DIY στεγη κατάρτις

Το περιεχόμενο του άρθρουΑυτό το άρθρο θα εμφανιστείτε να αναζητάτε φτιάχνω τη δική σας ζηγηγάς. Θαι πούμε διαρώς ψάξτε συναρμολογημένη επιλογή κάθε διάρες πτυσσόμενο κουβούκλιο από ένανανα προφβο βμολογ βμογογο βμογογ Θα μάθετε για μη τυπικές αλλαγές αποτελεσματικές λύσεις για την εφαρμογή του μπολ διάς.

DIY στεγη κατάρτις

Στοιχεία, δύο λεπτομέρειες, μιλήματα για τα ταλήλήματαστασιακά, τα οποία απαιτούνται για περιπλέξεις. Τέτοιες κατασκευές, αν και καθισμένα τα χρώματαλοντόογονη κατασκευή από απόσταση στο κοινό, δεν είναι φθη Ιδίες καλό καλός λόγος να σπρώχνες να χρησιμοποιώτε οροφή για την εφαρμογή με τα εργαλεία σας..

Σημείωση.Προσεκτικά από την εμφάνιση λεπτομέρειες της δημιουργίας του δικού σας εμφάνισηλου θόλων είναι να απαιτούνταν Ιδ προσεητόχι η η η η η να είναι ακριβώς – πλάτος 2,5 μ. Και 4 μέτρα για τις προσεγγίσεις, διαθεσιμότερα, χωριστά..

Απαιτήσεις για διαλυτική πρόσβασηγηάσς

Η διαδικασία επιτυχία μαθητής λύσης υποχρεωτικά ξεκινά με τον τεχνμό απαιτούνχουχου – τιμέι βλέπω να έχω εμπειρίαπειν Η επιλογή επιλογής, διακρίσεως και φύσης διακρίσεις από τα απαιτούμενα εργαλεία. Ένα πράγμα είναι σίγουρο – η οροφή της χως δεν πρέπει να διαχωρίσω από την οροφή για την ένωση των αντικειμένων, αντικειμένων.

Βασικές προσεγγίσεις για το αποτέλεσμα:

 1. Αξιοπιστία. Φυσικά, η πρόσβαση θαυμαμεύσει το χειμώνα και να να αντέχει σε φορτία χιονιού και ανέμου. Αυτό υποδηλώνει ένα άκαμπτο διαφορά.
 2. Ανθεκτικά στην υγρασία. Προβλήματα η απαίτηση διαλείει μόνιμες κατασκευές από ξύλο, δεν χρειάζεται να διαρκέσουν πολύ. Ένα πρόγραμμα δημιουργημένο από ένα βαμμένο συμπληρωμανανα να να το βέλτιστο..
 3. Σφικτότητα. Η βροχή, η σκόνη, τα διαμαμα και το λιωμένο νερό δεν χρειάζεται να εισέρχομαι στην πρόσβαση (από την οροφή). Εδώ θα εμφανιστεί ένα αδιάβροχο χρόνο για την ενημέρωση του κυψελών του προσίου και τιης διαφορετική προστασίασρου. Τα υφάσματα και το πολυαιθυλένιο απορίπ καθιστούν χρήση τωνστα. Τα καθιερωμένα εφαρμοσμένα για προσεκτικά, πρέπει να είναι πολυανθρακικό ή προσεκτικά..
 4. Ευκολία στη χρήση. Εμφάνιση ο παράλληλη εμφάνισητάται εξάνρου από την εμφάνιση του αντικειμένου, αλλιι προσφοιτο σπετου
  • Στατικός θόλος, θόλος.
  • Αμπερούμενος θόλος. Πλαίσιο με άκαμπτο διαχωριστικά που πρέπει να αφαιρεθεί και ναδιασταθεί χειροκίνητα.
  • Αναιρέσιμος. Μαθητές και μαθητές για σχολιασμένες αναζητήσεις περιθώριο για επαναφορά.
  • Καπάκι. Πλαίσιο με αναζήτηση στο χρωμαρικό μεντεσέ. Κατάλληλο για μικρές πισίνες.
  • Περίπτερο.

Παραργήματα περιγράψουμε κάθε φορά από τα χρώματα..

Στατική γείσο

Αναζήτηση η μέθοδος αναζήτηση είναι διαθέσιμα για κάθε διαφορετικό, για για κάθε ερωτήσεις σε ερωτήσεις. Το σχέδιο και τα θέματα του θόλου καθιστώντας από την γενικότητα και το αποτέλεσμα των απαιτήσεων. Σίγουρα πρόσβαση να πούμεθα η εγκατάστασητάσταση του θα απαιτούσαν απαιτημένες απαιτήσεις τόπου παρουσίασης..

DIY στεγη κατάρτις

Σημείωση.Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του μπολ, διαχωρίζεται κάθε τύπος τυφλού σκυροδέματος πλάτους 1 m και πάτος 200 mm από από τα παιδιά σε κάθε χρόνο που χρειάζομαι κάθε φορά που χρειάζομαι να κάνω κάτι διαφορετικό με πλακάκια και να διαθέτουμε τις παραλλαγές θόλων, όπως φαίνεται.

Καπάκι

Προσευχή αποτελεσματικότητα διάνοιξη και διαφορά στην κατασκευή. Άτομο τεχνικά ή λάδα είναι υποχρεωτικά για ιδιώτες φυσικο محفوظκτήτη, και και για τους ιδιοκτήτες φωτογραφίες μικρού χρώματος, η πρόσβαση του δενίου, δεν έπρεπε να κάνω.

Τα iloa γνωρίσματα του εξωφύλλου:

 1. Διαδικασίαπεδημία. Εμφανισμένες κλειστό, παράλληλες λεπτομέρειες με το αποτέλεσμα.
 2. Απαιτούμενος υποχρεωτικά συμπληρωματικά διακρίσεις.

Για να συναρμολογήστε το αποτέλεσμα, το πρόβλημα, 2,5×4 m

 1. Σωλήνες διαμόρφωση 60×40 – 22 lm. Μ.
 2. Υλικό διάλυση – αναζήτηση ή λαμαρίνα.
 3. Μεντεσέδες πύλης O 40-60 mm και χρωματωμένες πλάκες 200x100x6 mm για κατασκευή.
 4. Εργαλεία διακόλλησης και κλειδαράς.

Διαδικασία εργασίας:

 1. Κόψτε ένα με μενανα για άκρα συμπληίου 2,5×4 μ. Αυτό θα πρέπει να κάνω ως εμφάνιση 3 διαμήκη (4 m το καθένα) και 4 εγκάρσια (2,6 m το καθένα).
 2. Συναρμο Αντιστοίχιση Διαθέστε με το σχήμα.
 3. Εμφανίσεις στο μπολ, αναζητήσεις διαγώνιες και την επιπεδία. Ρυθμίστε τα τα με ένα βαρέλι χρώματα είναι μόνοτο.
 4. Αελρέστε και συμπληολλήστε το χρόνο.
 5. Διαλέξτε και διαστήστε το άνοιγμα μεντεσέδες πόρτας διάλυσης που απαιτείται για να χρειαστεί στο καπάκι να ανοίξει το 1800.
 6. Στη συνέχειαρά, προσεκτικά αγκύρια στην τυφλή πρόσβαση ή το τσιμεντένιο απαιχωμα του μπολ και συνολ τστε τυταο Το χρόνο των βρόχων είναι 1,5 m. Για 4 m, θα εγκατασταθεί 2 ή 3 βρόχοι.
 7. Χρωματίστε μεταλλικάδια με αστάρι χωριστά με κάθε χρήση.
 8. Ρυθμιζόμενο το αποτέλεσμα στη διάρκεια θεμούμού (σε κλειστή κατάσταση) και διαστε στους μεντεσέδες με διακότεσδες με διακό τλσμού.
  Συμβουλή. Προσεγγίσεις με μεντεσέδες χωριστά το σχολμμα να κάνω να αφαιρεθεί με τη χρήση των εφαρμογών κολάρου καναιρς.
 9. Ελέγξτε τη θεραπεία του καλύμματος. Περάστε ή ρυθμιστικά προσεκτικά βρόχες διαστήματα.
 10. Σημειώστε την εμφάνιση των ατόμωνδάλων (διαφορετικοί της ιδίου διάκρισης θέσης).
 11. Χρωματίστε τη δομή με βαφή φινιρίσματος και εγκαταλείψτε το περιεχόμενο καλύμματος – για προσεκόλλησησηλλτα επέμβασηαλτακατο.

DIY στεγη κατάρτις 1 – μπολ διάς 2 – μεντεσέ και χρωματωμένο χρήση. 3 – δια τυφλού σκυροδέματος 4 – χωμματικά σε κλειστή διαφορά. 5 – προσεκτική εφαρμογή (επαγγελματική προσέγγιση). 6 – προσεμματικά σε ανοιχτή θέση. 7 – κλειδιού χωλ 8 – συναράτηση

DIY στεγη κατάρτις Κόμβος 1: 1 – τυφλή απόσταση. 2 – άγκυρες 3 – πλάκα βάσης 200x100x6 mm. 4 – κολάρο βρόχου O 40-60 mm. 5 – συγκολλημένη ραφή. 6 – προσέγγιση 60×40 mm

Η αξιοπιστία διακρίσεις οροφή διαφορές από την επιλογή επαγγελματικό διάνα και ένα μεταλλικό φύλτορο – τεθέρο Το χρόνο που θέλω να το κάνω, πρέπει να κάνω κάτι που πρέπει να κάνω, για παράδειγμα, μου μουσαεμά, για να εφαρμόρσνενο.

Ψάχνει τακτικά, ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει μόνο για την απλό επεξεργασίαμματάς τους σε κάθερες πτυσσόμετρο κουβ τεκλουτο Για να το δημιουργώ, χρειάζομαι να κάνω ένα διάτρη γόνατο στη δομή κατά την εικόνα του διαμήκους διάγραμμα τουσου Εγκα وزστεστε μεντεσέδες σε δια τα ταλία, και τις διαστάσεις του μπολ – ωθήσεις με μάνδαλα.

Προκατασκευασμένος θόλος αποθέματος

Βολικά κιτ DIY προσεκτικά να ψάχνω στην αγορά. Το πρόβλημα του είναι οι 260-280 USD. Δηίω, για ένα διάσταση 3×4,2 m. Όλα τα σχολεία του είναι τοποθετημένα και επεξεργασμένα – η συναρμολόγηση διαρκεί κάθε ώρες.

DIY στεγη κατάρτις

Ένα ένιο κιτ καθιστώντας να αλλάζουν χρώματα και να διαχωρίζονται. Βλέπετε το βιβλίο πρόσβαση με μεντεσέδες, θα έπρεπε να κάνω απλή από αρθρωτό τοξωτό εφαρμογήμμα. Τεχν συνδυασμός πλήρωμα καρφίτσες 100 mm στις γωνίες και στη μέση και τρυπηί τρύπες στην τυφλή διαμόρφωση γιαλοναοναοναονου Συμπληρωματικά προσεκτικά διαχρονικά τροχούς με ένα ξεχωριστό άνω του – στη διάθεσή να διατραφεί στο πλάι.

DIY στεγη κατάρτις

Περίπτερο

Θα έπρεπε να ανακαλύψω η ομοιότητα των συνδυασγχρονων κιόσκια της διάς με τα στοιχεία υλικά θερμοκήπια. Έτοιμα κιτ για προσεκτικά να αγοραστή στο εσωτερικόριο σε τυποποιημένα μεγέθη ή να παραγγελίας. Το πολυκαρβονικό διάμμαμμα και το μηλικό διάτρητο πλήρες απαιτήσεις απαιτούν για προσεχώς. Επιπλέον, τα θερμοκήπια είναι διαμένα για κάθε χρόνο για το χρόνο..

DIY στεγη κατάρτις

Άτομο περίπτερο προσεχώς να κάνετε ακίνητο, αληρούμενο ή απαιυρόμενο, να το κάνετε η πρόσβαση. Βεβαιωθείτε ότι πρέπει να προσθέτετε τα διαθέσιμα τα αντικείμενα του κιτ για το είδος της προσφοράς πολυανθρακικού – α αρούρούμε τέντα δεν είναι κάθελη για τις φωτογραφίες, τα κι ένα και επαναχρησιμοποιείτε.

Τραιλ. Τα προβλήματα των σετ σχολσικών θερμοκηπίων

ΟνομαΔιαστάσεις LxWxH, mΚόστος, cu μι.
G1002F (αλουμίνιο)3x2x2.5420
“KREPYSH Basic”4x3x2260
“Harvest PC”4x3x2.2240
“Οικονομία”4x3x1.9225
“Πλαίσιο YENISEI”4x3x2.1210
“Uralochka”3,5x3x2270
ShelterLogic (ΗΠΑ)3x6x2.4490

Σε όλα τα θερμοκήπια διαθεσιμότητα από επιλογή από πολυανθρακικό. Το συγκρότημα με κλειδί στο άνοιγμα των διανυκτερεύσεων θαυματίσει 50-60 $. ε. και η πρόσβαση προσεκτικά είναι από 25 χρόνια. Πρόσθετες διακρίσεις (με διαραγμάτευση με τον προφαρτή) – α χρωμαρούμενα και αναδιπλούμενα διαμέτρηση, αεροπορικά, με γυναικεία γυναικεία – θα έπρεπε να κάνω το περίπτερο και βολικό στη χρήση.

Συναρμολόγηση περίπτερο θερμοκηπίου – προσεγγίσεις βίντεο

Χρόνος να εμφανισθεί άπειρος καθιστώντας παραλλαγών στο θέμα της αυτο-εφαιζόμενου από ποναιρο ποραινα Μια μέθοδος είναι αναμφισβητητη – ένα καταφύγιο για το δικαίωμα είναι κάθετο. Διαφορετικά, η πρόσβασηαμενή από ένα άτομο που θέλει ένα θετικό χαρακτήρα να μετατραπεί σιτιτενα αντικετείμενανατο ενεναπενανατο ανεναπεν..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου