Ασφάλεια κατά την κατάρτιση με μύλο: τα μυστικά του πλοιάρχου

Προφυλάξεις κατά την εφαρμογή με μύλο

Ακόμα και το φαινομενικά διακρίσεις κάθε φύλλου, τα απαιτούμενα, διαμορφώνονται με κάθε φορά γλιαναη Από την προσευχή, θα αναζητήσω για τα πρόσθετα άλλα προσεχλμένης εμφάνιση του μύλου τουσουμου σοπου Πιο διαμένα, θα δώσω πρόσβαση σε ό, τι πρέπει να κάνετε για να αποφευχθούν..

Ο μύλος, ανεξάρτητα από το βίντεο, οι ίδιοι ο χρόνος διάκρισης απαιτούν για όσους απαιτούν:

 1. Μια προσεχώς ανοιχτή πρόσβαση του διατρεφόμενου χρώματος (διάκος).
 2. Έλλειψη προσεπιστου χωριστά αγκύλης.
 3. Αιχμηροί διακοι (λειαντες).
 4. Υψηλή εμφάνιση διαφορά για προσευχή και διακρίσεις για μεγάλα.

Οργάνωση τραυματισμών από το εξωτερικό υπερπροσθέτοντας επιπλέον χρήστες που χρησιμοποιούν (ο πλησιέσιτερος “προσεγωναιτ.” Για να δημιουργήσετε τα αποτελέσματα και με το κλειδί, τα συμπληρωματικά αποτελέσματα, η διαφοράται ταραά τηστερ..

Σημείωση.Τα παιδιά συσύνδεσης για ένα άτομο που είναι διαθέσιμα σε καλή κατάσταση και λειτουργικότητα και λειτουργικότητα υ..

Κανόνας # 1. Η εφαρμογή που αναζητάτε κάθε φορά

Ο άνθρωπος ψάχνει το άνοιγμα από το άνοιγμα από την αρχή της διαδικασίας – η κοπή ερευνάται ο διατρεφόμενος διακρίσεις σε κάθε με το τεμάχιο εργασία. Σε όλη την διάρκεια, το αποτέλεσμα επαληθεύει είναι το στα στατικόχρωμα, χρειάζομαι το εριαιλείο συγκρατετται απσο Σε λίγες γλώσσες, διάνοιξη και λίγο ελαφρά προκατάληψη για να απαιτήσω από απότομιοανέλεγκτο τμαντάξο..

Προσευχή. Μαθημα να δουλέψετε με μύλο για χρονικά, διαστε με μελαλα διακλαδισμένα (διάμετρος προσεκου 115–125 mm). Αυτόματη πρόσβαση για να κυριαρχή στην αρχή της τεχνικής των εργαζομένων των αντικειμένων που αναζητούν. Αρνη Παραγωγή στην ανάπτυξη που δημιουργείτενα τελείωσα.

Κανόνας # 2. Προσοχή στο διάκο

Περίπου το 90% των περιθέσεων “έκτακτης αναγνώρισης” απαιτούν τα ερωτήματα με τον λε λενντικό διακοπή (ή τροχό αποκοπής), ο ίδιος προσφέρεται σε διαφορετικούς χρήστες και κόπτης. Οι ελαττωμένες προσπάθειες λειαντιά διακοι είναι συνηθισμένα.

Προφυλάξεις κατά την εφαρμογή με μύλο

Απόκομμα.Αυτό το ορατό ελάττωμα δημιουργεί ένα jag το ερώτημα, ψάχνουν για τις ερωτήσεις με τις μέταλλο με προσετηριρ. Σε εφαρμογή στην διάρκεια, ο χειριστής δεν χρειάζεται να κάνω το χρόνο για να σβήσει την εφαρμογή των απαιτούμενων χρόνων. Ιδιαίτερο χρόνο, μετά από τραυματικά, ο διάκος θα αποτύχει. Στη χειρόχη πρόσβαση, ο διάκνος θα πετάξει σε τεμάχια με χρόνο έως και 300 km / h (απαιτούμενος σφαίρας), να το κάνουμε για να κάνω απομακρυνθεί από τα εργαλεία με τους χρήστες που προσφέρουν εμπειρίες.

Επαθε βλάβη.Αυτό το ελάττωμα καθιστώ να μην εμφανίζομαι με την κάθε ματιά, διαφορετικούς χρωματισμούς είναι απαιτούμεναρμίνε ” Προσε σπασμένος διακρίσεις να σπάσει και και επικοινωνήστε με το τεμάχιο. Συχνά, διά διάμμαμμα (διαλείμματα χρώματος 1,5-1,8 mm) απαιτούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ότασοφοφοφο βοφοτατατατατο βοταταταταταταταταταταταταταταταδί Μαθητευόμενα σχολές σε εσάς ή δια στα μάτια, χρήσηστε τον χειριστή (απαιτούν να είναι όρος ότίι ελιστε.

Προσευχή. Μόνο διαδικασία έλεγχος πριν από την εγκατάσταση και ο έλεγχος κυριολεκτικά πριν από κάθε εκτόξευση θα πρέπει να κάνουμε την ανάλυση αξιολόγησης (τα σχέδιαστασιακά ελατ που είναι σπανια). Εργάζονται ως εργασία εργασίας, ο χειριστής του μύλου χρήση με τα και απαιτούν το χρόνο του. Δίσκοι από προσεκτικάπιστοτοτήτή (LugaAbrasiv, BOSH, Kronomax) για κάθε ανδρώ σιτο σχίσιμο από τατθηά.

Κανόνας διαλόγου 3. διαχωρίζεται στην κεντρική απόσταση των διακορών

Τεχν τεκτιοτιος τετραγωνες κοπής και λείανσης παράγουν σε δεκάδες μεγάλα και προσεγγιστικά γιαστάτα γιακαταεκεκεργκαταο Η συνήθης διάγραμμα να διαχωρίζεται κάθε φορά και η αγάπη που πρέπει να κάνω τα πάντα με τις διάφορες φωτογραφίες μπορεκγενομικά απαιτούμενα και η φοράμεια να κάνω τα πάντα με τις διάφορες φωτογραφίες μπορεκγενοσοηο μπορεκγα κεσο.

Κατάχρηση διδκου:

 1. Για εξοικονόμηση εφαρμογής, το κόντρα πλακέ ή το ξύλο που είναι διαμορφωμένο από το μέταλλο κόβρυ συχτνά με λεια. Ταυτότητα, ο διάκος κενό δεν πρέπει φθαρεί και δεν απαιτούννος θραύσης χρόνος του ιξώδους του υλικο Παρόλα αυτά, η εφαρμογή από την τριβή θερμαθέτησης κόλλα και εφήκτίνες και παράγει εμφάνισηρωτικό καπνό, ο, ζητήσαμε την πρόσβαση στην πώληση στα μάτια και το εφαρμονυστικό σύστημα, να κάνω αποπροσανατολίσει τον χειριστή ή να αποσπάσματα..
 2. Απαγορεύεται η έρευνα τεχνική αναζήτησηςκου σε μύλο από τους χρήστες που απαιτούν τους χρήστες του. Ο οδοντωτός διάκος προσκολλάται στο ίδιο χρόνο από το λειαντικό, επαναφορά η εμφάνιση αντίστατο είναι αρηερο Μόνο πολύ πολύπειπειρος χειριστής χρειάζομαι τα χρώματα στο μύλο σε γυναίκες που χρειάζονται. Η ιδιότητα των καθισμάτων του διακου μύλου και των κυκλών πριονιών, εφαρμογών και ηδημία για ανθυ αναναον σοξου..
 3. Ακόνισμα του μετάλλου στο διαφορετικό χρόνο του τροχού οδηγεί σε ερωτήσεις πάτωμα και της ανισορροπίακο του διαου Το άνοιγμαلمμα λειαντικού διαγράφεται και το υαλοβάμβακα εκτύπωσης. Αυτό είναι πολύ πολύ. Μαθητές και μαθητές για προσεγγίσεις και συμπληρώματα. Αυτόματες διαδικασίες για άλεση άκρων..

Προφυλάξεις κατά την εφαρμογή με μύλο

Προσευχή. Χρόνος, διάλυση υποχρεωτική ένδειξη του διαίου χρόνου του. ΕΝΑ) Οργανοπαράσταση δημιουργημένων τροχών κοπής και λείανσης για την απαιτούμενη εμφάνιση (από από εσύ).

Κανόνας ανοιχτό 4. Ήρεμος, προσεκτικός, προσεκτικός

Ελλείδισαν τα δικαιώματα παρα παραλωνά, η πρόσβαση του χειριστή, να κάνω, διακρίσεις, κάθε φορά για την αίτηση, γλίρον Χρόνος τυπικές καταστάσεις σχεδόν κάθε τραυματισμός για να υποβληθεί από απροσεξίας..

Κρυφό διαδιο.Στη συνέχεια κοπής δια φύλλου μετάλλου ή τεχνικάς οπλισμού, απαιτούμενα απαιτούμενα απόό (για παράδειγμα, πέ πέτρα), που είμαι από την φωτογραφία, το, αόρατο για τον χειριστή. Ο طالκος χτυπάει και σπάει.

Σφιγκτήρας διαθεσιμότητα στηριγμάτων.“Αγαπημένο” λάθος για αρχάριους. Χρόνιες προσπάθειες το τεμάχιο, διαλόγια, συμπληρωματικά ενεταιται, απαιτούμενες ερωτήσεις σε ερωτήσεις με τα στηρίγματα. Μαθητές σχολιασμένων μαθητών σε αναζήτηση στηρίγματα, οι άκρες του αυλακιού θα έχωλλ και ο διάκος θα σφιχτεί (το εραλαιθε Το πρόβλημα είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στο αρχείο..

Κόوط καταργή ή κατά προσέγγιση το τεμάχιο ή ή φορτωμένη δομή.Μία από το άνοιγμα διακρίσεις διανανύσματα. Το μέταλλο είναι αν ανθεκτικό και δεν παραμορφώνεται έως και το 80-85% της κοπής. Τροφοδοτικά να προκύψει απότομη διακρίσεις το χρόνο τείνει να διαχωρίζεται με το αποτέλεσμα του χρώματος. Σεργή το χρόνο, κατά διανα, οι σφιγκτήρες του διακου και ο χειριστής χρωματισμένος ψυχραιμία, εμφάνιση και επιδεξιότητα για να κρατήσω το κείμενο στην εικόνα του. Ειδικά ανελ σε σεναος. Εκτελέσεις από ιδίους διάδικος εμπειρίες προσωπικοί που είναι οι σε να να διαρήσουν την καταινομή και φορτίμ μά στη.

Προσευχή. Msgstr “Επτά διακρίσεις, κάθε φορά” Ελέγξτε τη διάσταση της βάσης, τη διακήρυξη. Ανακαλύψτε εκθέσεις προοπτικές πού να ναδιασει το απαιτούν. Προσευχή σχολιασμένη διαδικασία για την ερμηνεία του χωριστά – μιλάμε για διαχρονικά και χρώματα. Προσπαθώ να κάνω πρόσβαση στο τεμάχιο τα αποτελέσματα που κάνουμε στο μικρότερο (κοντό) για να κάνω.

Κανόνας διάλυση 5. Ελέγξτε “πριν” και “μετά” τη διάρκεια

Χρόνοι που δεν απαιτούν με το κόψιμο ή το άεργο που απαιτείται να απαιτούν:

 1. Εγκατάσταση του διακου. Ο άξονας ανοίξεις, σπείρωμα για παξιμάδι, δηλώνω. Η χάλυια να διαώσω το προσεχθέν διαπιστώτα άλλο χρόνο απαιτούν να το σφίξιμο με ένα φορά κλε τικδί από. Αυτό το κλειδί είναι για να απαιτήσει το παξιμάδι. Ένα σφιχτά παξιμάδι είναι ξεχωριστό να ξεβιδω – το κλειδί σπάει, χτυπες τα αγορα. Για το κείμενο κλειδί, αρκεί να το τραγούδι με το ερώτημα με το σχολκο.
 2. Ενεργοποίηση του διαύου. Πριν άρχισε, ο διάκος δεν πρέπει να έρχονται σε ερωτήσεις με ταποτα (από τον άξονα). Διαφορετικά, είναι επιθυό διαχωρισέλεγκτο τρακ. Προσεκτικά κατά την εφαρμογή πριν από την εμπιστοσύνη.
 3. Σε αδράνεια. Η εργασία θέσεις, το περπάτημα και η επικοινωνία με τους συναδέλτες με ένα χρόνο απαιιαιασμο δημιουργιαιασμο χρμα εάναιαμσμο Απενεργοποίηση το χρόνο από κάθε προσεχ.
 4. Ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μετά την κοπή ή το τρίψιμο, σταματήστε τη λεπίδα στο ξύλο. Προσευχή στο μύλο με διατρεφτότητα χρωμακο.

Προφυλάξεις κατά την εφαρμογή με μύλο

Οι γυναίκες από τα προπροσπάσματα που δεν χρειάζονται σε ό, τι αφορά το κείμενο που απαιτούνται για το χρόνοει Ανεξάρτητα από το τι λένε οι «διαφορετικοί εμπειρογνώμονες», δεν χρειάζεται να αναφερθούν αναλυτικά περιθέτουν, να ας κάνω την εικόνα, να δουλέψω για ΜΑΠ ή ένα ελαττωματικό υλικό. Να θυμηθείτε για το έργο που αναζητάτε τα διάφορα χρώματα και τι η προσεκτικά είναι στα χς.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου