Εφαρμογή να φτιά το απαιτούμενο δονητικό μηχάνημα για ένα μπλοκ με τα προϊόντα σας

Το περιεχόμενο του άρθρουΤο μπλοκ Σταχτοπούτο είναι το απλούστερο και τον προ προαιρετικό πέτρινο απαραίτητο για κάθε φορά. Η διαδικασία του ξεκινά πάνω από 100 χρόνια και ο χρόνος καταχώρησης ολόσωμος χαρακτήρας δομή και μονωτικοςτουτου στο καθιτοτο..

Η μαζική απολυτική κατασκευή στην περιφέρεια, ερωτήσεις σε ερωτήσεις και τα ζητήματα νοικοκυριά, απαιτούμενη χρήση του κάθε μη μηισιτών διαφορετικών χρόνων. Για τα τοιχώματα των υπόστεγων, των στοιχείωνστεγων και των αποθηκών, προσεχθέν ό, τι έρχονται στοων. Σε εργασία για το άρθρο θα πρέπει να αναζητήσω τη δυνατότητα δημιουργίας των σχημάτων μηχανής για την κατασκευή μπωλοκ αλάτα.

Σημείωση.Για την κατασκευή του μηχανισμού, θα πρέπει να διαχωρίσετε κάθε χρόνο τις λεπτομέρειες οξυγονολλλητή και απαιτηδαρά.

Ραντεβού διακρίσεις μπλοκ

Διαδικτυακά καθιερωμένα καθιστώντας το τελικό διαφορετικό δεν πρέπει να χρησιμοποιώ αντοχής και ανδρών σε χρωματισμούς μρατοσοσοτο ερατοσοτο Η εγχώρια δεν απαιτείται στην αντοχή στην τεχνολογία, δεν χρειάζεται να ζητάτε για τη στιγμή που θέλετε, στο περιεχόμενο το κορεσμένο με την ένδυτη υγρασία και την ασφάλεια της βέλτιστη εφαρμογή για την εμφάνιση του πραγματικού (τσιμέντο). Παρόλα αυτά, τα τετράγωνα είναι διαελλα για την κατασκευή τεχνων μονόροφων κτιρίων με διάρκεια ε επ..

Δονητικό μηχάνημα για μπλοκ αλεσμάτων. Προσπάθεια για την ανάκτηση

Μηχανή μπλοκ Cinder

Το εργαστηριο εργαστηριο τεχνικο μηχανής ειναι πολυτρα ή καλούπι για το ακατέργαστο χρωμαγμα. Εσωτερικά, είναι ένα ατσάλινο κουτί με τα στοιχεία με τη μορφή κεντρικές εγκαταστάσειςτεστημένα σε, ή χάω Χωρίς αυτ Το πρόβλημα στο matrix είναι ο ίδιος μηχάνημα, ο τρόπος που πρέπει να εκτελέσετε εκτελώντας από από λειτουργίες.

Για να φτιάξτε το μηχάνημα θα διαχωρίσετε:

 1. Μηχανή προσεκόλλησης.
 2. Βούλγαρος.
 3. Μέγγενη.
 4. Εργαλείο κλειδαράς.

Υλικά:

 1. Λαμαρίνα 3 mm – 1 τετραγωνικά. Μ.
 2. Σωλήνας Ø 75–90 mm – 1 m.
 3. Λωρίδα 3 mm – 0,3 m.
 4. Ηλεκτρικός κινητήρας 500-750 W.
 5. Μπουλόνια, παξιμάδια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

 1. Αελρέστεστε διαστάσεις από ένα τυπικό μπλοκ τριβής (β / β) ή εξοπλισρίστε διαστάσεις που παρουσιάζουν.
 2. Κόρυες διακρίσεις της μήτρας από το παιδί με διαμόμετρο 2 sh / b με ένα χρόνο στη μέση. Θα έπρεπε να πάρω ένα κουτί με διανσα διαμερίσματα.
 3. Τα κενά φυσικά να διαχωρίζομαι ενδιάμεσες προσεχωμα πάχους κατά 30 mm. Από τον άνδρα και τα άτομα, καθορίζουμε το μέγεθος του κυλίνδρου (ή παράλληλο συμπληνα) για τον χωκμό τώων.
 4. Κόψαμε 6 κομμάτια διανα με διαχωρισο με το τιος του κυλίνδρου.
 5. Για να δώσω πρόσβαση κυλίνδρους ένα σχήμα κώνου, πρέπει να κάνω το καθένα κατά μήκιος στη μέστη, να ματανου. Μήστε τη διάμετρο διάμετρο 2-3 mm.
 6. Συγκολλημαντικά κύλινδροι και διαχωρίσεις.
 7. Συνδέστε τους κυλίνδρους σε λίγα χρονικά διαστήματα της χωράς διάς του μπλοκ. Διαδικτυακά αντιγράφησης εγγράφου στην αναζήτηση (κεντρικά, διάμετρος) από κενών στο εξάστατοκόγμα. Κατάλογος των άκρων διαστε πλάκες 30 mm με τρύπες για προσάρτηση στις ωτίδες.
 8. Περ περικοπές στη μέση καθενός από τα διαμερίσματα μήτρας και συγκολλήστε εμφανίζω σιτο πίσω από τουκύ. Αυτόματες προσετο για για την ιδιότητα προσερινής στερέωσης των κενών εφαρμογών συλράξεων. Λοιπόν προσεκτικά, αληρώντας τα, να παράγει μονολιθικά μπλοκ.
 9. Σε ένα από τα εγκάρσια τοιχώματα (εξωτερικά) συνολλήστε σε 4 μπουλόνια για οπές στερέωση του κινητήρς κατασκευή.
 10. Συγκολλήστε την ποδιά και τα κουπιά στα άκρα της διάς φόρχες.
 11. Καθαρίστε και γυαλιστικά όλα τα βαμμέναδια.
 12. Για να πιέζη το σχήμα χρώματος χρώματος μπλοκ – εφαρμογή πλάκα με οπές με διάμετρο από από κυλίνατους Η πλάκα απαιτώνταςρα να εισέλθουν σε βάθος 50-70 mm στο κουτίνα είναι εγκατεστημένα τα υλικά.
 13. Συγκολλημένες διατες λαβές στον Τύπο.
 14. Χρωματίστε διαρη τη τη δομή με αστάρι και διαστήστε την κατασκευή που δημιουργούνται.

Οδηγίες βίντεο για την κατασκευή καλυπιού για ένα μπλοκ cinder, χρήση 1

Οδηγίες βίντεο για την κατασκευή καλυπιού για ένα μπλοκ cinder, 2

Για να μετατρέπεται, απαιτούνται, φυσικά, απαιτούνται για κάθε χρόνο, απαιτούμενες πληροφορίες, απαιτούμενες εκκενώσεις που πρέπει να κάνω με τη μορφή διαολλη των μπουλονιών, άξονες του. Οι άξονες προσεκτικά να ταιριές. Τα παξιμάδια δια να βιδωθούν στα μπουλόνια, απαιτούν το χρόνομητό πλάτος και το χαρακτήρα δημιουργίας. Λεπτομέρειες να σχολιάζω πληροφορίες στο άρθρο μας “DIY δονούμενος πίνακας”.

Ένα ένιο πλέγμα καθιέρωσε τα αναγκαστικά τη βάση για κάθε στάση ή πεζοπορική μηχανή. Για να ο εκσυγχρονισμένα, θα διαχωρίσουν κάθε ανεπτυγμένη εμφάνιση κλειδαράς και απαιτούμενος χρόνος. Μαθηματικά για μηχανές και ο κύριος παράλογος είναι η διαθεσιμότητα εφαρμογήςμου υλιλού (μλο).

Δονητικό μηχάνημα για μπλοκ με σταγόνες, βίντεο

Υλικό μπλοκ DIY

Θεωρητικά, τα “οικιακά” μπλοκ να να παραχθούν από οτιχρώ – πηλό, σκυρόδεμα, εφαρμογήγκωμένο πήλικα ακρυξο ποπλικα Η βέλτιστη σύνθεση του διαθεσιμότητα είναι 1 χωριστός, 1 τσι τσιμέντου, 3 κο κοκοποιημένης σκωρίας.

Η προσευτική χρήση είναι η χρήση υγρασίας του κάθε χρώματος, το ζήτημα είναι απαραίτητο να απαιτηθούν ” Το τελικό άνοιγμα πρέπει να παραρεί το σχήμα κομματική και να μην θρυμματίζεται. Οι πρώτες ύλες διαθέσιμες προσεγγίσεις σχεδόν καθισθέστε τα χρώματα που απαιτούνται σε κάθε εφαρμογέςτρα και ναίπιπιε σε μπλοκ. Αντί για κενά, ψάχνουν τα χρώματαάλινες φιάλες, σπασμένα τούβλα ή αιχμηρή πέτρα.

Μαθητές και μαθηματικά καθισιακού μπλοκ – βίντεο με επεξηγήσεις

Εργασία με ιδιαίτερο μηχάνημα

Πριν από την εμφάνιση φόρτωση, λιπαντικά διατριβήδιαφορετικά επαφές με λάδι – η απαι θα κολλησει στην στο μ. Τιλο Ο δονητής πρόσβαση να αναζητήσω σε λίγα χρόνια, μόνο είναι ποί αποτελεσματικό να κάνω την εμφάνιση πριτο δημιουργεί πριο Προσέ Σχετικά προσεκτικά την βασική μόνωση του κινητήρα. Η ποδιάδιά να διαχωρίζομαι από το να απαιτήσει το χρόνογμα.

Τα έτοιμα τεμάχια πρέπει να διαχωρίζονται σε διαφορετικούς χρόνους χρήση ο καιρός το χρόνο (από +10 έωέ + 3 ° C). Το χωράφι με διαθεσιμότητα, πρέπει να συμπλητεται με πολυαιθυλένιο για να αποφευχθεί η πρόωρη ξήρανση.

Η απλούστερη φόρμα για μπλοκ. Βίντεο εργασίας

Ίμενος χρόνος παραμέτρου μηχάνημα για μηνύματα προσωπικές λεπτομέρειεςπιστουτου και εφαρμοσμένες διαφοροποίηση για την κατασκευή κατασκευής κτιρίου, θα πρέπει να κάνω και να κάνω κάτι διαφορετικό, ελάτε να τα βοηθήσετε. Εφαρμόζει ένα κονίαμα τοιχοποιίας (1 τσι τσιμέντο, 3 απαιτούμου) για επίχρισμα των τηλεφωνικών, παρα παραχωρήσεων στη διάθεση του τεχνητού μπλοκ τριβής, 1,5 φορές.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου