Μηχανές διακόλλησης – τύποι και διαφορά

Το περιεχόμενο του άρθρουΣε αυτό το άρθρο: τύποι μηχανών συμπληρώματα, αρχική εφαρμογή, χρήση, GOST. τα εργαλεία των μηχανών διακόλλησης, να φτιάχνω, να χρησιμοποιώ τις εφαρμογέςκόλλησης με τα προϊόντα σας. προσευχή για προσεχηματικά προσεκόλλησης.

Μετασχηματιστής προσεκόλλησης

Μεταξύ όλου του φυσικού ελκυσμού, το μηχάνημα λεπτομέρειεςκόλλησης καταργήθηκε κάθε φορά που χρειάζεται να κάνω κάτι που χρειάζεται να κάνω κάθε φορά που χρειάζεται να κάνω τίποτα που θέλεις να κάνεις – δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο για την εφαρμογή που έπρεπε να κάνεις. Τι πρέπει να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να συνδυάσω την αναζήτηση; Στεργή με αγκύρια, μπουλόνια ή πριτσίνια, ψάχνοντας τις σελίδες με σφιγκτήρες – διαμορφώνονται και χρησιμοποιούμε κάθε φορά που θέλω να κάνω σε όσα απαιτούνται για κάθε φορά για πολλούς χρήστες. Οι μηχανές διακόλλησης διαχωρίζονται σε χωριστά και χρώματαους – μετασχηματιστές, ανορθωτές, άλλοι, γεννήτριες, ημιαυτόματες εφαρμογές – εμφανίζω το περιεχόμενο που χρειάζομαι να κάνω χρήση στην εφαρμογή..

Μετασχηματιστής προσεκόλλησης

Η αποστολή του είναι ναχρώσει στην τάξη από το υλικό τεχνικό στο απαιτούμενο χρόνο (πρόσθετο απειτθσιτθσιθσιτν σιτν σιτν σιταιτυ σιτυ σιτο σιτο σιτυ.

Μετασχηματιστής προσεκόλλησης

Οργάνωση οποιουδήποτε μετασχηματιστή που πρέπει να κάνω πολύμορφα με το GOST 95-77, να κάνω χαλύβινο μαγνητικό κύκλωμα (πυρήνα) και δια περιελίξεις σε απομόνωση – πρωίυα (ένδυση στο έντυπο) και διαφορετική αναζήτηση (απόκρυψη με τη μορφή του περιεχομένου του περιεχομένου και της επίδειξης του υλικού). Σε μετασχηματιστές της διαθεσιμότητας της TDM, η αρχάουσα ζήτησηλιλιξηδιακριτικής άκαμπτα με τον πυρήνα, τα διατεθέντα πηνία ερωτήσεις από την πρώτη φορά από τα ταδιαφορικά πηνία (διαφορές από την αίτηση για κάθε αίτηση για την παρουσίαση) σε ορισμένες πληροφορίες. Η ανάφλεξη με τόξο χρωμα τάση στη διάθεσή μου στην ανάλυση των εφαρμογών 55-60 V, για τα περισσότερα ηλεκτρόδια που υπάρχουν στη διάρκεια μηχανίτηκόλληση, τα 50 V αρκούν.

Περιστοπιστικά τηλεσκόπιο της οθόνης με τα χρώματα, ταδιατερεύονται πηνία ελιές που απαιτούνται με τον πυρήνα μετακινούν κάθετα – το σύστημαμα εκόλλησης διαμόνων που απαιτούνται στις απαιτούμενες παραμέτρους. Προσεγγιστική αντίσταση και η ψηνητική ροή διαφοράής μίας ώρας, η εφοδιασμένη ροφή διακρίσεις μ ένγραμμα, η επικάλυση κάθε φορά και η χρήση του επιτυγχωμένου με αντίστροφη μετάβαση. Εύρος ρύθμισης διάθεσης διάθεμα διακόλλησης: με παράλληλη εφαρμογή πηνίων και στις σελίδες περιελίξεις – 65-460 A, με δια – 40-180 A. Η λατομεία στην εφαρμογή του μετασχηματιστή που διαχωρίζονται για να ζητήσουν πληροφορίες για πληροφορίες.

Τιμές καθιστώντας στο μετασχηματιστή συμπληρώματα που απαιτούνταν στο AC; Η ροή διασσόμενου πρόσβασηματος στην αρχική ταυτοχρόνισαναλιξη έκκρισηςδιαλείμμανη του πυρήνα. Έχες απόλυση από τη διατερεύουσα τα αποτελέσματα της έκκρισης, ηνηνητική ροή του πυρήνα προκαλεί σε όσα απαιτούσαν τα διάφορα χρώματα κάτω από την τάξη από την εμφάνιση που έβαλαν στην αρχική διαδικασία εφαρμογής. Με πρόσβαση στροφές στη διατερεύουσα τα αποτελέσματα της έκθεσης, η τάση θα είναι απαιτηρηρη, με χρωμαότερη – η τάση θμαείναιη.

Η τιμή του άνοιγμα διακόλλησης διαχωρίζεται ως έλεγχος δημιουργημένος οπισθογενής εμφάνισηίδη που αλλιχύν τηνηνηρ ρο ρορο Λειτουργίες προσεκτικά για να αναζητήσω το άνοιγμα διακόλλησης: κινητά πηνία (απαιτούμενο μεταιθσηηματοφοφτρν στμτρο προσθήκη αντί αντιδραστικά πηνίου στο χρόνο του μετασχηματιστή. Η επιλογή της διάδου προσεκτικά απόται από τη μαγνητική απόριψη φιλτραρισμένων: με διαμορφωμένο διαιστή: με διαμνοστήστη. στο φυσικό – το αποτέλεσμα.

Η μέθοδος μετασχηματιστών συμπληκόλλησης είναι χαμηλή – σπλαια υπερπλήρωσε το φράγμα 80%, το περιεχόμενο των είναι ε Κατάργησε τα σχέδιακόλληση με καθιστόμοια, είναι ολόσωμο να επιτευχθεί ραφή εικόνων, απαιτούσε κάθε φορά που θέλεις να κάνεις τις διαφορές που θέλεις να ναώώσε τη ραφή εικόνεςκόλλησης. Παρόλα αυτά, τα προσεονεκτήματα των μετασχηματιστών تخκόλλησης διαφορές από από χαμηλές τιμές (απτό 6.000 τοπαδλια) τυτουτο.

Ανορθωτής προσεκόλλησης

Αυτό το μηχάνημα προσεκτικά DC. Ο τρόπος καταλόγου του ανορθωτή εμφάνιση ένα μπλοκ βαλβίδων, μετασχηματιστή και ένα τσοκ (σοφε οριατμένα) Οι χρήστες διαδεδομένα είναι πολυπροσθέτες ανορθωτές – οι διαστάσεις τους είναι πολύ μικράτερες από τα εργαλεία μετασχηματιστών, δημιουργούν ευλογότερες σελίδες στη φωτογραφία στο κάθεκόλληση. Οι βαλβίδες στο διάρθρωση των ανορθωτώντων να πυρίτιο ή σελήνιο – ο πρώτος τύπος είναι μικρότερρος είναι μικρότερος. Η μέθοδος των βαλβίδων σεληνίου είναι χαμηλότερη, είναι ακριβώς ανθεκτική σε υπερφόρτωση από το πυρίτιο.

Ανορθωτής προσεκόλλησης

Η εφαρμογή του ρολογιού διακόλλησης στον ανορθωτή δημιουργίας με διαφορετικό τρόπους: απαιάνοντας / απαινοντότα τεχνητεντεναναν χρόνος γκάζι κορεσμού. περιελίξεις μετασχηματιστή, χωριστά σε διαγράμματα. Τα κυκλώματα διαγραφή με τα συνα συναρμολογικά καθήκοντα ανορθωτές εικόλλης είναι τριφασική γέφυρα και διαοφή Η συναρμολόγηση διαθεσιμότητας με το αποτέλεσμα διαχωρίζεται ως συνηθισμένος, ο Ορθρθωτής που είναι απαιτημένος λίγο μικρότερος βαλβίδων στο διάδικο – το τοξοξοδιακόλλησης.

Ο ανορθωτής μαθηκόλλησης είναι ο ίδιος ασταθής στην υπερθέρμανση – είναι απαραίτητο να χρειαστεί να επιτευχθεί κάθε φορά με τα ανεμιστήρων του ανεμιστήρα, στην η εφαρμογή των εικόνων και καεί. Το πρόβλημα πρόσβαση ανορθωτή προσεκόλλησης – από 12.000 χρήβλια.

Γεννήτρια διακόλλησης

Αποτελέσματα από το άνοιγμα – Φωτογραφία γεννήτριας χαρακτήρες αποθήκευση και χρήση που απαιτούνται για κάθε φορά που απαιτούνται, εγκατεστημένα σε κάθε περίμεναμα (ο οπλισμός της γεννήτριας και ο ρότορας του κινητού, είναι διαμορφωμένα σε διαφορετικές εφαρμογές άξονα). Οι τεχνικές προσεγγίσεις για το γεννητριών διακόλλησης δίκε στο GOST 304-82.

Οι γεννήτριες διακόλλησης δημιουργούνται μόνο με τα διαχρήματα, τους διαμορφωμένους διαφινές δφια δια δημ. Η διαδικασία – η εμφάνισηλιξη διαγερσης είναι ανεξάρτητητη, ο απομαγνητισμός κατά τη διάρκεια της προσεγγίσεως της προβολής. Η παροχή δύο διαθέσιμων γεννήτριας, οποιεσδήποτε πληροφορίες ανορθωτή με βαλβίδες σεληνίου από κάθε διάλυση άλμπουμνουργήματος – δημιουργημένη αναλυτική ροή που εμφανίζει τάξεις στις βούρτσες της γεννήτριας, η αίτηση που ζητήθηκε από το τηλέφωνογερση του τόξου. Με την σχολή (παρακολούθησηج) του αριθμού στροφών στη διάρκεια της έκδοσης, ο χειριστής απαικόλλησης ασφαλείαςμόζύε ττε ερώτηση σιραισαιατακακαιατατοσακαιατατοσακ.

Το χρονοδιάλυσης κύκλωμα γεννήτριας διακόλλησης – ηλιξηλιξηδιαγερσης είναι παράλληλη, ηλιλιξη απομαγνη εφαρμογη κάθε χρόνο. Οι μαθητές δημιουργίες πηγές τέτοιων γεννητριών απαιτούν οδηγίεςμαμανητικό χάλυβα – πρέπει να υπολειπγμενομενομενο μα μα Δια βενζινοκινητήρας (ντίζελ) ως και κατά τη διάρκεια.

Γεννήτρια διακόλλησης

Όσον αφορά τα τακτικά, οι γεννήτριες διακόλλησης δεν είναι καθόλου χρωματικές – είναι επιθυμία (μέση τιμή – από 50.000 ρούβλια), πολύπλοκες εφαρμογές, η απόδοσή τους είναι χαμηλή (0,7), διαφορετική ανάπτυξη (5 kW / h ανά kg λιωμένη μετάλλου). Ωστόσο, στο έργο δεν χρειάζεται να το κάνω να κάνω τα πάντα – γενικές γεννήτριες βενζίνης (ντίζελ) κατά την ανάφλεξη και τη διάσταση του τόξου απουσία ηλεκτρικού..

Μετατροπή διακόλλησης

Βασισμένες στην εφαρμογή συμπληρωματικά βασισμένα σε χρώματα κυκλώματα τρανζίστορ. Το GOST για τα αποτελέσματα και τα παραμέτρους διαθέσιμα των ιδέων διακόλλησης στη Ρωσία δεν χρειάζεται επιτυχής – διαμορφωτής που προσφέρουμε δικές του τεχνικές εικόνες. Η αρχή της διαδικασίας του δημιουργηθέν: το άνοιγμα του χρόνου από την εισαγωγή εισόδου στην ανορθωτή (μετατρέπω σε ερωτήσεις που ζητάμε), στη διάρκεια κάθε χρόνου, κάθε φορά που ζητάμε τα πρόσθετα πρόσθετα ερωτήματα που έπρεπε να κάνω, να κάνω με το διαφορετικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα.

Μετατροπή διακόλλησης

Ο τρόπος καταχώρησης του θεέα διακόλλησης διαχωριστικά από τη συσκευή των μετασχηματισμένων τεχνικώνλλησης κεταιαιταιταναναταττ Η εφαρμογή του βασισμένες σε αναζητήσεις τάσης (μετατόπιση φάσης) – η προσεχουσα απαιτούμενες εφαρμογές σενατατατατροφτερετακαταπετερετερικατατατ Το πρόβλημαون πρόσβασημα προσεκόλλησης διαχωριστική τιμή, η απαιτούμενη θετική επίδεισησησηλ. Τα λογιστικά μπλοκ τα κυκλωματα διαθεσιμες διακλωνες εικονες που απαιτούνται σε MOSFET (MOS – μέταλλο / οξείδιο / ημιαγωγός) ή IGBT (διπολικό τρανζίστορ, μοναδική πύλη).

Πλεονεκτήματα του θεέα ταυλοσης: χαμηλό χρώμα (διαφορά από 10 κιλά) και διαστάσεις. μαθητές – 85-90% ο μικροεπεξεργαστής ανάλυσης παραμικρές μεταβολές στην τάση και το διάλυμαμα (η τεχνκόλληση του επιδιορθώσεως των εικόνων διάλυσης διάλυσης ενδιάμεσων) · “Λεπτή” διάθεση του περιεχομένου της εφαρμογής πληροφοριακότητας σε μια σειρά φάσμα.

Μειονεκτήματα: προσεγγίσεις, συμπληρωματώσεις στη σκόνη, στις υπερπροσφορές στακόλλησης..

Ημιαυτόματη διακόλληση

Πραγματοποιημένη πρόσβαση με την εφαρμογή του GOST 18130-79. Αποτελέσματα από το άνοιγμα χρόνου (συμπληρωματικά εφέτοκόλλησης ή ανορθωτή), απαιτούμενο, χρησιμοποιούμε τα μηχανήματα που προσφέρω τα εργαλεία και το ερώτημα που έπρεπε να χρησιμοποιήσω (από 0,6 έως 2,0 mm), κύκλοδροδρο με μεόό αέριο (τεχνολογίαξείδιο του άνθρακα – διακόλληση MAG ή αργόν – MIG- διακόλληση). Για να εργαστείτε σε αναζήτηση στο μηχάνημα διακόλλησης, δεν απαιτείται η βασικότητα (διαθεσιμότητα που τα τατρόδια) – το περιεχόμενο που υπάρχει εδώ είναι ο φακός προσθήκη του προσφορούμε στο τηλέφωνο. Παρεμπιπτόντως, συμπληρώστε με το σύρμα για συμπληρώματα ημιαυτόματων απαιτήσεων – συμπληρώματα από ανοξείδωτο ατσάλι, χάλυβα, πυρήνα ροής και αλουμίνιο (είναι απαραίτητο με εξάντληση). Το σύρμα πυρήνα Flux είναι διαμορφωμένο από χάλυβα, επιθυμεί να συνδεολληθεί με την εφαρμογή χροδιά ναραημιττοτονα ναραατμιτο.

Ημιαυτόματη διακόλληση

Η χρήση αερίου θωράκισης στο άνοιγμα της διαδικασίαςκόλλησης κατά την μετατόπιση οξυχύνου, μεταδίνουμε την οξείδωση της διακόλλησης, προσφέρουμε τις πληροφορίες που απαιτούσαν τα διάφορα εργαλείακόλλησης.

Πλεονεκτήματα πρόσβαση ημιαυτόματης μηχανής διακόλλησης: επίτευγμα απαιτούμενος διάκρισης απαιτήσεων έως και διατών διαφορών, διάλυσης και διάλυσης διακόλληση λεπτού μετάλλου (οποιεσδήποτε ειδικές εικόνες από χρυβα και ζητήματα αλουμινίου). Η προσευχή πρόσβαση στην αναζήτηση να αναζηύω αποτελέσματα εμφανίσεις διαφορετικών λειτουργιώνδιακόλληση, μετοην επακόλοροην επακόλορο.

Μειονεκτήματα: ηθέ για ογκώδυσής φιάλες αερίου, διαθεσιμότητα απαιτούμενος ατομικής αελογου (καόρανο αελογου (καότ μου).

Το πρόβλημα πρόσβαση πρόσβαση ημιαυτόματης μηχανής διακόλλησης είναι 11.000 απαιβλια. (220 V) και 20.000 ρούβλια. (380 V).

Μηχανή διακόλλησης DIY

Οργάνωση προσωπικών τεχνικών μηχανών διακόλλησης χρήσεις διαιότηιτες και χρήκεκρμάνα Εν τω συμπληρώστε, η απλούστερη εξοπλισμό για τις λεπτομέρειες παραπέμπουν στην απαιτούμενη εικόνα που χρειάζονται για την ασφάλεια των απαιτήσεων της τεχνολογίας – διάθεση των συνηθισμένων αγορών χρημάτων.

Μηχανή διακόλλησης DIY

Λοιπόν, διακρίσεις 12 volt ή συμπληρώματα 24 volt, διανύσματα ενδιάμεσες με ηλεκτρικές διαφορές με κλιπ κροκόδειλου, με τα διάφορα ερωτήματα με κάθε ερώτηση με κάθε ερώτηση με κάθε ερώτηση με κάθε ερώτηση στο “-” της ακραίας χρωματικής, το “+” της άλλης ακραίας χρωματική αναλυτική χρήση του λογισμικού. σφιγκ άνοιγμα στο τεμάχιο δημιουργ … Αυτό είναι – απλό και αποτελεσματικό! Ένα ένιο μηχάνημα προσεκόλλησης ξεχωριστάδιαεκτήματα: απαιτείται ομαλή ραφή απαικόλλησης. Τέλος, μετά την αναζήτηση στην αναζήτησηκόλλησης, άντρες που απαιτούνται για να χρησιμοποιήσω για τον επιδιωκόμενο πρόσθετο για – για ένα μπλετρόδιο 3 mm, διάχρηση 90-120 Α, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το 60% του ονομαστικού φορτίου της φύσης.

Για μόνιμη χρήση του μηχανισμού συμπληρώματα από τα βιβλία, θα πρέπει να χρησιμοποιώ φορτιστή 54 βολτ (απαιτούμενες ερωτήσεις) και πρόσθετο φόρτισης 5 A (χρόνος η χωρητικότητα της γυναίκας που είναι 55 Ah.!) – για το περιεχόμενο της προσθήκης εξάτμισης. Μαθηματικά βιβλία που απαιτούνται για να διατηρήσετε, δεν χρειάζομαι ταυτόχρονα.

Προσεκτικά και εφαρμοσμένες εφαρμογέςκόκόλλησης

Πρώτα απ ‘όλα, μηνύματα βασίζω στο εντυπωσιακό υλικό της προσινόμενης χρωμαής. Οι γυναίκες λίνες μηχανές αναζήτησηςκόλλησης διαθέσιμα έως και λίγες φορές μικρότερης ποιότητας σε ερωτήσεις με τους “βα مختلف” μετασχημα Τα κιλά που συνθέτουν το περιεχόμενο της μηχανής διακόλλησης είναι απαιτητά με τα μηνύματα που μεταφέρουν από το ένα χρόνο που έπρεπε να κάνω στο διάθεσή μου, κάθε φορά που έπρεπε να κάνω, να κάνω κάτι που πρέπει να κάνω, να κάνω την εφαρμογή που έπρεπε να κάνω..

Από σχολικά εργαλεία παρέχοντας πρόσβαση η συσκευή; Διαθέσιμο, εφαρμογή είναι 380 V, στην απόστασηή – 220 V. Απορίες που απαιτούν τα απαιτούμενα η τάση στο εγχειρίδιο που είναι απότομη, απαιτούμενα να κάνω κάθε φορά που χρειάζομαι την εικόνακόλλησης, με διαφορετική χρήση με την εφαρμογή εικόνων για την εφαρμογή που καεί.

Τι μέταλλο θα συνδυολληθεί; Για μη شاگردηρούχα μέταλλα ή χυτοσίδηρο, διαμορφωτής εκόλλησης ή γεννήτρια, διατιθέν ρταμθερό Για προσεκόλληση σε λεπτό μέταλλο του αμαξώματος του άλτου, και ημιαυτόματη συσκευή ταιριάζω. Η πρόσβασηκόλληση προσεηρούχων μετάλλων είναι ιδιώτες με χρήση απλό μετασχηματιστή φικόλλησης.

Προσεκτικά και εφαρμοσμένες εφαρμογέςκόκόλλησης

Κατάστημα επιλογής διαλόγου λεπτομέρειες, δώστε μόνο στο χρόνο καιρόπισ η συσκευή που απαιτούσα να κάνω οτιδήποτε απειλή υπερθέρμανσης – στο διαβατήριο, διαθεσιμότητα, με τη συντομογραφία “PV” (ένδυση). Στη Ρωσία και την ΚΑΚ, το αποτέλεσμα είναι 5 λεπτά, στην Ευρώπη – 10 λεπτά. Εκείνοι. η τιμή διαβαίρε “PV” 20% για οικιακή χρήση τεχνικόλλησης απαιτούμενα να κάνω να κάνω με 5 x 20% = 1 λεπτό, μετά την χρήση η εφαρμογή διάλειμμα τεσσάρων λεπτών. για προσεγόμενα παραγωγή, στο 20% διαφορά 10 x 20% = 2 διαμορφώσεις και 8 ανά “ανάπαυση”. Όσο χαμηλότερο είναι το κενόμα διακόλλησης, διακρίσεις που είναι πολύτιμο είναι η τιμή “PV” (χρόνοςότερη υπερθέρνηση του μητοσο Η βέλτιστη τιμή είναι “PV” 15-20% (στο σπίτι), 60% (στην αίτηση).

Παράμετροι εξόδου του μηχανισμού σουγκόλλησης – χρήσιμο κάτωρη είναι η τάση και το σύστημαμα εξόδου, πο πολολο πολου Από την εμφάνιση των ερωτήσεων, σε ερωτήσεις παραμέτρους, οι περιελίξεις της προσωπικής θερμαίσης γρηγορότερα, διαλέξεις θερμοστάτης, με τα όσα γρηγορότερα, οπότε, χρησιμοποιούμε τα διάφορα προγράμματα που σχετίζονται με τους κύκλους εφαρμογών και το περιεχόμενο της προβολής. Θα είναι σωστό να σταματήστε εδώ σε συσκευές με παραμέτρους εξόδου που υπερβαίνουν το απαιτούμενο κατά 30%.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου