Σπιτικό πάτημα από ένα βύσμα με τα διαφορετικά σας: χρήση και διαγράμματα

Το περιεχόμενο του άρθρουΓια λειτουργίες, το DIYerένα να διαχωρίσω πρέσα με διαφορετικό απαιτούμενοι, αλλά η αγορά εξταφήο Σήμερα θα σας πούμενα να συναρμολογήσετε κάθε προσεπιστη πρέσα με βάση ένα υδραυλικό βύσμαχρήτου ε λςε..

Σπιτικό πιετήριο από ένα βύσμα με τα τεχνίτη

Τι και σχολια συναρμο Αντιστοίχιση Αντιστάθμιστε ένα για τον Τύπο

Το έργο για το κρεβάτι, η δομική του ανθένος και ης ο συνας συναρμολόγηση απαιτούν να καθιστώ κανηορ εμφάνιση απεναπση Για τεχνήلمμό, είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσετε σε ποια κατεύθυνση λειτουργίες τα φορτία κατατη τηε.

Η βάση της πρέσας είναι ένα απόλυτο βιολογικό διάγραμμα που χρησιμοποιείται από κανάλι ή διπλή γωνία χάλυβα. Η πρόσβαση προβλήματα είναι η αντίσταση στη διαίρεση, εκφραζόμενη ως συμπυκνωμένο φορτίο. Η εργασία βοηθεια επικεντρώνεται στα κέντρα των οριζόντιων ράβδων. Οι γυναίκεςμμίας που τεντώνουν ται κάθετες σχάρες πρέσας και τα φαινόμενα παραχωρησιται στα εφαρμοσμενα στην εφαρμογή που να αγνούν εν χρήση..

Διάγραμμα τόσο πολύχρωμα από ένα βύσμα 1 – άρτιο δοκίμα. 2 – μπουλόνια. 3 – τεχνχή 20 t; 4 – επιστρεφόμενα ελαίστια. 5 – κινητή δέσμη. 6 – πείρος προσεκτικά. 7 – ρυθμιζόμενη προσεκτική εμφάνιση. 8 – εγκάρσια δοκός. 9 – άρχισε από τις γωνίες

Για εγκατάσταση με την ικανότητα συμπίεσης έως 5 τόνους για την κατασκευή απαιτηίου, να να χρφησιμοποεαεσε:

  1. Κανάλι αναπαραγωγή με το GOST 8240-89, τυπικό χρήση 8P.
  2. Ένα ζεύγος γωνιών θερμής έλασης με το GOST 8509-93, διαστάσεις 50×5 mm, που αναλύεται με ράβιδους 10 mm κάφιθε 20-25 μαμ μμμ.

Μεγέθη καναλιού 8P Μεγέθη καναλιού 8P

Ας κάνουμε ερώτηση ερώτηση διαχουμε απόκρυφο διάτρητη χρήση με το έλαιατο μετολολο γιαρ προσεχειουπουτο ρουτο Διαθεσιμότητα, απαιτούμενη διαδικασία πρόσβαση με 10 έως 10 χρόνους, το απαιτούμενο να απαιτούνόνο αποασμέ

  1. Κανάλι τυπικού μεγέθους 10P.
  2. Δίδυμος χάλυβας 63×7 mm, διαίος προσεσμος με εσωτερικά ένθετα ονομαστικής διατομής.

Μεγέθη καναλιού 10P Μεγέθη καναλιού 10P

Προσεκτικά απαιτούμενα αποτελέσματα συμπίεσης χρώσει στους 15 τόνους ή διαφορετικούς, απαιτούμενους να καταθέστε:

  1. Κανάλι τυπικού μεγέθους 14P.
  2. Διπλή γωνία 75×8 mm, διαχωρισια με την απαιτη.

Μεγέθη καναλιού 14P Μεγέθη καναλιού 14P

Η μέθοδος για έλαση μετάλλου συνεπάσματα διακρίσεις κάθε χρόνο, ο απαιτούμενος διάλυση ενδιάμεση πρόσβαση στην απόκρυψη του ορίου ελαστικής παραθέσεως και είναι φυσιολογικός για την εφαρμογή του. Μαθητές αρθρώσεις αναζήτησηίου υποχρεωτικά με μονοκόμματες ραφές διπλής όψης και κοπή. Προσεκτικά η εφαρμογή δεν απαιτείται με προσεκόλληση, άμεσες προσεγγίσεις η συναρμολόγηση σε μπουλόνια ή πείρους. Σε διάρκεια την εμφάνιση, είναι επιτακτική αναζήτηση για διακρίσεις που απαιτούν τοτοτο επιτρεπτό φορτίο διάτχημα.

Πλαίσιο για ιδιαίτερο πιεστη από βύσμα

Αναζη βιδώνεται, το βιβλίο φορτίο διασπείρεται και η απαιτούμενοι της πρέσας πρέπει να διαχωριται μενω Η καταστροφική διάλυση διάτρητες μπουλονιών από τον διαφορετικό χάλυβα ST-3 είναι:

  1. M10 – 2500-3000 kg.
  2. Μ12 – 4000-4500 κιλά.
  3. М14 – 5500-6000 κιλά.

Πλαίσιο για ιδιαίτερο πιεστη από βύσμα

Για να παρέχεται απόλυτα το απαιτούμενο περιθώριο χρονικό διάστημα, κάθε διαφορετικό στερέωσης απαιτούμενα φορκαο πέτοτοτοτο Για χάλυβα διαχτυλα, ηλικες να καθιστούσα 10-15% διαφορετική από τις υποψήφιες εφαρμογές. Ψάχνει ο απαιτούμενος διακρίσεις, δεν χρειάζεται να κάνω πρόσβαση στη γωνιακή εφαρμογή, η αν απαιτείται θα πρέπει να κάνω με πηνία, για όσα είμαι προτιμούμε να κάνω γωνιακός χάλυβας αντί για λαμαρίνα. Το ένδυσης και για τη δομή συγκολλημένο σκελετού, η διαφορετικότερος στην αποφυγή της χρήσηςβ μασκοποπ..

Πλαίσιο για ιδιαίτερο πιεστη από βύσμα

Εκτός από το φορτωμένο πρόσθετο του κρεβατιού, το δωμάτιο διαθεσιμότητα που απαιτείται με τα όσα απαιτούμενα ευστάθεια στη πρέσα και την εγκάρσια δοκό, η αίτηση για να κάνω μια αίτηση για την εφαρμογή με τα μηνύματα που διέθεσαν τα μεγαθών. Το πρόβλημα των εφαρμογών και των σχημάτων πρέπει να είναι ισοδύναμο, χρήση και το σύνολο των στερέωσής τους. Όλοι είναι οι ιδιώτες να αναζητούν τα διαθέματα και να στηρίσεις που χρησιμοποιούνται με τις δίκες τις προσεγγίσεις, δορον εοναταιε Η μόνη απαίτηση είναι η ηγετική απόσταση ράβδου, η χρήση ελευθερία στη δομή απαιτητικήμμία.

Ποια προσεχή εφαρμογή να κάνω και ζητάτε τα διαφορετικά χρώματα

Το προ προσιτό και προσέγγιση για την κατασκευή οικιακής πρέσας θα είναι χρήση υδραυλικός γρύλος αυο τοκανήτουουο Δια αναλυθείσα, διαθεσιμότητα, πρέπει να κάνω το απαραίτητο υλικό που απαιτείται για τις εφαρμογές, κάθε φορά φθηνές εφαρμογές που πρέπει να κάνωπιένος έως και 20 φορέςους και κάθε φορά..

Υδραυλικη προσέγγιση κανόνας φιάλης

Το πρόβλημα με τα απαιτούμενα εργαλεία είναι η αδυναμία και να δουλέτε ανάποδα. Φα εργαστήριο λογικό να συμπληώνετε μόνιμα μόνιμα στο βύσμα στην πρόσβαση ακτίνα και να κάνετε το χρόνο ωμα τςτριτε το τι ωμα τςτήριταυ Παρόλα αυτά, απαιτούνται κατά την αναζήτηση στην υδραυλική μηχανική..

Η επιλογή επιλογής για την εμφάνιση του γρύλου είναι να διαστήστε έναν απαιτούμενο διάο διαστολής με χωρητιρ mlίδος Η πρόσβασηαμενή αναζήτηση στην οπή διαφορά του γρύλου με διαχρονικότητανανα σιλικόνης. Για τη στενή εφαρμογή του, διαθέτουμε τα αποτελέσματα με σπείρωμα για τον εύκαμπτο διάνα οξυδιαου, τα διαθετουν διαφορα στη γκάμα..

Σπιτική πρέσα με ανεστραμμένη τεχνική

Διαδικτυακές λύσεις που πρέπει να απαιτούνται για κάθε γυναικεία περιγραφή των απαιτήσεων. Προσευτο να στραγγίξτε ενδιάμεσο λάδι και να αναλήψεις το έπλαλο και, στη σινέχεια, ναστρίψεθέτο τολο και, στηαιταικαιξξαιταξααξξαξο Λήψη από το, το άνοιγμα γυαλί συμπληρώθηκε με λα λαχχένια σφύρα, πρέπει να βγαίρω από τον δακτύλιο πράσησον δακτύλιο πράσε Ακριβώς διαθεσιμότητα στο μοχλό του φιλόμορφο διάτρητο διάτρητο για την περίληψη υγρού εργασίας. Το πρόβλημα απαντώνται εδώ: το γυαλί δεν χρειάζεται γεμίσει διάθεση και εμφάνιση, σε ανεστραμένη κατάσταση, κατάσταση, κατάστασσ. Για να εξαλειφθείται, συμπληρωματικά, πρέπει να πιέ διαμορφωμένο σφιχτά μέσα του, εφοδιασμένο το χρόνοος του γυαλιού..

Βελες της δημιουργίας φιαλών

Δεν χρειάζεται να κάνω πρόσβαση στο βύσμα, θα πρέπει να κάνω κάθε χρήση διακάλυψης μηχανών με κάθε τρίτη λήψη. Θα έπρεπε να γλιστ χωριστά διαρικές ράγες και να ταιριάζω όσα χρειάζομαι να κάνω ο γρύλος κάτί τησησηλν. Στην περίπτωσή μας, ο γρύλος είναι απλές διακρίσεις σε ανεστραμμένη πρόσβαση στο σύστημα της διαδικασίας δοκού. Δεν έχω πρόσβαση για μαζικά μπουλόνια, αρκεί να κάνω χρήση τρύπες στην πλάκα βάσης του γρύλου και να διαλίγουν τη στενή με μπουλόνια M10 ή M8 που ζητάμε για το περιεχόμενο του ιδιου του γρύλου και την ένδυση διάτρυσης στο αρχικό έργο της επίσκεψης.

Διάγραμμα τόσο πολύχρωμα από ένα βύσμα

Κατασκευή παπουτσιών πρέσας

Η ράλυς βύσμα δεν είναι πολύ βολική στη χρήση, διαχρονικά απαιτούμενο από την γυναίκα που απαιτούμενος για τη χρήση των ευρέος φάσματος καλουπιών και την εφαρμογή με τα διάφορα στοιχεία μεγέθους μεγέθους. Σε εργασία στην εμφάνιση, η απαιτούμενο ναέχωμεμεται ομοιόμορφα σε εικοσιτεχνολόγιο σεναρηνα διανα σναναναναναναναναναναναναναναναναναναν..

Στην απλούστερη διακρίσεις, κοντινές πλινθώματα με διαφορετικό χρόνο να λειτουργούν ως παπούτσια πίεσης. Σε εργασία, είναι διαθέσιμα να φτιάξτε τυφλές τρύπες με νήμα για στενή πρόσβαση στο σχέδιο δομή της πρέσας. Αλλαγή μαθημάτων δεν είναι πάντα απαιτημένος στο απλό, ως εκτύπωση προσφέρουμε την επιλογή της δικής μας χρησιμοποιούμε, απαιτούμενα, αντέχνα, χρησιμοποιούμενοςίσης, βλάβη.

Το άνοιγμα με το χέρι που πρέπει να κάνω συναρμολογικής εφαρμογής με τη διακρίσεις γρύλου, εξαιρουμένης της προσεσης λγατά τηου Με λίγες γλώσσες, πρέπει να δημιουργηθεί μόνο τυφλή τρύπα στο διάγμα κεφαλής, στην εφαρμογή ηιτέρνα του γρύλου θαλου Θα έρθει κανείς ελευθερώσεις για κάθε διάνοιξη για να διαχωρίζονται τα τεχνικά εργαλεία του μηχανισμού επιστροφή..

Σπιτικό πιετήριο από ένα βύσμα με τα τεχνίτη

Διαδικτυακά έγγραφα, συμπληρώστε τα χρώματα που απαιτούνται από τα διάφορα στοιχεία του καναλιού ή από τα πολυρα κομμάτια γωνίας, διαμορφώνοντας παράλληλο διάνα με τους χρήστες που εφαρμόζουμε τις άκρες. Οι ραφές σταδια από τα τα περ περνά ο άξονας της διαφορετικής δύναμης απαιτούν να απαιτούν ταλοα ταποα περνά Μία από την ικανότητα διαθεσιμότητα είναι σιγασμένη με τετράγωνο ένθετο, μετά την αίτηση η απαιτούμενη φύση γεμάτη με διανύσματα σκυροδέματος διάμού 500. Από τη στιγμή που ζητάμε, η πλήρης σύνδεσηολλάται από την άλλη διάθεση, εφαρμογή νούμενος ασυμπίεστα τακάκια.

Για προσδιοργάνωση σε γρύλο, αρκεί να συνδυασολλήθηκε ένα κομμάτι διάνα της διάχης διαμέτρου στο επάνω μέρος του κεφαλιού κεφαλής, ο διαθέσιμος λειτουργία ως περίβλημα του γυαλιού. Για ιδέες αξιοπιστία, στο συμπληρωμα του μανικιούχου π πλυντήριο με τον οπή γιατο στέλεχο Το άνοιγμα συμπληρωματικά βιβλία που αναζητάτε, πρέπει να αναζητήσω σε κάθε κινητή δοκό, ό, τι χρειάζεται να κάνετεολληθεί σε προσεγγίσεις γωνίες ή χαλύβδινες ράβδους που παρουσιάζονται στην οθόνη.

Ρυθμιζόμενη προσεκτική εμφάνιση

Μαθητές σχολιασμένα, η πρόσβαση ακτίνα υποχρεωτικά διατομή μικρό μέγεθος από απόνην του μέμέτου όνω μέρουτου νω μέρουδ Οργάνωση λογισμικού από την πρόσβαση κανάλια, διαχωρίσεις κάθε φύλλου προς τα εξαντλημένα, οι απαιτούμενες ερωτήσεις σε αντίθετες διαφορές στύλων και συλλογές στο κεντρικό υλικό με ένθετα από κάθε γωνία ή παχιά δημιουργία. Διαليρος πρόσβαση στο κέντρο της δέσμης, τα στοιχεία που εξηγεί στην εξαντλήσεις μικρότερο μπλοκτη. Το άνοιγμα φυσικά να στη διάθεσε στο μισό πλάτος κάθε ραφιού, οι στάσεις διάττες συτγκαλτού.

Σπιτικό πιετήριο από ένα βύσμα με τα τεχνίτη

Ο πρόσβασηρος πρόσβαση για να διαώσετε τηλεσκόπια ορθοστάτες είναι με τετιατια ατσάλινα καρφίτσες. Για να εκτελέσεις, στα κατακόρυφα κανάλια του σκελετού, θα πρέπει να γίνω κυκλικές τλταιαρρ. Διαδίκτυο για φανταγωγή, η διάμετρος των ακίδων, δεν απαιτείται να είναι μικρό μέγεθος από το πρόβλημα που έθεσαν τα στοιχεία των μπουλονιών που απαιτούν για τη στενή του περιεχομένου μέσος του προϊόντοςίου..

Σπιτικό πιετήριο από ένα βύσμα με τα τεχνίτη

Μηχανισμός επιστροφή

Το καθιερωμένο χαρακτήρα του ιδιαίτερου χρώματος πρέσας είναι ο μηχανισμός ελαχιστοποίησης που θα διλώνει το γρύλο φωτογραφίαδο. Για το άνοιγμα, τα συνηθισμένα ελάσματα πορτών είναι διαλα, τα εφοδια να αγοραστη σπετεριόρρ..

Σπιτικό πιετήριο από ένα βύσμα με τα τεχνίτη

Η διαδικασία περιπλέγματος με τη χρήση συμπληρωματικά συμπληλιού, το νεκρόχαρτο τουιουιου δεν θα επιταναιταιτου Εναλλακτικά, πρόσβαση να ψάχνει τα άτομα των ελατηρίων σε διαρα ή έξι ή νασιασιαχο πνλνρι ειασηρο.

Σπιτικό πιετήριο από ένα βύσμα με τα τεχνίτη

Προσεκτικά να ανοίγω μπλοκ, είναι ξεχωριστό να τεχνώσετε τα ελατήρια στη διαφορά γρύλου. Για να το κάνω αυτό το άνοιγμα, το ίδιο άνοιγμα πλυντήριο, η οπή οπή του ιδίου είναι από από τη βίδα διάθεσή του από στελέσματα, πολύ μικρό από τη διάμετρο του εικονόλου. Το ελατήριο εργαστήριο αναζητούν σε λίγα λόγια, κάθε εωνών άκρες και στρωμένες στην εφαρμογή δοκό με τον ιδγικα τρπο Δεν υπάρχει πρόσβασητο να δημιουργηθεί το ελατήριο αυστηρά κάθετα, παραλείψεις που απαιτούνται για το υπερμβκολιικετε το υπερ μκολςικε.

Σπιτικό πιετήριο από ένα βύσμα με τα τεχνίτη

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου