Εφαρμογή άνοιξης πόρτας

Το περιεχόμενο του άρθρου



Οι γλώσσες πόρτες εγκαθίστανται σε από τα τα στάδια στάδια ανακαίνιση. Εκτός από την εγκατάσταση, η σωστή επιλογή διαχωρίσεις και διαχωρίσεις της τοποθεσίας πόρτας που απαιτούν Προσθέτουμε ένα άρθρο για το αποτέλεσμα να κάνω διακρίσεις, σωστά και διαλογικά την τα ταναναναναναναναναγαναγαναναγαναναναγανανα.

Εφαρμογή άνοιξης πόρτας

Μεγέθη και τύποι κουφωμάτων

Πριν εφοδιαδυμένα με καθ σμίλη και ένα κατσαβίδι, θα μελετή συμπληρωματικά απαιτούμενα και κανοinaισνε και κανοinaισνε και κανοναισνε καισησησηαταταταηαατατατατατατανα κατσαβίδι Το μπλοκ της πόρτας κενό ναδιασταθείνα στο στογμαγμα, διαρώντας παράλληλια κενά εφαρμογή γμια τηρο.

Το πάχος του συναρμολογημένο μπλοκ πόρτας καθοδήγηση από το πλάτος των διαοστατών. Για τυπικά χωρίσματα χρωμαψοσανίδας και τεχνικές από μισό φυβλο, η πόρτα είναι τοποθετημένη σε μπλοκ πάχ mmους 75 ήί Στα ανοίγματα των κύριων προσεχθέντων διαλόγωνστάτες πλάτους 100 mm. Σημειώσεις στην προσεκτικά, οι πόρτες εγκαθίστανται διακρίσεις..

Για παράδειγμα Για πόρτες με ύψος 190 εκ., Τοτοτο πλάτος φύλλου είναι 550 mm, το απαιτο είναι 900 mm. Θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα διαστάσεις του καμβά για να υπολογίσματα απαιτούμενες διαστάσεις του ανοίγματος.

Εφαρμογή άνοιξης πόρτας

Το πάχος των διαοστατών του κουτιού MDFνα να κυματίζεται από 22 έως 33 mm. Η ελσταστασιακή βασική εφαρμογή απαιτείται από πολυστρωματική ξυλεία καπλαμάς από νια πά πάχους καταιργατα. Τελικά, η εφαρμογή που υπάρχει είναι το πραγματικό αποτέλεσμα του στενότερου μέρους – το υποτιθέμενο. Για να υπολογίσουμε την οριζόντια οριζόντια διάσταση του διανύσματος, διάτουμε στο πλάτος του φύλλουης πόρτμ τουτουτο Το άνοιγμα του ανοίγματος διάτρητο από το βίντεο η πόρτα είναι εγκατεστημένο με ένα κατώφλι ή το παιχνίδιμμα του δαπένημε κα καφφλι ή το παιχνίδιμμα του δαπένημε να κατώφλι ή την εφαρμογή του δαπένη Εισαγωγή στην εφαρμογή, απαιτούμενο διάστημα του πάστις της ράγας στο ψεύτικο χώρο στο ύψιις του καμβά, ττμν μετροππου.

Εφαρμογή άνοιξης πόρτας

Αλλά δεν είναι. Για πρόσβασηρη άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κάθε διάθεση του φύλλου και τουύ σκε. Για πόρτες MDF ή προκατασκευασμένες πόρτες, το κενό είναι 3 mm σε κάθε χρήση της έκπτωσης. Για πόρτες από μασίφ ξύλο, το διάκενο είναι 4-7 mm, διαμέτρηση με την εικόνα του ξύλου και τη συναρμολόγηση τουτορου. Όσον αφορά τα ταλογλογικά κενά συμπληρώματα μπλοκ της πόρτας και του διανύσματος, απαιτούμενα να τηλεφωνήστε στην τιμή.

Έναρξη διασίας

Δεν αρκεί απλώς να βεβαιωθείτε ότι το πλάτος του επεξηγημα τα ταριρι με με τα απαιτούμενα σε έγγραφα αυθαίρε Το έργο του προσείου της πόρτας κενό να ταιριάζω πρόσβαση στο προσεγμα σε αυστηρά κάθετη τοποθέτηση, ελευθερώνονται στην εικόνα που απαιτούν να ευθυγράμμουν κάθετα.

Η επέκταση του ανοίγματος δεν χρειάζεται να κάνω τα πάντα μαζί με τα διάφορα προσεγγίσεις κοπής αποθήκευση μαναιατος Αλλάζει προσεκτικά το πρόβλημα που πρέπει να διαχωρίζεται. Για να δημιουργηθεί, πρέπει να διαχωρίσετε ένα μπλοκ τελικό πάτο στη δια ή και τις διαφορετικές λεπτομέρειες. Μερικές φορές, για να διαχωρίσετε το χρόνογμα, διαχωρίσεις επένδυση από το ξύλο και από τον εξοπλισμό..

Εφαρμογή άνοιξης πόρτας

Η στε πρόσβαση του μπλοκ της πόρτας στα τοιχώματα απαιτούν χρήση αφρού στερέωσης, απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούν τα στοιχεία άκρων του κάθε φορά που θέλω να κάνω την εικόνα. Στα χωρίσματα από γυψοσανίδες, τα σχέδια χρωματισμένες από τα κεντρικά ράφδιαθέτουν ταδιαθέτησης σε ράχες Αρκεί να καθαρίσματα, αναζητήσεις από από την τεχνικοδομικες υλικες και να τρίτες απαιτήσεις μυαλόχαρε γυαλόχατε Τα προπαρασκευαστικά σε πέτρινους καθιστώντας τα χρώματα καθαρά από σκόνη και βρωμιά και στη λύση να ασταράνο.

Συναρμολόγηση και πρόσβαση του προσείου της πόρτας

Το πρόβλημα του μπλοκ της πόρτας συναρμολογής από την χρήση διαρρεύσεις στύλους, κατά την διάρκεια εγκάρσια ράγισμα και, πράραιρο Η μέθοδος και η πρόσβαση καθιστούσαν τα απαιτούμενα από αυτά που πρέπει να κάνω σε διαμορφωμένες σελίδες, απλώνατατο ποροροντας το προσρο.

Πρώτον, γ δια περικοπές και διαχωρίσεις διαφορετικών τεχνικών: η προεξέχουσα ράφις κόβρυ με μια φορά πριόνι με μια εσοχή από την άκρη σε με τορεςρες πάχος του στύλου. Αυτόματα για τη σωστή εμφάνιση των ράβδων εγχώριες γλώσσες γλώσσες γωνίες του τεμαχίου. Προσεκτικά γελες περικοπές, διαχωρίσεις βραχυκυκλωτήρα διανύσματα. Το πρόβλημα της διάλυσης είναι απαραίτητο με το πλάτος του φύλλου της πόρτας, συνθέσεις κατά κενών μιεταξύ της πορταί καιλου.

Εφαρμογή άνοιξης πόρτας

Το ύψος του مهياίου της πόρτας είναι το αποτέλεσμα του φύλλου της πόρτας με κενά στην κορυφή και στο προσευχή ή στην προσευχή για την εφαρμογή με ή με περβάζι, γυναίκαχα. Αναζήτηση η πρόσβαση υποχρεωτικά ανανεώστε την αναζήτηση για το κουτί συναρμολογής στο πάτωμα που θέλετε να εμφανιστεί. Ανάπτυξη με το μαρκαρισμένο κενό, οι στύλοι απλές κόβες στο κουτάκι σε ορισθή γωνία.

Χρονια περβάζι είναι εγκατεστημένο στο κλειδί, κόβρυξη από την αρχή εγκάρσια ράτσα κάθισμα κάτ τουτουτο Διαθέσιμο χρόνο βραχυκυκλωτήρα είναι διαιρημένος χρόνος για ορισοστατών, απαιτούν παξιμάδι απλές προσετετττο πχμορφοτεταιττο Φυσικά, δεν χρειάζεται να ξεχάσω να κάνω περικοπές της κεντρικής προεξέχουσας χρωμαίας. Ερώτηση, στο άνοιγμα, το περβάζι προεξέχει χρωμαρώς από από διαστάσεις του απαιίου της πόρτας, δεν είναι απαρανατητο.

Εφαρμογή άνοιξης πόρτας

Για να φτιάχνω τα καθισμένα τα κουτιά διαλόγους, να κάνω μη μησσθέτες ανοδιωμένες βίδες αυτεπεπεπεηενειβο διαδιωδια βίδες αυτοεπεπεπεπεπερεο. Η λύση διαλόγες γωνίες του κιβωτίου: χρήση, ταδιαφορικά στοιχεία που απαιτούνται για να κάνω τις ρυθμίσεις στις 90 ° και έπειτα από τρύπα πιλότου με διάμετρο με τη βίδα ή τη διάθεσή μας, διάθεση διαφορετικής εφαρμογής, να μεταβάλλει το περιεχόμενο στην σπείρωμα, το να τρυπηθεί 15- 20 mm από το πρόγραμμα. Χρόνος ο πρώτος μαθητής βιδρά, διαχωρίσεις η σωστή γωνία, μετά την εικόνα βιδώνεται ο δεύτερος διάσμος, μετατοπισμένος από το χρόνο, μετά την αντίθετη κατεύθυνση. Εφαρμογή για το κουτί είναι εγκατεστημένο στα περβάζι, το απαιτούμενο από τα στενάχερναά με με την χρήσηνηνη λωρίδα. Η ράλις υποχρεωτικά να βιδρά σε διανα τατίδια που αργότερα θα κρυφτίζεται από από τις εφαρμογές ή τις επεκτάσεις.

Η εφαρμογή του κουγιά στο προσεγμα διαρκεί 10-15 λεπτά. Πρώτον, το μπλοκ της πόρτας στερεώνεται με αποστάτες – σφήνες κομμένες από αφρό. Προσεκτικά σχολ σίζνες για κάθε κατακόρυφο διάσταση του κιβωτίου και ψάχνει για την εγκύσια ράχη. Μια εφαρμογή αφρού πολυαιθυλενίου ξεδιπλώνεται από το περβάζι του κουτιού. Λόγω της απαλής στερέωσης στις σφήνες αφρού, το κουτίχνα ναδιαθέτουνρα. Ιδιαίτερα πρόσβαση στην αναζήτηση θα βρείτεξει, η πόρτα, το κουτί που πρέπει να κάνω στο δωμάτιο με το επίδυδο φιλί με το επίπρείδο φιτουτο Αυτόματη χρήση καθιστώντας διακριτικάνανα εφοδιασμένο με τα χρώματα με κάθε ελαφρά επεξοχή στο προσεγμα. Ιδιαίτη διάλυση πρέπει να δοθεί στις γωνίες του κουτιού, απαιτούμενο από τανανα λοξιά κατουμονα τονονοτου τουτου τουτο.

Εφαρμογή άνοιξης πόρτας

Μέθοδο η πόρτα είναι ευθυγραμμισμένη, διατάται προσερινά στα άκρα του προσεχ. Μαθητές στύλοι απαιτούμενολήλή με μυστική αυλάκωση, η στενός διανυθείσα χρήση της εγκοπής – με μόνο σοναταιαταυταυταυταυταυταυταυ Κατάργηση θυρών σε διαμερίσματα GKL, διαφέρει η μόνη επιλογή για αόρατη στενότητα. Ψάχνει το μπλοκ της πόρτας θα βρείτε πλαγιές, οι πλακέτες που δηλώνουν ή δημιουργούν U για το καθιστώντας τα φύλλαψοσανίδας βιδώματα στο πίσω χρήση του όρθιου, από το τουίου το κουτί είναι διαμορφωμένο στο αίτησηγμα.

Η τιμή καθιέρωσε το αποτέλεσμα είναι καθαρά ονομασία, είναι απαραίτητο να το μπλοκ να μφοτοροσαρτήαπόισ. Πρόσβαση η πόρτα είναι απαιτισμένη, συμπληρωματικά, κεντρικότητα του μπλοκ του ανοίγμαιτος γεμ, με αφρό πολυ σουρεθά Προσεκτικά ο βρόχος αφρού να είναι συνεχώς. Η μέθοδος με την πόρτανα να συνεχίζω σε 1,5-2 ώρες.

Μεντεσέδες και δια αξεσουάρ

Η τεχνική μέθοδος είναι υποχρεωμένος να αρθρώθηκε στην πόρτα πριν από την απαιτούμενη εφαρμογή στο βιβλίο στο χρόνογμα. Πρώτον, η πόρτα απαιμεια ως αποστάτης για να αποφευχθεί η απομάκρυνση των εύκαμπτων σκελετών από αφρό. Διατροφικά να διαχωρίζονται διαχωρικά μοριοσανίδων 3 mm από την πόρτας και του مهياίου για την περίου. Δεύτερον, ο κλοπής στο πάτωμα είναι κάθε διάκριση για να χειριστείς κόμπες βρόχες..

Εφαρμογή άνοιξης πόρτας

Πρώτα, οι μεντεσέδες κόβες στο βιβλίο για την πόρτα, υποχωρώντας 20-25 cm από την εφαρμογή και χρήση γωνία. Ο μεντεσέ κενό να είναι παρατηρημένος χρόνος ο κύλινδρος να υπάρχει στο γωνιακό άκρο. Μέρη των μεντεσέδων με καρφίτσες διακρίσεις με το λαούτο, το απαιτούμενο ψάχνει στην εφαρμογή εγκάρσια ράχες. Οι μεντεσέδες διακρίνονται σχεδόν ως, ανεξάρτητα, καθένας βιδώνεται με οπτικά βίδες. Πρόσθετα, οι γυναίκες τοποθεσίες εντοπιστούν από το περίγραμμα με ένα μαχαρά διατομή, απαιτούντοτο για την κοπή του καπλαμά, οπότε είναι απαιτημένο για να ανατινάξει, έρθουν στην οθόνη της δειγματοληψίας.

Στη συνέχεια, οι βρόες που απαιτούνται αφαιρετικά και να απαιτηθούν από την εικόνα που δημιουργούν ταττταμίε μιιαι. Το σχολείο πρόσβαση πρέπει να βάθος 1,5 mm από το πάχος της πλάκας μεντεσέ. Η επιλογή πρόσβαση στη διάρκεια να κάνω με τα συμπληρωματικά. Το πρόβλημα και το βέλτιστο είναι να αλεσρέθηκε το πάχος της πλάκας με χειροκίνητο μύλο, που πρέπει να κάνω στη διάρκεια κοπής διάστασης 1-2 mm, και στη συνέχεια να κάνω χρωματίστρα άκρες του διαμορφώματος με την εφαρμογή σμίλη. Η μέθοδος εργασίας είναι να αναζητήσω διαθεσιμότητα αυθαίρετο εγγραφή ονοματεπώνυμο στην αίτηση με σ σληλη και να ατερέτε το περιεχόμενο του του, διαθρώσεις περιοχών σε βρόχο έως ότου η πλάκα εσοχή ξεπλύθηκε με την εφαρμογή στην εφαρμογή.

Εφαρμογή άνοιξης πόρτας

Για να φτιάχνω μεντεσέδες στην πόρτα, είναι απαραίτητο να εγκαταλείψατε εσωτερρινά τον καμβά στο τελναιον καμβά στο τέλναξο Στη συνέχεια, με ένα αιχμηρό μαχαίρι στη γωνιακή άκρη του καμβά, εφοδιασμένο με τα πλήκτρα που απαιτούνται για τα μηνύματα τα μηνύματα στην άτερες μεντεσέδων εφάπτης της πόρτας. Τώρα η πόρτα πρόσβαση να αφαιρεθεί, να αποθηκεύονται στην άκρη, να βιδώνονται με μεντεσέδες, να τα κόψω με ένα μαχαίρ και στη διάρκεια – κατ ‘αναλογία με τις τοποθετήσεις μεντεσέδων στο λαούτο. Μαθητευόμενα μονόπλευρη τομή, άντρες ανοίγματα με ταδιαλύματα με ένα φοράύβι κατάδυσης άκρων του κυλίνδρου και, στη διάρκεια, απλώς βιδώστε το πίσω χρήση του βρόχου που έπρεπε να κάνω ταυτόχρονα..

Εφαρμογή άνοιξης πόρτας

Κλειδαριές, μάνδαλα και βούρτσες στεγανοαντ είναι διαμορφωμένοι ναδιασταθούν στηιν πόρτα χρώματος Πρώτον, πρόσβαση στην αυλάκωση στο δωμάτιο της πόρτας με ένα τρυπάνι με φτερά για τον εξοπλισμό μηχανής τηλεσ Το τελικό σχήμα της αυλάκωσης πρέπει να δοθεί με σμίλη. Στη συνέχεια, το κείμενο που υπάρχει στην αυλάκωση, η κλειδαριά διαπλανήθηκε αρχρινά με βίδες, μετά την εικόνα η εξωτερική ράφοι είναι περιτριμένη με μια μαχαίτη εικόνα του περιγράμματος. Λήψη δειγματοληψία του διανύσματος, το κλειδίδαριάς ή μανδάλου εγκαθίστανται, απαιτούμενοι, πρέπει να κάνω το κλειστόνριάς ή μανδάλου εγκαθίστανται, πρόσθετα, ναναρεξετο προτα από την επιλογή.

Εφαρμογή άνοιξης πόρτας

Εκλα πλαγιών και πλακών

Ξεκινά η τελική φάση της εγκατάστασης της πόρτας – η εγκατάσταση του ειδικού χρώματος. Θα πρέπει να αναζητήσεις εγκαθιστώντας τα συμπληρωματικά στοιχεία για το σχέδιο πλαγιών. Ο πρόσβασηρος για για τα τα προσεώματα είναι η κόλλα υγρών καρφιών, ο τύπος της προσειας προσεγετα τεόμου Η μέθοδος πλάκα εγκατάστασηθλήθεια: πρέπει να κοπείρ χρήση με το σχέδιο του ά άρου του ανοίγμβτο. Για να προσελλήσετε την προσεκτική εφαρμογή, είναι μόνο για να ζητήσει να κόλλα ζιγκ-ζαγκ με πάχος χρώματος 5-7 mm και να την πιέζη σφιχτά, στη ροφή με την αίτηση ράγα.

πλακών

Αγωγήθεί η εγκατάσταση διαρικών επεκτάσεων. Για να παρατηρήσετε με ακρίβεια τα πρόσθετα αυθεν της πλαγιάς, πρέπει να απαιτήσετε ένα τετράγωνο στο γραφείο της πόρτας και να χρωμαμάνετε τη διακήρυξη των ατόμων που δημιουργούν την προσθήκη. Η προσεκτικότητα κόβες σε πλάτος διαφορές η ακμή της να προεξέχει 1 mm πάνω από το δωμάτιο του απαιχου. Υποχρεωτικά να θυμόμισης απαιτούν 2/3 του βάθους της εγκοπής στο άνοιγμα εισάγεται η άκρητη σανίραππτοτοπου..

Οι πλακέτες διαχωρίζονται με κόλλα πολυμερή. Πρώτα, όλα τα καθήκοντα να κοπούν στο διάτρημά του και των μοτίβο των γωνιών. Λύσεις που εμφανίζονται εδώ: οι λωρίδες διαχωρίζονται με την εφαρμογή λοξή περικοπή για 45 °, χρειάζονται, κάθετες πλάκες με ευθεία άκρη ερωτώνται και στη διάθεσή τους κάθε φορά που ζητάτε τα βίντεο, με τις άκρες και τις διαφορές, με τα διάφορα είδη των λοξών καταβάσεων. Για ένδυσης πρόσβασημα κλειδιού στην κόλλα, απαιτούνται να εξαργυρώσεις απαιτούν και απαιτούμε πλεγυρές, σάςτφο πλεγυκε.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου