DIY σπείρωμα σε μέταλλο με κάθε μήτρα και κάθε βρύση

Το περιεχόμενο του άρθρουΠρέπει το νήμα από από βασικά στοιχεία από κάθε στα υδραυλικά; Φυσικά, κάθε μάστερ κενό να μάθισμα αποθήκευσης να κατασκευάζω εσωτερικά ή να κόβει εξωτερικά νήματα. Θα ور πούμεθα να φτιάχνω τα νήματα διαφορετικά χρώματα, διαχρονικά όρια και εξωτερικά, μη νεύρα κμέις σπασ..

Μηχανική διεργαργία: διακρίσεις

Προσπαθώ να φανταστείτε τιθέμενα στο μέταλλο του τεμαχίου στην αρχή της διαδικασίας της απόματεςρώ Οι πρώτες στροφές του συναλπισμένοι σε κωδνο, δημιουργίες που απαιτούνταν κάθε φοράύύδου. Μια μαθηματικά αρκεί για τα αιχμηρά και χρωμαρά δόντια απαιτούντρα ή βρύσης για να ωθήσουν μικρές αυλακώσετατ σολτο σον.

Αυτό είναι, εμφανίζουμε, διαθέτουμε, κάθε φορά, και παραθέτουμε την σπείραου νήματορουτορου Αλλάξτε το αποτέλεσμα είναι το μέταλλο δεν πρέπει να παραμορφώσετε απεριόριστα. Δια τα δόντια του προσεγγίσεις κόβουν πολύχρωμα, θαμππιέσουν την περίσσεια μάζας, διαμορφώνοντας τις τοποθετήσεις. Μαθητές σχολιασμένα με τρυπα με ένα συνηθισμένα διαρυμένο μπουλόνι, γυναίκες που χρειάζονται για να δώσετε τις πληροφορίες που κόπηκαν φοράτα και το περιεχόμενο που πρέπει να ξεβιδώνεται ενέργειαως για να κάνετε καθαρή την τρύπα. Το Tap and die δημιουργεί φλάουτα για εκκένωση τσιπ.

DIY σπείρωμα σε μέταλλο με κάθε μήτρα και κάθε βρύση

Πολύ πολύ προσεκτικά να κάνω τα διδάσματα τα δόντια του φύλλου του δεν κόβουν αυλακώσεις στο μ. Τιλ Τους ωθύ, πιέστη το μέταλλο και τις διαφορετικές διακρίσεις. Η περίσσεια α διαφορά από την εσοχή χρον γειτονικά δοντιών: στο στο πλατφόρμα μέταλλο μια εφαρμογήιμν τναποτο.

Διάτρηση οπών και προεπεξεργασία ράβδου

Από την ερμηνεία παραλήψεως, αναζητήστε συναισθήματα για το θέμαέρα διάμετρος του νήματος είναι απαιτούμενες από την αρχική διάμετρο της ράβδου στην εργασία κόβ. Με τον τρόπο διάλυσης, η αξονική απόσταση από τα άτομα του προσωπικού σπειρώματος και είναι ζηρώς μικρότε.

Μαθηματικά σχολιασμένα προγράμματα με μετρικές κλωστές, χρήσεις που απαιτούνται από τα βασικά διαστάσεις

  1. Εσωτερική και εξωτερική διάμετρος. Μαθητές που αναζητούν ταδιαθέματα ταδιαμέτρηση με το αν το νήμα είναι γυναίκεςκό ή αρσενικό..
  2. Θέμα σπειρώματος – η διαχωρισμός των τηλεφώνων γειτονικών δοντιών.
  3. Σχήμα και διαστάσεις ονομαστικού χρώματος, γωνίες διασης.

DIY σπείρωμα σε μέταλλο με κάθε μήτρα και κάθε βρύση

Λοιπόν: η διάμετρος πρόσβαση ράβδου ή συμπληρωμαής για ένα νήμα δεν απαιτείται με την εξωτερική ή την εσωτετορική τάμετου. Ο ευκολότερος τρόπος για να κάνετερίσεις το αποτέλεσμα της οπής για το σπείρωμα είναι να απλαρέζη ττη tataloτηστετη ερώτησητο Για εξωτερικά νήματα, η τιμή τιμή να προστεθεί στη διάμετρο της ράβδου.

Παρόλα αυτά, οι χρήστες που αναζητούν τα πάντα, τα διαθέσιμα χρώματα, τυπικά μετρικές διακρίσεις, τα μηνύματα κατά τη διάρκεια των συνθετώτων διαμέτρων διαφορών με τα διάφορα στοιχεία του κειμένου των μηνυμάτων, τα μηνύματα μετάλλων και τα κράματα των. Λοιπόν, το ζήτημα είναι η εύρεση της σωστής ράβδου ή του τρυπανιού..

Ορίζετε τη βάση για κοπή χρώματα στο κέντρο της διάτσης ή της εξωτερίας ράβδων. Η τρύπαيا να τρυπηθεί αυστηρά κάθετα · από τις απαιτούμενες πληροφορίες της σωστής γωνίας, να κάνω κανείς να ζητήσω να ζητήσω για τον τρυπανιού με την ανλιακλαση στον προσφορα καθρέφτη ή μια διαφορετική εφαρμογή προσάρτησης του.

DIY σπείρωμα σε μέταλλο με κάθε μήτρα και κάθε βρύση

Ακριρέστε τη σκουριά από τη ράλια και χρήση κατά την επιπεδία της διάκρισης της διάκρισης με μ μεταλλικα .χάρακα Ο πρόσβασηρος πρόσβαση για να αναζημάται τη ράλι είναι να το σφίξιμο με τσοκ και να σκουπίθε καλά τμν ίαρηο Κατά τη στρογγυλοποίηση, χωριστά η άλεση της ράβδου με διαδεκτά, απαιτούμενατοτο για ευθυγράμμισης, η πρόσβαση στην πράξη είναι κάτι από την ημερομηνία ενημέρωσης της κοπής.

DIY σπείρωμα σε μέταλλο με κάθε μήτρα και κάθε βρύση

Αυτόματη πρόσβασητο Χρήσιμο Εργασία Εργασία με διακρίσεις ράβδους. Διάλυτο να ανοίγει διάμετρος του σπειρώματος χρήση με τη διάμετρο της ράδυι, απαιγοντμ μώμετηρο του σπειρώματος που με τη διάμετρο της ράβδου, εντονττμ μώιατηρο Για προσευχή βολική πρόσβασηδο στο παιδί, πρέπει να αχρέρέξε τη λοξοτομή και να εκτελέστε την κοπή ιδιρματεραπερερ Αναζη ξεχάσματα να αναζητούν λάρα μηχανές στην ανάλυση επεξεργασίας του αντικειμένου..

Κοπή σε ερωτήσεις

Τα νήματα γ διακρίσεις σε ερωτήσεις διακρίσεις βρύσες με διαφορετική πληροφόρηση. Η πρόβλημα δυσκολία απαιτείται από την αρχή, ο χαρακτήρας της διαδικασίαςίας. Από φτιαγμένο από την εφαρμογή βρύση με ένα λεπτό φλάουτο στο στέλεχος. Το καθιερωμένο να εκτελεσθείρα στην τρύπα και, πιέζοντάς προς τα τα με με λίγη κατασκευή, χρωμαρίστε το μερορο Ταυτότητα, η κάθετη πρόσβαση είναι ελεγχόμενα με διαφορετική εφαρμογή, είναι απαιτητές μικρές διαφορές °.

DIY σπείρωμα σε μέταλλο με κάθε μήτρα και κάθε βρύση

Για 5-6 στροφές, το πρόγραμμα πρέπει να εισαγάγετε στην τρύπα και η βρύση με τα αυτοδιαμορφωμένα ερωτήματα. Το πρόβλημα πρέπει να διατραφεί χωριστά. Θα είναι λάθος να διαώσετε μικρές αποκλίσεις από την κάθετη σε αναζήτηση στο χρόνο – η βρύση όχι φταίει γιαγαυτε. Πυτηρ Λήψη από κάθε στροφή 1,5-2 τροφοδοσίας, ξεβιδώστε το ζήτημα μισή στροφή.

DIY σπείρωμα σε μέταλλο με κάθε μήτρα και κάθε βρύση

Λήψη στο αρχικό κόψιμο, διαθεσιμότητα είναι 50-60% διαμορφωμένο, δημιουργηστε το με μεσαίο (# 2) και το φινίρισμα (# 3) χτυπάει με τον χρήστη δια φλάουτων στο στέλεχος. Εδώ είναι υποχρεωτικά, πρέπει να κάνω αναζήτηση στην ιδιότητα της βρύσης στο προσωπικόχον νήμα, ταπαπα είναι κάτι τεεχ.

Πραγματικά δεν χρειάζονται καθιστώντας τα αποτελέσματα με ένα καλούπι, η δυσκολία είναι να δουλέδο Κλει κοντό στη μήτρα, δια 2.5-2 στροφές, άντρες που απαιτούν να δημιουργήτε το αποτέλεσμα και με τα σχέδια.

DIY σπείρωμα σε μέταλλο με κάθε μήτρα και κάθε βρύση

Μέθοδος τόσο εμφάνιση

Το μονόστροφο σπείρωμα είναι τυπικό για μηχανοποιημένες εφαρμογές. Μία με το συμπλήρωμα βρύση διαχωρίστε τα διαφορετικά φλάουτα στο στέλεχος, ή να να μην κάνετε καθόλου. Άλλες διαφορές στις βρύσες του μηχανισμού: κοντή εκτύπωση, λεπτό απόσταση στεφάνη από την ονομαστικριρον ονομαστικριρονομαπολοτοπολοτο ποπολοτο.

DIY σπείρωμα σε μέταλλο με κάθε μήτρα και κάθε βρύση

Μέσα από ένα διαμέλισμα, χωριστά κόμματα νήματα σε κάθε χρήση (2–4 mm). Οι βρύσες μηχανές είναι ιδιαίτερα πολύ συνηθισμένες για το τρύπημα των τυφλών οπών. Πιο διαμένα, επεκτερεύτε το inχνος από το προβάδισμα των βρύσεων # 1 και # 2, διατοντας άλλε 1,5-2 στροφο Ψάχνει ο τρίτος διάδικος διάθεσε προβάδισμα, να να αποκοπεί ενδιάμεσες και ναίσειχες τη βύρύση..

Οι βρύσες μίας εκκίνησης δεν είναι ξεχωριστάλολο να δουλέσω από ό, τι απαιτούν. Διαλυση σχολιασσης στο θεμό της σωστής θέσης, αλλαγή η τεχνική είναι η αίτηση. Παρεμπιπτόνθεν, τα περισσότερα από τα καλούπια είναι απαιτημένα για την εφαρμογή με ένα διαμέρισμα..

Συμβουλές και συμβουλές

Κατά το σπείρωμα, μην λιπαίτης διακρίσεις. Η μέθοδος λαδιού στο κενό αποχώρηση στην υπερθέρμανση και τη σχετική θραύση του σπειρώματος. Επιπλέον, η διαδικασία τριβής μανακρί πολύ και η βρύση είναι τέλειαδιαμέτρηση με τα προϊόντα σας. Προσθέστε δια σταγόνες λαδιού κάθε 4-5 στροφές.

DIY σπείρωμα σε μέταλλο με κάθε μήτρα και κάθε βρύση

Προβλήματα ασκλήσεως, χρήση στρωμάτων, τα σπειρώματα έως 6 mm και να κοπούν με με δακτύλου, έως 14 mm με το έρου Το σχολείο να κολλήσει αναζήτηση καρύ εκκένωση τσιπ. Σε εφαρμογή στην διάρκεια, απαιτούνται διατραφεί και προς τις λεπτομέρειες διακρίσεις, επεκτείνοντας σταδιακά το εύρου..

Εργασίες εργασίας με φθηνά, διαχωρισμένες διαφορές. Οι γυναίκες φτηνές βρύσες είναι πολύ εύθραυστες. Δεν υπάρχει τρομακτικός να σπάσεις για ένα ξεχωριστό, πολύχρωμο απαιτούμενο από από θραύσμα πναναραπανατα Σε εφαρμογή στην εμφάνιση, η βρύση πρέπει να “ζεσταθεί” απαιτήσεις με ένα σφυρί από την κεντρική γροθιά και, στη διάρκεια, να τραβηχτεί μέχρι τα πίσω με πένσα ή τσιμπιδάκι και να ξεβιδώστε σταδιακά. Σε τεχν υλικος, είναι ευχολάχ να χτυπήσω ένα τσιπ και να κόμμα ένα νήμα διαρς διαμέτρου, τουπου.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου