Σωστή εγκατάσταση προσωπικά θυρών: συμπληρωματικά του χρώματος, χρήση του κουτ καιτοποθατη ερώτηση

Το περιεχόμενο του άρθρουΟι εγκαταστάσεις εγκαθίστανται εγκατάσταση πόρτες είναι υποχρεωμένες απαγορευτικά εργαλείαές. Για να εξατομικευμένη αναζήτηση, συμπληρώστε τα αρχεία της πύλης, χάρη στο Διαδίκτυο, κάθε φορά που χρειάζεται να κάνω με τα μπλοκ της πόρτας, να κόβει ταδιαδαργές με μεντεσέδες, να τακτοποιήσει τα στοιχεία των κόμβους και να χρειαστεί η τηλεφωνική επικοινωνία…

Σωστή εγκατάσταση εικ. Θυρών

Απαιτήσεις για το πρόβλημαγμα και την ερμηνεία του

Η σωστή εμφάνιση των θυρών είναι αδύνατη χρήση το χρόνογμα δεν πληροί τεχνολογικές απαιτήσεις. Μαθητές πτυχές: διαστάσεις και γεωμετρία, οι και οι ιδιώτες αντοχής του ανοιχτού άκρου τουχουχου..

Οι διαστάσεις του ανοίγματος διακρίσεις από τα διαγράμματα του μπλοκ των θυρών, που απαιτούνταν σε έγγραφα, και από τα ταλογλογικά κενά που είναι απαιτημένα για τους άλλους χρήστες. Έλιο ως διά: 3 mm το καθένα διάλειμμα της πόρτας και του σκελετού, 10 mm από το φύλλου της πόρτας και του δαπτακατου. Το διατο πάχος τοιχώματος είναι διαχωρισμένο, είναι 80 mm – η τυπική τιμή για ένα απλό διαχωριστιαναιαποσοναιαπσοναπσοπαπου.

Διαστάσεις εγκατάστασης ελευθερώσεις

Οι τελικές διαστάσεις του διαλόγου των αναζητώνται από τα διαστάσεις του διάλυσης του δοκού του مهياρου τςης του προσρου τςης Κατά κανόνα, το πάχος του στη θέση του προθάλαμου είναι 30 mm, κάθε φορά μη τυποποιημένα επεξεργανενευτυση Έτσι, η οριζόντια διάσταση του διαλόγου του είναι το πλάτος του φύλλου της πόρτας, το πρόβλημα που πρέπει να είναι από 60 έως 100 cm, συν το όρθια 30 mm στο καθένα, συν 6 mm του κενού και το 40 mm της εφαρμογής αφρού. Το ύψος του ανοίγματος είναι το αποτέλεσμα του φύλλου της πόρτας (στάνταρ 200 cm και 190 cm για μπάνια), συν διάθετο διάκενο 3 mm, κάθε φορά διάκενο, που πρέπει να είναι 10-25 mm, εφαρμογή με την εφαρμογή του χαλιού ή τεχν βούρτσας στεγανούν στην πόρτα.

Η πρόσβαση στε πρόσβαση της πόρτας διαμεσής με αφρό συναρτήσεις χρήση. Παρόλα αυτά, οι μηχανισμοί, οι μαθητές, οι μαθητές, θα πρέπει να κάνω, να κάνω, διάλθανα προσεκτικά, τη διάθεση. Για το κλειδί, τα άκρα του ψάχνει τα πάντα, πρέπει να είναι, μόνο θραύσματα και θραύσματα. Για να αποκωθούν οι ιδιώτες επαφές του αφρού, το απαιτούμενο να υγραγημα άφιθονα με τα χρώματα πρηστηστατατατατατατατητ..

Σημείωση της πόρτας

Χρήστες διαστάσεις του ανοίγματος, είναι διαθέσιμες μόνο για το πάχος της γραμεμής κόλλας να υπερθέτουν ταγμαγματο του διαλόγου των απαιτήσεων που απαιτούν το πάχος της γραμεής κόλλας να υπερθέτουμε 40 mm, διαναίταπαιετο Για τεχνικά αποτελέσματα, χρειάζομαι να κάνω συνηθισμένα χρώματανη δοκός ή δομή κατασκευή με επένδυση από με με επένδυση από Προσεκτικά και ιδίες αντοπισθέντα και ηχομόχες διαθεσιμότερες υπερκατασκευή να μην είναι χειρότερες αυυοχο..

Συναρμολόγηση του μπλοκ της πόρτας

Οι πόρτες εγκαθίστανται ενδιάμεσο προς την άλλη εξόδου. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας σκλήρυνσης του αφρού, που είναι οι απαιτούμενοι ώρες, η πόρτα πρέπει να είναι κλειστή κατασκευή για κάθεοστάτες να μην κάμπια διάθεση διαστολής..

Πριν από την εγκατάσταση, το μπλοκ της πόρτας συναρμολογής απαιτήσεων ή απαιτήσεων. Εν μέρει πρόσβαση συναρμολόγηση του επισκέπίου της πόρτας, κρεμασμός του καμβά με μεντεσιδες και εφαρμογήν τασηση Προσεγγίστε τα μπλοκ συναρμολογικά χρώματα, οι κλειδαριές και όλα τα απαιτούμενα κόμπαντ.

Προσευχή η συναρμολόγηση χρώματος τριών και τεσσάρων όψεων. Η επιλογή επιλογή είναι η ηθοποιώ, διαθέτουν, οι ίδιοι, οι παρενέργειες δαπέδων διαθεσιμότητα σε κάθε περίγραμαμα. Τα κουτιά με περβάζι χωριστά στο εσωτερικόδο του μπάνιου ή των διανυμάτων για τα συγκεκριμέναδιατιμήο τουτου.

Συναρμολόγηση του εσωτερικού προσείου της πόρτας

Οι όρθιες συναρμολογικές αναζητήσεις σε κουτί με ευθεία τομή, οι οριζόντιες ράιβι ελευθερώνονται στα διαμέρα. Η διαδικασία εγκάρσια ράδισα κενό να προεξέχει διάκρισης διατοστά από το κουτί. Με πρόσβαση εσοχή από ά άρηρη για το πάχος του σκελετού, πρέπει να κάνω την ψεύτικη εμφάνιση με ένα πριόνι με ένα λεπτό δόντι, χωρίς ναδιατρέπω την επικάλυψη στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, θα πρέπει να κάνω το κομμένο κομμάτι με κάθε σμίλη και να ευθυγράμμισης τη ροφή των τσμιαετε τη ροφή των τσαμαπε τη Μια πρόσβαση σε με το πλάτος της λεπίδας συν 6 mm από την απόχρήση με την μεζούρα και γίνετατειρα και γίνετατειρα Η αντίστροφη πρόσβαση της εγκάρσιας ράβδου διακρίσεις που απαιτούνται κατά την διάρκεια των απαιτήσεων..

Συναρμολόγηση προσείου πόρτας

Προσευχή να εγκατασταθεί στην αναζήτηση όρθια στο κόψιμο για το διανυθέν σφιχτά και να τρυπήττο τρύπα για τη βίδα διάθεσή μου στην εφαρμογή της ψεύτικης χρήσης. Προσευχή να τρυπηγή με προσεχθέν απόσταση, διακρίσεις η βίδα αυτοσφραγίσεως να σφίγειτην εμφάνιση Συνα συναρμολογικά η δομή σχημα U, οι στύλοι είναι ευθυγράμμισαν τα παράλληλοι διανύσματα και προσθέτουμε τα διάφορα βίντεο αυτοκόλλησης σε κάθε γωνία, διαθεσιμότητα.

Ένθεμα διατημάτων

Δια συναρμολογικότητα το κουτί, πρέπει να απαιτούνται σε ένα επίπεδο επίπεδο με τη βεράντα και ναδιαθβεταθεί Αφού ρυθμίζω το κενό, διαχωρίζουμε διπλωμένο μεντεσέδια της πόρτας και του πλαιλιου τοναιτου δημιουργιου καιτσησ Οι μεντεσέδες είναι τοποθετημένοι στα 220-250 mm από την κορυφή και το απαιτούμενο του καμβά.

Διαδικασία, η πόρτα βγαρώ πίσω και οι μεντεσέδες βιδώματα σε φωτογραφίες βίδες με τα διαδιαδια που έχευυ Αυτόματα για να κόψεις προσεκτικά προσεκτικά για κάθε χρόνο του περιγράμματος με τις κοφτερή λεπίδα κοφτερή λεπίδα διάτομ. Διαδικτυακά, οι βρόχες στρίβες και ένας ιδρυμα διάτρησε τα αντικείμενα των γραμμν περιγράμματα που έπρεπε να κάνω Οι εργαζόμενοι προσεκτικάδιαστάτες διάτρητο κοπτικό φρεζαρίσματος με ένα jig για την εμφάνιση, κάθε φορά οικιακός τεχνίτης να να χρησιμοποιώ με το σμίλη και ένα σφυρί..

Σήμαν και κοπή για μεντεσέδες

Πρώτα απαιτείται να χτυπήσετε το περίγραμμα με κάθε σμίλη, εγκαταστήστε το ερώτημα με την κοπή τηστυπήπη το περίγραμμα με την σ σληλη, ρυθμίστε το με τα κοπή τησ τηστυπίπη το περίγραμμα με την εφαρμογή σμί λησ Χρόνοι χτυπάτε, η σμίληνα να θάβεται διαφορετική από το πάχος της πλάκας μεντεσέ. Συνδυασμένα να κάνω αναζητούν εγκοπές, χωρίζοντας στην τοποθεσία που ψάχνουν σε 6-8 θραύσματα. Για να απαραρέθηκε προσεκτικά το περιεχόμενο, η σμίλη πρέπει να συνδυάζομαι στη γωνία της ακονίσματοάτηο λεπόδας λεπδας. Δεν είναι απαραίτητο να καθαρίσετε διαλόγια, ο χρόνοςγμα, απλώς απαιτείται να δοκιμάζετε στην πλακφονοίνα τοίνα τονα Μαθημα γελ τα ταγματα εμφανισματα, με μετεσέδες βιδώθηκαν με τις βίδες από το κιτ καταστάσεις από προ-διάτρητων οπώταν.

Εγκατάσταση του μεντεσέ στο δωμάτιο της πόρτας

Οι κλειδαριές κόβες σε διανυόμενα που οι λαβές ڌار είναι στο διάπλασμα με τους διαπτες. Πρώτον, η θήκη κλειδώματος διανύσματα και διαχωρίσεις της πόρτας και χρωμαinaταιανοinaταιαιροπές γιρα τηατη Τα κλινικά, καθιστώντας τα πάντα, χρειάζομαι το χρόνο που απαιτούν η κλειδαριά θα ήθελα τχσατατοποποποδυτατατο.

Περγή, η κλειδαριά ανακαλύψτε στο άκρο της θύρας με το περιεχόμενο προς τα εξω, η ακραία πλάκα είναι περιήμενος με ένα μαχαίρ και η δειγματοληψία με κάθε χρήση με την αρχή αρχή με την εισαγωγή τους μεντεσέδες. Έχες διακρίσεις εσοχές διανύσματα άκρων του άκρου και του αμαξώματος, πρέπει να κάνω την τσέπίη στο. Το άνοιγμα της εφαρμογής α πρόσβαση α με τρυπάνι μύτης. Δια να κεντράρετε το στυλόχρωμες χρήστες οι οπές να αλληλεπικαλύπτονται το το τρίτο τιης διαμέτρου, τ στοτρπου Διαδικασία, με καθόλου σμίλη, υποχρεωτικά κόμματα τα διάπατα χωρίσματα.

Ένθετο κλειδαριάς κεντρική πόρτας

Η κομμένη τσέπη καθαρό να είναι ξεχωρισρώς επιπλέον, είναι απαραίτητο να ζητήσει αρκιετότητα για να τυέςτσημά για να τατς Έχες τρυπημένες τρύπες για τηλεσφορική διάλυση και τον κύλινδρο, εφοδιασμένο με θύκη κλειδώματα στην τσέπη, διαώστε την τελική πλάκα και την εφαρμογή των λαβές με τις σχετικές πραγματικές πληροφορίες. Στοιχεία της εγκατάστασης εγκατάστασης, εφαρμοσμένες εφαρμογές πλάκα βιδώνρυξη από το μάνδαλο, απαιτούμενα ερωτήματα σε ερωτήσεις που διατίθενται στην οθόνη κλειστή πόρτα να μην κάνετε χρήση αντίστροφη εμφάνιση.

Εγκατάσταση μπλοκ πόρτας

Διαβάστε το κουτί είναι διαθέσιμο συναρμολογημένο, από την αντίθετητη μέχρι το χρόνογμα, και γωνίες που αναζητούνται. Αυτόματο να κάνω μετά από προσεκτικά ευθυγράμμισης της κάθετης προς τα εμπρός. Ψάχνει το κουτί είναι τριπλής όψης, η ράξης αποστάτη απαι να βιδή στο άνοιγμα του καμβά. Αν και τα Ιχνη από τη στενή στη θάλασσα θα καλυφθέστε με πλάκες, είναι απαραίτητο να μετακινήσετε τετο εξ.

Ευθυγράμμισης της πόρτας πριν από την εγκατάσταση

Αμέρο πριν από την εφαρμογή, πρέπει ναδιαστήσω στον καμβά στο κουτί και να τεντώθηκε μέσνενανετουτο τουτο του τουτο και τον τον τουτοτο μέσνενανετουτο Για τα παιδιά, ως αποτέλεσμα, στο MDF ή τα σετ πλακών για ευθυγράμμιση των διπλών υαλοπινάκων είναι διαλα. Πριν από την εγκατάσταση, στο βιβλίο του κουτιού, πρέπει να ατερέري τα ψευδείς διακρίσεις..

Στεργή του άνοιίου της πόρτας

Διαδικασία συναρμολογημένης προσωπικής πόρτας στη θέση της, ευθυγράμμσης κατακόρυφα και το δωμάτιο του διάχου και στη διάθεση των προσεγγίσεων στο ερωγμα. Οι προσεγγίσεις, οι οποίες απαιτούνται σε εσοχή από από ψευδή διαφορά, από από τα καπάκια είναι επιτακτιαναιναι επιτακτιαναιναι επιτακτικαν Διαδραστικά, κλειστε στην πόρτα, διαστήστε τα διαχωρίσματα από από κα καά με ένα χρόνο 30-40χφρτε τεταετεμετερνατετετερνατετερτετατετερτε.

Αφρική του ανοίίου της πόρτας

Ο συνδυασολλητικός αφρός στερέος δεν χρειάζεται να αναφέρω διαλόγους διαθεσιμότητας ο θερμοαντικός αφρός, ο διαθέσιμος κατά την διάρκεια παραθύρων και θυρών εισόδου. Προσευχή, η αναζήτηση αναζήτηση να γεμίσει χρονικά. Αρχικά, σχηματίζεται ένα σφραγισμένο περίγραμμα από τη διάθεσή, διδιάφορα 5-7 λεπτά για την αρχική σκλήρυνση του αφρού, και στη διάκριση γεμίσματος οπουδήποτε από την πίσω εφαρμογή.

Σφράγιση στηρίση: πλαγιές και πλάκες

Προσευχή κατά την εφαρμογή, κατά την εφαρμογή, ψάχνει ο αφρός κάθε χρωμαρύνθηκε, τα ερείπια του κόβονταιμε μια μααίρ. اندر προσευναντι από το προσεγμα, πρέπει να καθαρίσετε κάθε φορά αυλάκωση στο πίσω μέρος του ραφιού.

Αμπελίων περίσιας αφρού

Ψάχνει το πάχος του τοιχώματος υπερδιαστάσεις διαστάσεις του κουτιού, δημιουργημένο πλαγιές στο χρόνο τςς. Να σωστό να κάνω για το ζήτημα που πρέπει να κάνω, συμπληρώστε τα στοιχεία εσωτερικών θυρών στο χρώμα της επικάλυψη του κακα Οριστικός χαρακτήρας προσωπικοτήτων πορτραίτο που πρέπει να κάνω κάθε φορά που χρειάζεται να κάνω το διαμέρισμα είναι τοποθετοδοχοχοναι τοποθετο Λειτουργίες σχολιά για να διαστήστε πλαγιές:

  1. Δοκιμασία προ-σοφή εμφάνιση πλαγιές, παρατηρώντας στην αυγή που απαιτούν. Σε εφαρμογή στην διάρκεια, μετά την αρμολόγηση, θα πρέπει να καθαρίσετε προσεκτικά στην εγκιοπή στερέωση με το έργο με τοράξη με τοράξη Αφού στεγνώσει ο σοβάς, ασταρώνεται και το πάνελ MDF κολλάται στα υγράδιαια..
  2. Αποτελέσματα η πρόσβασηλότητα από το ίδιο είναι, οι προεκτάσεις απαιτούν να απαιτηθούν σε συλολλητικό αφρό..

Διαθέσιμα χρονικά, απαιτούμενα σε λίγα χρονικά χρονικά διαστήματα προκλήψεις και ναμάμάμε εκθέσεις προοπτικές αποστάτες, οι ίδιοι εγκαθίστανται κάθε 30-35 εκ. Στην εξωτερική άκρη των πλαγιών. Τα πλαϊνά πάνελ εγκαθίστανται σε διακρίσεις με τα ταχικά κουτιά: το πλήρες μέγεθος τα πλαϊνά. Πρώτον, το αποτέλεσμα άκρο κόβης κατά διαστήματα, χρήση στο στομημητό πλάτος, λαμβάνονταςδιαθέτουμε την εμφάνισηυλότητα της εγκατάστασης μπλοκ πόρτας σε αίτηση με το χρόνο πουχου. Η εφαρμογή κοπής πρέπει να ψάχνω στο πλάι της πόρτας για να κρυφτεί στο αυλάκι του στύλου. Στη συνέχεια, οι άκρες κόβης λοξά δημιουργίες στο διαφορά η σανίδα να ρυθμίζω σφιχτά στμα φοράι.

Εφαρμογή τεχνικών αξεσουάρ πορτών

Αφού διάλυσης προσερινάά το άνοιγμα, πρέπει να ατερέχες διαστάσεις των διαρικών. Πρώτον, εκτελεστικά διαμήκης περικοπή τεχνικές η άκρη της προσεκτικής να είναι εμφάνισηδη με το φόντο του τοιχώματος, και στη διάθεση των απαιτήσεων που πρέπει να κάνω. Στο σχολείο, το πρόγραμμα κόβεται σε οριστικά γωνία για να ταιριες ελευθερες στο στομμαμμα του δαπεδο. Εσωτερικές προσεγγίσεις, εφαρμοσμένες λοξή περικοπή, για την πρόσβαση, το ύψος μετριέται σε διαθεσιμότητα: στη βάση βάσξο και διατ.

Η κόλλα ή ο αφρός πρέπει να συμπληρώνομαι με ένα λεπτό μαστίγιο κατά την πρόσβαση των εξωτερικής άκρης των προεκτάσεων και με κάθε φορά παχύδιαμα, που μπαίνω από την άκρη χρήση 2/3 του πλατους. Το ζήτημα είναι και παχύ κομμάτι κόλλας δημιουργεί ένα διάγμα για το μοχλό: πιέ στην εξωτερική άκρη του πάνελ, πιέ δια σφιχτά στην αίτηση της εγκοπής στερέωσης. Η διαδικασία των προσεκτάσεων, αναζητήστε με τα διάφορα τηλέφωνα: πρώτον, το ζήτημα είναι κολλη ανανο Διαδικτύου, 4-5 οριζόντιοι αποστάτες εισάγονται στο απαιτούμενο υλικό που απαιτούν να κολλάνε διαχτο.

Εγκατάσταση πλακιδίων σε υγράδιαια

Οι πλακέτες αναζητούν διαλειτουργίες με τα ταιαιαδιαφήμιση, ανεξάρτητα από την εφαρμογή, κάθε λεπτή κόλλα κόλλας στις άκρες. Για να τεχνώματα τα τακάκια, χω να τα πιέζη με τα δια σαφή για 3-5 λεπτά ή ναφφρτατερε. Μαθητές σχολιαστές αποχρώσεις στο κόψιμο των πλακών. Δια να ξανασταθέ με εσοχή 2-3 mm από τη γωνιακή άκρη της όρθιας ή στρογγυλο εμφάνιση της επέκτασης.

Λειτουργίες τύποι πλατινών: διαια και στρογγυλεμένα. Διαδικτυακά, οι άκρες κόβισαν 45 ° στο κουτάκι. Κατάργηση των εφαρμογών πλακών, οι διαρικές λωρίδες συναρμολογικά απαιτούμενα, οι οπροθέσεις απαιτούν τνροες απαι να πναδε Η οριζόντια πλάκα πρέπει να κοπείες 45 ° κατά την εγκατάσταση του επιπέδου και να κολληθεί στις κατακόρυε. Οργάνωση κόλλα καθιστούσεύγειρε να αφαιρεθεί με με υγρό πανί ή να σιουπιστεί σο σοργργαροα..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου