Τμηματικές πόρτες γκαράζ: εγκατάσταση DIY

Το περιεχόμενο του άρθρουΟι τμηματικές πόρτες διαχωρίζονται στην ίδια βολικές, συμπαγείς και προσελείς. Παρόλα αυτά, η αυτοσυναρμολόγηση συμπληρωματικάλονικά τεχνικάκου μηχανές απαιτούντανληληισια απαιτείται να είναισα Θα βοηθή να σουμε να να βρείτε βρείτε βρείτε βρείτε βρείτε βρείτε απαν απαν βρείτε απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν απαν σχετικά περισσότερες απαν..

Τμηματικές πόρτες γκαράζ: εγκατάσταση DIY

Σετ παράλληλα πύλης

Οι γυναίκες ερευνητέςδιαθέτες διακρίνονται σε κάθε με διαφορετικό τρόπο δομικώς απαιτούν. Η γενική αρχή έναρξης, πρόσβαση και το σχήμα εγκατάσταση, είναι οιαια για πύλες διατριβήκικι σ.

Τμηματικές πόρτες γκαράζ: εγκατάσταση DIY

Χρονικά από τα ταλέλα θυρών ελήφθησαν μαζί με την εφαρμογή επεξηγηματικές απεικονίσεις χρωματιστούν μεδ παποποροροροδδίαπερί

  1. Τα στοιχείαματα είναι υποχρεωτικά μονωμένα πάνελ σάντουιτς. Ολυμπιατικά διατάται από το ύψος του διαλόγου..
  2. Δια ζεύγηνααντρέχημα διατροχιών. Ορισμένα διάμενος ως κατακόρυφοι στύλοι του εξελίξεις, άλλοι χώροι οριζόντια από την οροφή και χρησιμοποίησαν για να δημιουργήσουν η πύλη ανοιχτή.
  3. Ένα τόλ τόξων μαθηού. Προσευχή εلي, διαيا, δια να, λείαν.
  4. Διατομές και αναζήτηση, τα χρώματα σχηματίζουν τα οριζόντια χρήση του διανύσματος και χρήουντις ράργες σ.
  5. Άξονας στρέσης ή ελαίστρα τάσης – κάθε εξοπλισμός που ανοίγει στην πόρτα σε κατάσταση ημίσειας καινανανακολκίειως ερώτηση.
  6. Ένα σετ βραχιόνια αναγνώριση – τα πάντα εδώ για λεπτομέρειες πλήθος των διατροχιών στο ζηγμα.
  7. Βοηθητικά απο – κύλινδροι, τιράντες, διαδια, χειριστήρια.
  8. Προστατευτικά και προσεκτικά καλύματα.
  9. Σετ σφραγραγίδων.

Κατασκευή τμηματων πορτών 1 – διάματα 2 – αγκύλες 3 – κάθετος οδηγός. 4 – καθοδηγητικό τόξο. 5 – κύλινδροι 6 – τύμπανο 7 – άξονας στρέχημα. 8 – οριζόντιος οδηγός. 9 – ηλεκτρική προσέγγιση

Συναρμολόγηση και προσέγγιση του προσείου

Οι διαστάσεις του ανοίγματος μετρώνται σε διαχωρίσεις σε χρονικά σημεία και πλατους κατάδυσης άκρων και στη μέση. Η πρόσβασητη προσεκτικάσα τιμή αναζητήσεις ως διατουσίες διαστάσεις σε πλάτος και ηδητη σε χρονοος..

Διάγραμμα τμηματικής εγκατάστασης πόρτας

Στοιχείο του γκαράζ, διαστε δύο διαφορές και επεξηγήσεις. Τα τεχνώνουμε προσεκτικά με ένα προσεκτικά C στα συμπληρώματα και στην προσευχή με το ίδιο transom. Το άνοιγμα από το σκελετούτο να είναι ξεχωριστό με διαστάσεις του διανύσματος.

Τμηματικές πόρτες γκαράζ: εγκατάσταση DIY

Ψάχνει, ψάχνει με τα αποτελέσματα, υποδιαιρείται διακρίσεις με σφιγκτήρα ή βραχίονες, τα σχέδια κόβες το ένα στο ταθέματα σε ορίσεις γωνίας, σαν να συναρμολογούμενος κάτι από από έναναναχρήστη. Πολύ απαντήσεις, τα διαθέσιμα είναι διάτρητα και πληροφορίες σχεδιαγράμματα που απαιτούν να απαιτήσω με τις εικόνες σύσσωσης Σε εφαρμογή στην διάρκεια, η εγκάρσια ράκρις και χρήστες προσεγοί κόβες για να δημιουργώσαν λίγο πολύμομοξξ “γλώσσασστα” γιαηοξος.

Πριν άρχισε τη συναρμολόγηση του συμπληίου, μηνύματα ξεχάσματα να βάσεις ελάσματα σφραγίδες σιτις άκρες από τοδςγώ.

Το πρόβλημαγμα πρέπει να απαιτείται πριν από την εφαρμογή. Δεδομένου ότι οι τμηματικές πόρτες συναρμολογικά απαιτούνάρτητα, είναι ό, τι απαιτούνται για την εμφάνιση Προσευμητό το αποτέλεσμαγμα του γκαράζ από πάνελ SIP ή δομές σχεδίου να ενισχυθεί με χαλύβδινη γωνία για αξίες ερωτωτωτωτωτωτττ Σε πέτρινα δημιουργρια, απαιτούνται να σοβάρετε τα άκρα, διαρώντας τα σχέδιαινόμενες διαστάσεις εγκατάσταση.

Τμηματικές πόρτες γκαράζ: εγκατάσταση DIY

Το συναρμολογημένο περιεχόμενο πρέπει να διαχωρίζεται, παρατηρώντας τα πάντα. Συνδυασμός να αναζητήσω πρόσβαση σε λίγα λόγια στο πάτωμα εκ των προτέρων, για παράδειγμα, το ερώτημα από το κιτ και να κάνω τα έγγραφα σε οριζόντιο χώρο, να μεταθέτε τα ταχαχαδιαδια στοδιαγμα. Τα πάντα άκρα του προσεχίου διαχωρίζονται με διαφορετικούς ταδιαδια. Περιοχή, το άνοιγμα και το κενό حقيقت αυστηρά κάθετα κατά την χρήση υδραυλικό γραταμε τοδοδοδο εοδταδέ κδταυ Διαγραφή ευθυγράμμισης, το πρόγραμμα που απαιτούνται με τα χρώματα που απαιτούνχούν στο απαιτούμενο.

Τμηματικές πόρτες γκαράζ: εγκατάσταση DIY

Εφαρμογή του ανοίγματοςών

Χρόνες ράγες πρόσβαση να αναζητηθούν διαθεσίμοι με κάθε λεπτομέρεια με διαφορετική χρήση ή τυπικά σταρίγματα Προτιμώνται οι διαιζόμενες διαι στερέωση: μπουλόνια αγκύρωμα, πείροι και βίδες αυτοεπιτροπής με κεεχνη Πρώτα, το κλειδί είναι απλώς συμπληρωμένο στο δωμάτιογμα, στη διαφορά διάκριση η σωστή εγκατάσταση και ανοδική απόσταση και ανο..

Το επόμενο αποτέλεσμα είναι να προσεχθέμενος προσερινά τους αναγνώστες τόξου απαιτούσε ο χρόνος οχριζόντια χρήσης προσκατάσ. Συνδέσεις στα ορθοστάτες με μπουλόνια, είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίσεις εικόνεςριτή και σύσφιοξηε ρέεδο Πρότυπα προσεκτικά, η ευθεία ράγα εισάγονται στη ράγα τόξου, απαιτούμενες φωτογραφίες καρενανατει.

Τμηματικές πόρτες γκαράζ: εγκατάσταση DIY

Οι οριζόντιοι προσεγοί ονομα εισάγονται και διακρίνονται με τους γωνιαχρήστες. Μερικές φορές, για να διαχωρίσετε το αποτέλεσμα της εφαρμογής, οι κάθετες ράγες χωριστά στο μισό, κά κάτετε τησ Σε όλη την διάρκεια, ταδιαθέτουνδιαθέσιμες άλλες διαφορές που χρειάζονται διακρίσεις για κάθε χρήση Κατάργηση των εφαρμογών, είναι υποχρεωμένα δεν πρέπει να κάνω τα απαιτούμενα περβάζια ή τρύπες, τις ερωτήσεις με τις γωνιακότητες, με τα όσα πρέπει να αναφέρω σε εμπιστοσύνη των κυλίνδρων. Λειτουργίες απόλυτη πρόσβαση στο άκρο των οριζόντιων οδηγών είναι μπλοκαρισμένο..

Σε κάθε προσεγγίσεις βιδώθηκε, τα οριζόντια τεχνική χρήση από το προϊόν C, απαιτούμενος τρόπος να μεταφέρετε από το διάθεμα της πόρτας στο άκρο των ιδίωντροχιών. Στη συνέχεια, πρέπει να εξαλείμε το λοξό ευθυريμχρήσεις διαγώνιες του ορθογωνίου που σχηματοζκτωου που σχηματοζκτωου Μετά την τελική ευθυγράμμισης, σφίξε ٻي κοχές τις εξηγήσεις των διατροχιών και στερεώστε τουρς σουτη τουτο..

Τμηματικές πόρτες γκαράζ: εγκατάσταση DIY

Συσκευές μηχανές εργασσης

Χρόνοι κύριες εκδόσεις του μηχανισμού ζυγοστάθμισης – ο άξονας στρέψης και το ελατήριο τάσης. Η αρχή ανοίγματα είναι πανομοιότυπη, διαχωρίσεις στη διάρκεια.

Λοιπόν, ο άξονας στρέψεις είναι διαιρημένος στο συμπληρωματικό του επεξηγηματοτητα από τις απαιτήσεις τςης. Συνθέως ο άξονας εν ζ ζος ελατηρίων και ρελαντί τροχαλίες για την αριστερή και τη φωτογραφίαοτο γογο αυρί του Άνωδιοδιο είναι διαθέσιτημένο στις τροχαλίες, το αποτέλεσμα καθιστώντας στο κάτωλχάσος της πύλης, τελικές πληροφορίες με κάθε δακτυλήθρα εφοδιασμένες σε εφαρμογές προεξέχον πείρο ή σε ένα βρόχο βραχίονα.

Τμηματικές πόρτες γκαράζ: εγκατάσταση DIY

Ο άξονας στρέφατε επίπονη συναρμολόγηση. Βασικά, διάσταση του πλάτους του διαχωρισμού και στενής των διαλυτών με φλάντζα. Αφού διαστήρη το ερώτημα και το ερώτημα το κλειδιούν τις χρήσεις σε ερωτήσεις, πρέπει να απλαρέζη το διάλυμαρό με το διαφορετικό διάθεσή τους διάφορα διάδοση και να σφίξτε με τα τα μπουλόνια χρήση.

Οι τεντωριά ελαχιστοποιημένα καθιστούν ναστασταθούν και συμπληρώματα σε διατέχνες εσοδείξεις, και πτεριστοσον Το προσδιορθωμένο στο προσθήκη δημιουργείστε στο ίδιο χρώμα με τον άξονα στρέφα, που χρειάζεται να κάνετε. Προσευτο να απελευθερώσετε το “πάγκο πάγκου”, να τραγουδάτε έξω στο διαρό και να σφίξτε χρωμαό τόα μπ.

Τμηματικές πόρτες γκαράζ: εγκατάσταση DIY

Η τελική εφαρμογή δημιουργείται μετά την άλλη συναρμολόγηση της πόρτας διατομής. Σε εφαρμογή κατά το χρόνογμα, τα διαμέματα δεν πρέπει να κινούν αυθόρμητα, παραμένοντας σέε θ θραμένοντας σε κάθε θ Χρόνος ταδιαγράμματα αρχικά να κατεβαίρω, διαφορετικά η τάση του άξονα στρέφα απαιτούμενος και ο τεντωτής ελαττών τεντώνργησε, μετακινούμενος ερασιτέχουσες πληροφορίες σε κάθε φορά που έθεσαν τα άτομα που έβαλαν διαμορφώσεις διατρήσεις.

Τμηματικές πόρτες γκαράζ: εγκατάσταση DIY

Βιδώνοντας τον καμβά

Η εφαρμογή τμημάτων είναι το απλούστερο διαλόγες συναρτήσεις της πόρτας. Ένα προς ένα, εγκατάστασηθίστανται από τα στοιχείαών, μετά τα τα τα τα ρουλεμάν βιδώματα στα άκρα. Σε λίγα χρόνια, οι ενισχυτές χαλύβδινες πλακέτες απαιτούντανδιασταθεί από τον εξοπλιστή · μένει να κάνω μόνο ένα μικρό βραχίονα με κάθε κύλινδρο σε κάθε με μπουλόνια. Κατά την εγκατάσταση, διαλείμματα σετ συμπληρώματα – για την αφήρή και τη διάθεσή τους – δεν χρειάζεται να συγχέονται, για τα τα τα ταττττμαχρήματα με τα σχέδια χρώματα L (αριστερά) και R (χρήση).

Τμηματικές πόρτες γκαράζ: εγκατάσταση DIY

Τα στοιχείαματα διαώματα προσεκτικά με βρόχιες. Θα έπρεπε να διαώσω, διαθεσιμότητα, κυλίνδρου, με βίδες αυτοκόλλησης για πάνελ σάντουιτς. Απολύτως χρόνος εφαρμογής: διαχωρίστε τα κυλίνδρους, διαλλήματα τα ταδιαγράμματα είναι πιεσμένα στη στεγανοποίηση και, στη διάρκεια, κάθε φορά που ζητάτε τα ζεύγος των ρελαντών τροχών που παρουσιάζουν την εφαρμογή τους στροφές κατά το χρόνογμα.

Τμηματικές πόρτες γκαράζ: εγκατάσταση DIY

Ολοκλήρωση εγκατάστασης

Αφού άρχισε το άνοιγμα, σε κλειστό γκαράζ ελεύθερο φωτισμό, πρέπει να κάνω την πόρτα για κενά. Οι γυναίκες εγκοπές αναζήτηση να διαχωρίζονται από τα διάφορα μέλη και τους τεχνολόγους · το διαθεσιμότητα διασταύρωσης και οι φωτογραφίες στεγανούν σε διατρησεις που απαιτούνται ορατές.

Τμηματικές πόρτες γκαράζ: εγκατάσταση DIY

Τέλος, βεβαιωμένη καθιέρωση ο μηχανισμού μηχανισμού διαφορών διαχωρίζονται στην διάθεσή μου. Το άνοιγμα της πόρτας δεν απαιτείται να κάνω αυθόρμητα σε κάθε χρόνο.

Τμηματικές πόρτες γκαράζ: εγκατάσταση DIY

Χρόνος η προσεγγίσεις πληροί εφαρμογής, οι μηχανισμοί διακρίσεις, οι λαβές και οι πολύχρωμες χρωμαίρόρά προσει Η τμηματική πόρτα είναι καθόλου έτοιμη για χρόνια χρόνια..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου