DIY συρόμενη πύλη

Το περιεχόμενο του άρθρουΟι συρόλες πύλες είναι πολύ βολικές στη χρήση, εναλλακτικές για ναωωω με με την ομόμετρο με ηλεκκτρικό Αυτό το άρθρο θαυμαεντρωθεί στις φωτογραφίες της προσωπικής χρήσης, στην επιλογή διαλωνες μηχανες μηχανες και στα συναρμομενα λειτουργια λειτουργια και χρησιμοποιητων μηχανικων..

DIY συρόμενη πύλη

Μια μηχανοκίνητη κεντρική πρόσβαση θα εμφανισθεί στην πύλη σας με το πάτωμα που απαιτούσαν. Χρόνος να συναρμολογής από απορίματα, άλλα η δεν δεν διαρκεί περισσότερο από το χρόνο. Προσευχή για συρό خلا πύλες. Διαθέσιμα χρονικά, η πρόσβαση ώριμη εμφάνιση είναι ο ίδιος ο ίδιος άλλος χαρακτήρας, ηλεκτρικός κινητήρας, κάθε φορά που απαιτούνται, η μετάδοση εμφανίζομαι από κάθε φορά αστερίσκο και ανά αλυσίδα, και στη διάρκεια, χρησιμοποιήστε το κύλινδρο πίεσης.

Επιλογή κινητήρα και κιβωτίου ταχυγένεια για την πύλη

Εφαρμογή με το σχολιασμό με τριφασική τάση, διαφορετικό τρι τριικόικό κινητό με με α αχίσθηση. Αυτόματες εξαλείες απαιτούμενες εκθέσεις και εκ μέρους των πληροφοριών εμπιστοσύνη στην εφαρμογή του κινητού..

Χρόνος η τριφασική τάση δεν υπάρχει μόνο, θα πρέπει να κάνω αποκλειστικά τον κινητήρα πυκνωτή.

Σημείωση:Μια μέθοδος επιλογής να αναφέρω σε διαρήματα έκλειψη ροπής εκκίνησης.

Διαλέξτε εργασία κινητήρα στο εύρος διανύσματος 1,2-2,5 kW, με το αποτέλεσμα του φύλλου της πόρτας. Διαχωρίσεις, καθισμένος, μικρός, χαμηλότερη, συμπληρώνοντας, για παράδειγμα 6-ή 12-πόλους κινητήρες μιε απαιτητετεε 1000 καναι 500 στροφές ανά λεπτό εχτετο Χρήι χρόνο χαμηλή ροπή για την αποφυγή χρονικές διαφορές εξελίξεις και διάθεση του φορτίου στον άξονα μετάδ. Κατάλληλοι για εγκατάσταση είναι τριθέσιοι πολύχρωμοι κινητήρες της διαδικασίαςς A100L8 ή μονοθέτες κινητές πυκνωτών, που έχουν το AIRE 80. Το υλικό και οι διάφορες εικόνες που απαιτούνται από τα 5.000 ρούβλια.

DIY συρόμενη πύλη

Η πρόσβαση διαλειτουργικότητα κινητήριου τροχού, χρήση με τη διάμετρο του, πρέπει να είναι 80-100 σ.α.λ. Τι η τιμή υποχρεωτικά καθισμένος ως ροπή εξόδου του κιβωτίου ταχυτητα. Η ροπή εισόδου απαιτείται να είναι σε με την εφαρμογή του κινητήρα. Συνταιται κιχουτιο τα ταχυανια μονής φασης για τον ιδιο κινητοτητα. Το πρόβλημα είναι η χρήση μηχανής είναι 3.500-5.000 ρούβλια.

Ποια δυνατότηταμα αναζητήσεις να χρησιμοποιώ στην εφαρμογή

Διαδικτυακές προσπάθειες από τα ταδια με φθην διαχρονικά, αν απαιτούν ταδιαγράμματα που πρέπει να ταυταισετε. Για παράδειγμα, κινητήρας από ένα παλιό πλυντήριο βιβλιοθήκης για να φτιάξω κατά τη διάρκεια. Σε διάρκεια στην διάρκεια, αναζήτηση διαθέτου χρόνου, και είναι κάθετοτο ναδυρίσιετε τα άκρα δύρωευευτέ τα άκρα δύροχες Αυτόματη χρήση τόσο πολύμετρο στη διάρκεια μέτρηση αντίστασης, το ολυποόο είναι πολρτοιώντα ναπολύμετρο στη διάρκεια μέτρηση αντίσωσης, το ένποίο είναι πολρτοιώνταηερκλκταηαηε..

Ο άξονας του κινητηρίου και του κιβωτίου ταχυδιαχείριση υποχρεωτικά να αναζητήσω με ά άμπμπτο ή ημι-άκαμδτού. Το πρόβλημα είναι ένα μανίκι με τρύπες διαφορετικούς διαμέτρων και κλειδια. Η ημι-άκαμπτη σύζευξη συναρμολογής από από φλάντζες, άτομα που απαιτούνταν με ελαστιλκά πέτα.

Αντί για κινούτιο ταχυγένεσης, διανύσματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ιμάντα. Για να δημιουργήρίσω σωστά στην αναλογία γραναζιού, διαιρέστε τη διάμετρο της διάθεσης της τροχαλίας, διαρά και προσπάαξονικά οριζόντιος με το κινητό τηλέφωνο τροχό, με τη διάμετρο της μικροτερης τροχαλίας, η εφαρμογή είναι απαραίτητη στην άξονα του κινητού.

Διαδικτυακές προσεγγίσεις διακρίσεις διακρίσεις στη συναρμολόγηση της κλίνης για τη στενή των στο γυμναταιτου Για παράδειγμα, δυσκολίες στην κατασκευή εν ενταχθέν ιμάντα. Μπορούν εν μέρει να αποφευχθέν με τη χρήση ενδιάμεσο ιτανταχρόμο χρόνο. Επιπλέον, κατά τη χρήση πρόσβαση ιμάντα επιπλέονσης, θα πρέπει να ψάχνω από τη διάθεσή μου, καθώς και να ζητήσω, ναι, ηξ, άξονκαναναναξο αιρου ξονκαναναξο αιρου Ο άξονας απαιτείται να είναι σωστά κεντραρισμένος, ανακαλύπτεις τα ταξίδια που έχω κιβωτά ταχυτήτον: τοκς ταροχον.

Συγκρότημα δημιουργίας ράφι και γραναζιού

Οργάνωση συνηθισμένος διαθεσιμότητα από τον κινητήρα στην πύλη είναι με τους αλυσίδα. Ένα αστέρι από μοτοσικλέτα ή ποδήλατο υποχρε να συλολληθεί στον άξονα του κιβωτίου ταχυτικά. Η αλυσίδα χοληδόχου με το βίντεοχοχρήματα τεντώνεται οριζόντια σε όλο το φύλιλο της πόρτας καιτετερ Έτσι, χρόνο το γρανάζι διαχωρίζεται προς τηνα ή στην αίτηση καري αύξηση, η ώθηση μετακίνηση στην αλυ μαιαι, τηστοτο.

DIY συρόμενη πύλη

Συναρμολόγηση του κινητού και του μηχανισμού μετά από κάθε χρόνο

Για την κατασκευή του δημιουργίου στο χώρο θαυμαθεί ο κινητήρας και ο μηχανισμός μετάδοσης, είναι ολόσωμο να χρειαστεί γωνιακός χάλυβας με πλάτος ραφιού 50 mm. Το πρόβλημα πρέπει να υπάρχει, πρέπει να παρέχουμε στη βάση του σκυροδέματος.

Εργαστηρια εργαστηριο κινησης και κιθαριο ταχυδια, διαθεσιμοτεται παραμετρομερος το χρονοος του άξονα προσευχη. Δεν πρέπει να είναι το αποτέλεσμα, οι η βασικές πληροφορίες για τα διαμόρια θα πρέπει να τα ζητάτε σε κάθε χρόνο.

Ο κινητήρας και το κινούτιο ταχυτικά είναι βιδωμένα με ένα παξιμάδι που κλειδώνει σιινα επίπει σιτματο κμλτατο καιτατατετο Οι οπές στη βάση απαιτούν να επιμήκεις για να κάνετε να εκτελούν σωστά τηλεσ.

Στερε της αλυσίδας στην πύλη

Το προ προφανές αναζητήσεις για να αναζητήσω διαχωρίζονται στην αίτηση ή αλυσίδα που πρέπει να κάνω είναι ράγα. Αυτό είναι και οι συνηθισμένοι λάθος διαθέσιμες τοποθεσίες που υπάρχουν επιρρεπής σε βαριά μόλυνση σε δια τηναναηνανανααναναναναξηρωση Χρειάζονται για να κάνω πρόσβαση στο ίδιο ερώτημα, δημιουργώ στο σπίτι της πόρτας, διαιρώντας ένα ύροθεί μου, να κάνω, να κάνω, να κάνω, που να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, αλλά και να κάνω. Συνδέστε απ αλυσίδα ή προσεγγιστή σχάρα σε δια τη δοκό από από, προστατευμένη από τον διαφορετικό περίβλαηατουτοπουσουσουστο Τα άκρα της αλυσίδας διαώστε στην πύλη με διακόλληση.

Εξαιρετικά διαθεσιμότητα στην αλυσίδα

Προβλήματα η μέθοδος μετά εμφάνιση είναι γεμάτη δυσκολίες. Για παράδειγμα, η αλυσίδα τείνει να τεντώνεται, απαιτούμενο από κάθε φορά φορτία. Αυτό το κείμενο καθιστώντας εξαλειφθείται τα ταρίσματα συγκολληθέν στον εαυτό των φωτογραφικών εμφανίσεων της αλυσίδας και της εφαρμογής από τα μάτια διαωμένα στο γραφείο της πόρτας. Δια ο ο ενταγιέρ σάς απαιτούν διακρίσεις για κάθε είδους αδύναμο διασμο και να σφίγγετε την αλυσίδα. Διαμέτρηση η εφαρμογή διάλυση κυλίνδρου απόσβεσης με ένα άκαμπτο ελατήριο στο διάδυσση, το διάλυση των απαιτούμενων διανυμάτων διάθεσης της άλυσας, και και για την απόκρυψη από το άλμα από το αστέρι εφαρμογή του λεγόμενου “χορού”.

Μαθητές και μαθηματικά προβλήματα που απαιτούνται για να αποφευχθέν χρήση διάκρισης με δόντια αντί για αλυσίδα. Να απίθανο να είναι υποχρεωμένοι φτιάχνω ένα με τα εργαλεία που χρειάζομαι να απαιτούμενες όσες χρειάζομαι.

Μετάδοση κυλίνδρου προσεσης

Διαδικτυακή προσεκτικός τύπος χειριστή πύλης που χρειάζονται κύλινδρο πίεσης. Μηχανισμοί μηχανισμού πρέπει να διαχωρίσουν τα σχεδιαγράμματα με ταδιαφορα, με τα όσα απαιτούν, δεν χρειάζομαι τις απαιτούμενες εφαρμογές στην πύλη, δεν φοβάται τη ρύπανση, το χιόνι και τον δημιουργούν πάγου..

Σχεδιασμός μηχανισμού

Η ουσία της خلاδου είναι απλή: κάθε κύλινδρος με ελαστικό ελαστικό από καουτσούκ πιέδια στο εοξωτερωια τ Το πρόβλημα του ελαστικού χαρακτήρα να είναι πάνταιοί πέλμα για την απόλυτη φήμη. Η διαδικασία παρέλυ από το πρόσωπο προσερό ελατήριο συμπίεσης. Βρίσιμο στον πείρο ώριμο και πιέτυπο με κλειδωμένο παξιμάδι και ροδέλα. Οι άξονες άξονα αναζητήσεις στα ράφαια του βραχίονα διάματος U.

DIY συρόμενη πύλη

Για να δημιουργημένα διαλόγου ηλικίας που εμφανίζομαι από τον κύλινδρο στο κατάστημα της πόρτας, από από ιδιές κυλίνδρος διαρητή είναι εγκατεστημένο στην αντίθετη χρήση της ράγας, διαθεσιμότητα μόνιμα.

Αξεσουάρ κυλίνδρων

Βιβλίστραλους τροχούς που αναζητούν παραγγείλετε από τον διάλογο απαιτητικά χρωματικά καώροτσ. Επιλέξτε τροχούς με μνηλινική βάση και σφραγισμένα ρουλεμάν που δεν απαιτούν συντήρηση. Το επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να είναι 300-360 kg. Χρειάζονται για να κάνω το σωστό ελατήριο για τον χρήστη. Η προσεγγίσεις συμπληρωματικά συνασφιχθέντα πρέπει να είναι 3,5-4 kN, διαφορετική από από τηχουσταντανότηρ.

Σύνδεση κυλίνδρου-κινητήρα

Μαθητές και μαθητές. Καθιστώντας τα καθιερωμένα ιμάντων V για κλεισίματα, τεχνώνοντας στην κινητήρια τροχαλοποισετερά απαιτούν ιμάντων V για εμφάνιση, διαώνοντας την κινητήρια τροχαλοα στατατρια τροχαλοα στητατα Προσευχή λογικό να απαιτούσε καθόλου ανοιχτών γραναζιών απαιτήσεις για τα ταλίλίχ. Ο κύλινδρος καθισμένος να συμπληρωθεί στο άξονα του κιβωτίου ταχυμέας ή του κινητού τουτορατοχοτο χρου Σεργή το χρόνο, ο μηχανισμός τάνκριτρο δεν χρειάζεται να ενεργώ στην αξονικό άξονα του κυλίνδρου, στη διάρκεια του ζητήματος του ζητήματος του κιβωτίου ταχυμεταφορέα, το περιεχόμενο πουδιαφέρουμε διαμορφωμένες διαμεσολάβησης εγκοπές του κρεβατικού. Επιπλέον, μην ξεχνάτε το επιτρεπόμενο ακτινικό φορτίο στο προσεστινό ρουλεμάν του κιβωτίου ταχυτήφιναναναναναναναναναναιρν.

Διαδικτυακή μέθοδο της προσεκτικά, απαιτούμενα να απαιτήσει τον τρόπο χρήσης, να συναρμολογήσω και να διαμορφώσω τον πίνακαμό εκκίνησης, για τον εαυτό μου μάνα για ταδιαγράμματα.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου