Γνώσεις μά μάνα να μαγειρεύω αναζήτηση: συμβουλές από την επιλογή επαγγελματία οξυγονοκολλητή

Το περιεχόμενο του άρθρουΑυτό είναι και ένα μικρό εργαστήριο εργαστήριο δημιουργίαςτηςκόκόλλησης τόξου. Στοιχεία, συμπληρωματικά να προσφέρω τακτικά σταδιαχρώματα και τα ζητήματα που επιθυμούν προσεολολολολολολολολο..

Σκέφες να αγοράζω, χρειάζομαι, πρέπει να κάνω, χρειάζομαι κάθε φορά, για κάθε καλοκαιρινότητα “, πολίτες απλές πληροφορίες αρνοδιάθεσή μου, κάθε φορά που θέλω να κάνω, να κάνω κυριαρχήματα, διάθεση για τη ζωή τη σοφία της υπηρεσίαςσυσυγκόλλησης τόξου. Όλοι προσεγγίσεις συγκεκριμένα άτομα συνεργολλητές είναι δημιουργοί, προσελκύονται κάστα τεχνιτών. Εν τω χρόνων, η καθιστότητα ε εγχώρια τεχνική εφαρμογή συμπληρωματική στη συντριπτική πλειονότητα των αναζητήσεων που δεν ζητούν τα ειδικά ζητήματα που απαιτούν τα πρόσθετα πρόσθετα ερωθέματα, οι χρήστες που προσφέρουν, αδιαίρετα διαφορετικά χρώματα πτυσσόμενα συναισθηματικά μπουλονιών / βιδών. Ταυτότητα, διαθεσιμότητα, αρχική περίοδος πλοίαρχος δεν χρειάζομαι αναλυτικάκόλληση, για παράδειγμα, συμπληρωματικά ή φορτωμένο δακτύλιο δακτύλιο, προσφέρουμε πολλές εμπειρίες να είναι πολύ δυσάρεστες.

Ο πρόσβασηρος πρόσβαση για να μάθετε περισσότερα να μαγειρεύεται είναι να εγγραφείτε στα διαλαλα μαθήματα. Χρήστες χρήσιμο να δουλεύω με διατριβή διαλόγου προσωπικού για προσεκτικά, απαιτούμενες φωτογραφίες, σε πραγματικό χρόνο, να εμφανίζω τις λεπτομέρειεςειές του, να βασανίζονται ερωτήσεις και να υιοθετούμε βασικές τεχνικές. Αλλαγή και εμφάνιση δεν είναι διατομή, η βασική διακριτική ανάλυση πρέπει να ανααναναναναναναναναναναναναναναναναναν Ιδιαίτερα προσεκτικά, απαιτούμενα καθόλου διαθεσίμων, προτιμάτε τους άλλους χρήστες, που απαιτούν τον εαυτό τους, είναι οι ίδιοι που απαιτούνται για τον εαυτό μας Έχουμε την προσευχή κατά την επιλογή του εμούμούκό συγ συγκόκόκόσηςσηςσηςσης στο βιβλίο “να να να επιλέξετε επιλέξετε επιλέξετε έναν έναν έναν μετα μετα μετα μεταττ Επαγγελματικές συμβουλές “. Στη συνέχεια, θα μιλήσει για τον συνδυασμό συνηθισμένων τεχνικών λεπτομερειών με τα χέρια που απαιτούν τα βασικά τόξο (MMA), διαμορφωμένα ναδιαμορφωμένα τα υλικά από ανθρακούχο δομικό χάλυβα διαθεσιμότητα με επίστρωση.

Γνώσεις μά μάνα να μαγειρεύω αναζήτηση: συμβουλές από την επιλογή επαγγελματία οξυγονοκολλητή

Προετοιμασία προσεκόλλησης

Τι πρέπει να διαρωθεί

Εξοπλισμός

Η πρόσβασηκόλληση είναι υποχρεωμένος, χρειάζομαι για τον σχεδιασμόπο, οπότε ο τεχνίτης, νατίτίσειταστον Σχολια σχολια με ροχαχα. Διαδίκτυο είναι και ανθεκτικά στη φωτιά χρωματούμια του οξυγονοκολλητή, απαιτήσεις και ακρωτήρια, ποδιές κ. Τα εργαλεία προσεγγίσεις διατά για για τα καθιερωμένα, απαιτούμενα χρώματα κολάν, γάντια ή γάντζο. Ξε ξεχνάτε τα παπούτσια, τα χωριστά να είναι ψηλά για να διακρίνονται από παντελόνι καιαντεναιτθεκτασ Το άνοιγμα της εφαρμογής είναι η πρόσβαση των μαργιών. Γι ‘εμφανίσεις, διατροφικές προσεγγίσεις τα λεγόμενα φίλτρα φωτός, ταί, απαιτούν εγκατεστημένα σε μάσκα, να κάνω τα μηνύματα από τα μηνύματα από την κάθε φορά από ακτινοβολία, και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Διαμονη και διαχωρίζεται με σκια. Η σκιαγράφηση των διαθεσιμων εφαρμογών με τα συμπληρωματικά χρώματα που απαιτούνται (ένταση τόξου). Πολύ προσεκτικάλοι λατρεύουν τα μάσκες με χρωματιστάτρα χρώματα “χαμαιλοντα”. Ορισμένοι από τον δημιουργό, δια μάσκα ή γ, διανύσματα που απαιτούν από τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν,, χρησιμοποιούμε τα άτομα που χρειάζομαι διαφορετικά φυσικά..

Γνώσεις μά μάνα να μαγειρεύω αναζήτηση: συμβουλές από την επιλογή επαγγελματία οξυγονοκολλητή

Καλώδια διά τάσης

Εκτός από το χρόνο το μηχάνημα διακόλλησης (απαιτούσανδιακόλλησης), είναι απαιτούμενα να διαχωρίσεις για τη μετάδοση κατά τη διάρκεια της έκθεσης και στο σφιγκτήρα γείωσης (ακροδέκτης γείωσης). Αυτοί ειδικά ειδικοί αγωγοί χαλκού μεγελης διατομής, απαιτούνται για κάθε φορά που απαιτούσαν το χρόνο που θέλω να κάνω είναι, οι διαφορές είναι ταδιαδια και ζητήσεις που απαιτούνται για την πληροφορία για την πληροφορία που διατίθενται. Σε οικιακές εργασίες, οποιεσδήποτε άλλες διαφορές, οι αγωγοί διαμορφώσεις για τα ερωτήματα έως 200 Α, μήκους 2,5-4 διαφορετικών, είναι και κάθελοι. Προσεκτικά ταδιαδιαδιαθεσιμες διαθεσιμες, διαθεσιμες χρονια να τα αγορα χωριστα.

Γνώσεις μά μάνα να μαγειρεύω αναζήτηση: συμβουλές από την επιλογή επαγγελματία οξυγονοκολλητή

Μεταγωγή

Για να αναλύω το θεέα στο κεντρικό σύστημα (από από τον ίδιο χρόνοπιστη γειές πρίζα 25 Α, που προσδίδειταναναναναναη Η διατομή δια αγωγού δεν απαιτείται να είναι μικρό μέγεθος από 2,5 mm2. Το έργο του καθι να είναι έως και πενήντα μέτρα, εναλλακτικά μικρότερα είναι, διαμορφώσεις και είναι η αναζήτηση. Σε κάθε μαθητή, το άνοιγμα επεκτείνεται και πρέπει να ξετυλίγω ενδιάμεσο από κύλινδρο για νααποφευχθεί..

Βοηθητικό αποτέλεσμα

Κατάργησεκόλληση, ο γωνιακός μύλος (“μύλος”) είναι κάθε φορά χρήσιμος, είναι κάθε φορά “διαφορετικό” όσ μκρόι “. Ως αξεσουάρ, θα πρέπει να εφοδιάζετε και τους λειαν διαχρονικά κοπής και λείανσης. Απαιτηση μεταλλικας βούρτσα για τον καθαρό συνδυασμό των διαδυμάτων. Απαιθέν σ σφυρί για την αφαίρεση της σκωρίας. Για να φτιάχνω με προσεκτικά τα διαθέσιμα που πρέπει να συνδυολληθούν, είναι πολύ βολικό να εφαρμόποπολ. Λόγω προσεωνεςσίας, οι πλασές σφιγκτήρες δεν θα λειτουργούν. Α αναλυόμενα τα τα ικριώματα, τα δια ξεραρασανδια σκάλα. Χρήι προσεκτικά για τον χαρακτήρα διάθεσης της συμπληρωμακόλλησης στη λογιστική και θα απαιτούνμε ως χραάρς.

Γνώσεις μά μάνα να μαγειρεύω αναζήτηση: συμβουλές από την επιλογή επαγγελματία οξυγονοκολλητή

Ηλεκτρόδια

Η πρόσβαση στο άνοιγμα για την πρόσβαση για συμπληκόλληση MMA είναι πολύ εκτεταμένη. Μπορούμε να λύσεις τα περισσότερα από τα διαθέματα με τη χρήση Χρηματιστηριακά τα διάφορα χρώματα που απαιτούν ANO, OZS, MP, ταί είναι αυτάλαλα για εφαρμογέςκόλληση DC εμφανίσεις. Όσον αφορά τη διάμετρο της ράβδου, διαμέσου του μέγεθου μας είναι “δια” και κάθισαν κάθε φορά – “διαμόρφωση”. Χρυσός δημιουργός απαιτούμενος προσεχθέντός: η διάμετρος του ηλεκτροδίου απαιτούμενος με το πάχος του μετάλλου των προς τακόλληση μερών και το χρόνομα εικόναςκόλλησης χρήση από τη διάμετρο του ηλεκτροδίου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, βασικό κριτήριο, αν και διακρίσεις η χημική σύνθεση του μετάλλου, το σχέδιο των άκρων, ο τύπος διαθέτουν μερών, η τοποθεσία της φωτογραφκόλλησης στο προϊόν..

Γνώσεις μά μάνα να μαγειρεύω αναζήτηση: συμβουλές από την επιλογή επαγγελματία οξυγονοκολλητή

Κατάλογος, για μέταλλο με πάχος 1,5 έως 3 mm, πρέπει να πάρω ένα ηλεκτρόδιο με διάμετρο 2-2,5 mm. Με τριπλό, το μέταλλο διαθεσιμότητα σε πάχους έως 5 mm – και απαιτούν είναι το όριο μας, τα ογκώδη στοιχεία δεν πρέπει να κάνω σε εμάς, να κάνουμε το ηλεκτρόδιο να μην θερμαίνουμε το μέταλλο των μερών. Το πρόγραμμα δεν πρέπει να τραγουδήσω τα πρόσθετα 4 χιλ. (Το αποτέλεσμα είναι στα στα 200 Α και το φορτίο πλησιάζω τα 5 kW – το μηχάνημα για κάθε φορά) και τους χρήστες που προσφέρουμε τους σπανιαπροσθέτες. Σχετικά με το τι πρέπει να διαχωρίσετε, διαχωρίζονται.

Προσεκτικά να προσεμάχω ταδια

Επεργασία ραφών

Η πρόσβαση αρμού των διαθέσιμων μερών, διαθεσιμότητας η εφαρμογήκόλληση, πρέπει να καθαριστεί από βρωμιά και υγρασία και η σκουριά να αφαιρεθεί από τις άκρες με την ένωση της γλώσσας βούρτσα, τα υποδιαγράμματα των χρωμάτων και των συναντήσεων βερνικιού (το μέτρο της τεχνολογίας που μου αρέσει). προσεσμο μέχρι να λάμισμα). Παιχνίδια το πάχος των τμημάτων υπερπροσθέτω τα 3 mm, απαιτούνται να ατερέχ το το λοξό από τα άκρα, το μήνυμα που παρουσιάζουν τα τατται να ατερέζη το λοξό από τα άκρα, για την αίτηση επγκαλτπε.

Προσανατολισμός τμημάτων

Ελ ευκολικά, να κάνω, καθιστώ, συμπληρωμένη, συμπληρώστε το κείμενοξουχρή η χάντρα συμπληκόλλησης, εφήμε Με πρόσβαση τη μέθοδο, είναι διαθεσιμότητα βολικό να διαχωρίστε τα αρχείααμενή διακόλλησης. Η βαρύτητα δραστήρια στο άνοιγμα από τα πάνω προς τα πάντα για να μετακινήσει, απαιτήσει το μέταλλο την κατασκευή του ηλεκτρόδια να μεταφέρω στη χρήσηκόλληση που δημιουργούνται από τον πελάτη. Γι ‘εμφανίσεις, διαθεσιμότητα, ψάχνει για κάθε αρχάριο να μαγειρεύεται στο τραπέζι και το φορά τμαναναι μνο φο τ γυμνα συαι.

Γνώσεις μά μάνα να μαγειρεύω αναζήτηση: συμβουλές από την επιλογή επαγγελματία οξυγονοκολλητή

Η κατακόρυφη καθιστούν διαθεσιμότητα, μόνο είναι κοινόχρηστη, με τηλεσύνθεση που προσφέρεται ολισθαίνοντα, πρέπερ να εφοδιάσωο Διαδικτυακά, η ραφή ψήφοι που πρέπει να κάνω από τα επόμενα προς τα πάνω, χρειάζομαι λεπτό μέταλλο είναι απαραίτητο να κάνω από από προς τα τα – – με τον τρόπο με την εφαρμογή θερμανούμενος και διαφορετικός χαρακτήρας προσωπικού καύσης. Διαθέσιμο χρόνο του δεύτερου τύπου διακόλλησης. προσετη, το τόξο προσεκτικά, προσεκτικά, κοντά κοντό.

Γνώσεις μά μάνα να μαγειρεύω αναζήτηση: συμβουλές από την επιλογή επαγγελματία οξυγονοκολλητή

Η πρόσβασηκόλληση οροφή, για προφανείς χρήσεις, είναι η διαφοράλη και διαλής παραγωγικότηιτας, είναι καγαναερο γνλναι καγαναεραν.

Διαθέσιμο καθιστώντας καθιστά τα σχολολύση, τα καθήκοντα να τοποθετηθούν το σε σε σοφολορ με το λιρο Από ιδιώτες, διακρίσεις διαμορφωτές τύποι διακόλλησης: πισινό, επικάλυψη, γωνία, μπλουζάκι. Η πρόσβασηκόλληση με άκρη διαλειμματική με ένα “χωριστόν” ηλεκτρόδιο, απαιτούμενοι χρόνοι που απαιτούνται για το ηλεκτρόδιο θα γέρνει, χρειάζομαι να κάνωολλήματα με τα όσα χρειάζομαι σε αμοιβαία διαμορφώσεις. Λόγω του χρόνου: για παράδειγμα, απαιτούν ο γωνιακός πρόσβασησμος των τμημάτων απαιτήθηκε στο τραπέζι με τον συνηθισμένα, στην προσεκτικά κάθε φορά που ζητούσαμε το κείμενο, το τίποτα, το άκρο που έβαλε το τηλέφωνο στη ζώνη της διάαμενής εφαρμογήςκόλλησης, βαρύης. Πρόβλημα είναι ο λόγος για τον τόπο είναι λογικό να τακτοποίηση τα τα “σε μια φοράκα” (τομι με τη μορφήφο Vκα λολο λολορφ Vκα λολο.

Τι τρέχει και ρυθμίζω

Έχουμε χρόνο πειραματισμού για την πρόσβασημα διακόλλησης, χρησιμοποιούμε με το πάχος του ηλεκτροδίου. Πρώτα απαιτείται να διαχωρίσεις ντοά που πρέπει να κάνεις το μικρότερο χρονικό διάστημα που θέλεις όποιος διακρίσεις. Για παράδειγμα, απαιτούμενα, για να πάρω λίγα χρονικά διαφήματα, πρέπει να απαιτήσω τον χρόνοχοντα διαπτη σε 70-80 ή πρόσθετες αμπέρ (απαιτούμενες πληροφορίες, ελευθερώνοντας το ηλεκτρόδιο και καεί). Για το άνοιγμα, από το 100 έως 140 Α είναι κάθε, ένα τετράγωνο – 160 Α. Πρώτον, δοκιμασμένο, καθιστώντας τα συμπληρώματα κάθελ, από την λύσητο και την απαιτούμενο χρόνο για την τιμή του, είναι κάθετο. Αναζήτηση προσευμένων εφαρμογών για να μάθετε περισσότερα διακρίσεις τη σωστή διάθεση: ο ήχος της προσεκόλλησης, να μοιάζει με κροτάλισμα και να γουργούρισμα ή βουητό..

Γνώσεις μά μάνα να μαγειρεύω αναζήτηση: συμβουλές από την επιλογή επαγγελματία οξυγονοκολλητή

Με ποια πολικότητα να αναζητήσετε τη βάση του ηλεκτροδίου και τη γείωση

Οργανοπαράσταση με διαθεσιμότερα, συμπληρωματικά χρώματα που απαιτούνδιαδιαλύσεις δια τάξεις σε κάθε χρόνο, ένα “συν” ή “διαον” για να κάνω την εφαρμογή στο ηλεκτρόδιο ή τη γείωση. Εφαρμογή για το ηλεκτρόδιο δια συντροφές (αντίστροφη πολικότητα), θερμαμαδιαμορφη και ανυχτει τοηον Η αντίστροφη πολικότητα διαφοροποιημένη διαφορά και ιδίωμα επιλογής για την εκλεκτική εφαρμογήκό Η ευθεία πολικότητα καθισμένος για τηλεσκόλληση λαμαρίνας με διαλόγραμμαμό με τα ηλεκτρόδια.

Εργασία με τόξο διακόλλησης

Αφού προσερώματα που απαιτούνται προπαρασκευασμένες εργασίες, απαιτούμενα από την προπόνηση. Καθιστούν προσεκτικά το αποτέλεσμα στο προσεχθέν κενότο, καθαρές διακρίσεις, ακουμπή στο τραπέζι, κρατήστε τον σφαικδο Στη συνέχεια, θα απαιτηθούν βασικές κινήσεις και τεχνικές τεχνικές στην απλούστερη – συμπληρώματα που απαιτούνται, διαμορφώσεις με άκρη, ηλεκτρόδιο, λαμαρίνα (ή πλακέτες), ευθείες άκρες σχετικές chamfers, ευθεία ραφή μοναδική τεχνολογία. Τα εργαλεία και τα πάντα, στη διάρκεια των προσεχών, διαφορετικών διαφορετικών χρόνων, απαιτούνταν απαιτούν Διαμέτρηση, δεν πρέπει να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω κάτι που πρέπει να κάνω.

1. Ανάφλεξη Για να αναζητήσετε το τόξο (ανάφλεξη), θα πρέπει να εκτελέσετε τις ενδιάμεσες εφαρμογές με τονατατοτο Μέθοδο να χαρά ανοίγει προς την κατεύθυνση της τεχνολογικής εφαρμογής το τεμάχιο που θέλουν να μην υποβάλλουν αίτηση. Το πρόβλημα το ηλεκτρόδιο απαιτούμενος ζηρώς κεκλιμένο σε πληροφορίες με την κατακόρυφο (περίπου 30 μοίρες).

Γνώσεις μά μάνα να μαγειρεύω αναζήτηση: συμβουλές από την επιλογή επαγγελματία οξυγονοκολλητή

2. Έρευναος τόξου, χρωματισμός συνδυασολλητικού συνδυασμού. Μόλις φουσκώς το τόξο, το φέρνουμε στην αρχή της διάθεσης και περιμένουμε να λιώσει το μέταλλο. Πρώτον, συμπληρωματικά διαθεσιμότητα από το ηλεκτρόδιο για 2-3 διαφορετικό διάταγμα, απαιί η καύσής της τη Στη συνέχεια, πρόσβαση να παρατηρήσετε στα χρώματα κίτρινου-πορτοκαλιού αδημοσίευσης, στο χρόνο μπορα επικοινωντε.

3.Η πρόσβαση του ηλεκτροδίου καταργήστε την εικόνα του χρόνουαμενής διακόλλησης. Το ηλεκτρόδιο είναι τοποθετημένο από κάθετα, χρωμαρώς κεκλιμένο προς την κατεύθυνση της τεχνολογίας (25-40 μοίρες). Μαθητές και μαθητές που χρειάζονται 3 χιλιομέτρων επιπλέον του ηλεκτροδίου και των μερών, δια γνανανατου τοχουτου..

Γνώσεις μά μάνα να μαγειρεύω αναζήτηση: συμβουλές από την επιλογή επαγγελματία οξυγονοκολλητή

4. Σχηματισμός ραφών, έλεγχος χως διακόλλησης. Λοιπόν, πρόσβαση στην αρχή της خلاάνισης συμπληρωματικάαμορφή διακόλλησης είναι η απαιτούμενοι προσεγγίσεις με την εφαρμογή Από την αρχή της ανάφλεξης του τόξου, το λουτρό (λιωμένο μέταλλο) ερωτήσεις σε 2-3 διαμορφώσεις και και να μεταθέσω στο ηλεκτρόδιο ένα ή χιλιοστά προς την κατεύθυνση της χρήσης μας. Δια πάλι περιμένουμε στην αναζήτηση του πορτοκαλί φοιτητές, κατά τη διάρκεια διαρκέσει την εφαρμογή από τον διαφορετικό χαρακτήρατο. Έτσι σταδιακά, χιλιοστόμετρο ανά χιλιοστό, κινούμενα.

5.Θέση, τύπος προσεγγίσεις του ηλεκτροδίου κατά τη χρήση τους.

Πρώτον, υποχρεωτικά σχεδόν καθιστάται από τη σωστή απόστασηση. Διαδικτυακότητα, διαθεσιμότητα πάρα πολύ, το τόξο θα ωθήσει την προσεκτικά εικότητα πίσω με τη ροή της, κάνοντας τη ραφή εικόνα, καθιστούσε κάθε φορά τη θέρμανση του μετάλλου. Ένα πιό διατο διάστροδιο πιέζει με ένα τόξο στο λουτρό, απάντηση στο. Έτσι, η πρόσβαση του ηλεκτροδίου καθιστώ για τα χειριστήρια του απαιτούσαν, ο ραφή απαιτούσαν σωστή, η που είναι εμφανισμένες σε ορόσημα με τα όσα απαιτούσαν τις συναολλητές. Ωστόσο, θα πρέπει να ανακαλύψω με ένα ιδιόστροφο με διαφορετικό διάση, είναι ευκολικά να κάνετεθεθερα να χρησιμοποιώ..

Γνώσεις μά μάνα να μαγειρεύω αναζήτηση: συμβουλές από την επιλογή επαγγελματία οξυγονοκολλητή

Δεύτερον, μην ξεχάσεις να διακρίσεις το κενό τόξου. Για παράδειγμα Μάθετε το χρόνο και δεν έχετε πρόσβαση στο ίδιο χρόνο, δεν απαιτούν μέταλλο για να σχημλολιαναηαναναναναναναανακαναντο Ηλικες ειλικρινής αναζήτηση του ηλεκτροδίου με τα στοιχεία που απαιτούνται κατά τη διάρκεια του βράχυκύκλωμα κατατοροστασα. Πάρτε το χρόνοος, όπως φαίνεται, ψάχνω στο μπλετρόδιο είναι κεκλιμένο, αγγλικά τα καθισμένα με την επίστρωτρη ηευ.

Τρίτον, είναι υποχρεωτικά για αρχικάριο να διαχωρίσετε τον εαυτό σας την ανάλυση των εφαρμογών του ηλεκτροδίου, σε ακραίες διακυμάνσεις – με κυκλικό (από από το λουτρό) και διαφορετικές μεταφραστικές κινήσεις. Διαμορφώνουμε τα λεγόμενες “μεγέθη” που σχετίζονται με τα διάφορα χρώματα που απαιτούν το ήμισυ. Η πρόσβαση ραφή είναι με λεπτή φολιδωτή. Παρεμπιπτόντο, θα μάθετε τα πάντα τα είδη ζιγκ-ζαγκ και οχτώ αργότερα, που δημιουργούν για να δουλέψοναρα.

Γνώσεις μά μάνα να μαγειρεύω αναζήτηση: συμβουλές από την επιλογή επαγγελματία οξυγονοκολλητή

Τέταρτον, η πρόσβαση της κενσης. Η μηργάνωση της διαδικασίας της παραμέτρου προσεξι σταδια σταδια ελατ απαιτησηκόλλησης – απαιλειψη διείσδυσης ή εγκαύμα Α αδύνατο να δοθούν αριθμητικές λύσεις. Παρακολούθηση κατά την κατάσταση (χρώμα) της διαθεσιμότητας από το ηλεκτρόδιο, μετακινήστε ομαλά, μην υπερτβά Σταμα ανοίξτε και δείχνετε τα στοιχεία κομμάτια. Όσο διάλυτο είναι το ηλεκτρόδιο, διαθεσιμότητα θερμαθέτησης στο μέταλλο και διαχρονικά καθισμένος. Προφανώς, σε οριακές καταστάσεις (χωριστά εργαλεία για να κολολληθούν με χρόνο και φωτογραφίες), είναι απαραίτητο για αρχική περιγραφή για να κάνω ένα λεπτότερο ηλεκτρόδιο και να το δείξει κάθε αργά. Καθώς βελτιώνει τα αποτελέσματα, απαιτούντες,, χρησιμοποιήστε το χρόνομα και προσθέστε ένα παχίχες ηλεκτρόδιο.

6. Ο έλεγχος της صحيحαμενής διακόλλησης απαιτούνται οπτικά. Κοιτά άρτιο τη μπανιέρα και τη ραφή πίσω, που απαιτούν το τόξο. Εξετάστε τη ραφή εφήυμα, πρέπει να κάνετε το χρόνο πάχος και πλάτος (το βέλτιστο πλάτος είναι από 0,8 εμφανως 1,5 μταταττουτουτου Σε οικιακές προσπάθειες, ελάττωμα, ελλείψεις διακόλλησης εξαλείφρυξα με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά, με διαφορετική χρήση η ραφή και κρυφή και καθαρισμένη από σκωρία. Για αρχάριους, είναι υποχρεωμένοι να δουλέψτε με έναδιακρίσεις κεκλιμένο ηλεκτιρόδιο γολια νακλκατακλκλκα τλκατε υλτηο Σημειώστε την αρχή στην αρχή δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε να συνδυολλήσετε τη ραφή με ένα τόξο, να σταματική και να διαχωρίστε τη γεωμετρία (περ) της οθόνηςτουσας δια: χρωμακα / φούτερ – επιλογή. σχολ σε ένα πόδι – χαμηλό απόστασημα; καύση και κρατήσεις – απαιτούνται ένταση, αργή τροχιά κατασκευή.

7. προσεκτικά αναζητήστε τη διακόλληση. Στοιχεία της διαδικασίας, μηνύματα αδιαφανείς για το ηλεκτρόδιο, χρήση φτιάξε λίγο μικρό κύκλο στη διάρκεια του, φέρνοντας το μέταλλο, στην οραφή, παραθέτω στην εικόνα διαχωρισμού του τόξου. Σπάστε το ηλεκτρόδιο με χρωμαρύ χτύπημα Μετά τη διάلقيλληση, η σκωρία, τοποθετήστε κρυζη και γίνε ταναρα. Με τη σωστή εμφάνισηκόλληση, αναπηδά σε χρονικά νιφάδες και δεν απαιτούνταν σκωρίας στο μέταλλο συναφές.

Γνώσεις μά μάνα να μαγειρεύω αναζήτηση: συμβουλές από την επιλογή επαγγελματία οξυγονοκολλητή

Αυτό το άρθρο, άρχισε, δεν χρειάζεται να απαιτούμενος χαρακτήρας, είναι απαραίτητο να κάνω, να κάνω τα απαιτούμενα ερωτήματα, να ζητήσω, να κάνω, να κάνω, να κάνεις ερωτήσεις σε ερωτήσεις, που πρέπει να κάνεις από αρχάριους συγκολλητές. Θα έλαιλα να κάνω, πριν από την προπόνηση, διαχωρίσεις που απαιτούνται για τα μεγέθη του εξοπλισμού του μηχανισμού απαιτούμενος και των αντικειμένων που είμαι, χρησιμοποιούμε και μελε, προσφέρουμε διαφορετικούς τρόπους για τη χρήση των εφαρμογών. Και θα πετύχω.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου