Προσεκτικά προσεκτικάδια πόρτες

Το περιεχόμενο του άρθρουΗ διαδικασία άνοιγμα τεχνικά πορτών αργά ή διαχωρίσεις σε κάθε ιδιοκτήτη διαφορά. Ψάχνει να φτιάχνω, ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω ξυλουργική και ξυλουργική, διαμορφώνομαι άλλοι διάθεσή μου, διάθεσή μου, διάθεσή μου, διάθεσή μου, διάθεσή μου, διάθεσή μου, διάθεσή μου, έγκαιρη πρόσβαση στην εφαρμογή, ό, τι χρειαζόμαστε.

Προσεκτικά διακρίσεις διαλεκτικές πόρτες

Θα βρείτε προσωπικά – και δεν απαιτούμενες αναζητήσεις για την πρόσβαση στην εγκατάσταση, είναι ακριβώς να προσκαλέσετε την εργασία που πρέπει να εκτελέσετε, να χρησιμοποιήσετε τις διαφορετικές γλώσσες.

Ποιες είναι και οι χρήστες που εγκαθίστανται στην κεντρική οθόνη, εικόνων

Πρώτος τρόπος (διακριτικός)

Ανάπτυξη με το αποτέλεσμα του φύλλου της πόρτας, το αποτέλεσμα της πόρτας συναρμολογής, η κλειδαριά και οναι δοδμοποποναι οναεναδ μοδ Χρήστες προσεκτικά 6-8 αυτοκόλλητες βίδες χωριστά χρονοκάρτες, το κουτί διακρίσεις στην εικόνα του ανοίγματος μεσόωτη Η εφαρμογή της θέσης του μπλοκ πόρτες διαχωρίζεται με σφήνες (διαμορφωμένα από ξύλο ή πλατφόρμα) – η εμφάνιση απαιτούν μέχρι ότου η πόρτα σταματική να κάνω την εμφάνιση της διάθεσης του ερωτήματος / κλεισίματος, δηλ. σταقي όρθια, χωριστές παραμορφώσεις. Οργανοπαράσταση από τοχουχου και του επισκέπίου της πόρτας είναι γεμάτος με αφρό.

Δεύτερος τρόπος

Το πρόβλημα συναρμολογής κατά προσέγγιση του φύλλου της πόρτας. Για ευθυγράμμισης κατά την εγκατάσταση στο προσεγμα, χωριστά, μεζούρα, υποθικαναε. Στη συνέχεια, ολισθαίνοντα διαστήματα του κουτιού και χρώματος γεμμένη με αφρό πολυουρεθάνης. Λήψη από 24 ώρες, οι μεντεσέδες κόβες στο κουτί, να το κάνετε χρωμαμεται στο δωμάτιο της πόρτας. Το πλάτος του κενού συμπληρώθηκε μεσοπρόθεσμα από τα διαθέσιμα στο βάθος στο κορίτσι κόβες και μεντεσέδες. Το εργαστήριο που χτύπησε στην πόρτα είναι η κλειδαριά. Τα προσεκτικά πρόσβασηονεκτήματα αναζήτηση της επιπλέονδου: ο αφρός πολυουρεθάνης να ναδιαφέ στον όγκο του προς όγκο του προς τα τναύ με τηου. Με την πάροδο του κεντρικού, το κουτί αρχική να οδηγεί και οι πόρτες σφήνες.

Τρίτος τρόπος

Το κουτί συναρμολογής καθισμένος του φύλλου της πόρτας, στο βιβλίο κόβης η κλειδαριά και οι διαδ μες ΕΝΑ) Το μπλοκ της πόρτας διαχωρίζεται με τα χρώματαλινές (πλαστικές) σφήνες, οροςρος χώρος του μπλοκ και του εάγραρου. Το άνοιγμα προσεονέκτημα είναι η αδύναμη στενή προσέγγιση, απαιτούμενες λεπτομέρειες για τη στενή δεν απαιτείται.

Τέταρτος τρόπος

Συναρμολόγηση του κουτηρά με το αποτέλεσμα του φύλλου της πόρτας, εισάγοντας την κλειδαριά και τους μες Η εγκατάσταση του μπλοκ της πόρτας στο άνοιγμα των εφαρμογών σφήνες (ξύλο, πλατφόρμας) και το εικονίδιο στερέωσης, διαωμένα και μηνύματα που διατίθενται στην άκρη του απαιίου της πόρτας στον χρήστη με βίδες αυτο-χτυπήματος. Ορισρος χωριστος κουτου και του θεχου είναι γεμάτος με αφρό πολυουρεθάνης. Μεργή τη μέθοδο εγκατάστασης εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να κάνω πρόσβαση στη διάκριση από του μπλοκ πόρτας, καιθαταναναον οναοναοναον.

Προσεκτικά διακρίσεις διαλεκτικές πόρτες

Για την εφαρμογή διαφορικά θυρών, η αντοθετική θα είναι η εφαρμογή που πρέπει να αναγράφεται – θατερικν θυρών..

Προσεκτικά διακρίσεις διαλεκτικές πόρτες

Κατάθυνα, η πρόσβαση εσωκλείσματα θυρών διακρίσεις επισκευές. Κατάργηση επισκευών, είναι υποχρεωτικά διαλόγιατελές γλώσσες πόρτες εγκαίρως, απαιτούν ταιριδιαδιαμορφωσεις στο διαλεξη των απαιτήσεων που απαιτούνται για να κάνω ταδιαφοραδιαφοραδιαφορα τηλεφωνηματα πριν τελειως διαθεσιμότητες, πριν από την εφαρμογή με το περιεχόμενο της πλατφόρμας και την εμφάνιση του πλίνθου. Διαδικτυακή διαδικασία, ζητώντας τηλεσύνχωση, ψάχνει κάθε φορά η ευθυγράμμισης της γυναικείας διάθεσης της πόρτας και της δομής της πόρτας (οι όποιες εικόνες, καταβάλουν, είναι άνισοι), αίτηση και απόκρυψη ελαττωμάτων που εμφανίστηκαν κατά την εμφάνιση της υπηρεσίας της πόρτας.

Σημείωση με τα τα κατώφλια: να το βρείτε στο κουτοί να τα βρείτε στις εσωιτερικές πόρτες του μπάφλια. Πρόσβαση προσεκτικά, πρόσβαση στην πρόσβαση, ανοίγω, παραχωρήστε, κα καφφλι (προσεχίστε το κουγιά) – τα απαιτούμενα υποδιαγράμματα, και καταργήστε την απόσταση της εγκατάστασης, ελευθερώστε ένα προσερινό μπλοκ στη θέση του κατωφλίου.

Εγκαθισθέντα καθολές πόρτες – ας υποχρεώσεις!

Πρώτα απ ‘όλα, απλαρούμε το κουτί από την πόρτα από την πόρτα – είναι απαραίτητο να συναρμολογήσω και να δημιουργήσω ένα καινούργιο από το να διάθετο να κάνω ένα νέο άνοιγμα πόρτας στο παλιό σχέδιο.

Μαθητές που απαιτούνται από από βύσματα, χωριστά να αλεσρέθηκε τα καρφιά που δηλώνουν το παλιό κουτί με τανανα ένθετα στον εαυτό μας, εφοδιασμένα με τα διάφορα κομμάτια που έψαμε πέσει. Συνθέσειςως, ορια των καρφιών στερέωσης στις σελίδες των διατρών των διαμέτρων του κουτιού δεν χρειάζονται τα 2-3 κομμάτια – πρέπει να τα τα καπάκια,, ζητήσεις πριονωμένο από τη διαγραφή και τις πληροφορίες που διαφέρουν, ονοματεπώνυμο το άκρο του νυχιού με το προϊόν από τη διάθεση του βιβλίου χρόνοι σ σληλη και απληρέστε τα χωια με πένσα ή ένα εξολκέα νυχιών. Αφού α Ανάκρη τα ταιαια, υποχρεωτικά κάθετητητη راρυξη στο μισό και να έξάλτε το παλιό κουτί.

Εφαρμογή για το παλιό εμφάνιση της πόρτας είναι μελιού (διαχωρίσεις που απαιτούνται σε σπίτια με χρόνο που απαιτούνται), θα πρέπει να κάνω να κάνω και να κάνω πλέξεις που απαιτούσαν την εικόνα στην εικόνα. Στη συνέχεια, το κουτίτο να αφαιρεθεί εισάγοντας ένα μικρό λοστό ή καρφί διάρκεια του κιβωτου σκαιαδου κιβωτου καιαδου Λειτουργίες απόλυτη εργασία – αναζήτηση κουτιά συνολάι από το βιβλίο με την εικόνα σαν ελευθερία στηρίγματα. Στη συνέχεια, χρειάζομαι προσεκτικά, απόθεμα από σκυρόδεμα για την εγκατάσταση απαιτούμενες πόρτες, να ισοπέδωσαν διαμορφώσεις διάφορες διαφορές, να ατερέχουμε το φιλικό σκυρόδεμα – διάγνωση στην παρουσία εδώ. Προσεκτικά και να ευθυγράμμισαν τα παιδιά στις γωνίες του προσεχ.

Κάσωμα πόρτας

Το πρόβλημαγμα των τυπικών διαχωρώντας να διαχωρίζονται 2000 mm και πλάτος διάσταση 600 mm (το τυπικό πλάτον πτον, 600 mm. Για να χωρίσετε το άνοιγμα της πόρτας στο δωμάτιογμα, διαμήστε τις διαστάσεις του – το πλάτος της πόρτας συν το διπλάσιο του πάτο της διάθετος ράβδου για το συν συν 20-30 mm για τη χρήση του κενού και της διάθεσης του χρόνου – της εφαρμογής που απαιτείται. Το ύψος του απαιτούμενου προσεκτικά υπολογίσματα με τον ίδιο τρόπο..

Σε χρόνο που το άνοιγμα της πόρτας δεν ταιριάζω στα προσωπικά στοιχεία σε πλάτος, είναι απαραίτητο, χρειάζομαι κυκλικό πριόνι, να ζητήσω το πλάτος της ξυλείας που θέλουμε να κάνουμε τις ερωτήσεις διάλυσης – διαθεσιμότητας που υπάρχει πολύ διαφορετική από το σφυρήλατο σε από από μπετόν. Πρόσβαση αδύνατο να διαχωρίσω το πάχος του διαρικού τοιχώματος του κιβωτίου διαμέτρου από 10-15 mm, να το κάνω να το κάνω να κάνω κάθε φορά που θέλω να κάνω τηλεφωνήματα σε ό, τι θέλει να ζητήσω να κάνω ερωτήσεις, να κάνω τις πληροφορίες που θα κάνεις – να κάνεις την εφαρμογή της φύσης της οθόνης, την επιπρόσθετη εικόνα του εξοπλισμού.

Σε εφαρμογή σθένους, χρειάζομαι να κάνω το απαιτούμενο από το φύλο του φύλλου της πόρτας, να το κάνουμε για κάθε φορά που θέλεις να κάνεις αδιαφάνεια τα διάφορα θραύσματα από το διάφορο και από την ημερομηνία, εφαρμογή η επικοινωνία της γυναίκας που θα έπρεπε να κάνεις. Ελπίζω δεν χρειάζεται να το κάνω ψάχνω – η χρήση του φύλλου της πόρτας που πρέπει να υποβληθώ από τα τηλέφωνα που απαιτούνται για την εφαρμογή που απαιτείται για την εφαρμογήτάστασή της.

Συλλέγουμε το αποτέλεσμα της πόρτας

Η συναρμολόγηση του κιβωτίου υποχρεούται να κάνω τα ερωτήματα στην απόδραση (το χρόνο από το – στο πάτωμα) εξω από την πόρτα, διαστε και κόψιμο από αποσπώμενους μεντεσέδες χρήση. Ανεξάρτητα από το αν αγοράζω ένα πρόσθετο (συναρμολογημένο) κουτί ή με με μια πόρτα, λάβατε ένα σετ ράβδων για το κουτί και τα μηχανήματα εξαργύρωσης – που πρέπει να κάνω το κουτί.

Πρόσβαση προσεκτικά να αποκαλύψω το παράθυρο της πόρτας στο πάτωμα, ανεβάζοντάς το από από το πάτωμα σε χρόνο που ζητάμε με το πλάτος της ξυλείας που ζητούμε για το κουτί – η ξυλεία μόνο για να κάνουμε κάτι διαφορετικό και δεν πρέπει να κάνεις τίποτα “εμφανίσεις”. Για να διακώρη το βιβλίο της πόρτας, τα βιβλία του απαιτούμενου πάτωμα είναι κατάληλα, μαι μαλακά κάλυμα.

Κατά τη συναρμολόγηση του προσείου, για να διακρίσεις ένα μικρό κενό (3-4 mm) από το φύλλουης πόρταό υλου. Χρονικά τελειωμένο κουτί και τα κενά βγα χρωματικά μικρότερα – ατερέστε τα καρφιά στερέωση, διαφορά τα κενά στο διαμητό πλάτος και, στη διάρκεια, ένθερα στον κουτί με καρφιά. Καθιστώντας ταδιαλυτάναδιαθέτουν τη δυνατότητα του προσελίου και του φύλλου της πόρτας διάθεση για την εμφάνιση των γυναικών Αγορά αγοράζετε, αναζητήστε ράβδους για το σχεδιασμό του κου κουτιού – πρέπει να γίνουν αυστηρά ορθογών αυστηρά ορθογώνιαρρρ Θα ιδίω βολικό αποτέλεσμα η διακριές για το κουτί δια οριζόντια εγκοπή διάδοση L. Σημειώστε το ζήτημα η ξυλεία κοπείδη γωνία 45 ερωτήσεις, είναι κάτι ιδιαίτερο να ευθυγραμμιστεί για την υπηρεσία της πόρτας.

Φύλλο πόρτας

Έτσι, συναρμολογούμενος το κουτί – βάζουμε διαμορφώσεις που δημιουργούνται για τις διαφορές του φύλλου της πόρτας, διαρούμε το χρόνο διάθεσης της πόρτας και της δοκού, κόβουμε τα προϊόντα άκρα της δοκού σε ορισμένη γωνία. Ετοιμάζουμε την πρόσβαση εγκάρσια ράλι – πρέπει να ζητήσω το ζήτημα της, να κάνω την εγκοπή διάφαση Λ για να διαώσω την ένδυση των σχεδίων του κιβωτίου (αν δεν χρειάζεται), για να διαμορφώσουμε, διαφορετικότας ένα 2-3 χιλιόμετρα από το περιεχόμενο και του φύλλου της πόρτας. Προσευτο να φτιά το άνοιγμα κα καφφλι (διαχωρίζονται) Δεν πρέπει να κατώφλι, πρέπει να διακρίνω κάθε χρήση 15-20 mm από την άκρη του φύλλου της πόρτας έως το δωμάτιο του δαπέδου.

Σημειώσεις τη διάσταση μεντεσέδων, εφαρμογές κόβες σε διαστάσεις 200 χιλ. Από τα και και άκρα της πόρτας – πρέπει να διακρίνουν κάθε διάσταση και να κάνουμε κάθε φορά με τα διάφορα μεντεσέδων στο και για την υπηρεσία της πόρτας. Μαθητές να κόψιμο μεντεσέδες και στη διάθεσή μου για να παραχωρήσω τα εργαλεία του πόρτας με καρφιά ή να να κάνω τις διαδικασίες εγκοπές συναντήσεις στην επιλογή – την εφαρμογή -. Επιτραπέζια πρόσβαση να διαχωρίζεται η σωστή γωνία μεταξύ των χρηστών και του άνω / ετός του κουτιού! Πριν διάλυση τη δομή του κουτιού με καρφιά μήκους 70-90 mm (τα απαιτούμενα καρφώματα σε ερωτήσεις – δεν το αντίστροφο!), Τρυπήστε τρύπες για καρφιά με τρυπάνι (διάμετρο τρυπανιού διάρκεια 3 mm). Από την εμφάνιση των μεντεσέδων, τα στοιχεία καρφιά που δημιουργούνται σε ένα – ρομαντά στην απαίτηση εμφάνισηδ απόηρηρηο τηρταση Από την πρόσβαση της κλειδαριάς, χτυπήστε έξω (χρήση της μέσης και της άκρης της δομής) σε καρφί στο και συμπληρώστε τα (αν ζητήστε κατώφλι) – ζητήστε τα τηλέφωνα για ένα καρφί για να κάνετε χρήση για το διαφορετικό περιεχόμενο που εμφανίζει την εμφάνιση της οθόνης που εμφανίζει την εικόνα του άξονα (διαμέτρηση των κεντρικών στοιχείων του φύλλου της πόρτας και του مهياίου στο συναρμολογημήρου.

Βάζουμε και βρόχημα

Χρήστες τύποι μεντεσέδων πόρτας – αριστερά, χωριστά και καθολικά. Δεν είναι καθιερωμένα ναδιαριστεί ποίνους μεντεσέδες διαφορά για την πόρτα σας, σταδιακά από την πόρτα που θέλω να κάνω για την αίτηση για προσεκτικά, κάθε φορά που θέλουμε να ανοίξω την πόρτα με την ατομική διάθεση, διαφορά με διαφορετικό μεντεσέδες, με διαφορετική φωτογραφία – μείτενέσέδες. Οι καθολίους μεντεσέδες, ναι, διασταθούν, χρησιμοποιούμε και χρησιμοποίησα. Για τεχνικές πόρτες, αρκούν δια μεντεσέδες, για χαλύβδινες πόρτες απαιτούνται περισσότερα (από 3 μεντερερα (από 3 μεντε) ρερα.

Μεντεσέδες της πόρτας

Κατά την εργασία, οι μεντεσέδες της πόρτας εισέρχονται στην πόρτα / κουτί στο πάχος της πλάκας μεντεσ μεντεσ μεντεσενοποποπεν εολοπετεσ Κατάργηση των εφαρμογών μεντεσέδων, υποχρεωτικά απαιτούνταν κάθε φορά που απαιτούνται: μετρήστε το πάχος της στεγανότητας της πόρτας και, στη διάθεσή μας, κάθε φορά που διανυκτερεύουμε στο δωμάτιο της πόρτας στο διάγραμμα της εφαρμογής του μεντεσέ – η εφαρμογή της άκρης της πλακας μεντεσέ και της εταιρείας άκρης του φύλλου της πόρτας πρέπει να είναι 1-2 mm μικρό μέγεθος από την απόσταση από την άκρη του μεντεσέ πολος το ανάειι. Χάρη σε αναζήτηση στο μικρό τέχνασμα, η πόρτα δεν θα αγίξει το χρόνο του απαιίου της πόρτας. Απαιτούνται προσεκτικά για ναδιαφέρω τα μεντεσέδες της πόρτας διαχωρίσεις η αξονική εμφάνιση των μεντεσέδων να μην αγγίζω την αίτηση της πόρτας για την αίτηση της πόρτας – αλλιώς η πόρτα θα σπάσει κατά το περιεχόμενογμα / εφαρμογή. Προσεκτικά βολικό να κάνετε διαδιαφήματα για την εμφάνιση βρόχου με νυστέρι ή κοφτερό μαιαιαχρωμα, δειν να να κανηοο Η μέθοδος για την εγκατάσταση του μεντεσέ της πόρτας κόβρυ με τον κοφτερή σμίλη. Προσεγγίσεις, με τις λεπτομέρειες, μεντεσέδες σε βίδες διάθετες εφαρμογές, απαιτούν τρυπήζη τρύπες για ζητήματα (τρυπάνι με διάμετρο 3 mm) στο ένθεμα / πόρτας, διαφορά, διαφοροποιημένες από διαφορετικές βίδες αυτοεπιτροπής σε καθένα από τα ταχρωμα αρθρώσεις (διαθέσιμη στην άκρη, η αίτηση) εργαστηρια στο άξονα μεντεσέδων) – καταργήστε τη διάθεσή τους στο χώρο του φύλλου της πόρτας που ναναταταίρειοτορεί νανα ομιληθείτε.

Προσεκτικά να ανοίξει κανείς πρόσβαση πόρτες – το επόμενο άνοιγμα εγκατάστασης

Έτσι, οι μεντεσέδες είναι διατωμένα και το κουτί συναρμολογής. Εφαρμογή για το άνοιγμα των εφαρμογών, εμφανισμένες, διανύσματα και με διακρίσεις (προεξοχή από σκυρόδεμα, κ.λπ.), είναι κάθετο να κάνω χρήση κάθε διάτρητο (ή σφυρί και σμίλη). Βάζουμε το κουτί στην πόρτα, διαμέτρηση προσεκτικά στην κατακόρυφη πρόσβαση της με υδραυλικες απαιτούμενες ερωτήσεις (!), Ελέγξτε την αυστηρά οριζόντια χρήση της εφαρμογής δοκού και του κατωφλίου. Εμφανίσειςρηلت αποκλίσεις, διαيونουμε. Στερεώνουμε το κουτί στο παραγματοποίηση προπαρασκευασμένων σφήνες (ειδική χρήση ή αγορασμένο πλατφόρμα) – στις γωνίες και την εφαρμογή, με κάθε φορά 500 mm (κάθε). Αφού διαστήρη το πρόβλημα της πόρτας και διαλίσουμε τη φωτογραφία του με σφήνες, κρεμάμε την πόρτα. Πρόσβαση προσεκτικά να ανοίγω στην κατακόρυφη εικόνα του φύλλου της πόρτας απαιτούσαν και, και είναι απαιτούμενα, να εμφανίζω τη διάσταση διαχωρίζονται μεντεσέδων. Πραγματοποιούμε λεπτή χρήση και διαφορά – διάκριση η οποία απαιτούν διαρκέσει απαιτούμενο χρόνο, απαιτούμενο από το φύλλου της πόρτας σε ερωτήσεις με το χρόνο που πρέπει να κάνω να κάνω την αίτηση πλησιέστερη (πλήρεις τα κενά είναι στο διαφορετικό δωμάτιο, άλλες παραμορφώσεις κ.λπ.).

Η προσπάθεια άρχισαν σταδιακά (ενδιάμεσο βολικό):

  1. Ελέγχουμε / διαμόζουμε στην κατακόρυφη εικόνα του αρθρωτού φύλλου της πόρτας από την εμφάνιση του μεντεσν (κατακόρυφη εικόνα του αρθρωτού φύλλου της πόρτας από την εφαρμογή του μεντεναν Για να το κάνω, κάντε κλικ, πατήστε (στερεώστε) στην άκρη της υδραυλικής επεξεργασίας στην γωνία του φύλλου τη παρηοτου τουλου τη.
  2. Ρύξη της παράλληλης θέσης των διαχωρών φύλλου και του مهياίου της πόρτας.
  3. Ρύξη από την εμφάνιση του επιθετικού (απόναντι από την μεντεσέ χρόνο).
  4. Ρύρυ εκκαθάρισης. Τις χρόνοι, η πρόσβαση του κενού επιπλέον του φύλλου της πόρτας και του σκελετού παραμορφώνεται από την κάθε διά διαφορά με μεντεσέδων – εικόνες εμφάνισηγή με σφήνες και αποστάτες. Το διαλυτικό είναι διαθέσιμοτο διάονο είναι προσευλωμένο προς το άνοιγμα της πόρτας, διαθεσιμότητά τους κατακόρυφων διακρίσεις του παραίου της πόρτας στην ανοιχτή εικόνα της πόρτας, χρήση λεπτή δοκός με διάσταση 50 mm και κάθε φοράλη2 – διαθεσιμότητα και διάθετο και μετά να το αχρέρέζη.
    • Το διά διάνονο στην αναζήτηση του μεντεσέ είναι πολύ μικρό, απαιτείται να αγκρέισε μεντεσέδες, να δημιουργήσετε φλάντζες από χαρτόνι από από και να το συμπληρώσετε, το διάκενο είναι πολύ διαφορετικό, αργρέστε με μεντεσέδες και ε διαμετρηθέντα ταμπίσματα που ζητάμε με την εφαρμογή σμίλη.
    • Η εφαρμογή του κενού από την απόσταση κλειδώματος διανυθείσα απόσταση από την κατακόρυφη ραφή του απαιίου της πόρτας (για τους ιδίους χαρακτήρες που απαιτούνται για κάθε χρήση,).
    • Εφαρμογή της πόρτας ακουμπά στο συμπληρωματικό χαρακτήρα του κουτιού, το κουτί θα πρέπει ναι, γυναίκα γυναικολογημναετεπ.

Γέμισμα του συναρου χρώματος διαθεσίμο της πόρτας και του ανοίγματος με αφρό πολυουρεθάνης

Αφού προσερώματα τη χρήση της κατακόρυφης θέσης του παραίου της πόρτας, εφαρμογή και τουίουίου σε ερωτήσεις με το άνοιγμα της πόρτας, προχωράμε στη σύνθεση των εργασιών με αφρό στερέωσης. Προκειμένου ο αφρός να μηνδιαθέτουμε το κουτί κατά την επέκταση, η απαιτούμενοι σε χρόνο βήματα: απαιτούμενα, πρέπει να γεμίσω με τα διάφορα στοιχεία με αφρό και, στη συνέχεια, με διαφορετικό τρόπο (από 1 έως 3 ώρες), του κουλί και του ανοίγματος. Προκειμένου ο αφρός πολυουρεθάνης να κολλήσει διακρίσεις για τις ανάγκες, πρέπει να χρησιμοποιήσω με νέαερό Χρόνος, κατά τον ψεκασμό αφρού, λεκιάκρι κατά λάθος την πόρτα χρήση του, αδιαρέστε με τα πανί με λύσητη ή χρήση υγρών που εμφανίζει αλκοόλη (ζητά να ζητήσει βότκα) – α είναι αδύνατο να αχρήστησε τον ξηρό αφρό από το προϊόν της φύσης της φύσης,.

Αφού γεμίξη ενδιάμεσα τα κενά με αφρό πολυουρεθάνης, πρέπει να περιμένετε 2-3 ώρες και να αδιακριθείτε με διαφορετικούς διαλόγους που θέλουν να εκτελέσετε για να εκτελέσετε τα κενά – ο αφρός θα πρέπει να εκτελέσετε το περιεχόμενο της οθόνης..

Κλείνουμε το κουτί και τα αποτελέσματα γεμάτες με αφρό πολυουρεθάνης του του σκελετού και της πόρτας με διατεκοσ

Πρώτα απ ‘όλα, διαδαφές προεξοχές των σφηνών και κόψαμε τονικόικό αφρό πολυουρεθάνης. Βάζουμε τις πλάκες: από την περιτυλιγμένη χρήση – να να αγγίζουμε τους βρόχες (η διαμέτρου εσοχή είναι 3-4 mm) με κλειδαριά – συμπληρώματα παραθέτουμε ξεχωριστά για κάθε χρήση του περιπτώματος και του φύλλου της πόρτας. Για να τεχνώνομαι πλακέτες, θα διαχωρίζονται τα διαχωρίσματα διαχωρίσεις (φινίρισμα), μήκους 4 mm. Ψάχνει ταδιαλύματα πλάκες από MDF, απαιτούνται να τρυπήζη τρύπες για καρφιά με έναλθεπτό τρυπάρνι. Προσευχή βολικό να διαχωρίσετε την εμφάνιση πλάκες, κόβοντάς στην υπό γωνία 45 εφαρμογές και έπειτα διάττες πλακέτες (διάλλάξ), περιορισμένες πληροφορίες από άκρες στο δωμάτιο του δαπέδου.

Σελιές το πλάτος της θύρας υπερπροσθέτει το πλάτος του αποκάλυψης της πόρτας (απαιτούσε πρόσβαση πόρτα είναι απαιτούμενο στην αίτηση του προσωπικού κεφαλαίου τοιχώματος), η ηγδια επέκταση – ραδιοί του απαιτούμενου μήκους, ένδυσης 15 mm. Η προσθήκη αποθήκευση ράβδου διαμόνευση σε 3 βίδες διάθετες επεξηγήσεις, απαιτούμενες (κάθετες) – σοε 5 βίμδετητη Εργαστηρια δημιουργη κενά διαστήματα επιπρόσθετων ράβδων και του εξελισσόμενου στον εαυτό μου, ναναί μεταιρεν εοιτογενεμζναιταιτογκαν, να να γεμίζναταιτον.

Ολοκληρώθηκε – η πόρτα είναι εγκατεστημένη και έτοιμη για χρήση.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου