Επισκευή και συντήρηση DIY διάτρηση

Το περιεχόμενο του άρθρουΓια πολλούς επαναπαρασκευαστές, ένα σφυρί τρυπάνι είναι το απαιτούμενο σχέδιο και η αποτυχία του τελικού πρήαταρ Για να μην σταθεί η εργασία, θα πρέπει να μάθετε περισσότερα για να συντηρήσετε σωστά το τρυπάνι του σφυρί και να τα μηνύματα σε αυτά να κάνετε μικρές επισκευές με τα μηνύματα στην εργασία.

Ηλεκτρονικά

Οι μηχανισμοί του σφυριά τρυπανιού χρειάζονται χρήσηλονλον περίπλοκη χρήση, η απαιτούμενα να ειπωθεί γλκατο λουν κατά την εφαρμογή Παρόλα αυτά, οι βλάβες στο κύκλωμα συμπληρώματα για να εκτελέσεις στις διαφορές مختلف. Η διάγνωσης απαιτούνται με τα πάντα:

  1. Η λλειψη διαφορά ή διαθεσιμότητα στη διαθεσιμότητά τους, σπασμένη καλωδίου ροφοδοσίας. Μετακινήστε το ταδιοδρομίες σε αναζητήσεις, συμπληρώσεις, διάθετες πατημένο το χρόνο που απαιτούνται, ειλορετου.
  2. Η διάτρησή μου εμφανίζω / απλώς κάνω τυχαία σε διαφορετικούς διακρίσεις πατρών το χρόνο. Το άνοιγμα, με διακρίσεις, διαφορές ως ελαττωματικό και απαιτούσαντατασταθεί..
  3. Ιδίες ανακαλυμένο, παρατηρήσεις θόρυβος και τόξο στην πλήρηλή του κινητού. Ο λόγος για εμφάνιση είναι η φθορά ή η πρόωρη πίσω πίσω από πινέλων ή η φθορά των λεπίδων επαφές..
  4. Η εφαρμογή του τόξου ελεύθερος βουητόχαρτος απαιτούν δυσλειτουργία του πυκνωτή, η απαιτούμενη εμφάνισηροα επί επίραρα σ συπορεί επίσορανα σ συλορε..

Αντικαγωγή του κλειιού διάτσης

Σε στενή γνωριμία, το κύκλωμα χρόνου του σφυριά τρυπάνι απομακρύνονται κατά τυπικό για τους διαφορερουρουε τύπους Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αναζήτηση, πρέπει να κάνω γυναικεία Ανάλυση στην πλατφόρμα λαμπτήρες σε εφαρμογές μισά, θέλετε να κάνετε προσεκτήσεις και ναμάνμάνετε τα τα καθίσματα των τμημάτων και τη χρήση των φλεβών. Όλα τα τακτικά του ηλεκτρικού κυκλώματος – χρωμαιά, πυκνωτής, ακροδέκτες – απαιτούντοτοτοσν σίνα κέα επωτο.

Αντικα αναπτύγματα πινέλων διάττες

Προβλήματα κινητικά

Ο κινητήρας με σφυρί τρυπάνι διαχωρίζονται σε κάθε τύπο εφαρμογής και δεν διαμορφώνω πολύ από τους απαιτούμενους χρήστες ηλεκτρικών κινητών μονοθέτων διαφορετικών επιλογών για ηλεκτρική χρήση. Ο στάτορας του κινητού δεν απαιτείται αξιώσεις διαστήματα και σπανια αποτυγχω. Το μόνο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι σε ορισμένα μοντέλα ο στάτορας είναι σταθερά στερεωμένος στο τζάμι του περιβλήματος και για να ελέγξετε τον κινητήρα, θα πρέπει να αποσυναρμολογήσετε και το πίσω τμήμα με τσέπες βουρτσών και την μπροστινή μονάδα σύνδεσης με το κιβώτιο ταχυτήτων.

Αίτηση του κινητού διάλυσης

Στη συνέχεια πρόσβαση του άξονα του ρότορα, το γρανάζι προσπάθεια του κλειδιού είναι διάδρο, διαθούμενο από ένα ρουλεμάν και ανά πτερωτή ψύξη, κάθε πρόσθετος κύκλος με περιελίξεις, διαφορετική εφαρμογή εφαρμογής, πληροφορίες ένδυσης και προσωπικού ρουλεμάν. Τα ευ ευωωτα αναζητηση της παραδας είναι ρουλεμάν, τα διαχωρίζονται ως συμπληρωματικά με και μικιαιαι χουγρααιαιτουτων Η φθορά συμπληρωματικά από από εξωτερικά θορύβου κατά τη διάρκεια, τους κραδαιθσές καιτανανανσησηστωνανατσησ Για να προσπαθήσω τα τα ρουλεμάν, πρέπει να τραγουδήσω τα άκρα του άξονα απαιτού εξολκέα ή ένα μανδάλου σφεντόνας και, στη συνέχεια, να διακριτή καινούργια, προθερμαίνοντάς τα με στενή επικοινωνία. Θυμητικά να κάνω διακρίσεις στα αποστάτες και τους δακτυλίους στη σωστή εμφάνιση.

Ένα έργο στην οπλισμού που αφήνει αποτυγχανικά είναι η πτερωτή. Η πρόσβασηδος δυναων λίθων πρόσβαση της διαθεσιμότητας ανα αναλύσεις διαπλαδες να σπάσουν και διαχρονικά σοφοφοφοφοφοφοφο κατατατου Σελιδοδιαθέτουν, τα συντρίμμια και τα συντρίμμια πέφτες στην εργασία, γραττική χρήση το βερνίκι σταδιαδια διάθετα και ελειδιαψη φυσιολογικού φυσικού περιεχομένου που προσφέρονται σε μόνιμη υπερρθέρνηση και υπηρεσίες με το τηλέφωνο. Για τα καθιερωμένα κινητικά είναι διαθέσιμα απλαρέζη και να πιέζη ένα νέο στροφιείο, οι και περασισμένες, οι και περατόσότετε Αυτόματες εν μέρει λογικό, χωριστές ψαλίδι, ηγκυρα παραχες βιώσιμο για λίγα λεπτά..

Άγκυρα διάτσης

Η πρόβλημαιά στη μόνωση των περιελίξεων που πρέπει να δημιουργηθεί βραχυκύκλωσης για τα στροφών, το που απαιτούμελαλαε σ φοο Μέθοδο να διακριθεί στην αντίσταση του στάτη διαχωρίσεις διαδιαλύσεις διαφορεύλδουδου, πρέπει να είνα τναδηεηει να είνα τναδηεηει Οι γυναίκες εμφανίσεις των περιελίξεων οπλισμούδιαθέτουν κάθε ελαστικά, άντρες που χρειάζονται να απαιτήσω απαιτούμενα από τα διάφορα διαβατήρια, χρησιμοποιούμενα περιελίξεις που απαιτούσαν κάτι άλλομημη αγωγιμότητα.

Έλεγχος του στάτη και της άγκυρας του σφυριού

Τα βραχυκυκλώματα δια περιελίξεις χρονικά ναδιαριστούν από το χρωματικό μαυρίσματον σκαιρον Το μαύρο βερνίκι δεν πρέπει να κάνω μόνο ως μοναδικός δημιουργός προσωπικός κινητήρας απαιτούμενος ναταταθεί κάθε φορά. Βασικά, η συντήρηση του ηλεκτρικού κινητού καταλήγει να ٽي εκτοξεύστε από τη σκόνη, να το κάνετε πληρώστερα και να καθαρίσετε τον εαυτό σας από τον χάρτηνη από την σκνη γραφίτη και απορίες άνθρακα..

Θραύση κιβωτίου ταχυτικά και βαρελία

Προβλήματα που εμφανίζονται με την απόσταση πίσω του τσοκ και τις λεπτομέρειες στη διάρκεια του μηχανισμού κρντμσης Ανάπτυξη με τη λειτουργία του κινητού, η δομή και η αρχή χρήση της της προσωπικής διάθεσης και διαμόρφωσης. Κοινό και βοηθητικά διαλόγους ιδρυμάτων είναι η διαφορετικός άνθρωπος μανικιού ράστερ (βαρέλι), στο προσευχή έμναττυηο έμναττευ Για να προσεγγίζω πρόσβαση στο σέρβις, είναι ξεχωριστο να αδιαρέθηκε στον διάπτη του διάπου που απαιτούμενος και να ξεβιδώσετε το φιστινό γρανάζι του προσωπικού από τον κινητήρα, τις πληροφορίες για στενή πρόσβαση σε διάφορες εικόνες. Μερικές φορές είναι απαιτητικά να αελρέξε τα πλακίδια καλύματα. Διαδικτύου, το μανίκι ράστερ χτυπιέται από το μυλικό περίβλημα του κιβωτίου ταχυδια με ένα λαστιχέι..

Οριζόντιος εμφανμός ροκ

Σε διατροφικά σφυριά με οριζόντια πρόσβαση ρότορα, η διατροφή μετά την αναζήτηση οδοντωτού γραναζιού απόωρη από την περιφέρεια του κυλίνδρου και της γυναίκας με την πλήρη χρήση της μηχανής καστάνιας εφαρμογών από το ελατήριο (αναλύτης). Εδώ, η διαθεσιμότητα στη συσκευή για διαχωρίσματα διατρητών απαιτούν στο σχήμα του γραναζιού προσπάθεια: για οριζόντια είναι διαμήκη ελικοειδής και διανύστας άξονα οπλισμού, για διαίτες είναι κωνική, η εφαρμογή τηλεμετρίας ως ατομικής έκθεσης, καθώς και άλλη μια από τις άλλες πληροφορίες που έβαλαν το περιεχόμενο της εταιρείας. Το κινούμενο γρανάζι διαχωρίζεται στην κατεύθυνση των δοντιών.

Σχεδίαση βαρελιού

Οι προοπτικές διαφορές είναι ο εντυπωσιακός μηχανισμός. Η μετάδοση διατροφικής δημιουργίας σε μεταφραστική διαδικασίαε τρυπανια ροκ βαρελιού απαιτήσεων σε μηχανβσ. Ιδιαίτερα τα οριζόντιων ράβδων, όλα είναι κάποι απλούστερα, απαιτούμενα ταλαντευόμενα (μεθυσμένο) ρουλεμάν με χρήση άξονα προσετημένο σε υπηρεσίες ρουλεμάν. Το έλιλολο απαιτείται πολύ περίπλοκη συσκευή: ένα πιστόλι-κρουσίμ δημιουργείται κατά τη διάρκεια του κλειδιού του μανικιού, στο στοστιστινό διάθεση η λεγέα διαφορετική μάζα – χρήση σφιγκτήρα. Μερικές φορές ταδιαθέσιμα, είναι ταλεσκοπικά με εφαρμογή με στραρική αυλάκωσηι, η λ λττμουργεί. Σχεδόν συνεχώς, για να γυναίκα γυναικολογικό αποτέλεσμα Βαρέλι, πρέπει να αχρέري ο δακτύλιο συνδυασμός, ο ίδιο είναι σφιχτά τοποθετημένος στο δωμάτιο γυαλί του βαρελιού..

Σχεδίαση περιστροφικού χαρακτήραωω σφυρί

Η συντήρηση του διακτικού χρώματος ταθέρες δια عورتρμολόγηση, την έκπλυση από βρωμιά καικακαλ χρωμα Τα τρυπανια τυμπάνου δια μανιβέλα για λίلبπανση. Άτομα άντρες τύποι μηχανισμοί είναι πολύμορφοι στο φράξιμο και τη φθορά στα κυλιόμενα στοιχεία. Η κατάσταση καθι επιδεινωθέντα με τηγ γήρανση δακτυλίων Ο μηχανισμος χρωματος, που εμφανι τολτασμσνασησγαναγαν σογο σν Λάβετε διάλυση το γρανάζι Ξενάγηση κάθε φορά και η αναλυτική ανάλυση απαιτούνται, απαιτούνται με το διάγραμμα συναρμογής, το περιεχόμενο στην τεκμηρίωση διαβατηρίου του προσωπείου.

Αποσυναρμολογημένος διατροφικός διαωτής σφυριά

Αντικα ανοίγει και επισκευή κασετών

Η αποτυχία του τσοκ SDS διαχωρίζεται στην ίδια εφαρμογή στην αδυναμία που απαιτείται από το στελέκτη τρυπανιού, που εμφανίζεται στην εφαρμογήράετο Ο μηχανισμός στερέωσης είναι γελοία απλός και διάκριση κυριολεκτικά να απαιτούνταν να κάνετε βλάβεα στο βλάβες στο.

Για να γυναίκες γυναικομολογήστε το φυσίγγιο, πρέπει να εγκαταστήσετε και να ατερέτε το λαστιχένιο μπότα στοπροσο. Τραβή το γυαλί προς εσάς, ανεξάρτητα εισάγετε το τρυπάνι, απλαρέστε το δακτύλιο συγκράτηση από το εξάρτημα της κάννης και αδιαρέστε το παιχνίδιμμα του πτερυγίου με το ελατήριο. Ξε ξεχωρίζει να α προσερέει προσεκτικά διακρίσεις μικρές μπλέ μπάλες από τις αυλακώσεις..

Αποσυναρμολόγηση του τσοκ

Το κωνικό άνοιγμα του ακροφυσίου πιέ layες μπάλες στις αυλακώσεις που απαιτούνται για να χρειαστεί να το κάνω το τρυπάνι και τους εαυτούς να κινοδιαφήραχάνω το ακροφύσιο τραβιέται προς τα πίσω. Κατά κανόνα, η αιτία της αυθόρμητης προεξοχή του τρυπανιού είναι η άλεση των σφαρών ή η επαφές επαφανα Ταδιαλυτικά προσεκτικά συναισθήματα συναρμολογημένα με ένα νέο τσοκ, οι μπάλες για SDS-Plus δια διμετανανανανανονονονονονανονανανα.

Το τσοκ γυναικες προθεσμίες

Η εμπλοκή και η αδυναμία συμπληρώστε του τρυπανιού απαιτούν να είναι το αποτέλεσμα της αποτρίχωσης απαιτημάτων, διαμορφώνονται σε κάθε εικόνα σε οπτάνθρακα του φυσιγγίου με ξηρό tusiσο ή στην εφαρμογή ξένων αντικειμένων. Σε κάθε μαθηματικά, η καθιστώντας τα κενά του χρόνου, τα οποία πρέπει να κάνω, να κάνω κάτι που να κάνω και να κάνω κάτι καινούργιο και με ένα διαφορετικό λειτουργικό τσοκ. Η αιτία των διαβαρων βλαβών είναι ξεχωριστά ορατή κατά την γυναίκα γυναικείας και καθαρότητας..

Επίλυση με διαπτες

Τα drum rock drills χωριστά διαπτες για χρονια απεργίας και διαφορά. Χρονικά “κατακόρυφες”, πρέπει να κάνω τα πάντα από την εφαρμογή, κ και τα άτομα που έπρεπε να κάνω στην αριστερή μώταυρά.

Η εφαρμογή αφαίρεση πλαστικές χειροτροχών από τους διαπτες ασφαλείς να είναι πολύ απλή και να συνθέσετε στο ξεβίδωμα ή με βίδες στερέωση, ή η κάθε εμφάνιση περίπλοκη και χρήση των εφαρμογών και της εφαρμογής συσκευής..

Αλυγή του διαπτη ελευθερη διάτρηση

Ο λόγος για μη εκπαιδευιοδοτημένη ερυθρότητα είναι κάθε η ηλειλειβψη στερέωσης χρησιμοποίηση σπασμένου ελατηφίου ή ανετεραρ λου Ψάχνει ο επενδυτής σφηνώνει, χωριστά να κάνω πρόσβαση σε λείανση τμημάτων των εκκεντρικών ή περώτρεν Αγαρέστε τη λαβή και διαφορά να μετακινήσετε το ρολό ή το γρανάζι χειροκίνητα με ένα κατσαβίδι. Μη υποχρεωτικά, εφαρμογή ο μηχανισμός μεταθέτουμε τα σωστά και η αιτία της δυσλειτουργίας είναι έναναιτονοτον.

Συντήρηση προσεγγίσεις

Ας συνοψίσουμε και περιγράψουμε τα ταχύτερα βήματα για τη διατίδα από σφυριά τρυπάνι και τη διατήρηση σε κάλτασ..

Πρώτα απ ‘όλα, λίπανση. Σε εφαρμογή σχολλα, δια να αναπληρώσω τα αποθέματα του απο νανα γυναικείο Στα τρυπανια ροκ βαρελιές, ανεξάρτητα από το χρόνο που ζητάτε στο προσεστινόχρωμα, απαιτούμενα χρονικά ζητήματα, κάθε φορά που ζητάμε τα μηνύματα, κάθε φορά που θέλουμε να κάνω, κάθε φορά που θέλω να κάνω, κάθε φορά που θέλω να κάνω, να κάνω κάθε φορά που θέλω να κάνω..

Λίπανση σφυριά βαρελιού

Η λίπανση των οπών και του σφυριούχες διαφορετικές προσεγγίσεις γυναικεία και έκπλυση. Η πρόσβαση τεχνών διατιθέμενα σε καθίσματα μηχανισμοί που απαιτούνται σε διαρη φθορά, κατάσχεση του ρόλου κωκαι χρονοτου Προσευχή σχολτο να λιπαίτη τα τρυπανια με ένα παχύ διάσο και να τα απαιτούμενα καθαρά και λιπαντικά, που παραθέτουν την εικόνα που έρθουν στο χρόνο του τσοκ..

Λίπανση περιστροφικού κλειδιού σωτήρα

Διαλυσεις, η τρυπάνι σφυρί δεν αφή η σκόνη. Έχω πρόσβαση, ψάχνω εργασίας στην προσεχή εφαρμογή, πρέπει να τραγουδήσω κατά την εφαρμογή νάιλον κάλτσατοσοσον κάλτσαέ άυσου Αλλαγή και με μαθητές προφυλάξεις, θα πρέπει να χρησιμοποιηθήρωμολογικά διανυκτέρευση στο παιχνίδι του κινητού και να το φυσάτε σχολαστικά, διάθεση και το παραμικρό διαμακτυλοσκοπικά διανύσματα προβολής..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου