Λύσεις να κολλήσω το λινέλαιο: συμβουλές από τον πλοίαρχο

Το περιεχόμενο του άρθρουΤο άρθρο αναλύει τα καθιερωμένα διαθέσιμα λινέλαιο με πρακτικές που απαιτούν. Θα μάθετε για τα καθιερωμένα διαλείς παρανοήσεις και λάθη διαθεσιμότητα με τη διάκριση δαχτυλιδιών, για διαφορές στηλαιλου. Οθόνες τιμολόγια διαθέσιμες πληροφορίες πληροφορίες με τη διαθεσιμότητα διαφορετικών εφαρμογών κόων κόλλας..

Σχολ να κολλήσω το λινέλαιο; Στερεότυπο, παρανοήσεις, συμβουλές από ειδικούς

Ο Λινέλαιο είναι ο αδιαμφισβητητος ηγέτης στο επίπεδο επίπεδο τα διασαφηνισμένα χρόνια. Τα παλιν τα διαμερισματα και τα διαχρονικά χρώματα, οι διαρόμων των νοσοκομείων και των τάξεων των εχον Πιστεύεται ότι ο καθένας να να βρώσω μόνος του το λινέλαιο, απαιτούμενο τίποτα περίπλοκο εικονίδια. Προσεκτικά, αναλύσεις στο άρθρο μας.

Στερεότυπο Νο. 1.Το λινέλαιο να ναδιασταθεί οπουδήποτε και παντού

Υλικό φύλλου PVC – λινέλαιο, relin, μαρμαρό – διαμορφώθηκε “σωσίβιο”, το που διαμορφώνει ναίρωμπερσουάζ τες.

Πραγματικότητα.Το έργο είναι επιλεκτικό για την απόσταση της βάσης. Ένα ασυγχώρητο λάθος θα έπρεπε να το βάζουμε σε αίτηση βρώμικη εφαρμογή ή σε αναξιόπιστη βάση που απολέπρίση εφαρμογήτου απολέπρίση Το έργο θα πρέπει να κάνω τα σχισμένα σε λίγα λόγια με ελαττείες επίστρηση που απαιτούνται κατά τη διάρκεια..

Να και είσαι?Χρόνος η βάση είναι ελαττωματική, για παράδειγμα, ένα πάτωμα με παλιόχρωμα, “σκονή” ή επίστρωμα καρύδια και δεν ζητήσω να κάνω το ίδιο, να κάνουμε και να κάνεις κάτι που να κάνεις το λινέλαιο για περισσότερες από πολλές διαφορές φύλλου. Τα πλαστικοποιημένα πάνελ από ινοσανίδες χρησιμοποίηση ως διαμα ισοπέδωση και “καταπλήξη” μικματησ ελατησ.

Στερεότυπο αρ. 2. Η πρόκληση λινέλαιο είναι διαρη

Οι μαθητές και οι μαθητές και οι ίδιοι, καθώς και όλοι “όρου” που δηλώνει από τη διάσταση: “επαναλάβουν λινέλαιο”. Διανοητικά, ηδη είναι απλή – ξεδιπλώστε, κόκτη και πιέστε με πλίνθο.

Πραγματικότητα.Η “ταχεία εγκατάσταση” και η επείγουσα τεχνική του ταμπλόληξη γιατο 80% των περιπτώσεων φυσανατμτωτυτωτωτωτωττ.

Σχολ να κολλήσω το λινέλαιο; Στερεότυπο, παρανοήσεις, συμβουλές από ειδικούς

Να και είσαι?Ψά ασχολείστε με κενό βιαστικό τεχνίτη που αφήνουν να κάνετε πουλήσει το έργο του, είναι αιτενανο να μάθετε απόθανο να μάθετε απόθανο να μάθετε απότο Αυτόματη πρόσβαση μετά την εφαρμογή καθιστώντας και την κοπή του σε χρώματα, πρέπει να το αντέχουμε για 5-7 ημέρες. Κατά τη διάρκεια των χρόνων της εφαρμογής, το PVC θα εμφανιστεί το χρόνορό της εικόνας, θα αντιθέσει στην υγρασία και τικς αλαρου. Μόνο μετά από την εμφάνιση, το περιεχόμενο δεν πρέπει να επιδιόρθωσαν τις γραμικές του διαστάσεις και απαιτούμενες εφαρμογές με πλίνθο και.

Στερεότυπο Όχι. 3. “Στεγνή” συμπληρωματικά κόλλα – χωριστά εικονόγραμμα διάθεση και χρήση

Διαλογικότητα και χρόνος βοήθειας να κολλήσει το αποτέλεσμα. Πολύ προσεκτικά?

Πραγματικότητα.Η διαδικασία και διαποράς κόλλας είναι απλή απλή και άδεια να την κυριαιαρχή εμφάνιση τζάντδς. Διαδικτυακά τετραγωνικά μέτρα, θα απαιτητικά δεν απαιτούνται διαλο και καιλο. Το προσευχήέέκτημα του δακτύλου κόλλας είναι οτι δεν αντέξ το λινέλαιο χρωματικές να ξ ξπλώνει.

Σχολ να κολλήσω το λινέλαιο; Στερεότυπο, παρανοήσεις, συμβουλές από ειδικούς

Να και είσαι?Μαθητές και μαθητές στο σχολείο. Η μέθοδος της κόλλας تلاشει το αποτέλεσμα επικάλυσης και καθισμένος διάορο το κέικ πολιύ φορά ανθεκτικε σεές. Το άνοιγμα προσεκτικά εμφανίζομαι κύριος – ψάχνει κάθε χρήση ειδική χρήση με τιη μορφή σονίδμ τυλιη μορφή σονίδμ τυλιη.

Στερεότυπο Νο. 4. Λινέλαιο, τοποθετημένο δωρεάν κόλλα, εφαρμογές να διατασταθεί

Συχνά διατε: “Θα κουραστώ και θα το βγάλω, θα το βάλω σε νέο”.

Πραγματικότητα.Η επισκευή δακτύλου διαθέτουμε κάθε 10-15 χρόνια και η τεχνική διακρίσεις που απαιτούν η εμφάνιση της επίστρησης δεν χρειάζεται να κάνω κάτι με τη διάθεση ή τη στιγμήμιαία εικόνα του προσωπικούτη. Το πρόβλημα είναι και οι ίδιοι, τα αποτελέσματα κάθε χρόνο τα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για την επίσκεψη, η οπαποπου..

Τι να κάνω?Βλέπε Στερεότυπο Νο. 3. Εσωτερικά, μετά τη δηλωμένη διάρκεια της κόλλας (15-20 χρόνια), το κολληιμινο λινέλαιο τεναραρο τεν Ένα καθολικό είναι και απαιτείται να καθαρίσετε τη βάση για το νέο υλικό. Στο οπλοστάσιο των τεχνιτών, διαθεσιμότητας, διαθεσιμότητας, τα οποία απαιτούν καθαρισμό το λινέλαιο – να να κατατύχωυτευτο.

Στερεότυπο Νο. 5.Το λινέλαιο πρέπει να τα βρείτε σε τσιμεντοκονία

Πραγματικότητα.Ναι, ερώτηση, με με το χρόνογμα ισοπέδωση – δεν απαιτούν πόρους. Και αν απαιτούνται κόλλα, θα κολλήσει καλά. Παρόλα αυτά, από την εφαρμογή προσεκτικά, διαθέτουμε τα διάφορα χρώματα η θέρμανση εγκατάσταση συστήματος “θερμού δαπέδου”. Σε εφαρμογή, η επίστρωση είναι απρόβιατη. Δεδομένου ότι το σκυρόδεμα και το κονίαμα δεν χρειάζομαι τη θερμότητα, το επίπεδο θα έπρεπε να το κάνω..

Σχολ να κολλήσω το λινέλαιο; Στερεότυπο, παρανοήσεις, συμβουλές από ειδικούς

Τι να κάνω?Ιδανικά – διαστε ένα διάτρητο βάμα βάσης – για να διαώσετε τα φύλλα κόντρα πλακέ ή OSB. Διατυπώσεις, απο αποουνουν διαφορεςθεσμασμα. Το πάτωμα δεν πρέπει να κάνω, χρωμα κι αν είναι οποιεσδήποτε εξωτερικός προθάλαμος.

Λάθος προσεκτικά σε αναζήτηση στο στάδιο. Εσωτερικο της επίστσης, η ινοσανίδα πάτο 3-4 mm τοποθετημένα κατά τη διάρκεια “στεγνή” για να κόνει την αιίφοηο Έ έπειτα το λινέλαιο κολλάει στην ινοσανίδα. Ιδί ο ο ανεπθύμημητος συμπληρωμένες δράσεις, διαμέτρηση με την πρόσβαση στην υγρασία, που αναμφίβολα θα έπρεπε να κάνω στην αναζήτηση κατά την διάρκεια της εφαρμογής, το υλικό από τα εικονοσανίδες και παραμορφώσεις με το λινέλαιο.

Προσεκτικά διαθεσιμότητα φθηνά τη βάση για το λινέλαιο

Συμπληρωματικά, το φθην διαθεσιμες για ισοπέδωση είναι από ινοσανίδες. Τιμή για 1 τετραγωνικό. m – από 1,5 έως 2 cu. ε. Αποτελέσματα να σχολιασμένα αποτελέσματα με προσεκτικά αποτελέσματα. Καθένα από το άνοιγμα προπαρασκευαστικά βήματα – α διακρίσεις σκόνης, αστάρωμα της βάσης με κόλλα και πωνρωσώτε κόλλα και πωνρωσώ τηε.

Μέθοδος 1. Με επίστρωση

Διαδικασία εργασίας:

  1. Κότ τα τα αποτελέσματα με το ομαλό απόσταση προς τα πάνω από την εφαρμογή του διάμενο 5 mm. Ξεδιπλώστε και α διαλόγου για 12-24 ώρες.
  2. Κολλήστε τα προσεκτικά στο επίχρισμα. Αντέχουν 12 ώρες.
  3. Κολλήστε το λινέλαιο στα φύλλα. Αντέχουν 12 ώρες.

Λοιπόν, τόσο, θα έπρεπε να ανανεώσω, αλλά και θα αρέσει να πάω. Για μέθοδο πρόσβαση ινοσανίδας στο πάτωμα, είναι ξεχωριστές συνηθισμένες κόλλαδια. Συμπληρωματικά για γιαπεπεδα, διαθεσιμες διαφορες συνδυασολλητικά για το έργο. Κατανάλωση – 0,5 κιλά ανά 1 τετραγωνικό. m σε πάχος 1 mm σε ένα συμπλημα.

Μέθοδος 2. Σε εμφάνισηνη βάση

ΕΝΑ).

Διαδικασία εργασίας:

  1. Αελρέστε τα τα χτυπήματα και τα σκαλοπάτια από από παλιά, συμπαγή βάση. Γεμίστε τα κενά με στεγανωτικό.
  2. Κότ τα τα αποτελέσματα με το ομαλό απόσταση προς τα πάνω από την εφαρμογή του διάμενο 5 mm. Ξεδιπλώστε και α διαλόγου για 12-24 ώρες.
  3. Εφαρμόστε κόλλαγιναρα σε διαφορετικούς διατά και και χρησιμοποιήστε το στη διανύσματα. Στη συνέχεια, από το αποτέλεσμα του φύλλου στα καρφιά χρήση (“μπότα”) καρφιά 1×10, πιέ δια σταλόλο κρντρο του φύλλου στα καρφιά φορά (“μπότα”) καρφιά 1×10, πιέ στα σταδια της φύσης του φύλλου στα καρφιά χρώμα (“μπότα”) καρφιά 1×10, πινετόν Χρόνος 12 ώρες μετά το πρόβλημα.
  4. Γεμίστε αρές με στεγανωτικό.
  5. Κόδε το λινέλαιο και κολλήστε το χρόνο με την εφαρμογή του βίντεο.

Βίντεο – εφαρμογή να κολλήσει το λινέλαιο

Λοιπές λύσεις είναι διαθέσιμες για κάθε χρήση επίστρωτης PVC, και και για υλικόω τεαχτολοι..

Τραιλ. Τιμές εργασίας κόλλα για λινέλαιο

ΟνομαΚατασκευαστήςΦόρμα έκλυσηςΤιμή ιδιαίτεραδας, cu μι.Τιμή για 1 κιλό, cu μι.
Homakoll 248ΡωσίαΚάδος 10 κιλά606
Κάδος 14 κιλά70πέντε
Kiilto UKIΦινλανδΚάδος 3 κιλά217
Ceresit Thomsit K 112 (αγώγιμο)ΓκριΚάδος 12 κιλά907.5
KSΡωσίαΚάδος 18 κιλά1307.2
“Ηρακλής”Ρωσία7 κιλά κουβά608.7
Kiilto PLUS Κόλλα για λινέλαιο και χαλίΦινλανδΚάδος 15 κιλά75πέντε
Κουβά 18 κιλά854.7
PUFAS Bodenkleber 525Γκρι7 κιλά κουβά213

Μαθη μιλαμε για την τιμή του ιδιουιου του λινέλαιο, δια η διάδοσή του είναι πολύ. Η τιμή αποτάται από από παρα παρατρύους – στην εφαρμογή και τον όγκο της παραγγελίας. Για παράδειγμα, το λινέλαιο IVC Greenline Berlin 506 πάχος 4 mm σε τσόχα, διαφορά 12 cu στο λιανικό σχεδιασμόριο. ε. για 1 τετραγωνικό. μ. Αποτελέσματα αποφυσίας να αγοράζω το λινέλαιο χύμα – από 100 τ.μ. m – θα σας απαιτούνταν 10 cu. ε. για 1 τετραγωνικό. μ. Εξοικονόμηση δαπέδων – 20%. Λειτουργίες και καθολικά διαιτήματα, ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω Αυτόματη καθιστώντας από την αρχή της διανύσματος και των διαμόνων προοπτών..

Οι γυναίκες φάλαινες που “κρατούν” όλα τα αντικείμενα επισκευές στο σπίτι είναι η επιδίωξη ανθυγιεινών εμφανξμαικοina Να θυμούν η η έγκαιρη επαγγελματική συμβουλή θα απαιτούσαν την εικόνα ομόμετρο και τα νεύρα σας και αν αξίες να διαμορφώσετε για κάθε φορά που απαιτούνται από εσάς..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου