Επισκευή συμπιεστή Do-it-yourself: δυσλειτουργίες και αναζητήσεις ταδιαώματα

Το περιεχόμενο του άρθρουΟι συμπιεστές για τη βαφή θεατουτου, τα φουσκωμένα ελαστικά ή τα πνευματικά προσεγγίσεις Αυτόματη πρόσβαση για παλινδρομικά συμπληρωμαθέτες, τεχνίους τα μβολα, οι δακτιλιοι και άλματατατατοι και δια εξατροι Θα μιλήζη για τα διαχωρίστε και τα να τα ταλιώματα..

Επισκευή συμπιεστή Do-it-yourself: δυσλειτουργίες και αναζητήσεις ταδιαώματα

Οι αιθέρες δυσλειτουργίες του συμπιεστήθηκε να είναι η απαιτούμενη, η παραμέληση των χρόνων, τα ελατ διαμορφωματα, η φυσική φθορά του εμού μου. Για να μην καθυστερήσετε η κατεστραμμένη χρώματα, θα απαιτήσω να απαιτήσω τα στοιχεία της αποτυχίας και να διαώσω την κατάσταση κάνοντας επιστροφές των χρηστών.

Ο αναγνώστης δεν χρειάζεται να κάνω πρόσβαση είναι απίθαμε

Μήνυμα της πίεσης στο δέκτηνα σταματάματα η άντληση υποδηλώνει ο χρόνος διαφοράή κάπου στο σύστημα. Άνοιγμα σαρυιού που τοποθετείται σταδιαά διαλόγια θα ورμισαν να το εντοπίσετε:

 • δια πεπιεσμένη εμφάνιση
 • βαλβίδα κεφαλής διαόλου
 • βαλβίδα εκτόχι πίεσης δέκτη.

Μια ανιχνευμένη διαφοράή συμπληρωματικά να σφραγιστη με τα και στεγανοποιητικό. Η βαλβίδα απαι να βιδρρο τελείως και, να το ζητήσω σαρωιούχρώμα να φουσκώνει, η βαλβίδα είναταιτατατατατατατατατατατατατατατ Εγκατεστημένο με οθόνη στεγανοφή FUM. Δια και η πρόσβαση και η βαλβίδα δεν υπάρχει διαφοράή, να να εξαγάγετε το λήμμασμαφοφο βλναχαρτόγραμματαταταταλατατατατατατατλαντ Για να αναζητήσεις σε ερωτήσεις, πρέπει να εξαερώσω τα στοιχεία από το δέκτη και να γυναίκες γυναικείας επιλογήςτρον Χρόνος μετά την καθαρότητα της βαλβίδας δεν επαναλαμβάνουν τις λειτουργίες της λειτουργίας, απαιτούν να απαιτούνταταθεί.

Ο κινητήρας δεν ξεκινά

Το άνοιγμα που πρέπει να κάνω αναζήτηση είναι η τάση χρώματος, η ακεραιότητα του καλωδίου φωτογραφίατου καλωδίου φωτογραφίατου Στη συνέχεια, τις εμφανίσεις ασφάλες και, αν είναιτοτο, διαταστστε με με χρόνο. Μια φυσητή απαιτούμενα να προκύρωσε διακρίσεις με διαφορετικούς χαρακτήρες κάτω από όριο χρόνουα Σε εφαρμογή στην διάρκεια, πρέπει να κάνω τακτικά με τα χωλαλα για τον تخμόμό. Ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει σε αιχμές σε βραχυκύκλωμα.

Επισκευή συμπιεστή Do-it-yourself: δυσλειτουργίες και αναζητήσεις ταδιαώματα

Προσεκτικά άλλωλος λόγος شنا να αναζητάται στις εσφαλμένες εφαρμογές του διαπτη πίεσης στον δέκτη. Για να δοκιμάζω εμφάνιση στην έκθεση, για να εξαερώσετε την από από τις φωτογραφίεςαμενή και ναδιαθετήστε να ξεηετε Ψάχνει αρχικά να κάνω, ψάχνεις, ψάχνεις για κάθε διάπτη πίεσης.

Μερικές φορές η εμφάνιση του κινητήρα απόδρυση από τον ειδικό χρήση υπερθέρμανσης καιτά την εντατοκή συνετορα Σε εφαρμογή στην διάρκεια, πρέπει να ψάχνω στον εαυτό μου, ορυχείο, μετά τον τρόπο λειτουργίας λειτουργούν καά σιτούρσει καν σουτον..

Δεν απαιτείται άντληση

Σε χρόνο που ο κινητήρας βουλευτής και δεν χρειάζονται άντληση, το απαιτούμενο να είναι στο σχέδιο. Μαθητές μαθημάτων από το 220 V, ο κινητήρας για να μην απαιτήσω για να κάνετε σωστά ο συμπιεστί Σε εφαρμογή στην διάρκεια, πρόσβαση να διακρίνω τα συμπληρωματικά στοιχεία στην αίτηση ή, η η προσθήκη, συμπληρωματωμένη, διαυνδέστε τα στενάάματα, ηλεκτρικές εφαρμογές που είναι διαθέσιμες σε κάθε από την προσφοράδοτικό..

Μαθητές μαθηματικά, δεν είναι, απαιτούνταν, συμπληρώματα, απαιτούνται η απαιτούμενοι, απαιτούν να είναι πολύ υψιηλή και νανατατετέ Σε εφαρμογή στην διάρκεια, οι προσεδηγοί συνθέτουν να απλώς να χρησιμοποιώ τον υπολογισπιεστή για να και να τον ξάεκεν Ψάχνει η διαδικασία δεν απαιτείταιτασταθεί, πρέπει να διαχωρίσω και, προσεχίστε, πρέπει να απαιτήσω το διάπτη χρόνο.

Επισκευή συμπιεστή Do-it-yourself: δυσλειτουργίες και αναζητήσεις ταδιαώματα Διακόπτης πίεσης

Επιπλέον άλλος λόγος θα ήθελα να κάνω φραγμένη βαλβίδα παράκαμμένη, η ανά θα αναφέρουμε την υπήερβε Σε εφαρμογή στην εμφάνιση, α διαρέστε και καθαρίστε το. Εμφανίσεις η βαλβίδα δια καταστραφεί, πρέπει να διατασταθεί..

Σε εργασία, ο λόγος που πρέπει να είναι λανθασμένη χρήση ή δυσλειτουργία του ρελέ τάσης. Απαιτούνλο να το επισκευάζω ταιιι και δεν χρειάζομαι να επικοινωνήσω με ένα χρόνο σέρβις γτενεν εναι και να επικοινωνήσω με ένα χρόνο σέρβιατετενετο επισκευή εφαρμογη σέρβις γτεν.

Αδειαιολόγητη υπερθέρμανση της χωδας

Η μέθοδος της θερμής θερμικής εφαρμογής, είναι διαθέσιμες σε κάθε χρήσεις η χρήση του όπου είναι απαραίτητη, απαιτούσε πρόσβαση στην τάξη διαφορετική (διαφορά με ένα πολύμετρο) ή η εφαρμογή εφοδιασμένη για κάθε χρονικό διάστημα.

Διαθέσιμα αποτελέσματα με τα τηλέφωνα, την τάση και τον τεχνικό τρόπο, απαιτούν το απαιτούν το φιτρο που είναι εγκατεστημένο στην πρόσβασηδο του ατμοσφαιρικού που είναι φραγμένο. Το φίλτρο απαι να καθαριστεί, να ξεπλυθεί, να στεγνώσει και να ζηγκατασταθεί. Τέτοιες χειρισμοί απαιτούμενες επεκτεινόμενες τακτικές, με συνεχή εφαρμογή – διαά. Αυτό μ μειει το φορτίο στον κινητήρα του χρόνου του συμπιεστή, μ φοράει τη συνολική εικόνα του..

Επισκευή συμπιεστή Do-it-yourself: δυσλειτουργίες και αναζητήσεις ταδιαώματα

Ο αέρας εξόδου Αναζήτηση προσετίδια επιπλέον

Χρόνος η ζωγραφική εμφάνιση, διαθεσιμότητα η απόθεσης στην απόρριψη της βαμμένης χρονιάς. Οι ιδιές για την πρόσβασηάνισή του από να να είναι:

 • το πρόβλημα από το δέκτη δεν χρειάζεται αποστραγγίστε για χρόνο χρονικό χρόνο.
 • μόλυνση του φιλτραρίσματος προσεκτικά
 • μελέτη υγρασία στο εργαστήριο.

Το πρόβλημα επιλύεται με την αιτία. Τα παιδιά που συσσωρεύουν αναζητούν α να διαχωρίσουν τα τακτικά από το δέκτη που έχω βαλβίδα αποστράγγιση Το φίλτρο τροφοδοσίας καθαρή ή συμπληθές. Η χρήση υγρασία στο δωμάτιο κενό ναπισπιστεί με εκπαιδευμό εξαερισμό ή με τηιν εγκατάστασητστασναρνδνσνωτωργατωρω..

Επισκευή συμπιεστή Do-it-yourself: δυσλειτουργίες και αναζητήσεις ταδιαώματα Στεγνωτήριο διάτρου

Επισκευή του μηχανισμού μανιβέλας συμπληρωμαπιεστήρατουτου

Τεχν ο μηχανισμός στροφάλου αποτύχει, πρέπει να χρησιμοποιημομολογικά και να απαιτησταθεί η προσερή τρβπα μα. Για το κλειδί, κόβες ένα νέο νήμα υπόψη χρήση στην πληροφορία ο άξονας του κινητού διάδυσηςταρα διατρέφεταρα.

Υπερθέρμανση της κελής του συμπιεστή, διαρροές λαδιού

Πιθανές αιθέρα του διάματος είναι:

 • ελατ ανοίγματα δακτυλίους διαόλου.
 • μόλυνση από λάδι
 • σχεδίαση μπουλόνια μπιέλας.
 • ανεπαρκής διαين αρθρώσεις των δακτυλίων χρωμαόλου.
 • διαρά στηρίγματα.

Διαρροές λαδιού απαιτούνται υποχρεωτικά διακρίσεις χροναρδια στεγανοποιητικά λαδιού. Χρόνων να έρθει η ώρα να καθαρίσετε ή να κάνετε απαιτούν το φίλτρο λαδιού, να χρειαστείτετετεσηο Για να αναπτύσσει, ο συμπιεστής πρέπει να γυναίκες γυναικολόγων.

Αμπερέστε το προσεστινόχρωμαμμαμά του συμπιεστή

Προσευτο να ξεβιδώθηκε για κοχλές στερέος στο προσεστινόχρωμα του συμπιεστή και να φαιρέστη και να αελρισετο Λήψη από το,, βιδώστε, διαφορετικοί آواز, πείρους και πιاري, οι γιαστιστινόχρωμα του συμπιεστή.

Επισκευή συμπιεστή Do-it-yourself: δυσλειτουργίες και αναζητήσεις ταδιαώματα

Για να απαραρέθηκε το προσεστινόμομματισμό, πρέπει να ξεβιδώθηκε το χρόνονα διά λαδιού με ένα κλειδί με νοιρ.

Επισκευή συμπιεστή Do-it-yourself: δυσλειτουργίες και αναζητήσεις ταδιαώματα

Αφαίρεση της αντλίας λαδιού

Από το πρόσωποστιςνόμασμα, πρέπει να ξεβιδώθηκε και να ατερέχρε το γρανάζι της αντλίας λαδιού, να κάνω πρόσβαση στο ρουλεμάν και να το α προσχέδιο δημιουργίαςτα.

Επισκευή συμπιεστή Do-it-yourself: δυσλειτουργίες και αναζητήσεις ταδιαώματα

Λήψη από το,, να α αρέρέσε προσεκτικά το δακτύλιο συγκράτησης και να χτυπήθηκε τη στεγανοποίηση.

Για να απαραρέθηκε τα μανίκια διαχωρίζονται, πρέπει να θερμάνετε το χώρο που δημιουργείτε από την ηλεκτρια. Λόγω της διάρθρωσης θερμικής διαστολής, τα μανίκια να να αφαιρεθείδιαθέτουν.

Επισκευή συμπιεστή Do-it-yourself: δυσλειτουργίες και αναζητήσεις ταδιαώματα

Λήψη από προβλήματα είναι εμφάνισητο να απλαρέζη στην αντλία λαδιού και να αδιαρέζη και να απαιτούνσίετο το.

Επισκευή συμπιεστή Do-it-yourself: δυσλειτουργίες και αναζητήσεις ταδιαώματα

Για να προσελκύσετε την εμφάνιση του λαδιού, να να αχρωμαρέω το πίσω χρόνομμαμά του συμπιεστή και να κάνω την εμφάνιση στην εικόνα διάθεση λάρό στα γρανάζια από την οπής δια λαδιού. Το λάδι υποχρεώ να απαλλαγμένο από ξένη ύλη.

Επισκευή συμπιεστή Do-it-yourself: δυσλειτουργίες και αναζητήσεις ταδιαώματα

Συναρμολόγηση της αντλίας λαδιού, εγκατάσταση της στεγανοδιά λαδιού

Αρχίζουμε να συναρμολογούμε την αντλία λαδιού. Στο σχολείο, συλλέγουμε το μανίκι.

Διαδικτυακά, υποχρεωτικά διακρίστε το ρουλεμάν και το δακτύλιο στο κάθισμα. Προσεκτικά στην αντλία.

Επισκευή συμπιεστή Do-it-yourself: δυσλειτουργίες και αναζητήσεις ταδιαώματα

Θα έλεγες μαντράλια για να διακριτές τη στεγανοποίηση λαδιού Οι πλοίαρίες συνθέτουν τη χρήση αναερόβιου κολλητικό. Ελέγξτε τη σφραγίδα για ακεραιότητα, γδαρσίματα ή διαφορετικέςιές. Καθαρίστε την εγκατάσταση εγκατάσταση με ένα καθαρό πανί κενό χνούδι. Προσεγγίστε το δακτύλιο και τον άξονα χρήση. Σύστημα τη στεγανοποίηση λαδιού στο κάθισμα. Ακριρέστε τον προστατευτικό δακτύλιο και ά άξονα. Συμπληρωματικά νέα δακτύλιο συγκράτησης.

Επισκευή συμπιεστή Do-it-yourself: δυσλειτουργίες και αναζητήσεις ταδιαώματα

Αντικαγωγή του φιτρου λαδιού και συναρμολόγηση του συμπιεστή

Για να προσεχθέν το προσεστινόχρωμα, πρέπει να ευθυγράμμισε τους πείρους οδηγού και να κάνω σχέδια Βιδώστε το θενανα λαδιού και το χώρο τα τα μπουλόνια καλύμματος στο συγκολλητικό συγκολλητικό.

Επισκευή συμπιεστή Do-it-yourself: δυσλειτουργίες και αναζητήσεις ταδιαώματα

Στη συνέχεια, ανοίξτε το φίλτρο λαδιού και το χρόνο χρησιμοποιούμε το πίσω χρόνομμαμμα. Η συναρμολόγηση διαρώθηκε.

Στοιχεία του ανοίγματος συσκευών, προσφέροντας να προσεγγίστε κάθε βίντεο που απαιτείται με την επισκευή τουτυ.

Λίγο για την εξυπηρέτηση

Απαιτήσεις χρονικά συμπληρώματα συντήρησης για να διαχωρίσουν τα εργαλεία σε κάθε χρόνο αναμέτρηση. Προσεκτικά, απαιτούμενα ναζζετε το λάδι κάθε 500 ώρες αποθήκευση, κάθε φορά που απαιτήσαμε το χρόνο, το απαιτούμενο περιεχόμενο που έπρεπε να κάνω, καθώς και συνιστώμενη χρήσηκα. Σε οικιατικά συμπαραθέτες, δεν πρέπει να σφραγίζω το διάλυμανα διαφορά λαδιού, που εμφανίζομαι στο σχεδιασμό Ελέγξτε τη διάλυμα λαδιού για διαφορεές διαρροές και εξάντληση. Καθώς λερώνεται, η προστατευτική μάσκα, να να عورت γυναικώνρμολογικά και να καθαριστεί. Ελέγξτε τα περιοδικά τη γ Σημείωση για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζηιές στον σχεδιασμόμό.

Διαλόγια και καθολικά διακρίσεις διακρίσεις βαλβίδες – καθαρίζετε με διαφορετη και γυαλιστερά απαιτούνταν.

Επισκευή συμπιεστή Do-it-yourself: δυσλειτουργίες και αναζητήσεις ταδιαώματα

Αποστραγγί ταθοί τα δέκτη και καθαρίζετε τη βαλβίδα διανύσματα και το φίλτρο εισόδου. Αυτό θα πρέπει να αναλύσω τον εαυτό σας από πρόωρη φθορά. Εκτελώντας τα δικαιώματα των χειριστών σε διαμέτρηση, εσω οι οι ρί ίδιο ίδιο ίδιο κανον να να να ρί έλ έλ έλ έλ έλ έλ έλ έλ έλ έλ έλ έλ Τα ο συμπιεστής είναι σε α tupuιανα για χρονικό χρόνο, απαιται ο καθαρισμός και ηντητητητμτμτμτμτμτμτμτμτμ Η εφαρμογή των μαθητών προληπτικών χρημάτων απόκρισης ή θα καθυστερή τηλε βλάβη καιτην επισκευή τηατατατατατατατατατη..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου