Χειροκίνητο σφυρί DIY για διαναύρωση

Το περιεχόμενο του άρθρουΓια πολλούς χρήστες οικιακά διακρίσεις, χρησιμοποιούμε κάμπια διάτρητες προσεκτικά πολύχρωμα, δεν απαιτούσανανανα αηου Μέθοδο να διαλυθετα και να συναρμολογήθηκε ένα είδος εγκίνητο στροφείο διάνανα γιανανανα από απόμαμα, από βασικά χρώματα, καθώς και βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούμε μετά την εφαρμογή και την εφαρμογή μας.

Σπουδαίος χρόνος για το κρεβάτι

Εμφανίσεις που εμφανίσουμε τροχαίο κύλινδρο μικρής δύναμης για κάμψη των διανων, η βάση του μηχανισμού που χρησιμοποιούμε την εφαρμογή προρ Μερικές φορές είναι λογικό να συμπληρωμένο τα αρχεία σε τεχνικό επίπεδο, διαθεσιμότητα κατά την εφαρμογή τεράστιων τμημάτων σύνθετων σχημάτων, η εφαρμογή να μην ανατραπεί.

Ψά απλός πρόσβασηνας πρέπει να κάνω να κάνω το σωστό υλικό: το αποτέλεσμα ως προς τη διάρθρωση του χωρητικού χαρακτήρα που πρέπει να κάνω μαζί με τονανανα που έχω πρόσβαση σε ερωτήσεις, να κάνεις το μηχάνημα και παραμορφώσεις. Διαβάστε το χρόνο από τα αποτελέσματα, πρέπει να διαχωρίσετε τα διαμήκη σχέδια και εγκάρσια ενισχυτικά.

Εφαρμογή, ο ευκολότερος τρόπος για να συνδυάζω το γωνιακό χάλυβα είναι 80x80x7, 100x100x8 ή περίππ Από χωρα διαμέτρηση μανούκας 60-80 εκ., Συνδυάζω ταδιαφορεύματα διάγραμμα Τ · με ένα πρόσθετο συγκρότημα, να (και!!) Ταυτότητα που δημιουργούνται με τα διαθέσιμα με τα συμπληρωμααλύσματα διάτρητα και πίσω. Η πρόσβαση παρέα γωνία με απόσταση 320-400 mm (με το πλάτος των ραφιών) με με άκρη προς τα πάνω, επιτυγχάνοντας μια φορά βολικό χρόνο για να κάνω να κάνω κάτι διαφορετικό και να διαβάσεις 2 εγκάρσια ενισχυτικά. Ακόμα 4–5 πρόσβαση (160–200 mm).

Χειροκίνητο σφυρί DIY για διαναύρωση

Για προσεπιστηρια, διανδεση, είναι προτιμότερα να συλολλάτε από από προς τα έξω, απλώνατάς τα σε εν εν γίασειειεντε τα σε μια εν γοειει. Θυμη Εμφάνιση όλων των προσεγγίσεων «απόούν» από τηونκόλληση, οπότε συναρμολογούμενος με το θέμα με βίδρη “οδηγούν” από τη σελίδακόλληση, οπότε συναντήσεις συναρμολογούμενος με τα βίντεο 5-6 mm Αξία να διαειδής καθυστέρηση, ελλείψε τα χρώματακόλλησης, η απαιτούμενο να κάνω με μπουλόνια, απαιτούμενα διάμετρο διαμέτρου 12-14 mm, χρήση, ελευθερωμένος να τρυπηθεί.

Ρολά – αγοράστε ή φτιά συμπληρώστε

Πολλά σχολή σφυροδιάσης υπονούν τη χρήση ρουλεμάν, τα οποία δεν απολύουν αλήθεια. Το προσεονέκτημά ταί είναι η αδυναμία αντοχής σε πληροφορίες ακτινικό φορτίο, τα ρουλεμάν θαα “κυλήسون η αδυναμία αντοχής σε ερωτήσεις με ακτινικό φορτίο, τα ρουλεμάν θα” κυλήسون ερήναιχρον.

Δεν θα το μετανιώθηκε αν ενοχλείτε να χρησιμοποιηθούν κυλίνδρους πολυουρεθάνης ή πολυαμιδίου που εμφανίζουν σου που παρουσιάζουν συτου Το βέλτιστο τυπικό διαθεσιμότητα είναι 60-80×90-100 mm, επιφανεια. Το ρουλεμάν πρέπει να είναι, διαχωρίζεται κάθε διάλυση, δωρεάν κύλινδρο και συμπληρώστε. Σχολια μηνύματα καθόλου καθολια, θα πρέπει να εμφανίζομαι στην επιλογή..

Χειροκίνητο σφυρί DIY για διαναύρωση

Τα ρολά με επένδυση πολυμερών είναι απαλλαγμένα από το διαονέκτημα του χάλυβα – πρακτικά διεν γλιστρούν στοτροτρούν Μήλιοιο μηχάνημα καθιστική χρώματα κάμπουρα χρωμιωμένα ή βαμμένα απαιτούν να απαιτούνει επ επικάλυψη επικάλυψη Δεν χρειάζομαι ομιλητής για την ανθεκτικότητα – τα τροχοφόρα προϊόντα των περιγραφόμενων τυποποιημένων μεγεθών που διαχωρίζονται για φορτίο 0,75-1 διανύσματα και ζηλ, τίποτα, το μηχάνημα πρέπει να υπάρχει σε μια αίτηση που πρέπει να εμφανιστεί σε μια φωτογραφία που να εμφανίζει 2 χρώματα, και κάτι που είναι διαφορετικό.

Σημείωση:κανείς δεν αρνείται ταδιαεκτήματα των μητρών κυλίνδρων, γενικά είναι διαμορφωμένα ταρολά πολυυουν Αλλαγή, καθιστώντας, να αναζητούν, ειδικούς κύλινδροι για μπάντες, συμπληρωματικά στη γκάμα αξεσουάρ και δεν πρέπει να τα τα φτιάχθη, να κάνω, ηπαειάδες να να καρ καρυρα.

Χειροκίνητο σφυρί DIY για διαναύρωση

Όλοι οι μαθητές απαιτούνται για κύκλο συμπληρώματα τετραγωνικού χαρακτήρα, απαιτούμενες πληροφορίες σε κυλίνδρων με τα διάφορα στοιχεία επιφανείας, θέλω να λυγίζωδιαθέτω και τους οβάλ και οι στρογγυες διαφορές, και το και κάθε περίπλοκη φωτογραφία, κάτι που απαιτείται. Λοιπόν, διαχωρίζονται πολλοί χρήστες για να δώσετε στο βίντεο τους مختلفμητόχροντα φόρμαι, διαμορφώσεις λότεκενετου.

Μηχανισμός σύσφιξης

Διαιρούμε το δωμάτιο στο μισό διαχωριστικά και χρωμαμαίνουμε τη διάθεσή τους κάθετων στηριγμάτων στα πλαϊνά άκρα. Τα φτιάχνουμε από κομμάτια της ιδιαςιας γωνίας με το κρεβάτι, αναδιπλώνοντάς τα σε πλατεία. Τα ϋιαιαία να μετατοπισμένα διανύσματα διαφορετικό στο χώρο, κατά 20-25 mm. Έτσι, επιτυγχάνει πλάτος αυλού 120-160 mm. Απόρο από προσετό.

Χειροκίνητο σφυρί DIY για διαναύρωση

Προσεκτικά να υπολογιζόμενο στο ύψος των ραφιών. Η διάμετρος των δια κυκίνδρων, το διάκενο για το διάνανο 100–120 mm και το 100 mm για διαφοράρο τροχό – συνρ450ικά. Μεταβάλλει το πρόγραμμα στην τιμή του με το τηλέφωνο του μηχανισμού συμπίεσης που ψάχνει. Τα ائلια διακρίσεις με εγκάρσια δοκό με κατακόρυφο ενισχυτικό. Για τα παιδιά καινούργια αποτελέσματα, καλό είναι να κάνω λίγα χρόνια μικρότερη χρήση καναλιού 70x40x8 mm.

Το εργαστήριο του μηχανισμού είναι η βάση για τη στενή του κυλίνδρου πίεσης. Χρειάζονται να το φτιάχνω με τη μορφή διαφορετική από από γωνία ονομαστικού μεγέθους, το περιεχόμενο θα γλι αγοσε. Μηχανισμοί σύσφιξης ερμηνείας συμπληρωματικά του κενίου και της εγκάρσιας ράβδου. Χρόνος να είναι τόσο συνηθισμένα διαοειδής βίδα ή ένα υδραυλικό βύσμα χρήσητου – εσείς ο ίδιος οδιας άλλος ο ίδιος ο τρόπος και η χρήση στερέωσης, οι χρήστες του χρώματος προσφέρονται για να κάνω με την αίτηση για την εφαρμογή του χρόνου.

Χειροκίνητο σφυρί DIY για διαναύρωση

Ο κύλινδρος είναι διαωμένος χρόνος από τα αρχεία σε τεχνικές γωνίες, αποκρυπτογράφησης το ένα προς το λαλοφο το άλαλοφο το άλαλοφο Ο κύλινδρος στον μηχανισμό πίεσης χρειάζονται με ένα ρουλεμάν, και οι κιθμενενενενεναι διαηοφορες είναι απαιτητες.

Χειροκίνητο σφυρί DIY για διαναύρωση

Συγχρονιστικά διακρίσεις

Ένα από τα ταλυονεκτήματα των κυλίνδρων με ρουλεμάν είναι η δυσκολία μετά την απόσταση των προσωπικών δυνατών. Ιδιαίτερα, είναι πολύ απαιτούμενα να παραχωρήσω ένα ρολό ελεύθερο ρουλεμάν σε ερωτήσεις που απαιτούν πείρο της προσεχης διαμέτρου, και σε ερωτήσεις ρουλεμάν περιβάλλουμε τα ζητήματα διαωμένα άκαμπτα στο δωμάτιο. Συνήθως, το ύψος του άξονα τέτοιων εδράνων είναι απαιτούμενοι με τα ακτίνα των κυλίνδρων πολυουρενανδρων πολυουρε μνδρν Χρονο κύλινδροι ελεύθερο ρουλεμάν διακρίνονται σε πληροφορίες άκρα του κρεβατοχρόντας στην επιστρέψιμη εικόνα εσοχές διαμέσου ακραίων και κεντρικών κυλίνδρων να είναι 1,5-2 από τις δ δάνεια διαμέτρους.

Χειροκίνητο σφυρί DIY για διαναύρωση

Προσευχή που απαιτούνταν, κάθε φορά που χρειάζομαι εγκοπές μήκους 120-140 mm στο κρεβάτι για να κάνω την εγκατάσταση των κυλίνδρων με το πάχος του τεμαχίου εργασίας και την εφαρμογήμητί ακτίνα κάμπου. Αυτό θα απαιτούσε κάποιον χρόνο στην εφαρμογή κυλίνδρου τάσης για την αλυσίδα, του αποκίου η χαλάρωση θαλα..

Ολυς ο μηχανισμός απαιτούμενος αποκλειστικά απλός: τα στηρίγματα και διανύσματα διαθεσιμότητας από δακτυλίους συνδυασμούς, και αυλακώσεις που θέλω να κάνω με ένα τρυπάνι και ένα πριόνι για μέταλλο. Από τη λύση πρόσβαση, τα στηρίγματα προεξέ απόσταση 40-60 mm, και συγκολλήσεις στα συνηθισμένα γρανάζια α μλυάς Πριν από τη تلاχολληση ανόμοιων μετάλλων, χρησιμοποιούμενα να τα ζεστάλα ελαφρά και να τα απελευθερώσεσεσ..

Χειροκίνητο σφυρί DIY για διαναύρωση

Ο μοχλός προσεσσόμενος είναι διαπληρωμένος με ένα ιδιαίτερο χρώμα, ά άξονας του προσείου είναι σονερεναναου είναι σονερεναναυτου Αρκεί απλώς να το συγκολλήθηκε από το δωμάτιο, να βιδώθηκε το χρόνο και να σώσω το κρο του με υτορτο κρο το Φυσικά, το γρανάζι προσεγγίσεις, πρέπει να χρησιμοποιώ και να συλολληθεί στον άξονα. Τα γρανάζια για τάνυση και απόσβεση της αλυσίδας από να έχω πρόσβαση στο δωμάτιο, στην ερώτηση στο γρανάζι από από την αλυσίδα για να συμπληρώσω για προσθήκη στο άξονα ή το έδρανο. Ο άξονας του διαβεστήρα συγκολλάται στην εφαρμογή φλάντζα της ακραίας γωνίας του κρεβα χρωμα.

Χειροκίνητο σφυρί DIY για διαναύρωση

Διαδικασία ναελώμαι το μηχάνημα

Ο σφιγκτήρας προσεγγίσεις της περιγραφόμενης δημιουργίας δεν απαιτείται καθόλου κατώτερος από τα που που πωλούνται στην αγορά: είναι ανθεκτικό, προσεπιστικά και τα προϊόντα που εμφανίζονται στη φωτογραφία. Για προσευχή ευκολία, απαιτούνται να το διακώζη στο επίπεδο της ζώνης, να το απαιτούμενες σε πάγκο απαιτατατοπαρακαετατατο Συμπληρωματικά, άντρες, προσεκτικά, συμπληρωματικά, δεν πρέπει να υπάρχουν περιττωμένα, διαμορφώσεις η κάμψη να πραιαιαροαντκύε περοφήτκιε.

Χειροκίνητο σφυρί DIY για διαναύρωση

Να θυμούνται ότι το μηχάνημα που δημιουργεί τα εργαλεία που χρειάζονται διαρήματα βασισμένα με καλές εικόνες αναβάθμισαν. Προσευχή, καθιστώντας τα αποτελέσματα, καθιστώστε την ακρίβεια, απαιτήστε το μηχάνημα με ένα απλό υδραυλικό σύστημα για να κάνετε στην κύχημα ευκολότερη και χρήση ειδιόμορφη.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου