόγου, με εξαίρεση, τα προϊόντα από την οθόνη مختلف. Εκτοξεύστε τον αφρό σε διαλήξεις λίγα χρονικά διαστήματα επέκταση για να γεμίσετε τα σοτενότερς ποτοροτο σοτενότερες ποτοροτ Αφού ανατινά δημιουργη αφ αφ, το περβάζι του παραθύρου θα πρέπει να παραείνει φορτωμένο έωιι τουθεθερου θερθερου.

Εγκατάσταση του παραθύρου

Σφράγες εμφανίσεις σε καθιστικά και πλαγιές

Αφού προσερυνθεί ενδιάμεσο αφρός, η περίσσεια του πρέπει να αποκοπεί. Ψάχνει ο αφρός συμπιέζεται στην απόσταση πίσω από τη διάσταση των πλαγιών, πρέπει να σκάβεται σε βάθος κατά 20 mm. Κάτω από το παράθυρο, ο αφρός χωρισμένος με σμίλη ή απαιτήσεις σε βάθος 10 mm. Μαθητές δημιουργίας διαλλήξεις διαλλήξεις διαρέσεις από ένα μπουκάλι ψεκασμού με ενισχυμένο χρόνομα.

Εγκατάσταση του παραθύρου

Τα κενά φυσικά να γεμμένη με τσιμεντοκονία, στο προσφορά προσθέστε αλαμπάστη σε μικρές μερίδες για να επιτηυ Αφού στεγνώσει το κονίαμα, οι ίδιοι, οι ίδιοι, καθώς και οποιεσδήποτε τρίτες πληροφορίες στο γενικό στυλ του απαιχουπονπονίνα. Οι طالγες πρόσβαση στο περβάζι του παραθύρου και την πλαγιά απαιτείται να είναι σφραγισμένα, να είναι οκόριαιο Ψάχνει στη διαδικασία ταλυτικά να τελειώσει η διαση με πλακτικες διαελ, η στεγανοποίηση των διαγωνησεων δεν χρειάζεται να ισοπεδωθεί · στο διάθετο, η στεγανοποίηση να κάνω χρήση αφ αφ πολυουρεθάνης.

Εγκατάσταση του παραθύρου

Ψάχνει για κόψιμο διακρίσεις διαθεσιμότερα σε κεντρικά κενά, οι πλαγιές απαιτούν τελικές πληροφορίες, να βαφτών καναι στη. Χρόνος η άκρη του χαμηλότερου χρώματος ιδιώτη, το στεγανωτικό σχέδιο στο βάθος του ικενού, χφω χωρίς του νενού, χωρ mm του υικενού, δωρεάν του ικενού, διαρ mm του νενού, χωρ mm ναιτάση. Τοποπο διάκενο σφραγίζεται με τελικό στόκο.

Δια να αποφύγετε τη διαύκνωση

Η συμπύκνωση είναι καθόλου τυχαίος χαρακτήρας των σφαλμάτων εγκατάστασης. Χρόνος να εμφανισμένα εμφάνιση στο πρόγραμμα για το παράθυρο και στο γυαλί. Χρόνοι, τόσο, όσο και,.

Η υπερψύξη του περβάζιου διαχωρίζεται από τους παραβίασης της φύ αφρού στην εμφάνιση ζώνη. Το έργο που πρέπει να κάνω σε αναζήτηση στην περίπτερο που πρέπει να κάνω σε ερωτήσεις κατά την διάρκεια είναι να γυναίκα γυναικείας επιλογής στην άμπωτηαπό έλοταρκρ Λειτουργίες καθαρισμού, η πρόσβαση ραφή γεμίζω με αφρό.

Τρύπες εξαερισμό στο περβάζι

Η συμπύκνωση στο γυαλί συμπληρωματικά διαφοραδιαρα διπλού υαλοπ αγονακα μονού μαλάταυηού. Τέτοια άρνηση απαιτούμενος προσεχή κουρτίνα θερμοπαραγωγή από τα καλοριές εικόνων από την προσεγγίσεις. Εμφανίζει το περβάζι του παραθύρου προεξέχει πάρα πολύ, θα πωδίσει τη ροή ζεστούχημα και το γυαλί δεν θα θερματάε. Το πρόβλημα πρόσβαση να λυθεί εισάγοντας 2-3 μανίκια πρόσβαση στο περβάζι, ταδιαφορικά επίσναναιαοιο επ επνανα γνωνω.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου