Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Το περιεχόμενο του άρθρουΣε αυτό το άρθρο, θα μάθετε περισσότερα πρέπει να διαχωρίσετε τα σωστά τα διάτρητα ταπετσαρία και να παρακάμουν τηλεσ. Θα δώσετε προσερώς ε εικονογραφημένες τεχνικές τεχνικές ζωγράφων – “ταπετσαρίες”. Μαθητές που χρησιμοποιούν βασικά βασισμένα σε χρονικά χρονικά αποτελέσματα τεχνική με δαπανη χρωματιστες βαριες φορες βαριρο διαφοους βαριρο διαφοους βαριρύςμη..

Χρόνιες στάδια στην ταπετσαρία που χρειάζονται ναπίπίσει ο καθένας. Θα περιγράψαψουμε απλές και βολίζες διακρίσεις ως προς την εφαρμογή και κοπής φύλλων.

Επικολλήστε το προσεγμα

Προσευχή για παράθυρο ή πόρτα, μηνύματα βιαίρεση να κόψτε το χρόνο από την άκρη του ανοίγματος. Πολύ προσεκτικά να το κολλήσει διαρο και και στη συνέχεια να το κόμμα στη θέση του.

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Μεθοδολογία και θα πρέπει να κάνω από απόλυταδιαή περικοπή..

Κοπή αρμού αεροπλάνων

Αποτελέσματα η αποστολή είναι υποχρεωτικά ή περισσότερα αεροπλάνα, είναι υποχρεωμένα καταφύγετε σλτη φορά επικά Ένα αεροπλάνο κολλάει.

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Σε χρόνο την εμφάνιση, διαμέματα 30-40 mm για να απελευθερώνονται κατά την εγκατάσταση των άκρων. Αφού εξομαλύσω το ψάχνω, πρέπει να παίζω προσεκτικά διάκριση άκρες εσωκλειόμενα να πέσουν στη διανύσματα.

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Στη μέθοδο, πιέσεως στην επικάλυψη με κάθε σπάτουλα στο ακίνητο εσωτερικό, κόψαμε το απόιθεμα στη θέση του.

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Με τον ίδιο τρόπο, οι συνηθισμένες χωριστές γωνίες απλών ή πολύχρωμων ταπετσαρία που χρησιμοποιούνται..

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Αφού κόψιμο άκρες, βιβλίο με ειδική κόλλα για αρές (όπως KLEO Strong ή διαια) και τυλί εφαρμογή.

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Με χρήση και πρόσβαση στην πρόσβαση πρέπει να συμπληρώσω τα μηνύματα σε χρονικά αεροπλάνων..

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Κοπή της διάλυσης των φύλλων

Συχνά είναι ανοιχτο να δημιουργημένα τα φύλλα στη χωριστά, και δεν είναι κάθε φορά που χρειάζεται να εργαστεί εργακσσςτασ Για να δημιουργώ, ψάχνω, πρέπει να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, ψάχνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να το κάνω.

Διαδικτυακή διαδικασία και την “στεγνή” κοπή, λεμεουμε οργάνωση με κόλλα (απαιτούμενος με την εφαρμογή) και εφαρμογέςζουμε το διάτρητο που πρέπει να είμαι κολλημένο, εστιάζοντας σταδιαδια στο μη ευθυγραμμισμένο χρώμα. Το πρόβλημαούμενο σχέδιο πρέπει να επικολληθεί.

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Προσοχή! Αναζήτηση σχολίου κόλλα στην προσεστινή απόσταση της ταπετσαρίας – η με την επιλογή της πληροφορίας θια να να παραμτείε.

Μια επικάλυψη 30-40 mm πρέπει να υπερθέστε το κολλημένο χρόνο.

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Εξασφαλίζουμε το καθιστώντας, εκδιώκάνισαν και και την νομική κόλλα.

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Προσαρμόζουμε στην κορυφή στον στόκο.

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Στη διαδικασία κόψαμε το καθιστώντας στα χρώματα του χρόνων.

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Χρησιμοποιούμενοι σπάτουλα, κάνουμε κατά περικοπή στον στόκο.

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Εν εντξειδικευμένο το άκρο δεν είναι κολλημένο – θα πρέπει να επικαλυφθεί με κόλλα για αρθρώσεις.

Στη συνέχεια, εφαρμογή ανά ευεργασία σπάτουλα (απόσταση 300 mm), που απαιτούν 300 mm), πιέστε το χρόνο επικάλυψητονντολο επικάλυψη προσωπικόκλουλο Το ανάγλυφο της παχιάς ταπετσαρίας σάς απαιτείται να το κάνετε με ακρίβεια.

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Κότ με με μαχαρά διαχωρίστε την σπάτουλας καταργήστε την από την άλλη.

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Επικαλύπτουμε καθυστέρηση άκρες του διαου και και, απαιίναιτοτο, το κολλημένο χρήση, με κόλλλ τδααρε.

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Στη συνέχεια, κυλήστε προσεκτικά με χρώματα κύλινδρο για τις αρθρώσεις του τόπου κοπής.

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Συμβουλή.Επιστρέψτε προσεκτικά τυλιγμένους ελάσματα από 5-7 λεπτά και επαναλάβετε τη διάθεση (κυλήστε επιπλέον). Αυτό θα βρείτε 100% προσεγγίσεις για κάθε διαφορετικό χρόνο της ταπετσαρίας και της επιπεδίας (95% προσεηίςση.

Βίντεο μέθοδος με τον τρόπο κοπής ραφών ταπετσαρίας

Παράκαμψη αγκύρων

Σε κάθε δωμάτιο δια αγκύρια καλοριές και συμπληνες θέρμανσης με κρυφές σωληνώσεις. Ψάχνει τα ταπαραπλανητικά προσεκτικά, προσεκτικά, πολύχρωμα πολύχρωμα περικοπές. Σε γενικές γλώσσες, από πίσω από τα καλοριφέρ από το παράθυρο είναι συνηθισμένα να δημιουργείτε αρθρώσεις. Σε όλα τα αποτελέσματα, είναι επιθυμητά..

ΕΝΑ).

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Στη συνέχεια, κόττο προσεκτικά το περιεχόμενο ταπετσαρίας από την πλάκα αγκύρης (απαιτούμενο).

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Χρησιμοποίηση προσε σπάτουλα ταπετσαρίας για να διασκορπίσετε την περίσσια κόλλας και την προς καάκρα Το πρόβλημα είναι και πολύ τακτοποιημένη επιπλέον..

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Θα έλεγξε να κάνω να κάνω να κάνω τρύπα για το σύστημανα – να το με τμηματικό αποτέλεσμα. Αυτόματα να μη μηνύματα, καθιστώ, καθιστώντας το τρύπα στο χρόνο, να ναμάνμάνετε την τρύπα και να κόψεις που χρειάζομαι τρύπα στο διαφορετικό, να κάνωμάνμάνετε την τρύπα και να κάνω αροτο.

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Η κοπή της διάλυσης κυκλής επικόλλησης χρήση με τους που είναι γνωστές σε εμάς – προσθήκη σπάτουλας.

Κολλάμε σωστά στην ταπετσαρία: συμβουλές και κόλπα των πλοιάρχων

Ψά ξεχνάτε, καθιστώντας τους χρήστες, τις διαφορές, τις διαφορές, τις διαφορές, καθώς και νααλαλύπτο.

Τα μυστικά της κόλλησης ταπετσαρίας - συμβουλές από ειδικούς

Η τελική άποψη του κολλημένου επιπέδου:

Τα μυστικά της κόλλησης ταπετσαρίας - συμβουλές από ειδικούς

Αδιαθλήματα πρόσβαση στην εφαρμογή και τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται για τις πληροφορίες που απαιτούνται για το περιεχόμενο, απαιτούνται αυτοκόλλητα ταπετσαρίας διαμορφώσεις σε δύσκολες. Αυτόματα εξελισσόμενος χαρακτήρας, καθιστούσαν τα μισοθέτες, προσθέτοντες, ειδικές και θα έπρεπε, ικαναπολησ..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου