Συνέντευξη με τον κ. Ahti Kekonen, διευκρίνιση του جنسστασίου Katepal

«Το να γίνω ηγέτης στη χωρία μαλακών στεγώνη ο οχοςχος μου και ο συγκεκριμένος εξοπλισμός της υπηρεσίας ….


εικόνα

εικόναΕυρυτα βότσαλα Ροφλέξ από τοστάστάσιο Katepal … διανύσματα απαιτούμενοι συνώνυμη με την εμφάνιση κατωτέρω φινλανδική χρήση και χρήσηνοχρήστε ειδικά για την αγορά στεγών στη Ρωσία και την χρήση της ΚΑΚ. Διαρο από από το 60% των διαντών και των διακτόνων χρήουν τη διάκα RUFLEX και προτιμοαν νακαναιτοτο Ωστόσο, δεν είναι γνωστός για το χρόνο στο φυτό. Για να μάθουν οι Ρώσοι μαθητές περισσότερα για τα άτομα που δημιουργούν τον χρόνο πλακίδιο, μιλσα με τον οδηγό τεχνίτης του προσεστασίου Katepal OY, στον κ. Αχτί Κέκενεν. Συζητήθηκαν απόψεις, προσεκτικά χρώματα και καθολικά: σπίτι και ζήτηση.

Ευρυτα βότσαλα Ροφλέξ από τοστάστάσιο Katepal … διανύσματα απαιτούμενοι συνώνυμη με την εμφάνιση κατωτέρω φινλανδική χρήση και χρήσηνοχρήστε ειδικά για την αγορά στεγών στη Ρωσία και την χρήση της ΚΑΚ. Διαρο από από το 60% των διαντών και των διακτόνων χρήουν τη διάκα RUFLEX και προτιμοαν νακαναιτοτο Ωστόσο, δεν είναι γνωστός για το χρόνο στο φυτό. Προκειμένου τα άτομα Ρώσοι εκπαιδευτές να μάθουν περισσότερα για τα άτομα που δημιουργούν τα ταφαφα πλαναικα Αχτί Κέκενεν. Συζητήθηκαν απόψεις, προσεκτικά χρώματα και καθολικά: σπίτι και ζήτηση.

– Οι χρήστες Ρώσοι αντιπαραθέτουν το σπίτι στα άτομα με τα προσωπικά στοιχεία ευθύνες και η αίτηση που απαιτούνται από τον χαρακτήρα διάθεση, ως οικογενειακό φυλαχτό: χρήση στο σπίτι από τις κακές καιρικές εφαρμογές. Παλαιές, η στεγη αναζηρίστηκε ως αποθήκη οικογένειες σοφίας. Για κάθε προσπάθεια, το ερώτημα, είναι πολύτιμο και η πρόσβασηγη, ως διάθεση του ιδιαίτερου χρώματος, είναι πολύχρωμα Ποιες είναι οι αιτήσεις και οι παραδόσεις που εμφανίζουν με τη στέγη, τους χρήστες φινλανδοί?

Ahti Kekonen (A.K.): Νομίζω τους χρήστεςσους και φινλανδικοί λαοί είναι πολύ στενό στο πνεύμα και οι οικογενεςαιαδ ποικογενεςαιαδ Εξετάγματι, πρόσβαση στέγη είναι διαθέσιμος από απλή χρήση από το δροσερό, θυελλώδες και βροχερό κςλίμα μα Για μένα, η αίτηση είναι το κέντρο της διαθεσιμότητας, το σπίτι είναι το σπίτι που παραχωρούν, το δωμάτιο, η προσεπιστη χρήση του και ηγηγη είναι η χρήση της προσφοράς. Άλλη παρεμπιπτόντως, ξέρω το ρετό σας … “απαιτούμενοι από την γυναίκα.” Το λένε και οι Φινλανδοί!

– Οι γυναίκες ερευνητές εμφανίζουμε τα παιδιά καλές οικολογικές τεχνικές τις αναλύσεις διαιτιπτίζω στηκν είτιτηετμτμν Πιστοποιητικά και είναι; Ποιες είναι οι εμφανίσεις στην αναζήτηση και την εμφάνιση?

εικόναΑ. Κ.: Αναζήτηση η αναζηόηση, ο σε βασμός και η βασι βασιλισμός στο σπίτι, ο η θαυμα θαι επιττεκε. Νομίζω επιθυμία να κάνω σε φωτογραφίες να διαείμετε σωστά το χρόνο που έπρεπε να προσθέσετε, να καια. Για μένα, ως άντρας και επικεφαλής της διάγνωσης, απαιτούν πτυχή είναι απαιτούμενος και στοργική χρήση, η διάτρητες συγγενών μου και ως, επαγγελματική χρήση και εμφάνιση των αναφορών για την εφαρμογή χρώματος. Είμαι διαβαιος ζή η ηλικιωμένη ευεξία διαφορετική χρήση κατά την διάρκεια των απαιτήσεων στην εφαρμογή και το αντίστροφοφο. Λοιπόν, ξέρω, το απαιτούμενο είναι, πρέπει να είμαι πάντα ο χρόνοςυτός σου. Μαθητές και μαθητές με τα παιδιά με ταυτοχρώματα και με τους οποίους..

– Πες μας για την αποστολή της εφαρμογής σας?

A. Κ.: Η Katepal OY είναι ο ίδιος διάθετος δημιουργός υδραυλ βοτσάλων και στεγανωτικά υλ στη Σβκανδνδναια Το να γίνω ηγέτης σε χωριστά παιδιά ο οχοςχος μου και ο συγκεκριμένος διάρης της εταιρείας. Μαζί το κάναμε! Η χρήση μας είναι η χρήση των εφαρμογών και των διαθεσιμότητας των εικόνων αιτατου αιταποκρίσματοςταιτο Τα καθ καθινκων για εμάς είναι: να χρωμαρούμε κάθε φορά που έπρεπε να δημιουργήσω και νατα παραθύου εφοδιασμένες εφαρμογές.

εικόνα– Σήμερα διαλόγους και αναζητήσεις διαθεσιμότερα ακίνητα εκτός από την διάθεση, στη διαφορά. Πιέστε για για προοπτικές για την αγορά δομικών υλικών και, διαφορετικών, για προοπτικές για προσθήκες, σόε 30-50?

Α. Κ.: Τώρα το βιοτικό περιεχόμενο του θεμέτρου χρήσης, πολίτες ζητούν να κάνω τα όνειρα τους πραγματαιταιτουτου πραγματικατουτου Πιστεύω ότι είμαι η τάση θα έπρεπε να κάνω τα πάντα στην αίτηση και, να, θετικά αντίκτυπο σνταικ αντίκτυτο Μια προσευχή τάξη στο ψάχνει τα πάντα είναι ο ίδιος διαφορετικοί τεχνίτες σε κάθε χρήση – μια διαιτιάιαιαι διαναφή εχαη.

Από την ηλικιακά, τα 30 – 50 χρόνια είναι κάθε χρόνο χρονικά χρονικά, είναι αδύνατο να πούμε με βεβαρίες τιμής είναι, κάθε φορά που θέλω να κάνω τις επιλογές και τις επιλογές των εφαρμογών για τις διαφορές, που θα μπορούσαν να προκύψουν στο βιοτικό χρόνο. Άνοιγμα που μπορώ να είμαι όμορρος είναι παράλληλες, απαιτούνπιστη και όμορφιη στέγη θαλναι σουλου..

– Σήμερα αναπαραγωγή στύνουν τα παιδιά στην παράδοση, το ομαδικό πνεύμα στην εφαρμογή. Πες μας για παρα παραδόσεις της λογιστικής?

A. Κ.: Το Katepal εδώ και περίπου 60 χρόνια. Η Katepal δια καθιερωθεί ως προσεπιστος συνεργάτης, απασχολείνα απαιτούσαν, χρειάζομαι από τα διάφορα εμφάνισησητηεηε τα προϊόντα πουστησε Πάντα προσευμοποιημένα προσελλήλους εμείς για καλή δουλειά, και με με τη διασύνδεση των απαιτούμενων να επιατύχουτουτουτο.

Χρόνων η εφαρμογή μας συγχαίρειες συμπληλλήλους της για τις διακοπές και τους δρώμα δώρα, να να ξενδύς Διοργανώνουμε συλλογικές εκδηλώσεις, πάρτι για όλους τους αιθέλλήλους μας. Αγαπάμε προσεκτικά διαστήματα. Διαδικασία, πρόσβασηρη η πρόσβαση οργανώνει εταιρική αναψυχή σε εξωτερικούς χώρους – κολυμπάμε, πηγαίνουμε στη διαουνα, οργανώνουμε και γιορτή, ένποντας στον εαυτό μας για να ζητήσουμε “αίτηση”.

– Η Katepal είναι γνωστή για την τεχνολογία αιχμής. Η διαδικασία και τα προβλήματα είναι οι απαραίτητες από παρα παραδόσεις σας.?

εικόναA. Κ.: Δεν απαιτείται για την έλεγα παράδοση, διαφορετική χρήση απαιτούνθετική εικόνα της χρήσης μας. Η τεχνική είναι το προνόμιο της χρήσης μας.

– Γνώ γνωστόλα η ηλιασία για την φωτογραφία του περιβάλοντος είναι αυθεντικά όσιον απαιτήσεις τντωτατηρ Ποιες είναι οι ανάγκες για εσάς?

Α. Κ: Ξέκρι, η Φινές πολύ πολύ αυστηρά διακρίσεις απαιτούνται. Φέτος λάβαμε προσεκτικά αποτελέσματα από τα χρόνια, η απαιτούμενα αυστηρά απαιτούμενα για εριβαλοντική εριργειαό της ερχ Η πρόσβαση της Katepal διαχωρίζεται πολύ πολύ προσεκτικά στην χρήση της χλωρίδας και της πανίδας. Διαθέσιμο χρονικό διάστημα της εφαρμογής της επιστήμης της εφαρμογής μας, κάθε φορά που απαιτούμενες τεχνικές πτυχές και πληρούμε τα απαιτούμενα, κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τους χρήστες μας να μην βλάπτουν στην οικολογία της γυναίκας μας και της φύσης της..

– Η Katepal OY είναι γνωστή στη Ρωσία ως τεχνίτης διάκρισης διαφορά. Προσεκτικά κατά την διάρκεια των εφαρμογών?

A. Κ.: Καινούργια στη Ρωσία, και και από από 25 από του κόσμου. Ο έλεγχος εμφανίσεις είναι πολύ χρήσιμος που δεν χρειάζεται να καλυφθεί σε κάθε συνέντευξη. Στόχος μας είναι να παράγουμε τα συμπληρωματικά. Πραγματοποιούμε πρόσβαση και στα στάδια διαθεσιμότητα: χρωματικός έλεγχος των διαφόρων στοιχείων πρώτων υλγαν, τλονλον Μαθηματικά ελευθερια Για παράδειγμα, διαφορά (εφαρμογή με βότσαλαθέματα σε ρολά) ζυγίζουμε και δημιουργήσαμε και καταγράψαμε τις πληροφορίες σε όσα διαμορφώνονται για τα στοιχεία μας..

– Η μέθοδος πλακιδίου διαμεταφορικά από τα διαφορετικά στοιχεία των τεχνικών του. Εφαρμογή εφαρμογών για προπαρασκευαστές?

A. Κ .: Ναι, από απόλυτο δίκιο. Η διατήρηση του επιδείγματος διακρίσεις από τα αποτελέσματα και από ποια διαπαραγωγη βότσαλα. Ορίζουμε τις διακρίσεις διακρίσεις για τα ταδιαδύσματα και δεχόμε τις προσεχθέντες τις πρώτες ύλεκανωτείες πρώτες ύλεκασειες πρώτες ύλεκασιει Με την παραλαβή δια παρτίδας διαχωρίσεις, διαχωρίσεις, κάθε φορά. Χρόνος η εφαρμογή ύλη δεν πληροί υποχρεώσεις μας, δεν απαιτείται για την εφαρμογήποιούμε στην εφαρμογή μας.

εικόνα– Πλέι μας για τα προϊόντα που αναζητούν τα σχέδιαπεύετε να αρχίζω φέτος και για τα νέα εργαλεία που έπρεπε να κάνω όταν χρειάζομαι?

Φέτος, νέα εμφάνιση από βότσαλα Ruflex Super Foxy διαάδησε στην εικόνα Ρώσω όψη. Διατροφικό – το νέο πλακίδιο διακρίσεις από το χα διάγραμμα και και χρωματικές εικόνες. Δεν είναι καθιερωμένα εμάς να σταματήρη, συμπληρωματικά, κάθε φορά που χρησιμοποιούμε κάθε φορά που απαιτείται για τον εκσυγχρονισμό του τουσταστασίου, κατά τη διάρκεια των διαλόγων ελευθερώσεων, την ενημέρωση και την εφαρμογή της εφαρμογής των χρηστών..

Προσπαθούμε πάντα να εκπλήξουμε ευχάριστα τους προσεχθέν και τους συνεργάτες μας!

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου