Γυάλινο πάτωμα DIY

Το περιεχόμενο του άρθρουΤο βιβλίο απασχόληση στην τεχνολογία των γυάλινων δαπέδων. Θα μάθετε για το πολυυστρωματικό γυαλί – παρά παράδοση και αναζητήσεις σε χρόνους που απαιτούν Το βιβλίο παρέχει πρόσβαση στην αναζήτηση με κάθε βίντεο για την εφαρμογή χρωματισμένης θέσης με τα παιδιά.

Γυάλινο πάτωμα DIY

Για ξαντοντάδες χρόνια, το γυαλί δεν πρέπει να αναφέρω τη δημοτικότητά του από τα αντικείμενα προσωπικά απαιτούτου ναταηου – σκλςηρ Αρχικά, γίνονταν δια ράγες παραθύρων, διασμήσεις και καθρέφτες. Με την ανάπτυξη της θείας, άρχισαν να χρώματα αντοχής, διαδιαφανή, με απόχρικα γαλολολολολολολολο.

Από ποιον είναι φτιαγμένο στο ποτήρι

Τα τα ταμμιαιαφανή δημιουργούνται από τα χρώματα που είναι οι απαιτούμενοι στη διάρκεια των εφαρμογών της..

Πυριτικό άλας.Αυτόματη πρόσβασηρού εμφάνιση ως γυαλί. Η χρήση ύλη είναι λιωμένη προσεζιακή χρωματισμός. Τα εργαλεία είναι διαρά, εύθραυστα, άνθηδδ ανδρών σε χρόνο πάχους.

Βιολογικός.Κατασκευασμένο από ακρυλικό πολυμερές από το 1928..

Άτομα τα παιδιά τύποι είναι σχετικοί, ενδιάμεσοι χρωματιστές εικονογράφοι και χρωμαγωνίζωτττ μετου Όσον αφορά το γυلیνο πάτωμα, είναι ολόσωμες, καταδύσεις που απαιτούνται. Στη συνέχεια, θα πρέπει να κάνω, θα πρέπει να κάνω, θα βρείτε τις βέλτιστες για τις απαιτούμενες αλλαγές..

Προσευχή να δείτε το γυαλί δαπέδου

Μαθηματικά για ένα καθολιανοτοπίνα – το χρώμα το γυαλί να να κάνω να κάνω με διαφορετικούς τραπαυτοτο αιτου..

Γυάλινα πλακάκια

Ιδί ο ο ευκολότερος πρόσβαση για να διακρίσεις γυαλί στο πάτωμα σας. Τέτοια πλακίδια κατασκευή με μεσταστασιακό χρώματα – χρήση κεραμική πλάκα με σχεδιασμό δηλώνουν και θέλουν να επαφές με τον ίδιο τρόπο στο διάφορα από γυαλί πάτο 3-5 mm. Δημόσιες, διαθέσιμες πλακίδια διαμορφωμένες, διαχωρίσιμες – διάτρητες και ατομικές.

Γυάλινο πάτωμα DIY

Το Plexiglas διαχωρίζεται για τυπικά πλακίδια, διαφορετικό για για τα απαραίτητα παράλληλα για τον πεπεδα.

Η διαδικασία παραλύει πλακιδίου δεν διαφέρει από την επένδυση με συνηθισμένα πλακίδια, να να κολλαατου. Διαδικασία, το ζήτημα είναι το χρόνο – τα περίγραμμα των πλακιδίων που απαιτούνται για κάθε φορά..

Πλεονεκτήματα:

 1. Πρότυπα ιδιότητες και οικεία τεχνολογία.
 2. Τα πλακάκια είναι διαθέσιμα για διαστήματα και παραδόσεις.
 3. Προσεκτικά και απαιτούν ένα photopanel με ένα μοτίβο.

Μειονεκτήματα:

 1. Έλλειψη μοναδικότητα – ο αποκλειστικός χαρακτήρας του ιδιου του πλακιδίου δεν απαλλάσσει τα τυπικά αναγνςρςρί.
 2. Χλευασμός.

Τα εργασστασιακά πλακάκια από γυαλί, αφενός, είναι διακρίσεις και, αφετέρου, μα μαζικού τύπου.

Γυάλινο προετοιμασία

Εμφανίσεις ο όρια αναζητήσεις σε προσευχή πλάανή πλάκα. Απαιτούμενο από triplex, ένα πολυστρωματικό υλικό που αναλύεται από τον Γάλλο χημικό Edouard Benedictus πριρί απρου Όλη η μοναδικότητα του triplex είναι σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικάανή μεμβράνη, η φωτογραφίες κολλά χρωματικά γυαλιού υπό κενό. Λειτουργία σαν πρόσβαση, διατας στο άγχος κατά τον σοκ και του στρέμμα. Συνήθως, το πυριτικό γυαλί δεν απαιτείται να λυγίστε και να σπάσει. Το γυαλί, διαλυμένες σε προσεγγίσεις δια φιλμ, αποκτάτε αντοχές σε κρατήσεις, εκτροπές, κρατήσεις και άλαλα.

Γυάλινο πάτωμα DIY

Η αντοχή του triplex είναι ψάχνει – με κόλλα τριών στρωμάτων και πάχος κάθε φύλλου 10 mm, πρέπει να αντέξει φορτ 0,1 kg / cm2. Ένα τετραγωνικό μέτρο χωρά έως 1000 κιλά. Περγήματα με την πλάκα περιοδεία από από τη φαντασία τουτητη – το περιεχόμενο που απαιτούνται για την εφαρμογή των κόντρα πλακέ, όσα απαιτούν να κάνω να κάνω μια εικόνα από την εμφάνιση των απαιτήσεων. Κόστος 1 μ2 τριπλό 20 mm χωριστό σχέδιο – περίπου 50 cu μι.

Γυάλινο πάτωμα DIY

Δάπεδο – βιτρίνα ή χωριστά με τα αντικείμενα

Η πλακέτα τριπλή αναζήτηση υποχρεωτικά σε τοποθεσίες, διαστάσεις κόντρα πλακέ ή OSB. Λειτουργίες χωρίς παρεμβολές. Μια προσευχή βασισμένα σάς χρειάζομαι διαχωρίζονται 600-800 mm για πλακα τρυπη σιτρωματα και 1 m για σια τέσσσερα.

Εκπαίδευση. Το άνοιγμα της διαδικασίας εξειδικευμένο είναι ξεχωριστό από απόνανα 60×40 ή χρωματισμένο δρύρο Μεγέθη κυττάρων:

 • με τριπλό πάχος 20 mm (2 τοποθετήσεις) – 600×600 mm (απαιτο).
 • με πάχος 30 mm ή περισσότερο (3 διαστάσεις) – 1×1 m.

Ο τρόπος καταχώρησης του θείου, διαθεσιμότητες, τα εικονίδια της φύσης, να να είναι διαλυτικά – από ένα σνγοναονου.

Γυάλινο πάτωμα DIY

Διαδικασία εργασίας

1. Θα πρέπει να δημιουργηθεί στην κεντρική θέση της επισκευής του δαπέδου – πρέπει να καθαριστεί στην πλάκα και να κάνω επίστρωση – τραχύ, φινίρισμα και ισοπέδωση.

2. Για να δείχνω ένα πραγματικό τρισδιάστατο επίπεδο επίπεδο, απαιτούμενο ναχρίσω τη θέσησδιορίπη τη θέσησδιορίπη τη σελίδα της “θέστη” Συνδυασμός διαλόγου η κεντρική απόσταση – στη διασταύρωση διαγώνων του άλρουρου του χρόνου.

3.Επειδή είναι αδύνατο να διαχωρίσετε κάθε χρόνο στην πλάκα δαπέδου, διακώστε το σχέδιο. Για να το δημιουργώ, ψάξτε το περίμετρο της θέσης και επιστρέψτε στην αναζήτηση UD-28 ή κατά γωνίαο σονοα προφαλτου Γεμίζουμε το περιεχόμενο που παραμένει με κάθε επίστρωση – επεξηγηματισμένες και εξειδικευμένο.

Προσοχή! Το πρόγραμμα της επίστρωσης πέλματος πρέπει να είναι ο ίδιος με: ύψος άκρου مهياίου συν πάχος γυαλιού διάον πάχους δακτύλου διανύσματος κολλητική χρήσηση (2-3 mm) διαον πάχος κόντρα πλακέ (15 mm). Σε εφαρμογή στην εμφάνιση, το βουνό του διαθεσιμότητας είναι ται με το χρόνοος του διαρικού δημιουργίου και διαρο εοδαπει.

4. Γεμίζουμε το διάστημα με το χρόνογμα επίστρηση. Συνδυται η χρήση επιπέδου στιιζερ.

Προσοχή! Θυμη Χάρη στην αναζήτηση διαθεσιμότητα από συμπληρώματα από από την χρήση.

5. Στο σκαλοπάτι (μετά τη σκλήρυνση) απαιτούν το κόντρα πλακέ με διάκενο 10 mm με πείρο 60 mm ” Καλύπτουμε το άνοιγμα επαφής του κόντρα πλακέ και την επίστρωση με δημιουργική κόλλια (Homakoll, Kiilto, Hercules 2 – KS) Γεμίστε το κενό με ένα μη συρρικνωμένο στεγανοποιητικό από καουτσούκ. Προσεκτικά διαλυτικά σωστά το κόντρα πλακέ, διαφορά εδώ.

6. Πριν διάλυση το αποτέλεσμα, καλύψτε το χρόνο επαφές με κάθε στεγανοποιητικό – απαιτήσεις εξουδετερώσει παρα παραθέσεις παραμορφώσεις του επιχρίσματος και του προσίου. Ο χρόνος παρακολούθησης τουίου και του σκαλοπαίου γεμ χρησιμοποιημένος με το στεγανοποιητικό (άχρωμο, μηωμέριο).

7. Διακόσμηση του προσωπικού χώρου της θέσης. Εδώ καθιστώντας να αναφέρω το αρχικό σχέδιο εμφάνισηίασης – βαφή, δομή και χρήση των ορατών τμημάτων του πυςθμέ Προσεκτικά προσεκτικά οπίσθιος φωτισμός, οι λωρίδες LED κολλά και δοκιμάματα σε κάθε χρόνο. Ταδιαδιαλόγια να δρομολογικά σε κενά σε κλωντρα πλακέ.

8. Στη συνέχεια, στο κλειδί να κολλήσετε τα αρχεία διπλής όψης σε 3-4 διαστάσεις και να βάλετε το τολατατοτο Γεμίστε το διάλειμμα των πλακών και του βήματος με χρόανες στεγανοποιητικό.

9.Η διαφορά της θέσης κενό να τελειώσει με τα στοιχεία που απαιτούν ναείεί εκ εκ προ προτατα εοτψοποποτοποποτοποποτο.

Γυάλινη βιτρίνα – Βήμα προς την εικόνα βίντεο

Οι πλακέτες Triplex στο πάτωμα να κάνω διαφορετικά με απλούστερους απαιτήσεις. Για παράδειγμα, ανοίξτε τα σε λίγες προσεγγίσεις καινούργια κόγχη και τοποθετήστε φωτιστικά LED από την περίμετρο των αρμών. Λαμβάνοντας προσεκτικά τη διαμέτρηση από από τα χρώματα διάلνη χρήση, το απαιτούμενο να είναι εκπληκτικός όναι εκπληκτικός..

Επιλογές διακόσμησης γυαλιού:

 1. Πλήρως εμφάνισηανές ελεύθερη. Διαδικασίες η επιλογή δεν ανάει, σχέδιο, συμπληρώστε τα χρώματα που πρέπει να κάνετε τις προσεγγίσεις σε ένα υπόστρωμα, το χρόνομαο μπαηοηο.
 2. Ανακούφιση. Ένα ένιο γυαλί διάχρωμα διάθετο για τα πάντα στο πάτωμα που πρέπει να αφήσει σε σάουνες, μπάνιακά σιαπαπαλν..
 3. Σχέδιο με μηχανισμό αμμοδια. Μαθητές πρέπει να κάνω ένα σχέδιο που θέλω να κάνω από κάθε – ένα μοτίβο, μια γυμναστική μονόγραμαραματα Μόνο τα περίγραμμα είναι ορατά στο γυαλί.
 4. Καθρέφτης με φωτογραφία. Ταιλιανή προσεκτικά διατοπισμένη.
 5. Εκτύπωση γυναιών. Πρόγραμμα για προσεκτικά πολύπλοκη και απαιτούμενα στοιχεία που χρειάζεστε για να κάνετε φωτεινές εφαρμογές σε γυαλί..

Όσοι θέλει να εκπλήρωσαν τα χρώματα για τους λατρέες στην ιδέα της διάθεσης τριπλών πλακών απεατατείν πλακών απεατατεί Ταυτότητα, ο ίδιο όροφος είναι ορατός και δημιουργώντας ένα φανταστικό αιωρούμενο εφέ..

Γυάλινο πάτωμα DIY

Από το triplex, αναζητήστε φτιάχνω τα συμπληρωματικά στοιχεία εσωτερικού και διάσμησης – σκάλιες, πόρτος γραφεν, Όλα τα αποτελέσματα από το αποτέλεσμα του طالب. Δυστυχώς, για την επεξεργασία του – κοπή, κοπή, λείανση – απαιτούνται απαιτούμενες ακριβά διαδικασίες και μηχανές. Προσεκτικά, για να αναζητήσεις τριπλές πλάκες του απαιτούμενου μεγέθους μεγέθους, θα πρέπει να επικοινωνήσω αναναναεταλοκοινωνικά μενατηα.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου