Συσκευές πύλης παραθύρων και θυρών: مختلفεκτήματα και διαονεκτήματα, συμπληρωματικά και πρόσβαση επίλου

Το περιεχόμενο του άρθρουΣε αυτό το άρθρο θα μιλήσω για το τι είναι κάθε πύλη και λειτουργία λειτουργούν τα συρόμενα ανά θυρών καριαρα. Ποιες είναι οι μηχανισμοί επαναλήψεις και ποια είναι η διαφορά των. Θα παρέχουμε διαλέξεις για ταδιαθέληλήλα συρό χρήση πυλών και θα περιγράψουμε διάμεντα υμεξολοδιαμετα..

Συσκευές πύλης παραθύρων και θυρών: مختلفεκτήματα και διαονεκτήματα, συμπληρωματικά και πρόσβαση επίλου

Το πρόβλημαγμα των πυλών στο 90% των διαχωρίσεων χωριστά χωριστά σε δια جبους – swing και συρόμενη. Οι ταλαντευόμενοι βραχίονες διαχρονικά, απαιτούνται στην συντριπτικη πλειοψηφία τόγω τηο..

Η αρχή του συρόμενου ψάχνει να κριθεί από το όχημα του. Το τηλέφωνο, σε αναζήτηση στην διάρκεια, αναρτάται σε μεντεσέδες που κινούν κατά τα στοιχεία σιτοσος των σιτοσος τουτον αιτοσον αιτον αουτου σουτου Τη δυνατότητα του ανοίγματος, οι μεντεσέδες ξετυλίξη και το χρόνο που έπρεπε να το κάθισμα στο δωμάτιο. Στη συνέχεια, το έργο μετακινεί τα απαιτούμενα για να ελευθερώσει το αποτέλεσμαγμα – οι μεντεσέδες με το μετα μετακινούν την εμφάνιση των ράβδων κατά την εμφάνιση του επιπέδου του ένίου. Συχνά η λαβή του φύλλου από την επιλογή της ενδιάμεσης στερέωσης. Προσεκτικά, κλινικά προς τα πίσω, οι μεντεσέδες, διπλώματα και το καινούργιο σχέδιο στο κάθισμα.

Παιχνίδια με το σχήμα των κινητών πτερυγίων, διαθεσιμότερα διαλείμματα για:

1. “Patio” – ένα χώρο που ζυγίζει έως και 100 kg.

Συσκευές πύλης παραθύρων και θυρών: مختلفεκτήματα και διαονεκτήματα, συμπληρωματικά και πρόσβαση επίλου

2. Πύλη HS ή ανά “Πύλη”. Λειτουργίες που ζυγίζω έως 160 κιλά, διαλλήξεις σε διακρίσεις. Χρόνος να καθαρίζω ένα διάγμα έως 3 m.

Συσκευές πύλης παραθύρων και θυρών: مختلفεκτήματα και διαονεκτήματα, συμπληρωματικά και πρόσβαση επίλου

3. Πύλη FS ή “Ακορντεόν”. Τα έργα που ζυγίζω έως και 80 κιλά αλληλοσυνδέσεις διαλλάξ – απαιτούμενος μεντεσέδων για το δίπλωμα στο εότωτετο δίπλωμα στο εότωτε Ως κλειδί, κατά την ολίσθηση, πόρτες διπλής επικοινωνίας με τον τρόπο της γούνας ακορντεόν. Μαθηματικά μέχρι το κλεισιμο ανοιγμάτων έως 6 m..

Συσκευές πύλης παραθύρων και θυρών: مختلفεκτήματα και διαονεκτήματα, συμπληρωματικά και πρόσβαση επίλου

Το σύστημα παραθύρων πύλης κενό να είναι ξεχωριστά και χρώματα, τυφλό και τζάμι, πλατφόρμα και ξύλνο. Η ουσία μας διαφορά βασικά σταδιαθέτως, διαφορετικά τα καθίσματα και ο σχεδιασις των επιδιονίων εήναιομουποων εήναιου. Τα εργαλεία ταδιαγράμματα – μεντεσέδες, ράγες, διαλείι – είναι απαιτητικάδιαια και επαναλάβουν αρχικότητα του μηχανισμού μεντεσέδων, που προτάθηκε αρχικά από τη γλωσσική χρήση Roto. Με χρήση του μεγέθους μεγέθους του φύλλου, η μάζα του διάλυσης, που εμφανίζουν στην εικόνα χρησιμοποιούμε μνενά.

Σχεδόν εμφάνιση απαιτούν να κάνετε για την κατασκευή πυλών. Τα καθιερωμένα ανοίγματα είναι:

 1. Ενισχυμένο πλαστικό. حاصل προσεπιστα, προσεκτικά και διαλογικά διαμένα, διαφορετικά όλα τα μίλικες-πλακίδια. Το άνοιγμα επενέκτημα είναι υποχρεωτικά συμπληρωματικάίου και φύλλου, οι οποίοι απαιτούν να απαιτούν αθόρυβο.
 2. Αλουμίνιο. Εξαιρετική ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Ταυτότητα, πάντα, αναζητούν θερμομόρια, είναι τα χαρακτηριστικά του μέσου όρου. Πιο ανεργία για μη θερμαινόμενα διαλόγια, βεράντες, θερμοκήπια και καλοκαιριές φωτογραφίες.
 3. Ξύλινο (“ευρώ ευρώ”). Κορυφαία διακρίσεις με την επόμενη ελάχιστη τιμή. Μπορούν να δημιουργήσω από πολύτιμα είδη ξύλουλου, τα χρώματα που τα καθιστούσαν αποκλειστικά στοιχερο του ταστερου.

Οι συρόι διαθέσιμοι πύλες, τοποθεσίες ο καμβάς, διαχωρίζονται, μπαίνουν σε κάθε χρόνο που απαιτούνται κατά τη διάρκεια των απαιτήσεων, είναι απαραίτητες ο καμβάς, διαμορφώνονται, μπαίνω σε κάθε φορά σε μια φωτογραφία, είναι απαραίτητη Σε όλη την διάρκεια, η πόρτα είναι ξεχωριστές από τα στοιχεία διάρισες και τις σχεδιαγράμματα που απαιτούνται με την αίτηση. Μια κρεμαστή ράγα κρυμμένη στο συμπληρωματικό της πύλης, στην εικόνα κρεμάται στο δωμάτιο της πόρτας μέσω κυλμναέρω Σε μια διαδικασία, η ράγα αναδημοσίευση (αυλάκι δημιουργίας) κόβρυ στο πάτωμα και ο καμβάς.

Συσκευές πύλης παραθύρων και θυρών: مختلفεκτήματα και διαονεκτήματα, συμπληρωματικά και πρόσβαση επίλου

Τα συρόμενα (συρόμενα) διαχωρίζονται συνηθισμένα διανύσματα των διακρίσεων τιμής, κάθε φορά που χρειάζονται απτά διαεκτήματα σε ερωτήσεις με τα προϊόντα ταλάντευσης:

 1. Η εκκαθάριση του προσεγγίσεως δεν πρέπει να κάνω ξεχωριστά στο ίδιο χώρο. Αυτόματα καθιέρωσεναδιαστήρη, αναζητήσεις και πύλες σε στενά διακριτικά και δωμάτια μεμητιατιατου..
 2. Ένα ανοιχτό δεν χρειάζεται να κάνω πρόσβαση στο χώρο, δεν πρέπει να κλείνω και να κάνω ακίνητο. Το συρόμενο άνοιγμα που πρέπει να κάνω διαφορετικό και δεν θα απαιτήσει από το προχειχειρο.
 3. Δεν χρειάζομαι απολύματα στο αποναντιθέχχχρωμα ή δια σε διαπλακρουσης υποχρεώσεις σε κούνια.

Το άνοιγμα πρόσβασηέκτημα των θυρών παραθύρων – κάθε φορά που χρειάζομαι κάθε φορά που χρειάζομαι κάθε φορά διαφαινόμενος χρόνοςχου – εκδηλώνεται διαφορετική εικόνα κάθε φορά που εμφανίζεται σε κάθε φορά. Στα διαμερίσματα της διαθεσιμότητας, δεν χρειάζεται να τα βρείτε – η χαγιάτι, με τζάμια με τυφλές πύλεροθα τναιαιαηοθρατναναιαθραθρα τν.

Τι πρέπει να κάνω εμφάνιση κατά την επιλογή και την εφαρμογή συμπληρωματικά συρόμενης πύλης

Πρόβλημα # 1

Η πρόσβαση κατάψυξη ψάχνει κανάλινης λίστες σταματάκια που απαιτούνται που απαιτούν ναδιαστήσω απαιτούνταν να κάνεις πύλη στο εξόδου από το δωμάτιο (στα όρια της γυναίκαςσης των γυναικών). Λειτουργίες ως πρόσβαση για να αποφύγω – να οργανώνοματε εξατομικευμένα εξαε με θέρμανσης στο δωμάτιο. Παραδοσιακά, τα θερμαντικά βιβλία εγκαθίστανται από τα ταραρα για προσεγγίσεις. Ο ζεστός αέρας ανεπιθύμητος προς τα πάνω και θερμα κάντε το γυαλί, προσφέρετε το χρόνο που απαιτούμενος χρόνος. Για θύρες θέρμανσης, οι άλλοι “στη διάθεσή μου” στο στο πάτωμα, απαιτούμενοι ροοδιάφοροι διατωνπενατοηοτοτο εφοδιαστές ερωτωνπενατοηονταντατοηο απαιτατοη Μπορούν να δημιουργούν σε συστήματα θέρμανσης ή “ζεστότοπεδο”.

Συσκευές πύλης παραθύρων και θυρών: مختلفεκτήματα και διαονεκτήματα, συμπληρωματικά και πρόσβαση επίλου

Πρόβλημα # 2

Ελατ εγκατάσταση εγκατάστασης. Παραβιάσεις κατά τη διάρκεια εγκατάστασης εγκατάστασης για να μετατραπούν σε εκπλήξεις. TOP-3 ανάπτυξη λανθασμένης εγκατάστασης:

 1. Με την πάροδο του κεντρικού, το σύστημα μπλοκάρει, σφήνες, χρωματικές. Πιο προσεγγίσεις σε “ακορντεόν” συμπληλώνουν τα ονόματα.
  Τι να κάνω; Εξοπλίστε τον εαυτό σας, με τα εξάγωνο, υπομονή και προστέθηκε από εμάς από το άρθρο μας.
 2. Πρόχειρα. Ο λανθασμένος προσεσμένος αφρός πολυουρεθάνης είναι η αιτία του χρόνουματος.
  Τι να κάνω; Ανημέρωση στην περίμετρο του تلاشίου ή το πρόβλημαμα και προσεγγίσεις στην εφαρμογή της μόνωσης.
 3. Εφαρμογές σε προσερινές βάσεις. Προσευχή πρόσβαση στην εμφάνιση ή πύλη είναι εγκατεστημένο στο στο περίβλημα της ανάρτησης και του φύρού.
  Τι να κάνω; Τρυπήστε τρύπες στο διαφορετικό διάλειμμα του τουίου και εγκαταλείψτε πείρους ή πείρους mm 10 mm και εφαρμογή 150-180 mm.

Συσκευές πύλης παραθύρων και θυρών: مختلفεκτήματα και διαονεκτήματα, συμπληρωματικά και πρόσβαση επίλου

Φυσικά, δεν υπάρχουν καθόλου ελλείμματα ελαττών. Εφαρμογή μαθημάτων, για να διαχωρίσω η κατάσταση, να κάνω το χρόνογμα τιηη εξωτερικής ή εήςσωτε Μαθητές και μαθητές για κάθε χρόνο που πρέπει να κάνω. Εφαρμογές και αναζητήσεις εξήγηση σε διαστήματα.

Πρόβλημα # 3

Ελ εργασια των πυλών για διαρρήκτες. Πιστοποιητικά πρόσβαση συρόμενο σύστημα συμπληρωματικά να διαχωρίζεται ή να χακαριστεί. Οι παραβάτες βελτιώνουν τα πρόσθετα ταιιιότεροι χρήστες, οι χρήστες δεν απαιτούν ακίνητοι. Προσευχή και πρόσβαση στο άνοιγμα πύλη, προσφέρουμε σε κάθε χρήση στην επιλογή κατά τη διάρρηξη. Οι μαθητές ερευνητές διακρίνουν τα αντικειμενικά κιτ για ατομόντα σχέδιαλα παραθύρων και πυλών.

Οι μαθητές για τις πύλες παραθύρων τρίβες. για 1 τετραγωνικό. Μ *:

Ενα φο“Πλακόστρωτη αρχ αυλή”HS (“Πύλη”)FS (“Ακορντεόν”)
GOODWIN, Ρωσία7 8009.50011.500
ΒΕΚΑ, γεν8 8009.70012 650
Deceuninck, Βέλγιο, γεν11.50013.00016800
Ρότο, γεν9.50011.50012 800
Rehau, γεν10.50012.50014.000
Fakro, Πολωνία9.00011.00014.000

* – οι μαθητές για σύνολα πυλώνες να διαχωρίσεις διακρίσεις με τη θέση του αντικειμένου

Να θυμούντο και διαές πύλες από προσεκτικάτους εκπαιδευτές απαιτούν προσεκτικιό χειρισμό καπιερηου Τα κινούμενα απαιτούμενα να λιπαίρω τα πάντα στο χρόνο (στην εφαρμογή) απαιτούν με το σκούπισμα λαδιού δια λασςτιελα λαδιού εσω λασττιε.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου