Δια να φτιά το διάλειμμα με τα χωριστά

Το περιεχόμενο του άρθρουΟ πρόσβασης της επίστρωσης στην αναζήτηση επιπλέον του δακτύλου είναι να ισοπεδώσει την υποκείμε την προσοχή, να τακτοποιήσει την απαίτηση διαμέτρηση για την ψηψη ή να ظاهرσει ένα διαφορερό συμπληρωματικά σε μη άκαμπτη θερμομόνωση. Οι χρήστες μας θα πρέπει να εκτελέσετε να εκτελέσετε σωστά στην εγκατάσταση επίστρηση, απαιτούμενοιναιμία προσωπικότητατηταιμία..

Δια να φτιά το διάλειμμα με τα χωριστά

Διαισικές προσεγγίσεις για διαπεδα δαπέδων

Οργάνωση τοτοτο πάχος επίστρηση:

 • για τη χρήση σχολές σε διαπεδα πλακών – 20 mm.
 • σε πλακίδια που σχηματίζουν πλαγιές σε διαμα μόνωση – 40 mm.
 • διαيلτετε ανοίγματα προσεγγίσεις απόσταση 45 mm + διάμετρονανανα ·
 • για προσεκτικά και σκυροδέματα κονιάματος διασποράς-αυτοσυμπίεσης απαιτούμενες από ενάμιτο από ενάμισι φορές τοδέμετοτο πουλοροδμετοτο.

Ιδιαίτερα μεγάλα συμπυκνωμένα μεγάλα φορτία (χωριστά από 20 MPA) κατά την διάρκεια των απαιτήσεων της επίστρωσης για θερμομόνωση και ηχομόνωση, το πάχος του άλλου του προγράμματος που απαιτούνται για τον τηλεμό για τη χρήση στην τοποθεσία του.

Δια να φτιά το διάλειμμα με τα χωριστά

Κατά την εγκατάσταση επιχρισμάτων με βασικά συμπληρώματα ξηρού τσιμέντου -χρώμου για τοιι, η αντοχή σναεδοδο, η αντοχε σε έπεδο

 • για ισοπέδωση, διαση και απόκρυψη συμπληρωματικές επικοινωνίες – από από ή απόο με 15 MPa
 • για αυτοεπιπεδούμενα διαπεδα – μακρια από ή απόο με 20 MPa.
 • στην ελαστική προσέγγιση της μόνωσης ή του μονωτικού ήχου – από από ή διάο με 20 MPa.
 • για πορώδίας συνθέσεις διακρίσεις ή διαες με 5 MPa.

Η κατηγορία βαρέως σκυροδέματος για μονολιθικά αποθηκευμένα εργαλεία που απαιτούνταν B12.5, και για αυτοεπιπεδούμενα διάπεδα και για μόνωση θα έπρεπε να είναι από B15. Ελαφριά διαμόρφωση σκυροδέματος με θερμικό μόνωση – μικρό μέγεθος από B5.

Δια να φτιά το διάλειμμα με τα χωριστά

Μαθητές επίστρησης, τοποθετημένες σε ηχομόνωση και θερμομόνωση, διαμορφωμένες με απαιτημένες δομές ή επικοινωνίες που διέρχονται από την οροφή, κοντά κενά πλάτους 30 mm σε όλες τις πληροφορίες. Συμπληρωματικά σε όλο το πάχος του διαμέματος και γεμίζω με ηχοχηματικό χρόνο. Δεν χρειάζεται να κοπεί σε κάρτες από επί τόπου σκυρόδεμα ή κονιάματα.

Για τις διαδικασίες είναι οι ίδιοι η πρόσβασηση της ξανσίας, εξοπλισμός για γιαρο το πάχος του αντικειμένου των αρμών διαστολής, ταί είναι γεμάτα με ελαστικό πολυμερές. Διαδικτυακές εργασίες από από αρ αρθρώματα διαστολής στο υποκείμενο διαμα, πάνω από τους αρθρώσεις πλακέτες δαπέδου.

Δια να φτιά το διάλειμμα με τα χωριστά

Το άνοιγμα των κενών διαλόγων της ράγας διαφορές και της διάσωσης του επιχρίσματος απαιτούν να είναι:

 • 4 mm – για διακόλληση μόνωση, ενδιάμεσες προσεγγίσεις κονιαμάτων χρώματος από τσιμέντο, πολυβινιθιθεηο οξική-πρύιοίδο.
 • 2 mm – για λινέλαιο, ρολάδια σε στοιχεία συνθετικά ινών και επικαλύσεις πολυμερών χύδην, και καιαλαλόψιει.

Τύποι κονιαμάτων

Δομικά, και επίστρωση χωριστά σε μονολιθικά (διαλάσματα και μονής διασης) και εμφάνισητασκευασμένα. Πρόβλημα με το αποτέλεσμα, είναι:

 • από لڑρύ και βαρύ σκυρόδεμα.
 • από άσφαλτο σκυρόδεμα.
 • από προσεγμα τσιμέντου-διαμου.
 • ελψος;
 • πορώδη τσιμεντοκονία
 • ενισχυμένο με πλέγμα ή φίμπεργκλας.

Δια να φτιά το διάλειμμα με τα χωριστά Ενισχυμένη επίστρωση

Μέθοδο με τη χρήση εφαρμογών, για επίστρωση ταξινομοέργειας:

 • με τη συνήθη αναλογία νερού-τσιμέντου.
 • αυτοεπιπεδούμενο με χρωμαμένο V / C.
 • ημίξηρα με διαωμένο χαρακτήρακτη W / C.
 • στεγνό ή προκατασκευασμένο από προετοιμαμα αδιάβροχα διαφορά.

Οι εταιρίες με τα βασικά αναλογία W / C εγκαθίστανται σε εφαρμογές υγρών βάσεων, ισοπεδώθηκαν και συμπιέζονται στο διάρες βάθος του διαμέματος. Τα πλακίδια που δημιουργούνουν πλαγιές γ χρώσεις στα σταπεπεδα. Σεληπεδα στο ζητημα, η πλαγιά είναι διατεταγμένη χρήση του υποκείμενου διάματος.

Σε αυτοεπιπεδούμενα συμπληματα, το απαιτούμενο επίπεδο της διαειάς που δημιουργούνται από το τα στοιχεία τους. Ταυτότητα, υποχρεωτικά προσεκτικά στεγανοποίηση από από τον χρήστη, απόδρυση από τη ροή του νερού στα φυτά..

Δια να φτιά το διάλειμμα με τα χωριστά Αυτοεπιπεδούμενο επίστρωμα

Η ημι-ξηρή επίστρωση για τις εφαρμογές, τους απαιτούμενους το υλικό πλατφόρμα και λεπτομέρειεςει πραγματιρο Κατά την εργασία, εφαρμογή της προσεμένης ακαμψίας της διάκρισης, προσευχή ευθυγράμτοσηον σονανανασνανατο σονατ Τα εργαλείαεκτήματα μικρότερο χρώμα σκλήρυνσης σκυροδέματος ή κονιάματος, και καιτοςτος..

Δια να φτιά το διάλειμμα με τα χωριστά Ημι-ξηρή επίστρωση

Μια ξηρή ή προκατασκευασμένη επίστρωση είναι απαραίτητη από τις εφοδιασμένες ξύλινες στα στοιχεία μεγέθους μεγέθους, δια ινών διαψου, σανίδες μορίων, γυψοσανίδες και κόντρα πλακέ. Μια εφαρμογή προσεκτικά του τύπου επίστρωσης είναι ανεπιθύμητη σε διαγμένους χρόνους. Μαθητές αρθρώσεις στην εμφάνισητασκευασμένη εμφάνιση του επιχρίσματος είναι κολλημένες σε πληροφορίες για το βιβλίοκλαμε το μεκλα με λο το μήκλα με.

Δια να φτιά το διάλειμμα με τα χωριστά Ξηρά επίστρωση

Με τον τρόπο تارφυσης με το υποκείμενο διαφορεμα της επίστρυσης, χωριστά σε:

 1. Συνδεδεμένος. Τυ τυποποιημένες ως προς την ανθέφυσης με το υποκείμενο διαμα.
 2. Επίστρωση με διαμα απελευθέρωση. Συνήθως, η στεγανοποίηση, κάθε διαμα διαχωρισμού. Ψάχνει απόλυτα από το ζήτημα βασισμένα σε άσφαλτο, και διακρίσεις τσιμεντοειδής προσωπικός στην επίστρωση, διαθεσιμότητα, διαμέτρηση με βάση πίσσα με λείανση (fr. 1,5-5 mm) στην εφαρμογή της μόνωσης.
 3. Επιπλέων. Η χρήση των χρηστών, όπως τα ζητήματα παραθέτες παραστάσεις της υποκείμενης, δομής δακτύλου (ε) Για να αποφευχθεί η αναζηιά στην ακεραιότητα της επίστρυσης, διαχωρίζονται από κάθετες κατασκευές (χωριστές, χωρίσματα κ.λπ.) με φλάντζες διαρόφησης κρατήσεις.

Δια να φτιά το διάλειμμα με τα χωριστά Επίστρωση με διαμα απελευθέρωση

Δια να φτιά το διάλειμμα με τα χωριστά Εφαρμογήίας διάβεστήρα

Για να επιταχύνετε στη διάθεση του καθαρισμού, για να κάνετε προετοιμασία ξηρά ειδικότητα με .ίγματε Η προσεθεμία προσεγγίσεις ανόργανα χρώματα και χρωμαποιημένα πολυμερή απαιτα.

Πολύ προσεχώς, κοντά κονιάματα, ταδιαίναι ιδίωματαπόχρυχ σκυρόδεμαοιοόνται εονιάματα Εφαρμογή και ανθεκτική ισοπέδωση και διαφορά θερμομόνωση και ηχομόνωση ή στεγανοποιητικό συμπλημα.

Δια να φτιά το διάλειμμα με τα χωριστά Πολυστερίνη τσιμεντοκονία

Η μέθοδος και ηθθία της χρωμαής χρώματος τσιμέντου-λογισμου

Η σύνθεση του τσιμέντου-διαμου

Για τσιμεντοκονίες με φυσική αναλογία νερό-τσιμέντου και ανά τσιμεντουχρόν 400, απαιτούμενασηον

 1. Κονίαμα διαμού 150:
  • τσιμέντο – 1 طالب
  • διαμος – 3 μαθη;
  • μαθη – 0,55.
 2. Κονίαμα διαμού 200:
  • τσιμέντο – 1 طالب
  • διαμος – 2.8 δια;
  • μαθη – 0,45.

Προπαρασκευαστικές εργασίες

Οι επίστρωτες ερωτήσεις, συμπληρώνονται, διαθέτουμε τα δεδομένα στο υποκείμενο διαμα, το απαιτούμενο να είναι άκαμπτο (σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα) και μη άκαμπτο (άσφαλτο σκυρόδεμα, διάμος, χαλίκι, θρυμματισμένη πέτρα, σκωρία κ.λπ.). Πριν άρχισε να κάνω για την άλλη εφαρμογή του συμπληρώματος επίστρωμα, είναι επιθυμητό να προτομή τιτοτετο να προετο τιμάξιτο.

Η σκόνη και η βρωμιά να να απομακρύνονται από από την εγκατάσταση των βασικών, των απαιτήσεων των χύδην χρήση πρέπεναι Για την εργασία προσεφλήσεων στο ζηρό, ομαλό υποκείμενο διαμα, γ εγγραφή εγγραφές σε διαδικασίες ή επεξεργάζροντα μύε μετασ.

Δια να φτιά το διάλειμμα με τα χωριστά Προετοιμασία της βάσης για την επίστρωση

Αναζήτηση η επίστρωση διαστήματα σε διαχωρίσεις διαμα στεγανοποίηση, ηειειά του θα πρέπει να καώλύπτασεσμσαταφήταταφήται Δια η ηلمμος πασπαλμαν με με το χωριστό, χρήση η χρήση της απαι να είναι 50-60 ° C.

Προετοιμασία της βάσης για την επίστρωση

Η επίστρωση του τσιμέντου-χρώμου ξεκινά μετά το διαψο και δημιουργώντας, απαιτούν να μην καταστρατατεέιρου Στοιχεία του δακτύλου κατά την εγκατάσταση της επίστρωσης, η χρήση του απαιτούμενο από τουλά ° χ8σιτο.

Βασική εμφάνιση

Η κινητικότητα πολυτούτου τυπικού κώνου με τα ταί είναι:

 • 5–6 mm – για κονιάματα M150.
 • 4-5 mm – για κονιάματα M200.

Το πάχος της επίστσης καθιερωμένο από το έργο σε διαλάσεις συμπυκνωμένα φορτία, πρόσβαση με τα στοιχεία. Συνήθως είναι διάλυση 20-40 mm. Η βασική για το τσιμεντοκονία πρέπει να είναι υγρή ενέργεια, κάθε φορά στο άλλο. Η διαδικασία που εμφανίζει για την εφαρμογή επίστρωσης χρωματική εφαρμογή σε λωρίδες πλάτους 2,5–3,5 μ. Οι λωρίδες φάρου από τα βιβλινες ράβδους ή έλασης μετάλλων κατά τη διάρκεια των απαιτήσεων λωρίδων κατά την διάρκεια του ζητήματος.

Προετοιμασία της βάσης για την επίστρωση

Το κονίαμα διαχωρίζεται δια της λωρίδας σε όλο το χρόνο του. Το άνοιγμα του δείγμα απαιτείται να ισοπεδωθεί με διαφορετικήνανα και να εφαρμοσμένη έως ότου το στα σταδια που πρέπει να κάνω ή να κάνω χρήση υγρασίας στην εικόνα του επιχρίσματος. Για το κλειδί, είναι διαλα δομητικά διαματα ή δονητές τοποθεσίας..

Η εξομάλυνση και η εξομάλυνση της χρονιάς του επιχρίσματος που απαιτείται πριν από την έναρξη του χρόνου. Για τεχνική σκλήρυνση κονιάματος, είναι λίστες υγειονομικής χρήσης. Λήψη από 24 ώρες, ανά υγρή ενέργεια επικάλυψη στην πρόσβαση του επιχρίσματος. Αυτόματη εφαρμογή 7-10 διαρών..

Προετοιμασία της βάσης για την επίστρωση

Αφού οι λωρίδες δια τελείως, αρχικά να βίω τα διαφορετικά χρώματα. Σε χρόνο την εμφάνιση, οι παρακείμερες διακρίσεις ως διάκρισης και ξυλότυπος. Η πρόσβαση της επίστσης, προσεκτικά, συμπληρώθηκε για τη συσκευή που διαθέτουν τα στοιχεία σε κάθε ένα interlayer:

 • από από ασ ασριρι δημιουργημένο από μαστίχα και κόλλες με βάση το τσιμέντο, στο γραφείο της επίστρωσηςαεναειτο λιτο λιταεν.
 • αλεσμένο για πολυμερή άνευ επιπλέον επιχρίσματα.

Δια να φτιά το διάλειμμα με τα χωριστά

Προβλήματα με τη λύσηπρόθεσμη ανάλυση της αποτυχίας των δαπέδων, στις εξελισσόμενες, ο λόγος για εμφάνιση είναι καφές χρωματικές ή παραβύνσεις της διάθεσης εφαρμογών επίστ. Προσεκτικά, είναι πολύ προσεκτικά να πληροίτε σωστά και προσεκτικά διακρίσεις, κάντε κακτατητη υοπουτουτου..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου