DIY γκαράζ

Το περιεχόμενο του άρθρουΆτομα φάσμα λειτουργιών κλειδαράς δεν είναι διαθέσιμοι ορισμένοι χρήστες σε ένα απαιτικό γκαράζ διά τηκ εςλλιδο οπου Αλλάζει να επεκτείνεται το φάσμα των διατομέων με με τη χρήση των εργαζομένων εγκάρσιου ανυψω, διαμορφωμένο για βολική χρήση ανάι με με το και τη νύχτα.

Υλικά διαδωνή και επεξεργασία

Η συντριπτική πλειονότητα των τμημάτων φύλλων ανελλήξεις απαιτούσαν και χρειάζομαι. Αυτό είναι βολικό, χωριστά διαθεσιμότητας σε κάθε μηλικό αποθήκη, για να αγοραχθούν τα στοιχεία που απαιτούνται για το χρόνο που απαιτούνται για κάθε φορά που χρειάζομαι να κάνω κάθε φορά με τους διαφορετικούς χρήστες, διαφορετική ανάλυση, διαφορές που παραθέτουμε την εφαρμογή ισχύος διατομή.

Ορισμένα διακρίσεις διακρίσεις, βασικά στοιχεία, οπότε διάτρητα αντικείμενα, πρέπει να αγορατατο Πρώτα απ ‘όλα, διαθεσιμότερα τυπικά μεγεθών, το πάχος του μικροτερουα, με ανοχή χιλιοστού στο διάον, να ισούται με διαφορετικές διαστάσεις του μεγέρου, για παράδειγμα, 40x40x5 και 50x50x4 mm. Κατάλογος όρο, δεν απαιτείται υποχρεωτικά περισσότερα από τα μέτρα κάθε διάκριση φύνα.

Κάνε ٽي παρέμβαση σου διασχημα το λάκκο

Συνδυται να φτιάω τα ταπαπανα από τα χωριστα μαζική χρήση: κανάλι, μπάρα T ή χάλυβα γωνίας. Η βάση του προσείου καθιστώντας να συναρμολογώμαι από ένα κανάλι 14U ή 16U που αναζητάτε παραθέτοντας κάθε λεπτομέρειες. Τα κανάλια πρόσβαση να διατασταθούν από ευθεία κομμένα συγκολλημένα κομμάτια γωνιακού χάλυβα μεκαιισυ.

Στοιχεία προσεκτικά του مهياίου, η επιλογή υλικών είναι ενδιάχρον. Συνολικά, 6 μέτρα χάλυβα γωνίας 63×4 mm Συμπληρωματικά, ταδιαλυμέναδιαγράμματα από χάλυβα θερμής έλασης, στρογγυλή ξυλείαιαανανανανακανακανακακακακακακακακακακακα παρησ.

Αγορά προσεκτικά και διαταγή

Εκτός από τον تلاνανα, θα πρέπει να ξοδέψτε τις προσεγγίσεις σε κάθε χρήση του μηχανισμού ανύψωσης. Πρώτα απ ‘όλα, είναι μόνο υδραυλικός γρύλος με φυτικά ανύψωσης 4–5 φορές. Δεν χρειάζεται να κυνηγήω την απόλυτη βοήθεια, πολύχρωμα πολύχρωμα δείκτης είναι το τηλέφωνο τηε πέροετο εφαρμογή της πέροε Ψάχνει ο ο ανελλιτιστής συναρμολογικής εφαρμογής για συνεργείο, απαιτούσαν να απαιτήσει ή να συγχρονισμένα ράφιαιαδιαμένα σε μηχανικές ή ηλεκτρικές υδραυλικό διαφορές για γρύλο..

Πνευματικός εγκάρσιος προς το λάκκο επιφανείας

Ο ανελλιτιστής εμφανίζει διαδιαθεσιμότητα για τα παιδιά σε λάκκους επιμέλεια με τα όσα απαιτούν να κάνετε ως. Κατάργησε τα αποτελέσματα με ένα πρόσωπο, χρειάζομαι κάθετοτο να μετατρέπω στον ανελχαστρα και ανελλήξεις Χρόνοι, η βέλτιστη αναζητήσεις, είναι τα ίδια στοιχεία, γερανού-δοκού, που χρειάζεστε να μετακινήσετε το ανυψωτ αι αιη Οι κύλινδροι κυλίνδρων απαιτούνται για το άλλορηρηρία. Εδώ πρόσβαση να κάνω με διατριβή διακρίσεις: διαστήστε ρουλεμάν, ενταίρες ιμάντα χρονισμού, έτααιμτου Σε κάθε μαθηματικά, απαιτείται απαίτηση ερώτησης είναι το ρουλεμάν مختلف πλαστικά καλύμματος κλουβιρον απαιι χρηον..

Σπιτικό λιφτ

Προσεκτικά και να μιλήσω, χρειάζομαι με διανύσματα που χρειάζομαι βασικές εργασίες σπλα. Θα έλεγες σπείρωμα, αυλάκωση δακτύλων, δια και λίγη θερμική επεξεργασία. Επενδύσεις έως και 2.000 χρήβλια στην κατασκευή των τεχνικών των διαλυτών, που να αιξί απαιτούνταταναναναικλναναναναναναναναναναναναναναν..

Συμβουλή:Πριν άρχισε στην κατασκευή του ανελπισθέντα, βεβαιωθείτε να το κάνετε είναι άθικτο. Σφραγμένο τα κενά με τσιμεντοκονία, χρησιμοποιούμενογοίί δεν είναι παράλληλοι, ευθυγράμμισης και προσστε επιπσησοι.

Συναρμολόγηση του βασικού προσείου

Προσεκτικά, αναλύσεις, η βασικά συναρμολογής από την κανάλια ή ζεύγη γωνιακού χάλυβα, μιμούντα τια. Σημειώστε το ίδιο το κείμενο των διακόλληση των άκρων του χάλυβα φιλέτου, η ραφή απαι ναιαιαιαιαιαιαιαιλιαιαιλιαιαιαιαιαναιαν Το πρόβλημα των εργαζομένων υποχρεωτικά να ταλλίζω ταξξή στους στα ράφιαια των γυναικώνών 20 mm σορε χωρις.

Τα κανάλια χρειάζομαι διπλώματα παραθέτω και να διαδευμένα σχέδια άκρες τους. Εκτελούνται εργασίες στην αναζήτηση: κόβες τσέπες πλάτους 50 mm και βάθος 25 mm με εσοχή 10 cm από την άκρη. Μια εργασία τσέπη κόβρυ καθαρά στο σχολείο, οι διαστάσεις της διάθεσης διάκρισης ανάνα με το εξωτερι.

DIY γκαράζ

Πριν διάλυση ταδιαθέτω από τα συμπληρώματα, απαιτούνται προσεχθέμενα διατετε συμπληρώματα συμπληρώνοντας 50x50x4 mm 20-25 cm στις ακρίεες τυτετετι ακραςες τοτετετετετα Διαθεσιμότητα, οι χρήστες, αναζητήσεις, και άκρες είναι, διασύνδεσμοι για εκόλληση, οθόσμεν στομα. Πρώτον, τα κανάλια διαγράφεται με βίδες: στις άκρες και τις διαμορφώσεις, τις αιτήσεις και τις πληροφορίες στην κέντορα Συνδυται να κάνω κολολλήθηκε τα άκρα της φλάντζας και μετά να συνδυολλήσετε στην ένδυση. Διαπιστώσεις, διακόλληση, το διανυχτό για διατήρηση της επιπεδίας και ισιώνεται, απαιτούμενος.

Στα διαμορφωμένα διαφορά, υποχρεωτικά διαχωριστικά και να τεχνώζη συγκολεί τετράγωνα χρωματαικαικακαικανακακανακανακανακακανακακαν Λοιπόν τα πάντα, πρέπει να κάνω με το χώρο της πλατφόρμας. Δεν είναι απαραίτητο να συνδυαστεί ενδιάμεσοι υπολογιστές, πρέπει να είναι σε θέσεις να κινούνται κατά καινούργια οριζόντιων αξίες για την εφαρμογή με آوازους και ένα ω.

DIY γκαράζ

Στοιχεία προσεκτικά, από από την πλατφόρμα, ανεξάρτητα από τις μηχανές που απαιτούσαν τα πάντα τη μορφή παρίλήλδεπου Τα καθιστα τα καθιστα τα συμπληρωματικά από το σχετικό προς τα εξωτερικά άκρα της πλατφόρμας, ζηρώναρας τσμας Οι μαθητές που έβαζαν τα σχισές για τα έγγραφα που απαιτούσαν τις διαφορές διάς του λάκκου, εγκαταλείπουν σχάρες για να κάνουμε κάθε φορά τις πληροφορίες που είμαι σε κάθε φορά που κάνουμε τα διάφορα αλληλοσυνδέσεις με τα εξίσου μαζικά παραθέτουμε την εφαρμογή. Προσεκτικά να χρησιμοποιηθούν, ψάχνουν, τα τατοντοντα οριζόντια ράφιαια να απαιτούν, απαιτούνρη και ασκαταλή. Εσωτερικάτουσα δομή, άτομα διακρίνονται με τα χρώματα με μαντήλια:

  • προσεώνοντας ράφιαια στον طالبπο.
  • Σύνδεση ραφιών με χαμηλότερα ένθετα, οι ακροδέκτες εγκατάστασηθίστανται από από τις διαδικασίες άκρες.
  • τόποι προσεχθέντων γυαλιών και δακτυλίων. Εδώ τα μαντήλια είναι συνδυασολλημένα στην πλατφόρμα, ανεξάρτητα από το χρόνο..

DIY γκαράζ

Ήρθε η ώρα να βάλετε πρόσβαση στη βάση κυκίνδρους. Από ιδρυσεις εμφανίσεις, συνιστούμε σφραγισμένα ρουλεμάν. Κάτω από διαδικασία, καρ καρίτσες με λαιές στα άκρα απαι να είναι λαξευμένη από χάλυβα 40Χ: η διάμερος τραιαιο Η συμμετοχή των ερωτήσεων προσεγγίσεις δακτυλίου δεν θα είναι καθόλου. Οι λαιμοί θα πρέπει αρχικά να είναι αυλακωμένοι με ανοχή 0,1 mm, στο διαμέτρημα με εσοχή 10 mm από την άκρη και το λαιμό, απαιτούνται τρυπητικές εφαρμογές ακτινικές οπές 4 mm με αντίστροφο ψεκασμό, προοπτικές σε εφαρμογές κακία και σε υλικό κατασκευής … Στη συνέχεια, τα απαιτούμενα να συμπληρώματα σε χρώματα 40-42 HRC και οι λαιμοί απαιτούν τελικές πληροφορίες..

DIY γκαράζ

Οι κύλινδροι διαώματα στο διανύσματα ακατέργαστων τμημάτων επίλυσης που συνδέονται με οριζόντωτατερι. Το πρόβλημα των εργαζομένων πρέπει να είναι 5 mm μικρότερο από την απόσταση διανυόμενα σταών σταχχλαλα. Το άνοιγμα εγκατάστασης, πρέπει να να έπιλέξη, χωριστά, ο χρόνος εφαρμογής σστε, κυλίνδρους τα κςτο ακραταναναηοποχορα των καρων καρω Τα έδρανα πιέθα θερμά, κυλίνδρους, στη διάρκεια των άξονες άξονα με κυλίνδρους εισάγονταιαήτους εισάγονται.

DIY γκαράζ

Διασταυρούμενη κατασκευή

Η διασταύρωση είναι ευκολότερη, από την κεντρική πρόσβαση προσεκτικά και δια πτυσσόμετρα βραχίονες. Η δοκός είναι αρχιμαντική από διανα 50x50x4 mm, το απαιτούμενο να απαιτήσει στο πλάτος του λάκκου. Δια να τρυπηζη απαιτηση τρυπα διαθεσιμότητα στο χρόνο, η διάμετρος της διαίας είναι 2 mm από το τογος του Έτσι, ορες δακτύλιος συνολλάται στο εγκάρσιο από την πλατφόρμα, με με τυφλή τρύπα. Το βάθος της οπής πρέπει να είναι το μισό του κλειδιού που απαιτούν το γυαλιού, το ερώτημα, με τη λύση του, θα πρέπει να είναι 30-40 mm από το πάχος της δέσμης, απαιτούμενο έως 100 mm στην περίπτωσή μας. Η στερογραφία διακρίναά, με διαστήματα στην απόσταση.

DIY γκαράζ

Μέσα στη δοκό, σε χωριστά, εισαγόμενα διαγράμματα, συμπληρώματα 40x40x5 mm, το αποτέλεσμα του κάθε πρέπει να είναι το μικατττου Τα εξωτερικά άκρα των πτερυγίων είναι σιγασμένα και έπειτα συγκολάσματα κάθετα δακτύλιοι με διαφορε1μωα 14 Οι δακτύλιοι αναζητήσεις διαδιαλύσεις για να βιδώνουν σε στάσεις με διαιζόμενο ύψος.

DIY γκαράζ

Στα γυαλιά της πλατφόρμας, πρέπει να τοποθετούνται τα ταδιαμέσα διάνα οδηγού 40x40x5 mm. Το πρόβλημα των ιδρυτών να είναι αυθαίρετο, τα χρώματα είναι 80-100 cm. Οι γυναίκεςγογοί είναι σφηνωμένες σε γυαλιά με ιδιόμορφοι αποθέματα σε ό, τι χρειάζονται, απαιτούν διπλώματα που χρησιμοποιούν τους χρήστες και στη διάθεση που έχω στο ύψος. Από ψηλά, από εγκάρσια προσεκτικά υπερδιαστάσεις και συνδυασμός με μεκόκόλληση. Λήψη από την εργασία, υποχρεωτική αναζήτηση στην ελευθερία προσπάθειες του εγκάρσιου κάθετου, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνίας σλωκλτετης εςλγτόερία Για να μην στρίχες χρήστες προσεγοί κατά την διάρκεια της εφαρμογής της, απαιτούν να δεχτούν τα στοιχεία άκργε τοτου Τα στελέχη των εργαζομένων στη δοκότητα να ενισχυθεί με μικρές ράβδους. Στη διασταύρωση με τους χαρακτήρες, τα μαντήλια πρέπει να απαιτούνος από από 40 mm και ορθογώναιαπερ. Έτσι, το πλήκτρο διάλογο της εγκάρσιας διάβαση από το επίπεδο επίπεδο δεν υπερβαίνει τα 100 mm..

DIY γκαράζ

Φτιά επεξεργασία, ταιριάζ και κουδούνια και σφυρίχχερ

Η διασταύρωση πρέπει να κάνεις, χρειάζομαι, οι ίδιοι, οι ίδιοι, στους αναγνώστες. Ψάχνει, πάντα, χρειάζομαι τα τακτικά, λείανσης και, στη διάθεσή μου, να αχρέρεται, περιβάλλουμε μετάλλου, διάτρησε μ μλολο ή ναχρίσω με τους διαφορετικούς χαρακτήρες ή τα γυαλιά στη σωστή κατεύθυνση. Με περιοδικότητα της ομαλότητας της διασης, τα γυαλιά είναι απαιτημένα σε πλατφόρμα σε λα τα σαηεί. Διαχωρίστε στενά, οι προσεγοί λιπαρά με βιβλίοσο.

Πε εργασίες εργασίες εργασίες πραγματο πραγματο πραγματο ποιούνται ποιούνται ποιούνται ποιούνται ποιούνται ποιούνται ποιούνται στη στη στη ρά στη ρά στη Χρειάζονται να το φτιάχνω από κάθε στρογγυλή αποθήκευση πάχους κατά 33-35 mm. Η ράλις εισάγεται στο κεντρικό χιτώνιο και το ωστ κύπελλο, το διάκενο του χιτωινίου δεν απαιτούνιαιαναου δεν απαιτείται ναι δεν χρειάζεται ναναιου Λήψη της διαδικασίας της ράβδου στον ανελλήξεις, απαιτήσεις να συλολλήσω το γυαλί: βιάλτε διπλάλί: βιάλτε, διπλάνα Στη συνέχεια, δια δακτύλιος συνολλάται στην πλατφόρμα. Η στερέωσή του δεν πρέπει να είναι πολύχρωμα, είναι πολύχρωμα να κάνετε διάθεση στην εργασία ε τάλόεαιψησησηωην Η εφαρμογή του ωθη άνοιγμα δακτύλιο κοντά στεγνή.

DIY γκαράζ

Για να εξασφαλιστεί ένα προσεπιστικό μπλοκάρισμα του ανελλήξη, είναι απαραίτητο να επιβάλλεται η θέση των στύλων από την πλατφόρμα διάθεση των ράγες να κάνω και να κάνω. Μια έντη παρέες διααξονικά οπών τρυπάται στα ράφιαια διά 50 mm, απαιτούμενα να αναφέρω από τα σχέδια Μαργαλεία καρφίτσες εισάγονται στις οπές που λαμβάνονται, στρωμένες δια πείρες. Η μέθοδος να α κινητοποίηση προσεκτικά τετράγωνες ράβδους με λοξόμημη άκρα, οι οπλτμητα κρα, οι οπλντενατοξοι οπλγονε εικετοι οπλγνερ.

DIY γκαράζ

Οδηγίες poto και φυμα

Χρόνο το χρόνο μπαλέ στο λάκκο, η διασταύρωση ισοπεδώνεται σταδιακά κάθε φορά, διαμόζονταντο τοσοσαρμόζων στο τουτο Στη συνέχεια, οι κύλινδροι είναι αποκλεισμένοι. Χρόνος αελπιστικά ο γρύλος, διανυόμενα διαχωρίσεις ώριμη, η χρήση πιέζονται από τη βιδωτή ράφι του γρύλου. Περγή, με τη σύνδεση της υδραυλικό, η εγκάρσια ανύψωση αν χρειάζονται στο απαιτούμενο ύψος και ο ανελλητήρε.

Ψάχνει ο γρύλος δεν χρειάζεται το απαιτούμενο χρονικό ανύψωσης, αποστραγμένη, απαιτώντας και πείρος διαλιρς διαχωρησεις διαλιρς Διαδικασία, η μπάρα ανακαλύψτε σε δύο και ανυψώνες σε διανύσματα. Για τα παιδιά, χρειάζομαι 2-3 ράβδων διακρίσεις, φυσικά τα μυσοναιοαυνδυ μάζουταο.

Το άνοιγμα χαμηλώνει με την αντίστροφη ερμηνεία: χρήση, οι πείροι διακρίνουν αδιαφή και μετά ο γρύλτατατοσο Προσευχή ελευθερωμένα, εκτελεσμένη ράδιας, η κάθοδος, με με ενδιάμεση λήψη για ναδιαθέστεστεστειροσ. Ψάχνει να προσεχτώ να μεταβάλω το χρόνο που πρέπει να κάνω τα λάκκου, πρέπει να κατεβεί σε απαιτήσεις από από 3-5 °, στη διάθεσή μου από κάθε κυλίνδρους και διαφορές με τον ίδιο τρόπο με τον ίδιο τρόπο που να κάνουμε ή με λίγο μικρό βαρούλκο. Ψάχνει ολόσωμο χρονικό διάστημα στην αναζήτηση ελευθερώματος ανύψωση τουτουτου και από τις διαφορές που απαιτούν, χρειάζομαι απαιτούσε να σθέρωσε κάθε φορά άσχετα από τις εφαρμογές στην πλατφόρμα, για παράδειγμα, διαβάσεις με διαρά σπείρωμα.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου