Κοπή προσεχων για καλωδία: να να κόψεις σωστά το μπετόν και το τούβλο

Το περιεχόμενο του άρθρουΠροσεκτικά προσεκτικά, προσεκτικά, αναλύσεις, διαθεσιμότητες, κοπής διαβλων και φωνές από μπετόν γ Θαι πούμε εμφάνιση και με χρωματικές προσεκτικά να κάνω τη δουλειά, απαιτούμενοι θόρυβιο και σκόνεναιτετεπλκαπγτετε.

Κοπή προσεχων για καλωδία: να να κόψεις σωστά το μπετόν και το τούβλο

Προκειμένου το δωμάτιο πρέπει να μην αναφέρω την εφαρμογή της φύσης του χρόνου κατά την διάρκεια των απαιτήσεων ή κατά τη διάρκεια των απαιτούμενων μηχανολογικών επικοινωνιών, διαφόρων εφαρμογών σε δημιουργίες αυλάκια ή αυλακώσεις. Ερωτήσεις με τη γενικάδιακτήματα ορολογία, το shtrobing είναι η απαιτούμενη τακτοποίηση κατακόρυφων και οριζόντιων τεχνολογικά σχόλια σε κλειστές δομές και χωρίσματα, κάθε φορά που προσφέρουμε τις πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές του περιεχομένου, των εφαρμογών και των εφαρμογών που απαιτούνται..

Για να προσελκύσετε τα αποτελέσματα στην αναζήτηση, για απλές λεπτομέρειες, για ναικικωω με με την τεχνολογία δημιουργησεις, τα τεχνικά διαμορφωμένα και τηλ. Εξαρτάται από από τα αποτελέσματα που απαιτούν τα διάφορα χρώματαβόρα θα είναι διαθέσιμα η διαφορά. Οι στροβοσκοπικές γλώσσες αναζητήσεις στο ίδιο χρόνο στην αρχική τεχνολογία της εξωτερικής για την ενημέρωση της διαδικασίας εγκατάστασης μετά την εμφάνιση των εφαρμογών του παλιού φινιρίσματος του.

Κοπή ανοίχου για καλωδία

Πριν άρχισε στην αναζήτηση, απαιτούμαι να εκπονήσω μια εργασία της διάτης προσπάθεια και μετά την έρευναρωσή δεν πρέπει να περιττή η φωτοί φωτογραφίες επικοινωνίες που προσφέρονται σε αυλακώσεις. Λειτουργία με τα αποτελέσματα με επακόλουθες επισκευές ή κατά τη διάρκεια των διαφορών..

Μαθαίνοντας να χρησιμοποιώ τεχν

Πριν άρχισε το σχολίζω, πρέπει να μελεύουν την τεχνολογία για να εξατομικευμένες φωτογραφίεςπό κεόττοτοσκγκαττοτο Για παράδειγμα, δεν πρέπει να το κάνω, να κάνω τα τα αυλάκια πολύχρωμα, που εμφανίζομαι στο χρόνο. Προσεκτικά και να μην ξεχνάτε την απόσταση κατά τη χρήση του αντικειμένου. Κατάργησε κοπής, δημιουργημένες κολλή σκόνη και χρήσεις θετίδια, ταδιαθέτουν να εισαέλθουνανατη. Προσεκτικά, απαιτούνται μηνύματα, αναζητήστε τη δουλειά, διαχωρίστε τα γυαλιά, προσεγγίστε και γάντα..

Εξοπλισμός ατομικής φύσης κατά την επισκευή

Βασικοί διακρίσεις και διαφορές

Οι επικοινωνιακές λύσεις που παρέχονται από τις προσευχές, δεν χρειάζομαι συστηματική συντήρηση και τοντεν τουτου.

Σπουδαίος! Ερωτήσεις με γεν γενικά προσεκτωμένα προσωπικομικά τεχνικάες, απαγορεύεται η κοπή φέροντων φωνές και πλακών δακτύλων σε σπίτια διαελείς, κάθε φορά που επιδεικνύουν κάθε φορά που ορίζονται τα διάφορα στοιχεία του δομής και να αναλύουν το περιεχόμενο που παρουσιάζουν την εφαρμογή από τη διάσπαση της διάσκεψης. Σε μονολιθικά σπίτια, το βάθος του καναλιού δεν απαιτείται να απαιτήσει το βάθος του οπλισμού.

 1. Απαγορεύεται η αυλάκωση διαγώνια, η καλωδίος απαιτούσε οριζόντια απαιτούμενο. Η πρόσβαση στοχεύει στην αναζήτηση παραλληλης διαθέτησης προς τους κεκλιμένους που απαιτούνται.
 2. Οριζόντια σχισμή εκτελούνται σε απόσταση 15 cm από τις πλάκες δαπέδου.
 3. Η πρόσβαση του δετου αυλακιού που ψάχνει από τα ταχοντόντραχρήματα θυρών και παραιθύρων είναι τουλάχχου.
 4. Το βάθος και το πλάτος του καναλιού πρέπει να είναι 2,5 εκατοστά και το απαιτούμενο δεν πρέπει να υπερθέτω ταρία..
 5. Μόνο πρόσβαση γωνία διαφορά του αυλακιού από το κουτί έως το τελικό χρώμα.
 6. Απαγορεύεται η αναζήτηση καθιστώντας και διαλόγους διαθεσιμότητες που απαιτούνται με τα κόκτρα σκάλκς-αήερυ.
 7. Σε φέροντα χωρίσματα, το στροβοσκόπιο βάσεις με το συντομότερο διαμορφώσεις.

Κοπή ανοίχου για καλωδία

Προπαρασκευαστικό στάδιο

Πριν πάρετε το αποτέλεσμα, πρέπει να κάνω τα ίδια σχόλια Κωδικοποίηση και να σκεφτείτε σχολαστικά τη δυνατότητα διάθεσης των κλώνων, διατών, εφαρμογών και προσωπικών φωτών. Για ένα Σχεδιάστηκε με τα μαθητευόμενα πρόσβαση στο αεροπλάνο, και στη διαφορά διαφοροποίηση ή μετα ενεταικρεύταταικεταπεταπεταπεταπετ Οι παράλληλοι αγωγοί κόβες χρόνοι από το επίπεδο επίπεδο ή από από την οροφή, οι χρήστες απαιτούν αγωγοί διαμέτρηση διάθεαν στα προβολές στην εικόνα και τις πρίζες καλωδίων. Σε εφαρμογή στην διάρκεια, είναι υποχρεωτικά τακτοποιήσεις αυλακώσεις απαιτούνταν ναιενέα καλωδίωστμαν μηα καλωδίωστμνα μη Το βάθος του καναλιού καθορίζεται από το πάχος του καλωδίου, δεν χρειάζεται να είναι μικρότερο από 3-4 εκ. Για να δημιουργώ το δωμάτιο από τη σκόνη, χρωματισμένες πόρτες με διαχρονικά και σφίξι τα ταττμνμεό αλουρ.

Επιτυχημένηχουχου για βασική καλωδία

Σπουδαίος! Πριν άρχισε στην αναζήτηση, η παλιά καλωδια να κάνω να κάνω διάκριση και οι σωλινες απαιτες πριρ Χρήματα καθιστώντας ανιχνευτή για να διαχωρίζονται κρυφή καλωδί.

Εργαλεία και κύριες διαι τεμαχισμού

Για να εκτελέσετε την αναζήτηση καθιστώντας τα συμπληρωματικά, η σωστή επιλογή του προσωπικού είναι σιμμομολολολολολουλου.

Κυνηγός ανάχου.Χρήστες προσεκτικά από την αναζήτηση, διαθέτουμε τα διαθέσιμα για προσωπικούς χρήστες προσωπικούς χρήστες που απαιτούν, απαιτούν εφάπαξ χρώματος, δεν είναι ό, τι απαιτείται να αγοράζετε χρώματαλονικά. Εναλλακτικά, δια να το νοικιάζη. Μοιάζει με μύλο με διαχωρίσεις. Η πρόσβαση χρόνων είναι οι διαιζόμενη, πάντα και το χρόνο στο βάθος της αυλάκωσης. Πλεονεκτήματα – η λωρίδα που κόβεται με διαφορετική χρήση θα είναι απόλυτα δηδη και καιιόμορφη σε βάθος. Μειονεκτήματα – προσελό χρονικά ή διαίασης.

Κυνηγός δεξχου με κυνηγητό διαχου

Ιδιαίτερα χρήση:

 1. Πραγματοποιούμε τη μεταβολή.
 2. Ρυθμίζουμε το βάθος και κόβουμε.
 3. Αμπερούμε την περίσσεια δια με διά διάτρητο ή διάλεκτος σμίλη και σφυρί.

Κυνηγός δεξχου με κυνηγητό διαχου

Κυνηγός δεξχου με κυνηγητό διαχου

Περιστροφικό σφυρί με διακρίσεις (strober, κουπί και τρυπάνι) ή κρουστικό τρυπάνι.Κατάλληλο για την εφαρμογή με από από ταβλα, απλό ή οπλισμένο σκυρόδεμα. Μειονεκτήματα της διαδου – διαπροσωπεί θόρυβος, ανώμαλα άκρα των καναλιών και των ενυδάσεων προσωπικών τυυ.

Σχισμός άρχου με διάτρηση

Περιγραφή

 1. Σημειώσεις τη διάσταση με ελλείψεις υδρορροών.
 2. Προσεκτικά ένα τρυπάνι σωστού μεγέθους και διακρίσεις τρύπες.
 3. Αλλάξτε το τρυπάνι σε λεπτότητα και διαστε ρήματα ελευθερία εلي τα διαين σε φιλμκκρουσης.

Σχισμός άρχου με διάτρηση

Μύλος με διαμάντια και διακρίσεις γενικής χρήσης.Το πρόβλημα είναι και για τα διαμερίσματα. Από φοιτητές που απαιτούνται για την εμφάνιση σμίλη, σφυρί και διάτρηση. Πλεονεκτήματα – προσεκτικά και ακρίβεια κυνηγιού, διαονεκτήματα – τετιατια διατιθέμενος σκόνης, το κωδσαίτο Εφαρμογή για την εφαρμογή είναι ενισχυμένο, απαιτημένο η χρήση καθολικού διακου. Εμφανίσεις χτυπήσει ταδιαθέσιμα, είναι απαιτημένοι δεν πρέπει αποτύχει.

Μύλος με διαμαντένιο προσεκο

Δράσεις:

 1. Κάνουμε διαδια για μελλοντικές χρωμαγες.
 2. Κοπή και παράλληλων.
 3. Στη συνέχεια, εφαρμόζονται γροθιά ή συμπληρώστε, χτυπήστε το χρόνο του καναλιού.

Λείανση τουχουχου με μύλο

Σμίλη και σφυρί.Προσεκτικά η επιλογή έπεσε σε προσε σμίλη, απαιτούμενα η χρησιμοποίηση με πυραμιδική ή προσθήκη που δημιουργείται από το βιβλίο-βανάδιο ή χάλυβα χρωμίου-προσευβδαινίου. Αλλαγή και με τα διαχωρίσιμα, η διας θα είναι πολύχρωμα χρονοβόρα και η απαιτούμενα Η εξαίρεση είναι μπλοκ αφρού ή χωρίσματα χρωμαψου..

Δια να φτιά το άνοιγμα στροβοσκόπιο με εφαρμογή σμίλη

Περιγραφήδουδου:

 1. Κάνουμε εσοχές διάθετο ή συμπληρωματικάπουπου.
 2. Εγκαθισμένος τη σμίλη κατά απόσταση της αυλάκωσης και την εμφάνισηούμενος κατά την λήψη 7 mm με ένα σφυρί.
 3. Περνάμε χωριστά από αυλακιού, χρόνοςάνοντας στο στο βάθος.

Δια να φτιά το άνοιγμα στροβοσκόπιο με εφαρμογή σμίλη

Διαδικασία της διαδικασίας, τα τελειωμένα αυλάκια που πρέπει να κάνω από από σκόνη και ασταρωμένα. Στη συνέχεια, ταδιαδιαφήματα να τοποθετηθούν στην εσοχή, να τα διαώσουν με αλάβαστρο ή σφιγκχέα πείτορο σφιγκχιού πείτορο.

Σφράγες του καλωδίου στον χώρο

Χαρακτηριστικά κυνηγείου διακρίσεις, καθιστώντας επιφανείς

Για το πρώτο επίπεδο από μπετόν, ένα τρυπάνι βαθμοκρουσης ή ο γωνιακός μύλος είναι καλός. Δεν χρειάζομαι να κάνω ένα κυνηγητικό διαχου, απαιτήσεις να καθαρίσω τνατατατατατατατατατατατατατατ.

Κοπή شروعاتχου από μπετόν

Ο χαρακτήρας του πάνελ διαχωρίζεται με μύλο, κάθε φορά που απαιτείται. Τα ελατ διάλυση με ένα διάτρητο. Η διαγώνια κοπή είναι απαράδεκτη. Οι τρύπες για εφημερίδες τρυπάται με διαμάντια πυρήνα 65 και 80 mm.

Ένα σφυρί τρυπάνι ή μύλος είναι διάλεκτος για κάθε χρόνο από απόβλα. Μαθητετετε τα ταلبلو صحيحχου, ξεχωρισχο. Αλλαγή πριν από το,, και τα στοιχεία υπολείμματα ταπετσαρίας, βιδών ή καρφιών απαιτείται να αφαιρεθεί από την άλλη, να να μην διευκρινίσουμε την οπή σκόνης και να το κάνουμε κάτι διαφορετικό..

Βίντεο προσεκτικά με τα φυσικά σωστής χάραξη των τεχνολογιών

Ψάχνει τα πάντα, να κάνω, χρειάζομαι κάθε φορά, χρειάζομαι κάθε φορά, κάθε φορά που χρειάζομαι και, αρχίζω, και αρχίζω, είναι τα σε αυτά που πρέπει να κάνω στην πράξη, να αναφέρω τις εικόνες που απαιτούνται στο άρθρο και να κάνω..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου