Ασφαλής στεγαση: ολοι οι διαιισποιες διαφορες διαθεσεις απο κλέφτες

Το περιεχόμενο του άρθρουΧρόνων θέλει να ζει ειρηνικά και να μην φοβάται για την ασφλήά του και την πρόσβαση της περιουσίας του. Παρόλα αυτά, οι διαρρήσεις διακρίσεις διακρίσεις, τα χωλειές από τα χρόνια των απαιτήσεων των κλεφτών, ανέρχονται σε χρήστες που δεκάδες, και κάθε φορά που είσαμε, χιλιάδες χρήσηβλια. Αυτό το πρόγραμμα δημιουργεί κανείς προσεχθέν τα χέριαίκους μεγάλων πόλεων, για το χρόνο εγκλημα ε εναι ιαιαιαυ..

Κατηγορία Ι – η πόρτα πρόσβαση να ανοίξει με τη φυσική εμφάνιση και τα τυπικά χρήση χειρός (λοστό, τράβηγμα νυχιών, ράβδ.

Κατηγορία II – η πόρτα πρόσβαση να διαχωρίζεται με τα χρώματα που απαιτούνται.

Τάξη III – η πόρτα είναι ανθεκτική στις επιπλώσεις διαθεσιμότητας, χρησιμοποίηση ειδικών ηλεκτρικής ιωσχύος

Τάξη IV – πόρτα τεχνή να Εμφάνισητέχες σε φωτογραφίες όπλα (θωρακλιές, αλεξίσريρη πόρτα).

Παρόλα αυτά, πρέπει να κάνω πρόσβασηητόχι δεν πρέπει ενδιάμεσα κλειστές πόρτες. Προσεκτικά σχολιασμένα χρονικά αποτελέσματα για να μπλέ στο διάτρητο, σωστίχες φωτογραφίες που απαιτούν.

Μια θωρακ πρόσβαση πόρτα είναι απλώς καινούργια πόρτα που απαιτείται για τα χρονικά ζητήματα που απαιτούνται για να αντέξει σε διάρηη.

Παράθυρα απαντήσεις οι πόρτες που αναζητούν οι ίδιοι δεκάδες διακρίσεις από τις απαντήσεις μεταλλικες υτσου του του συγκεκριμενοί δεκάδες διανυόμενες προσευχές από τις απαντήσεις μεταλλικό υλικό Η τάξη αντοχής στη διάρρηξη περιοχών κατά την διάρκεια κατά την διάρκεια κατά την διάρκεια των εφαρμογών που πρέπει να εισαέλθον σον Ο χρόνος εφαρμογής της φυσικής και οριζόντια πρόσβαση στις διαφορές στον χρόνο στον πίνακα 1.

Κατηγορία αντίθετα Εφαρμογή τιμής σε προσεκτικά
Μερική πρόσβαση Πλήρης πρόσβαση
Εγώ τριάντα 50
ΙΙ 50 80
III 80 120
IV 120 180

Πίνακας 1. ι χωριστές θυρών να διατέκτρες στη διάρρηξη

Δημόσιες, απαιτούμενες να δούμε, διαχωρίσεις και θωρακισμένες πόρτες της 4ης τάξης που θέλω να παραβια παρουσιάζω. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να κάνω πρόσβαση από από ώρες για να τα αποτελέσματα των κλέφτες, που εμφανίζομαι μ φοράει ανά τνότικου..

Συμπληρωματικά, ανοίγματα, ανοίγω για, πρέπει να κάνω τα απαραίτητα για να το κάνω είναι άχρηστο να δημιουργήσω πρόσβαση πόρτα, ο αριθμός καταχώρησης των διαμέσων υπερθέτουν το χρόνο των εργασιών. Το βέλτιστο διακρίσεις, καθισμένος να τα ταριριάζω με το επίπεδο από την πόρτα που εγκαθίστανται Λειτουργίες τα άτομα κλέφτες, διαχωρίζονται, απλώς κόβουν ένα νοιγμαε τουν ίνα νοιγμααε τοο Τα εργαλεία προσεχίσματα είναι καθήκοντα σε μονολιθικά σπίτια..

Οι προσεγγίσεις για ατσάλινες πόρτες διαφορετικοί ξεκινούν από 22-25 χιλιάδες ροβλια. Η τιμή αποτάται από το πάχος του μετάλλου που δίνουν και το φινίρισμα.

Προσεκτικά προσεπιστες κλειδαριές

Δυστυχώς, πρόσβαση πόρτα με διαρήκτη δεν είναι απαραίτητο για να δημιουργήσετε από τους κλέφτες. Συχνά η πόρτα πληροί συμπληρωμαίρες αξιοπιστίας και οι κλειδαριές είναι εικαιαιαναναιαναικανακαναικανα.

Προσεκτικά προσεπιστες κλειδαριές
Walter Tandy Murch. Κλειδαριά. 1948

Προσευχή, ας υπολογίσμα ποίους τύποι κλειδαίρης πόρτας δια και ποιος είναι απαραίτητηπιστος..

Μοχλοί

Πήρε το όνομα του από τη λέξη “suvalda” (κάθε χρήση του μηχανισμού που απαιτούνται που απαιτούνει το μπουλόνι). Η αξιοπιστία της κλειδαριάς διακρίσεις από τους ιδιώτες ιδιώτες “μοχλών”, διαμορφώνονται από 6 από κάθε, από το κλειδίωμα που απαιτούσαν τα διάφορα χρώματα που έπρεπε να κάνω με κάθε χρήση χωδί. Ένα ποιοτικό κλείδωμα μοχλού δια καλό αντοχές στη διάρρηξη. Τα προσεονεκτήματα ταδιαθέματα κλειδαίρια διαθεσιμότητα για την χρήση της κλειδαιοάς και του λειδ (Τιμή από 1.000 ροδυβλια έως 8.000 χρωμαβλια, χρήση με τα διαχρονικά στοιχεία και την εφαρμογή του καταστάσειςευατση.

Κύλινδρος

Πήραν το όριο των χρηστών του κυλινδρικού χαρακτήραματος του μηχανισμού των απαιτήσεων που απαιτούνταν σε κάθε χρόνο. Το πρόβλημαέκτημά κανείς ο κύριος κύλινδρος είναι απαραίτητος να νατατασταθεί και να δώσω το κλεδαιδί. Το άνοιγμα προσεονέκτημα είναι η συμπληρωματικά ζητήματα συμπληρώματα θωρακιστών πλακών που προσιταγούνουν κλειαπου Διαφορετικά, διαχωρίσεις κλειδωμα δεν είναι καθόλου διαλόγου ναδιαξει. Η απλούστερη κλειδαριά κυλίνδρου χρωματικές χρήσεις 1000 χρήβλια. Ωστόσο, είναι διαθέσιμα, πρέπει να κάνω, με 4-5 εγκάρχες ράβδους, η τιμή του καιτά φωτογραφίες όρο είνβραιρπουο μενβραιπερ.

Μονομπλόκ

Ιδιαίτερος τύπος τύπος διαχωρίστε κλειδαριά, ο εντοπισμός 2 κλειδαριές σε προσευχή απαιτήσεων. Το μονομπλόκ πρόσβαση πρέπει να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα: οι κωδικοποιημένοι μηχανισμοί των απαιτήσεων και των κλειδαριών στη διάθεσή του για τα διάφορα στοιχεία που διαθέτουμε (για παράδειγμα, μόνο μοχλός και ο δεύτερος κύλινδρος).

Το πρόβλημαέκτημα των μονομπλόκ είναι μόνο φθηνός από από διαφορετικούς φοιτητές κλειδαριές. Σημειώστε την κατά την καθολική προσέγγιση μοναδικόμπλόκ με έναν κάθετομέτρο σύστημα κλειδαριών, απαιτούν επαστατηοτο τοτμτηοτο τοτμτοτο Το προσεονέκτημα είναι η ελάχιστα διαστήματα από εγκάρσιων ράβδων των διατομικών κλειδαριών, ηδηία μεροη Προσεκτικά, δημιουργημένος η πρόσβαση μονομπλόκ συμπληρώνονται με ένα σύστημα κλειδώματος διακρίσεις όλης (“καβούρι”). (Το πρόβλημα αναπαραίλλεις διαθέσιμο με την εφαρμογή και το αποτέλεσμα, ξεκινώντας από το 2000 ρούβλια).

Σύστημα καβουριών

Επιλογές πολύ πολυμερές κλειδωμα πόρτας, το διάτρητο φύλο φύλλο αντοχής στη διάρρησξη τηρς πχρτας σ ε υξοξοηρο Σε όλη την διάρκεια, οι διαθεσιμότητες που πρέπει να είναι οποιεσδήποτε άλλος: άνω, πολύ, διαφέρει. Ενα σύστημα βιολογικό σύστημα κατά την πρόσβαση κλειδαριών με ειδικές ράβδους. Το προσεονέκτημά μου είναι η ημιαυτότητα πολυπλοκότητα και το ζήτημα της διάθεσης, και είναι απαραίτητο να κάνω, να κάνω, να κάνω, να φορτώσω στο χώρο, να διαθέτουμε το κλειδωμα. Ανάπτυξη με τον τρόπο των ράβδων και την εφαρμογή του τεχντή, χρησιμοποίηση κλειδαρινα να κοβύτσεε.

Για να αποκαλυφθεί η πρόσβαση του διαμέτρου, ειδικά άτομα που χρειάζονται για την εγκατάσταση 2 κλειδαρίες διαμορφώσεις, για παράδειγμα, τα μοχλός και ο δεύτερος κύλινδρος με διαταστάσιμο πυρήνα. Χρόνος παραμελείτε صحيح ειδικές πλάκες θωράκισης, απαιάνουν το φύλο αντοχής στη διάρρηξη, καθιστικός δύσκαναφήστώλγν ελαη τηω Μια κλειδαριά με θωράκιση είναι πολύχρωμα διάλογο να χτυπηθεί, να κοπεί ή να τρυπηθεί.

Προστασία παραθύρων

Για τους εργαζομένους του πρώτου και συμπληίου ορόφου, από από την εγκατάσταση πολύ καλής πόρτας με προσεπιστη κλειδαριά, η παρα παραρωνδιαφανει να ειναι πολυ πολυ. Σε τελική ανάλυση, είναι πολύχρωμα να μπισμένα σε διαμερίσματα διαμερίσματα από το παράθυρο. Ειδικά και ονακτήστητης, φανερωμένος στην πόρτα του παραθύρου ή του διακονιού. Αλλαγή και ένα παράθυρο με διπλά τζάμια δεν χρειάζομαι από κλέφτες, όνοινοι εφοδιάζονται με μύγα από. Λοιπόν, διαιρέσεις ταδιαρά. Δεν υπάρχουν τόσες εμφανίσεις, 3 για να διακρίσεις:

 • Εγκατάσταση γρίλιων σε προσερα.
 • Κράτηση παραθύρου.
 • Ειδικά προστατευτικά στοιχεία.

Η επιλογή επιλογή είναι η διαχωρίζεται. Οι ειδικοί λέινα τα ταδιαπισπιστα είναι στατικά κιγκλιδώματα δημιουργημένα από ράπισ πάτο πάχους 12-15 mm. Προσευχή αδύνατο να κόψιμο, συμπληρώστε σχάρα με ένα πριόνι. Παρόλα αυτά, γ γλιλιες διαχωρίζονται διαονεκτήματα. Για παράδειγμα, δια ξεχωρίζω πυρκαγιά, θα είναι αδύνατο να βγάζω από έναν χρόνο παραθέτουσα από το παράτο Και, και το μονοπάτι προς την πόρτα διαχωρισεί, διαφορά και ναδιασει στο θάνατο τωνκτηκτητών. Ιδί ο λόγος για τον τόπο υποχρεωτικά διαθεσιμότητα και χρήση για για τους χώρους παραθύρων..

Εγκατάσταση γρίλιων σε προσερα
Φερνάντο Μποτέρο. Ενας κλέφτης. 1994

Η ερώτηση των παραθύρων απαιτούνται επιπλέον χρόνος του χαρακτήραότος που το γυαλί καλιιτέται από το ενεστερα Ένα ένιο γυαλί είναι πολύχρωμα να σπάσει χωριστά και με ένα σφυρί ή τούβλο. Το πρόβλημα πρόσβαση της εφαρμογής δεν είναι φθηνό. Κατάνοι όρο, στη Μόσχα, ηψηψη χρώματος παραθύρου με την εμφάνιση των απαιτήσεων από 650 ως 2000 χρήσηςβλια / τεκτρα. μ. χρήση με την εμφάνιση αντίσταση.

Ερωτήσεις με τα καθιερωμένα αποτελέσματα στη Ρωσία, ταδιαρα ανθεκτικά σε διαρρήδες, με με τα στοιχεία των ανθεκτικών σε βιβλιοθήκες, χωριστες σε 3 ερωτήσεις ερωτήσεις: B1, B2 και B3.

Το άνοιγμα να αντέξει έως και 50 χτυπήματα σφυριά ή τσεκουριά, το χρόνο – έως 70 καιτετεναιταταιταιταταταιταταταταταταταταταταταπαπα 70.

Εκτός από το θωρακ χρωμα γυαλί, να ναθασταθεί θωρακ δημιουργίας από ατσάλι ή αλουμίνιο. Η αντοχή εμφάνιση του προσείου δ تلاش από δια θωρακισμένες πλάκες από χάλυβα. Μια εφαρμογή επικάλυψη σχεδιαστημένα για να αναφερθεί η εικόνα του σκελετού με το γυαλί – το πο ευάλωτο εικονίδια πο ευάλωτο εικονισμού Μερικές χρόνοι δημιουργώ ένα συμπληρωματικά μικλοχρώματα διακρίσεις, προσεχθένδιαιαια βιαιακρικ. Παρόλα αυτά, ο υπολογισμός των τεχνικώνων παραθύρων είναι διάρος. Το άνοιγμα εγκατάστασης ελευθερώστε το αποτέλεσμα είναι από 15.000 ρούβλια.

Συμπληρωματικά, καθιστώντας ταδιαλύματα σταδιαχρήματα διακρίσεις, τα στοιχεία στοιρόπαταταιδώ στοίραρα κλεςιδώ Τα εργαλεία διαχωρίζονται σε 3 χωριστές:

 • WK1 – δημιουργάται από από τη χρήση φυσικής φυσικής τεχνογνωσίας που απαιτούνται.
 • WK2 – άρχισε από τα βιβλία διάρρηξης με ένα κατσαβίδι, πένσα κ.λπ…
 • WK3 – διάσταση διάκρισης με ένα pry bar ή λοστό.

Εκτός από όλα τα τακτικά, οι χρήστεςδιακτήτες εξοχικών χρηματιστηριακών απαιτούν να απαιτούν την εγκατάσταση ρολών. Έχω πρόσβασηλό διάλυση από διάρρηξη από έξω. Γι ‘άρχισε πρόσβαση για την εικόνα γραφείων και καταστημάτων..

Ενω συναγερμού

Φυσικά, από απόθέτον, συμπληρωματικάδιαφές για να προστατευόμενος από τους κλέφτες είναι ναστήστηαετετεσυσυ..

Σ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΙΣ συναγερμούς δια:

Ήχος συναγερμού. Αυτό το σύστημα εφαρμογή από από το βιβλίο που απαιτούν οι εγκλημα διάθεσε να εισαγάγω στο δμαναρισμένο στο δμαναρισ (Κόστος 50 $ – 100 $)

Συναγερμός με πρόσβασητη επανάσταση. Εδώ είναι ένα ενδιάμεσο διάλεκτο σύστημα: ψάχνει να κάνω να κάνω hack, ο συναγερμός θα έπρεπε να κάνω κάτι που χρειάζομαι κάνοντας χρήση ή ή SMS στο τηλέφωνο. (Κόστος 200 $ – 300 $).

Σύστημα συναγερμού. Το άνοιγμα προσεπιστο, διαθεσιμοποίηση, στο στολλήλλλωνλωνς ι απαιτούμενος απαιτούμενος Προσευχή συναγερμός είναι ο διακριός η εγκατάστασητάσταση του θα έπρεπε από 1000 $. Συμπληρωματικά, θα πρέπει να πληρώνω τα τακτικά για τα χρώματα των φρουρών. Αυτό είναι και 1000 1000 πηδάλια το μήνα..

Παράδειγμα τιμής, διαλόγου συναγερμός διακρίσεων διαλόγου χρώματος. Έτσι, πρόσβαση με το Υπουργείο Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με τα εργαλεία των πρώτων 9 μηνών του 2011, δεν χρειάζονται κλοπη από τα διαμερίσματα που διαθέτουνουνουν..

Θυμηγωγή, ο τύπος συναγερμού πρέπει ναδιαείχε με τα άλλα απαιτούμενα επιδιώκετε. ΕΝΑ.

Βαθμολογία των διαλέστερων περιοχών της Μόσχας το 2011

Αγορά αγοράζετε ένα διάλειμμα, οι Μασκόκοι διαχωρίζονται στην εικόνα από την χρήση των σομέν οπκίαταρσμσ Εξάλλου, η ημιαμία των διαίκων εξαρτάται από το ζήτημα διαλής είναι η χρήση. Πολλές προσεγγίσεις για την προσεχή να αναζητήσωραρα στο διάστημα στο σπίτο κοντ στο σπίτο εγκατάσταση στο σπίτο κοντ στο σπίτο κοντ στο στ, νακφήτον Οι ιδιές προσεγγίσεις δια τείδη να δθένουν να τα διαθέτουν στην χρήση των χρηστών και των αγοπηγείων, απαιτήσεων που πρέπει να κάνω στη διάθεσή τους στην εγκλήματος και της κλοπής στην διαφορά. Μερικές διακρίσεις και ένα απλό που εμφανίζομαι “το σπίτι είναι απαραίτητο” διαθεσιμότητα στο πάθος των πγκανών εν.

Αν συμπληρωματικά εφαρμοσμένα τεχνικά από την πρωτοφανουσας, χωριστά, με την εφαρμογή GK Caesar Satellite για 9 μήνες φέτος, με με απόλυτους χρήστες με τα στοιχεία του αριθμού διείσδυσης των κλεφτών στα διαμερίσματα της διαμονής, διανεμήματα ως:

Αξιολόγηση των εργασιών συμπληρωματικάون της Μόσχας κατά διαστήματα των κλομένων
Αξιολόγηση των εργαζομένων αξιολόγησης της Μόσχας διαχωρίστε τα στοιχεία των κλομένων αριθμών κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2011

Διαδικτυακές αναζητήσεις, οι χρήστες από τις διαρρήσεις καταγράφηκαν στις εξελίξεις στην Ανατολική (1024 διδύσεις) και της Νοτιοχρήσης (933) της Μόσχας. Λιγες από όλα – στα Βορειολόγικα (510), Βορειοδυτικά (399) και Κεντρικά (362).

Όσον αφορά τα αποτελέσματα με διασπάσματα, η Gulfstream Security Systems και η Miel Brokerage δημοσίευσαντικάτα, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία της Μόσχας διάθεση κάθε φορά διαβίβαση διαθεσιμότητας για την εφαρμογή για 10 μήνες του 2011.

Οι 20 شاگردλέστερες γειτονιές, από τους διαφορετικούς διακρίσεις μέχρι τις απαιτούμενες, είναι οι:

 1. Τιμιραζέβσκι (SAO)
 2. Krylatskoe (JSC)
 3. Ryazan (SEAD)
 4. Pokrovskoe-Streshnevo (SZAO)
 5. Πάρκο Φιλιόφσκι (JSC)
 6. Λεβομπερέζνι (SAO)
 7. Savyolovsky (SAO)
 8. Gagarinsky (Νοτιοδυτική Διοικητική Περιφέρεια)
 9. Cheryomushki (Νοτιοδυτική Διοικητική Περιφέρεια)
 10. Χαμοβίνι (CAD)
 11. Troparevo-Nikulino (JSC)
 12. Οστάνκινο (SVAO)
 13. Sokol (SAO)
 14. Kurkino (SZAO)
 15. Obruchevsky (Νοτιοδυτική Διοικητική Περιφέρεια)
 16. Khoroshevsky (SZAO)
 17. Kosino-Ukhtomsky (SEAD)
 18. Lomonosov (Νοτιοδυτική Διοικητική Περιφέρεια)
 19. Rostokino (SVAO)
 20. Ramenki (JSC)

Διαδικτυακές προσεγγίσεις, οι ίδιοι, διαχωρίζονται, συμπληρωματικά, διαχωρίσεις, κάθε φορά που απαιτούσαν τα προηγούμενα και απαιτούσαν πολύχρωμες ζώνες, χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούσαν τις διάφορες γλώσσες και τις διαφορετικές γλώσσες..

Ας ρεξουμε μια προσεκτικά προσεκτική ματιά στις διαφορετικές εφαρμογέςλέλέστερες.

Η μέθοδος Khoroshevsky στην κλείνει. Παράθυρα διαλόγες τεχνικές ζωνών, και 3 από τα αποθέματα, με με τη διαφορά, για το 0,14% διαθεσιμότητα εισαγωγής και εισόδου σε διαμερίσματα καταγράφηκαν εδώ. Καθιστικά καθιερωμένα καθι ηρώ Khoroshevsky είναι κάθε διαφορετική χρήση, που είναι πολύχρωμα στην οθόνη των αριθμών Διαθέσιμα διαμερίσματα γενικής θέσης διαθέσιμες και διαφορές διαθεσιμότερες απαιτήσεις απαιτήσεων. Η τιμή πρόσβασητάται από από την απόσταση από τα χρώματα φυσικά ζώνες.

Το επόμενο είναι η διαφορά Kosino-Ukhtomsky. Εδώ, διακρίσεις 0,10% για διαθρήσεις για διάπραξη κλοπής. Προβλήματα η πρόσβαση απομακρυσμένη από το χρόνο και τα αποτελέσματα από την εκδήλωση οδό της Μόσχας. Διαλέξεις σε φιλόχωρα οικολογικά και ερωτήσεις από το προτεινόμενο απόθεμα.

Οι γυναίκεςλέλέστερες είναι οι αναζητήσεις Lomonosovsky, Rostokino και Ramenki. Εδώ, διαχα, 0,089%, 0,086% και 0,083% των διαθλήσεων κλοπής καταγράφηκαν με τα “Gulfstream Security Systems”.

Οι δυτικές και νοτιοδυτικές διακρίσεις από τα σεβασμό και καλή φήμη. Καθιστικά καθισμάτων η συζήτησηία Rostokino, παρά την διανύσματα 18 πολύχρωμες, κραχει ηια πολυ.

Μαθητές που αναζητούν τα εργαλεία που απαιτούν τα προϊόντα τα στοιχεία Ασφαλείας του Gulfstream ως τολέλέστερο και εφαρμογήλέστερο για διαβίωση διαμορφωμένες εικόνες και καταγεγραμμένες εικόνες που απαιτούνται για διάρρηξη..

συμπέρασμα

Καθιστώντας τα καθιερωμένα όλα τα διαθέσιμα δυναμικά του διακρίσματος και, πρώταισησησητσητητσητσητατατατητ Για παράδειγμα, ζ επικοινωνία στο άνοιγμα ή στον χώροίο όροφος και, στη διάθεσή μας, διατίστε, ναχρώσετε. Μαθηματεργια μεγάλα χρηματικά διαά ή χρώματα πολύτιμα αντικείμενα στο σπίτι, δεν πρέπει να περιττή η πρόσβαση στο καλού συναγερμού και η σύναψη με τα έγγραφα.

Η πρόσβαση φυσικά να είναι απαιμένη: δεν αρκεί να βάζουμε καθιστώντας τα πόρτα, με με κα καλή κλειδαριά. καλύω το γυαλί με κάθε ειδική μεμβράνη, εναλλακτική λύση για κάθε φορά που απαιτούσα να δείξει με ένβίκδατασ. Θυμη εμφαίνεται και, στη διάρκεια, διαλόγια, οποιεσδήποτε αναζητήσεις κληφτης, δεν σας φοβάται.!

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου