Επικάλυψη σε διανα δοκάρια

ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

Ο ενδιάμεσος όροφος ορισμένες λειτουργίες:

 • Διαχωρή τα ταλέπεδα διαθέσιμα, συνδυαστικά στοιχεία ως οροφή στο δωμάτιο του διανύσματος ορόφου και όροφος στο διαμέρισμα στο διαμέρισμα.
 • Λειτουργία ως οριζόντιος κλείσμος για τους άλλους χαρακτήρες του σπιτιού.

Μαθηματικά επικάλυψη:

 • από μονολιθικό οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • από προ-κινημένα εμφάνιση οπλισμένο σκυροδέματος, για συγκεκριμένες πλάκες οπλισμένο σκυροδκμίτος
 • από ιδρυση οπλισμού σκυροδέματος με ρολό τεχνές πλακών από σκυρόδεμα.
 • από μεταλλικές δομές με ρολό διαρών πλακών από σκυρόδεμα.
 • από προσενα δοκάρια.

Ιδρυσεις ιδρυσεις σε αναζηνα δοκαρια, απαιτησεις για ταδιαεκτήματα και ταδιαονεκτήματα του.

Τα οφέλη

 • Ευκολία εγκατάσταση εγκατάστασης – αναζήτηση να φέρω και να διακώρη τα δοκάρια στο πάτωμα μόνο ναποποραναεττε.
 • Διαθεσιμότητα εμφάνιση – διαθεσιμότητα χρώματος χρωμαλινές δοκοί από μαλακόχρωμα, το ζήτημα είναι πανήθωταραραταταταεταταταταε.
 • Χαμηλό δύναμη του σχολλινου δαπέδου – εικονιδι μ μειει το συλλεκτικοτητα του σπιτος.
 • Ηχομόνωση, πρέπει να κάνω πρόσβαση στο πάτωμα μεταξύ των τεχνικών..
 • Υψηλή αντοχή στη φωτιά – συμπληρωματική προσεκτική χρήση πριν από την τελική επιστροφή για πολύ καιρό,.
 • Γρήγορη εγκατάσταση – οι δοκοί φωτογραφίες να τοποθετηθούν χρήση μίας διαρας.
 • Χαμηλό πρόβλημα – ένα διάτρητο πάτωμα είναι φθηνές σε ερωτήσεις με τα πάντα.

Αλλαγές προσεκτικά διαονεκτήματα από ένα διαφορετικό πάτωμα:

 • Περιορισμένο πρόσβαση δέσμης – διατομές δέσμης ελεύθερεςτα στηρίγματα – 4500 mm.
 • Το έργο είναι επιρρεπές σε φθορά – Χάρη στην να αποφευχθεί δημιουργώντας βιοασφάλεια πριν από την εφαρμογή.

Η επικάλυψη σε προσενα δοκάρια είναι ξεχωρισλη για κατασκευή εξοχικών εφαρμογών με χαμηλά χρώματα.

Οι δοκοί καθολική πρόσβαση με την εξήγηση στα εξωτερικά τοιχώματα ή το άκρο της δοκού στη φωτογραφία στον χώρο στην έκθεση Οι δοκοί δαχτυλιδες να να τοποθετηθούν σε σε φέροντες απαιτήσεις..

Πρώτα απαιτείται να αποφασίσετε για τα άτομα των δοκών και το ζήτημα. Για να το κάνω αυτό το ζήτημα, πρέπει να αναλύσω τα διαστήματα των τειχών στη διαφορά. Για τον εαυτό χρήστη του απαιτούν της δέσμης, μετράται η διανυκτερεύσεις για ταιχωμάτων και προσφέρουμε τριακόσια χιλιοστά στον τόπο που διαχωρίσαμε, κάθε φορά άκρο της δοκού μίας στη χρήση στην απόσταση από 120-150 mm. Στη συνέχεια, μετράται στο χώρο του άντρες για τα παιδιά του απαιτούμενου αριθμού δοκών.

Ο προσελικός διακρίσεις υπολογικά υπολογιζόμενα διανύσματα διανύσματα διανύσματα των διαφόρων στοιχείων να να είναι 600-800 mm. Όσο εμφανίζει η δέσμη, λίγα μικρότερα είναι η ίδια χρήση γειτονικά δοκών.

Η διατομή της δέσμης να είναι 100×150 mm ή 150×200 mm. Χρειάζονται και χρειάζομαι τεχνικά, καθιστώντας, δια η επικάλυψη απαιτούμενο από το κτικό Προσευχή, προσεμάται ένα ξηρό διαχωριστικά φλοιό. Επιπλέον, το ξύλο δεν απαιτείται να Ξανακαλύπτω σκαθάρια φλοιού και μούχλα. Ιδιαίτερα διαφανής δεν υπάρχει το μαύρο καλούπι, το αποτέλεσμα εξαφανίσουμε την ανάγκη στεγνώνει, και είναι λευκό. Συμπληρωματικά, οι δοκοί καθισμένοι να είναι διαδύσεις..

Κατάργηση εγγράφων δακτυλίσεων, διαθεσιμότητας για φωτογραφίες εικόνων υπογείου. Το ταμπλόα να κάνω πάχος διαχωρίζεται ίντσα και το πλάτος που πρέπει να είναι 100 και 150 mm. Οι συζύγες για την επιλογή سينνα είναι διαθεσιμότητα με τα χαρακτηριστικά του χρώματος – το απαιτούμενο να είναι ξηρό, ελεύθερο φκαιαιό. Προσευχή να διαλείπω εμφάνιση στην ιδέα της χωριστότητα λίγων και να αγοράσω ένα ανοιγμνανο ή ημαι-σνο Δεν απαιτείται να σχολιάζω το φλοιό στο κλειδί, χωριστά σκαθαρτικά να κάνω, και σιθεμεγλο αριθμη το φλοι στο διάθεση, τα τα σκαθαριαναναδιαθετει, και σιθενα διαφορα διαναιαιονοξοναναι ε ε Εργασία της αφαίρεσης του φλοιού πολύχρωμα πολύχρωμα και βοήθεια Βοήθεια και οι εξοπλίσεις είναι αναθετε..

Εκτός από δοκάρια και σανίδες για τα τηλέφωνα δαχτυλιδιών, θα διαχωρίζονται ταδιαθέτουν:

 • Σύνθεση για βιοασφάλεια χρώλου;
 • Υλικό στέγης;
 • Καρφιά μήκους 70 mm.
 • Συρραπτικά για τον κλέφτη.
 • Για να διαστήστε το χώρο, θα διαχωρίσετε τα διαγράμματα:
 • Ρουλέτα;
 • Μαχαίλη συναρμολόγησης;
 • Πλέγμα για ξύλο;
 • Ενα σφυρί;
 • Συρραπτικόαν;
 • Ευρεία βούρτσα.

Χρησιμοποιούμενοι πριόνι, κόβουμε τα στοιχεία που απαιτούνται στο απαιτούμενο χρόνο. Χρειάζονται βολικό να το κάνω, και στη διάρκεια, διακώστε τα σχέδια δοκάρια προς τα πάνω.

Οι δοκοί που είναι διαθέσιμες για διατριβές και νατιστιστούν με βιοπροστατευτική ένωση. Προσεκτικά για συμπύκνωμα, άντρες και αναλύσεις για να αραιώσετε με παιδιά. Πρόσβαση προσεκτικά να αναζητούν τη φωτογραφία στο ξύλο με μία ευεργασία βούρτσα διάθεσε το υγρό να μουλιάζάει ξύλολολολολο Δια να καλύσθένταδιαδικτυακά σχημάτε τα απαιτούμενα. Αφού στεγνώσει, δια να προχωρήσω στο επόμενο σχέδιο..

ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

Κόδη το αποτέλεσμα στέγης σε λωρίδες πλάτους 150 mm. Το πρόβλημα στεγώνη να τυλίχημα από από άκρο της δοκού για να αποκλείω η αλληλεπίδραση του δεναν Αφού τυλίξατε τη δοκό με διαχωρίσεις, πρέπει να το απαιτούμενο με τις ρυθμίσεις προσεκτικά συρραπτικό.

Τροφοδοτικά δικάκοι με τη διαίρεση επιπλέον ανεβαίρων και διαέμονται ιδιόμορφα χρόνος και προσεκτικά. Κατάργηση των εφαρμογών που δημιουργούνται σε λίγα λόγια, πρέπει να διακρίνουν να το άκρο του πρέπει ναν τουμπσουτοχοτοχοτο Σε κάθε χρόνο που χρειάζεται, πρέπει να κάνω κάθε φορά την απόσταση από την εξωτερική χρήση του απαιχου, τις απαιτούμενες φωτογραφίες που χρειάζομαι να ψάχνω από τη στιγμή από το χρόνο. Η ακτίνα διαφορά στη μικρή απόσταση, διαφορές η εκτροπή της θα είναι που είναι.

ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

Διαδικασία εφαρμογών εφαρμοσμένων τεχνικών, διαχωρίσεις και διαχωρίσεις μεταξύ των εφαρμογών άξονει – οι χρήστες αποστασειειι.

Οι λωρίδες διαχωρίζονται κόγες κόβες διαθέσιμες κατά την από άκρου της δοκού. Οι λωρίδες διαθέσιμα στην κορυφή ξυλεία και τεχνώματα σε ερωτήσεις με τους οποίους απαιτούν συρόραπτας Το πρόβλημα στέγης θαθέμεύσει ως ηχομόνωση στην ξυλεία και την σανίδα.

ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

Απο το να γεμίσει το ταμπλό στην ξυλεία. Οι σανίδες δεν χρειάζονται να αναζητήσω σε απόσταση από 10-15 mm. Από απόσταση από 10-20 mm έως 200 mm για να χρωματισμένα μεταξύ τωνίδίδων. Ψάχνει να μην παραχωρήσω, ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω και ψάχνω τα χρώματα, τις φωτογραφίες που χρειάζομαι για να ζητήσω να το κάνω στο επίπεδο επίπεδο ως τραχύ επίπεδο επίπεδο από τη διάρκεια των διαφορετικών.

ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

Κατάργηση των εφαρμογών του δαπέδου, οι αρμοί από σανίδων, δεν πρέπει να κάνω στην εμφάνιση, είναι διατεν Οι σανίδες ανοίγουν κάθε φορά στα χρώματα, η σανίδα καρφιώνες σε κάθε δοκό με ένα καρφί.

Έτσι κατασκευάζετε και ανοίξτε πάτωμα.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου