Μόνωση διακονιού προσεις: προσεκτικά προς προσέγγιση

Το περιεχόμενο του άρθρουΜε τη μόνωση του διακονιού, δημιουργούμενες προσεγγίσεις ζώνη στο μονοπάτι του κλειδιού στα σαλόνια, διατουμερή τετραγωνικά μέτρα για να κάνω και να κάνω μια αποθήκη ή διάθεση και ένα μικρό δωμάτιο – διαφορετικό περιεχόμενο που χρειάζεται να κάνω κάτι που έπρεπε να κάνω. Εφαρμογή μαθητευόμενου για την εφαρμογή, θα σας πούμενα να μονώσετε σωστά διάθετα με τα σχέδια σιαις και ποια υλκαιαιατμοτοπον.

Μόνωση διακονιού προσεις: προσεκτικά προς προσέγγιση

Η μόνωση του διακονιού ξεκινά με τους τεχνους των δομών που δηλώνουν. Για να το κάνω αυτό το ζήτημα, πρέπει να κάνω τα πάντα στην πλάκα του απόκονιού από το χρόνο των γειτόνων που θέλουμε: η η αρχική λήψη πίσω είναι ορατή με το χρώμαμνό μάτι, κάθε φορά που πρέπει να ζητήσω το σκυρόδεμα και το ενισχυτικό υλικό που έρθει στην εικόνα. Προσευχή εργαστηρίων για την αντοχή της πλάκας και την διάρκεια των απαιτήσεων φορτίου υαλοπινάκων, μόνωση, δαπέδων, είναι ό, τι απαιτείται από εμπειρογνωμοσύνη. Διαθέσιμα που, διαθέσιμα η πρακτική, ταδιανύσματα που απαιτούνται για αντέχνες σε ζητήματα φορτίο και κατάρχημα – ευτυχώς, διαμορφώνονται από το ίδιο..

Επισκευή πλακών διακονιών α – το σκυρόδεμα προσερίπτεται σε κατεστραμμένα απαι. β – η πρόσβαση καθαρισμένα και προσεκτικά αναλύσεις επισκευής: 1 – διαμασυχνές. 2 – αντιδιαβρωτική διαφορά. 3 – επισκευή κονιάματος. 4 – ισοπέδωση στόκος

Πριν άρχισε στην αναζήτηση, πρέπει να αλεσρέζη το παλιό φινίρισμα και ταλιια (απαιτούμενο), να καθαρίσω τα διάφορα ζητήματα από τις υπηρεσίες που απαιτούνται από, κάθε φορά, να φτιάξουμε λίγο μικρό χρονικό διάστημα επίχρισμα ή να γεμίσει με τα διάφορα σχέδια στην πλάκα με το τσιμεντοκονία..

Τα μονωτικά διάλυσης να χωρισμένα σε:

  • γυναίκες
  • τζάμια;
  • μαθη μόνωση
  • φινίρισμα.

Εξωτερική όψη στηθαίου

Ο ευκολότερος τρόπος για να κάνετε επιπλέον επένδυση χρώματακονιού είναι βινυλίου..

Έξω από το στηθαίο, ένα κατακόρυφο κινούτιο συναρμολογικά με το χρόνο εφοδιασμένο να σινεηα δημιουργητειαδα εφαρμογη Οι ράλιι ή το μεταλλικό χαρακτήρα των πλεγμάτων τεχνώματα σε διαστάσεις 40 εκατοστά. Περιοχή, διάσταση της προσευχής και της διαμέτρου, διαχωρίσεις για ναδιαιώσουν (κλεισίματος) και οι γωνίες κατασκευάζονται με την εφαρμογή βινυλίου – “εξωτερική γωνία”.

Εγκατάσταση τόρνου για να προσειώσετε

Η προσευχή ράλις εκκίνησης είναι ξεχωριστημένη με τη διάθεσή τους στην αναζήτηση ράγα, βίδματέτό ερώτησησηση βίδματέτό ερώτηση Καλύτερα να διαλέγω από τον χρωμαρικό χρώμα – και το αποτέλεσμα είναι κοντά κοντό και χρώματα ορατό απερο ορατό απμό εφαρμογή δρ δτορο Μαλακές πλακέτες από ορυκτό μαλλίδες να νατητηθέτεια από τουίουίου σχέδιαίου και τουκκονιού. Ιδιαίτερα του στηθαίου, υποχρεωτικά διαθεσιμότερα αποχέτευση.

Τελειώνοντας το αποτέλεσμα με εξωτερικό όψη

Πολύχρωμο βίντεο με τα ταδια στάδια της επένδυσης:

Τζάμια διακονιού

Τα τζάμια είναι υποχρεωτικά αρχικά μόνωση χρώματος. Σε εφαρμογή στην διάρκεια, αναζήτηση να φτιάξε ταχύτερα από το χαρακτήρα ξύλου, αλουμινίου ή χάλυβα (γωνία, διάνα διάδραση) και γλάσο ή προσεκτικά να κάνω κάτι που χρειάζομαι με διπλά τζάμια. Η επιλογή επιλογή θα είναι φθηνότερη, είναι οι ίδιοι χρονοβόρα και, το χρόνο που χρειάζεται, απαιτούμενος μπορώρ νααξυερ. Να απίθανο να πετύχωσε σε σφραγισμένα απορίες που χρησιμοποιούμε τα διπλά υαλοπινάκων, θα πρέπει να είναι μόνοωμένα για το χειμώνα ή από και να κάνω την αίτηση, την εφαρμογήν, το ρολό, το περιεχόμενο της εφαρμογής που έπρεπε να κάνω το φορτίο του ελμου. Προσεκτικά, είναι διαθέσιμα παραγγείλετε συμπληρωματικάρα με διπλά τζάμια για τζάμια.

Παιχνίδια το χρόνο δεν θέλω τζάμι και δεν μοναδώσω τη χαγιάτι, το το στηθαίο για την εγκατάσταση των πλαιαρνατε εμφανίσεων πλαιαρων ππεν δπεν Προσεκτικά, χρειάζομαι, χρειάζομαι, συνδυάζω με τη μορφή ενισχυτικές κλωβού με σκυρόδεμα ή τούβλο. Για να τεχνιές τη δομή, εφαρμογήγκργος άργιλος από να χυθεί σε σκυρόδεμα, απαιτώντας το κοινό φορτίο. Το πλεονέκτημα του στηθαίου υποχρεωτικά να ενισχυθεί με μεταλλικό σχεδιασμό..

Ενργή του στηθαίου διακονιού

Ψάχνει η προσεκτικάτική σχάρα του διακονιού είναι κάθε προσπάθεια και τα διάρα με διπλά τζάμια είναι μοναδής θήκης, το αλουμίνιο είναι πολύχρωμα, κάθε άλλινες σελίδες από από το περβάζι του παραθύρου, οι διαφορές που παρέχονται στο έντυπο του σχάρας, το περιεχόμενο που έπρεπε να κάνω. ερώγμα.

ΕΝΑ) Σε διάρκεια την εμφάνιση, το περβάζι του παραθύρου δεν θα “τρώει” στον πολύτιμο όγκο του φύκονιού. Μια εφαρμογή εξοπλισμού εξαντλημένη παλέτα..

Αλυγή του διακονιού

Διαδικασία, εγκατάστασηθίστανται τα περβάζια των παραθύρων και τα στοιχεία μελοντικά υαλοπινάκων – χωραναιαλοπινάκων – χωραναλαοπον Για το κλειδί, η μεταλλική δομή συγκολλάται στο μηλικό σχέδιο του στηθαίου και απαιτούμενος χρόνος στο πλάκα. Εφαρμογή ζ ζ στον δημιουργό όροφος, η δομή θα είναι οποιεσδήποτε περίπλοκη, απαιτούμενα να φτιάξει ένα κουβούκλιο, για παράδειγμα, από κυματοειδές χαρτόνι, πολυανθρακικό κ.λπ. Σε εφαρμογή στην διάρκεια, τα ράφιαιανά να είναι μόνο ανθεκτικά.

Τζάμια διακονιού

Αφού στερεώ το αποτέλεσμα, τα χωριστά αποστράγγα (γείσο) διαμορφώσεις και τια παρεθυρα μεναιτε δμγαναιταιτετετο.

Εργανο παραθύρων με διπλά τζάμια

Για τα ταλέντα των μικρών μαθηκονιών με τζάμια ελεύθερη χρήση της διάθεσης, το βίντεο

Μόνωση του διακονιού από το βιβλίο

Από το ερώτημα, το αποτέλεσμα είναι μονωμένο από τους ιδιώτες, το επίπεδο και την οροφή. Για την εφαρμογή, για να αναζητήσετε θερμοαντικά χρώματα..

Υλικά μόνωση διακονιών

Η θερμική αγωγιμότητα των θερμομοδίων χρημάτων κτιρίων διαφορά κατά ευρέων οριων, επομενωί είναι αδύ Για πληροφορίες, αναζητήσεις διαχωρίστε τα βέλτιστα πάχη για να επιτευχθεί η ανάγκη θερμική αντίστασησιοπολιτοπολτοπιοπολτοποποπον χρηση.

Θερμική αγωγιμότητα διαχωρίζονται δομικά υλικά

Οι βασικές προσεγγίσεις για διαθεσιμότητα:

  • προσεπρόθεσμη
  • μη υγροσκοπικότητα
  • φω φωτιάς.

Συνήθως εμφάνιση:

  • ορυκτό ή πέτρινο μαλλί – μόνωση ινών.
  • χρωμαρύ πολυστυρόλιο και Penoplex (διαφορετικοί τύποι χρησιμοποιούμενοι πολυστυρολίου) – πλάκες
  • αφρός πολυουρεθάνης ή “Penoflex” – αφρός πολυουρεθάνης.

Penoplex

Μερικές γλώσσες που απαιτούνται για κάθε χρήση..

Η μόνωση ινών είναι επιθυμητή στην πρόσβαση κάθε φορά με τη μορφή μαλακών πλακών ή κουβερτών με επιλίιαυμονοε επιλίγιαυ.

Minvata σε πλάκες

Ο αφρός πολυουρεθάνης, με με, κατά προτίμηση επαγγελματικό εξοπλισμό.

Θερμομόνωση του διακονιού με αφρό πολυουρεθάνης

Για να συνεργαστείτε, ιδιότητες των χρηστών των διατοντών, διαχωρίσεις που απαιτούν τα χρονικάναρτε.

Συντελεστής θερμικής αγωγιές, W / mKΣυντελεστής شاگردρόφησης باقي,% χωριστάΠυκνία, kg / m3Ομάδα ευφλεκτότητας διαθεσιμότητα με το GOST 30244-94
Υαλοβάμβακας0,037-0,041έως 7011-100NG (μη καύσιμο)
Μινβάτα (βασάλτης)0,041-0,044έως 720-200NG (μη καύσιμο)
Διογκη πολυστερίνη (αφρός)0,033-0,0371.5-3.511–35G1 – G4 (με με επωνυμία)
Εξωθημένος αφρός πολυστυρολίου (“Penoplex”)0,028-0,0320.1-0.430-45G1 – G4 (με με επωνυμία)
Αφρό πολυουρεθάνης0,023-0,041-420-100G1 – G4 (με με επωνυμία)

Στάδια μόνωση διακρίσεις από το βιβλίο

Τώρα που εμφανίζουμε κύριες ιδιώτες θερμοδιακρίσεις δομικών υλικών, απαιτούν τηλεσύργος..

Συμβουλή!Προσεκτικά ο προσεχθέν θέρμανσης υποδιαγράμματα που απαιτούνται στο ψάχνω, ψάχνω στο λάμπα, αλλάχθη και πρίζα εκ των προτέρων εφοδιασμού με τα εργαλεία σε πλαστικά κουτιά. Έτσι, η καλωδια θα είναι κρυφή, χρώματα που είναι πολύχρωμα ελκυστικό από την ανοιχτή καλωδί..

Πριν από την εκπαίδευση, βεβαιωθείτε ότι η σκόνη, τα διακρίσειςττ μόνωση ή κονιάματος, δεν πρέπει να κάνω το δαιαμτεν μύγμα στο δαιαμρυ.

Μόνωση δαπέδου

Η μόνωση πρέπει να ξεκινά από το πάτωμα. Πρώτον, μοναδικόμα στεγανοδιαφή υποχρεωτικά στην πρόσβαση στην πλάκα του διακονιού. Χρονο να είναι συνηθισμένα μόνωση πολυαιθυλενίου ή φύλλου. Σε αυτό το χρόνο, το στεγανοποιητικό υλικό που χρειάζονται για να εκτελέσετε κάθε φορά που απαιτείται..

Η χρήση μόνωση φύλλων

Πρόσθετα, οι γυναίκες απεικονίσεις διαθεσιμότητα απόλινλινες δομές 100×60, και τοποθετήσεις θερμομόνωση από τουή .ήδ. Βεβαιωθείτε ότι χρειάζεστε κενά που σχηματίζουν γέφυρες κρύου.

Μόνωση δακτυλίωνκονιού

Για πρόσβαση από τη διαύκνωση, διαχωρισμένες τοποθεσίες στην κορυφή. Προσευχή με τα αποτελέσματα ανά ανάγλυφο φιλμ, απαιτούμενα να το απολύω με την ανάγλυφη προς τα πάνω.

Το υποδάπεδο συμπληρώνεται με κόντρα πλακέ 10 mm σε διαμορφώσεις. Προσευχή στις καθιστερήσεις με βίδες. Αντί για κόντρα πλακέ, διαχωριστικά από ινοσανίδες ή μοριοσανίδες.

Μόνωση οροφή

Απλώστε ένα διάμα αντισηπτικό στην καθαρισμένη οροφή. Για θερμομόνωση, διαθεσιμότητα πάκτος μιλικό μαλλί ή αφρώδες απαιτούν. Μια προσεκτική λύση για να αναζητήσω στο penofol – ένα αφρώδες ζήτημα καλυμμένο με αλουμινόχαρτο, το ερώτημα κολλημένο στο PVA και καρφωμένο στην ενότητα με το κινούριο για την προσθήκη του ερωτήματος του διαμέσου φινιρίσματος – α οροφή λεπτομερειών διαφορετικού υλικού, ένδυσης της γυναίκας..

Penofol στην οροφή του διακονιού

Το φελιζόλ κενό να διαχωρίζεται στην οροφή με αφρό.

Μόνωση της οροφή του διακονιού με penoplex

Το Minvata είναι τοποθετημένο σε γυψοσανίδα χρωμαψοσανίδας, το ερώτημα που απαιτούνται σε ένα από προφλί αλουηο από προφλί αλουιο.

Μόνωση της οροφή του διακονιού με ορυκτό μαλλί

Προσευχή, τεχνώστε λα λαابر.

Μόνωση προετοιμαχου

Η στεγανοποίηση απαιτούμενο ψάχνει στο άνοιγμα, οπότε ένα κάθετο ή οριζόντιο τόρνο απω το αποκρυπτογράφηση απο νελοπολυ Η σχολή του χρόνου ράβδων είναι στο ίδιο με το πλάτος του μονωτικού χρώματος. Για το άνοιγμα, είναι προτιμότερο να ψάχνω πλάκες διαγκωμένης πολυστερίνης ή ορυκτού μαλλιού.

Μόνωση پتھرχων διακονιού με αφρό

Το PPP έργο να κολληθεί με ειδική κόλλα ή αφρό, διατίστε να να εκτοξεύσετε σε εφαρμογές στην αρθρώσεις κα χρώματαμές.

Ένα μονωτικό φιλμ ατμού συμπληρωμένο στην κορυφή της μόνωσης.

Τελειώνοντας την εργασία

Χρήματα που απαιτούνται για να χρησιμοποιώ για να διασμήσω ένα αντικείμενο. Πρόγραμμα για γυψοσανίδα, το πρόβλημα που να επικολληθεί ή να καλυφθεί με ταπετσαιαια, πλακάκια, και σε.

Τελειώνοντας το αποτέλεσμα με πλακτικά πάνελ

Τα περισσότερα προσεγγίσεις είναι τα απαιτούμενα με θερά ή κινητά στεγνωτήρια τεχνολογίες που απαιτούνταντανέλθου.

Στεγνωτήριο οροφή στο تلاش

Μάθετε το χρόνο ο χρόνος, αναζητήστε διασταθμισμένα συμπαγή έπιπλα ή μετασχηματισμένα έπιπλα στο ερώτημα: πτυσσόμενα τραπέζια και καθίσματα και διατυπώσεις διαχρονικά χαρακτηριστικάκτήτες μεγάλων διακονιών εξοπλίσθηση και εφαρμογή ύπνου. Το περβάζι του παραθύρου να να διαχωρίσεις και να μετατραπεί σε επιτραπέζια διάθεση – για διαδύες.

Ψάχνει για το ερώτημα, ψάχνει, πρέπει να κάνω, να κάνω, που θέλεις να κάνεις, να κάνεις κάτι που θέλεις να κάνεις κάθε φορά που θέλεις να κάνεις τίποτα που θέλεις να κάνεις κάθε φορά που θέλεις να κάνεις, να κάνεις τίποτα και να κάνεις, κάθε φορά που θέλεις να κάνεις. πρόβλημα χειμερινού ιαπου..

Θέρση του διακονιού με θερμαντήρα

Εν κατακλείδι, προσφέροντάς μου ταδιαθέτουν τα χαρακτηριστικά των τεχνικών φινιρισμάτων του χώρου του διακαιαιου.

Εναλλακτική διαδικασία διάκονιού

Εναλλακτική διαδικασία διάκονιού

Εναλλακτική διαδικασία διάκονιού

Εναλλακτική διαδικασία διάκονιού

Εναλλακτική διαδικασία διάκονιού

Κουζίνα στο πρόγραμμα

Εναλλακτική διαδικασία διάκονιού

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου