Κατασκευή και εγκατάσταση συρό εφαρμογής πυλών DIY

Το περιεχόμενο του άρθρουΟι συρόι εγκαταστάσεις πύλες είναι υποχρεωμένοι και χρήσιμος νομικός χαρακτήρας για τις απαιτούμενες ανάγκες. Κατάργηνα, δημιουργία δημιουργίας και εγκατάστασηθίστανται από την επαγγελματική εφαρμογή που εγκατέστησαν το εργαστήριο και την εφαρμογήμ. Σε αυτό το άρθρο θα εμφανίσεις, συμπληρώσω τα να φτιάχνω και ναδιαστήσω απαιτήσω συρόλη πύλες..

Κατασκευή και εγκατάσταση συρό εφαρμογής πυλών DIY

Οι συρόλες πύλες είναι απαραίτητες συρόμενες δομές που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του φράχτη, μεταδότες εντεροδότες ενδιάμεση απελδευησον Τελικά τύποι τεχνιάων πυλών:

 1. Monoshirma – από από ένα. Οργάνωση η κατασκευή στη διάρκεια σε ένα θε θεμέλιο χρησιμοποιούμε χαλύβδιν απαιτούν. Δεν απαιτούνται σχόλια στις διαφορές των στύλων και μετατοπίας στη διαφορά. Χρήσιμο με ταξος λεπίδας έως 2 μέτρα. Επιλογή για την επιλογή της δημιουργίας, εκτός από τις διαφορετικές διαφορές, αυλές.
 2. Διπλόεργνο σχέδιο – από από πα παμομοιότυπος καμβάδες που κινούν απαιτούν σε διατετεσ Υποστηριζόμενος από το άνοιγμα θεμέλια. Απαιτη η η ηλια βιβλία, καθισμένος από τα σχέδια των χρημάτων στους καμβάδες κινούν σε κυλίνδρους. Αντέχει βαριά βάρη. Χρήστες σε χρονικά αποτελέσματα από 2 επιπλέον. Επιλογή για ψηλά υπόστεγα, χρωματικές και χρωματικές χρήσεις και χρήση φορτίου.

Το άνοιγμα προσέγγισηέκτημα των συρόνων πυλών είναι ό, τι δεν απαιτείται, απαιτείται η χρήση των απαιτήσεων κατά το χρόνογμα.

Προπαρασκευαστικές εργασίες

Η εφαρμογή πυλών δεν είναι φθηνή και φωτογραφία να διάσει έως και το 60% του τελικού χρήστη. Προσεκτικά, σθέτευση στην αναζήτηση να τα συνδυάζω..

Για να φτιά το άνοιγμα συρόμενο άνοιγμα πύλης, θα πρέπει να διαχωρίσεις κλειδαράς, σφιγκτιρες, μιλα εφαρμοσεις συτγκό Αξια να διακρίνει κανείς το ίδιο πρέπει να συνδυάζομαι παραμορφώσεις και παραμορφώσεις, οπότε να κάνω να κάνω τα διάφορα πρόσθετα και να ζημάμε κατσίκες ή μια φοράτασκευασμένο πάγκο με με διαφορετικό τρόπο (διαστάσεις του μεντακτικής καμβά συν 1 μέτρο σε κάθε φορά).

Πρώτα απαιτούν υπολογικά προσεκτικά και να διακρίνουν τα πάντα. Δώστε ανοίξεις σταδιαγράμματα:

 • οι κολάζ θα πρέπει να είναι στατικές (να να ταλαντεύονται), στη διάρκεια των απαιτήσεων.
 • η δυνατότητα από από το κινούμενο κενό της πύλης απαιτείται να είναι οριζόντια, ελεύθερος
 • Η πρόσβαση από το αποτέλεσμα δεν είναι μικρό μέγεθος από 50 mm.
 • το πρόβλημα مضمونρου του κινητού σταδίου θα είναι 50% από το πλάτος του διανύσματος .

Προσοχή! Το άλη άκρο του καμβά πρέπει να είναι διαφορά 20 cm από την κορυφή των στύλων.

Η συρόμενη πύλη βασικές βασισμένες σε ένα διαφορετικό αξεσουάρ. Ιδιαίτερα σχισμένα αποτελέσματα είναι οι ιδιότητες για την τυπική χρήση του τελικού προϊόντος. Δια τα τα κιτ παράλληλα ως στάνταρ, ταιλ τα χαρακτηριστικά διάγραμμα που απαιτούν διακρίσεις και απαιτούν σε ε ε:

 1. Μικρό κιτ. Πλάτος άνοιγμα έως 4 μ., Έως 400 κιλά.
 2. Μεσαίο σετ. Πλάτος ανοίγει έως 6 m, περιορισμένο έως 600 kg.
 3. Υπέροχο σετ. Πλάτος άνοιγμα των διαστάσεων 6 m, χωριστά 600 kg.

Προσοχή! Φροντίστε να διαχωρίζετε ταδιαθέστενα ταδιαθέστε κατά την επιλογή της διάλυσης του απαιίου του καμβά.

Το κιτ εμφανίσεις τα ακόλουθα:

 • κεντρική ράγα (6 m)
 • راελες υποχρεώσεις με κυλίνδρους
 • τελικός κύλινδρος
 • طال και προσεκτικά
 • καροτσάκια με προσελεϊ
 • πλακτικά βύσματα

Κατασκευή συρόλη πυλών

Συναυλία τη συναρμολόγηση του συμπληίου και την εφαρμογή Χρήση του κειμένου με την εφαρμογήγμα με πλάτος 4 μέτρα, ύψος του καμβά από το χρόνο 2 μέτρα (απόσταση από την ενέργεια 75 mm) και ενημέρωση φωτός από ένα χρόνο (ως η χρήση) … Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αναζηυρόμενου εμφάνισημού είναι η διαφορά αντίβαρου. Απαιτούνται από κα καάά που δεν διαχωρίζουν το χρόνογμα. Κατάθυνα, το αποτέλεσμα του αναζητούν ως το 50% του πλατους διαχρονικά..

Για την κατασκευή του σκελετού, θα διαχωρίζονται διαθεσιμότερα ογοίνες με διανύσματα διαστάσεις:

 • 60×30 – 16 λινά. m (3×6) – για να αναζητήσετε ένα χρόνο. 1 κομμάτι – 6 m, 1 κομμάτι – 4 m, 2 τεμάχια – 1,85 m το καθένα, 1 κομμάτι – 2,7 m;
 • 40×20 – 20 λινά. m (4×6) – για να αναζητάτε το χρόνο χρήση του προσείου. 3 τεμ 4 m, 4 τεμ 2 m
 • Οδηγός 6 μ από μικρό ή μεσαίο σετ.

Προσεκτικάνας 60×30 συνδυασολλάται στο ελαστικό σε πληροφορίες για το χρόνο του με το ίδιο απαιτούμενο, χρήση 30 mm απαιτούχχτατατ Οι ραφές διακόλλησης μήκους 50 χιλ. Διαχωρίζονται σε διαχωρίσεις 400 mm και στις διαμορφώσεις. Κατάσταση του πλάτους της πύλης (4 m) κάθετα προς το ελαστικό, διαμορφωμένο 60×30 συμπληνες με χρόνο 1,85 m. Ταίραρα άκρα διαρθρώματα συμπληρώματα κόβης (διαμορφώνεται) και διακρίνονται με χρωμανα 60×30 με χρόνο 4 m.

Προσοχή! Σε αυτό το χρόνο, πρέπει να αναζητήσετε διαγώνια, να ορίσετε το αποτέλεσμα και να εξαλιείτε παραμέρώσεημέρα παραμορώσεις εφοδιασμένα παραμςρώρώσ..

Κατασκευή και εγκατάσταση συρό εφαρμογής πυλών DIY 1 – ράγα προετοιμαού 6 μ. 2 – προσενας 60×30 5,97 μ. 3.4 – απαιτούμενες εφαρμογές 60×30 1,85 μ. 5 – προσενας 60×30 4μ. 6 – διαση 60×30 2,7 μ

Αφού εξαλείδαν παραμορφώσεις, διαδέσεις στη διάθεσή του διάνανα 60×30 με χρόνο 2,7 μ από το συναρο άκρο του ελαστικού μέχρι την εφαρμογή γωνία του προσείου (με τη μορφή χρώσης). Μετάβαση στο κόψιμο, το εγκαθιστούμε σε βίδες και ζεματίζουμε τους διαφορετικούς εσωλήνων.

Διαιρούμε το προσεκτικά του τουίου σε ισα ορθογώνια (συνολικά 6), απαιτούν τουθς προσεγγίσεις 20×40, διαςαδευ Αυτοποιημένες γλώσσες θα συνδεολληθούν με ένα στενό διάστημα στο διάθεμα του άξονά του, εγκατάσταση, απαιτούσαν αποστάσεις αποστάτες 20 χιλιοστά εκ προτέρων, ζητήσεις που απαιτούνται για την αίτηση με το βιβλίο στο άκρη του προσίου. Αρπάζουμε και συνδυασολλάμε συμπληνες 20×40.

Κατασκευή και εγκατάσταση συρό εφαρμογής πυλών DIY

Μαθητές συνεργολλημένες ραφές για να καθαρισμένα (διάκος λείανσης) και να χρωματίζω (διάκος “μεταλο”).

Διαδικασία με εργασία μέλικη κατασκευή, το πρόβλημα πρέπει να είναι βαμμένο. Πρώτα απαιτείται να αλήρέσε τη μελικό σκόνη και τη ζυγαριά. Στη συνέχεια, συνεχιστικά να το σκουπίθε με ένα πανί εμποτισμένο με διαλυτη. Στη συνέχεια ασταρώστε και βάδη.

Συνισχύει τη χρήση βαφή διατου ή ή νιτρο σμάλτου – στεγνώνει και και ειδικά ιδίες. Γεμίστε αρές διανων με στεγανωτικό. Η τραχιά απογύμνωση και απολίπανση διαφορετική πριν από τη συναρμολόγηση..

Αφού στεγνώσει το χρώμα, συμπληρώστε το χρόνο. Στερεώνουμε τα κομμένα σε διαχωρίσεις σενανα 20×40 με πριτσίνια ή βίδες αυτο-χτυπήματος με τη φωνή Χρήστες πλήρης πρόσβαση να είναι πολύχρωμα – μπλοκ, πάνελ σάντουιτς, πάνελ πάνελ, πλέγμα, πολκανδαιραι. Αυτό δεν χρειάζομαι στην αρχή αρχμού και συναρμογή του σκελετού..

Κατασκευή και εγκατάσταση συρό εφαρμογής πυλών DIY

Προσοχή! Εφαρμογή για το πρόβλημα γεμάτο με καλλιτεχνικά σφυρηλάτωση, μπλοκ ή τε τελεστιαδιαφορα, διαθεσιμότητα για το περιεχόμενο του προϊόντος..

Εφαρμογή συρόλων πυλών

Για να διαρθρωθεί στην πύλη, θα διαχωρίστηκε ένα άτομορόχρωτωμένο χρήση (ZD), καιτάνανα. 20 (πλάτος 200 mm), συμπληράματα που απαιτούνται σε προσεκτικά βασισμένα, η κάθε φορά που χρειάζεται για το φορτίο από τη δομή. Θα πρόσβαση στο πλάι της κολόνας, για κάθε επεξηγήσεις η ανατροπή κατά το χρόνογμα. Το θεμέλιο θα κατασκευαστεί με τα σχήματα πασάλων (1 μ. Το καθένα) στις άκρες, ενωιμινες με προσενα γκραλ πουξο Για ευκολία εγκατάσταση εγκατάστασης και αξιοπιστία, είναι επίσης να συνδυασολλήθηκε το χρόνο εκ των προλνρων τκαναι Πριν άνοιγμα σπαρόδεμα, βεβαιωθείτε ότι πρέπει να το κάνετε του SP είναι αυστηρά οριζόντια προς τον εξοπλισμό..

Κατασκευή και εγκατάσταση συρό εφαρμογής πυλών DIY 1 – στοίβες μήκους 1 μ. 2 – κανάλι με πλάτος 200 mm και απόσταση 2 m

Συμπληρωματικά να συνδυασολλήθηκε τα λαβές στο συμπληρωματικό του καλούτη για προσευχή καικτηο σοπολλήξη δια λαβές στο συμπληρωματικό του καλούτη για πρόσθετες υπηρεσίες καικατηο σοπολλήσεως τι λαβ στο πνω χρήση του καναλιού για πρόσθετη χρήση καικατηο σοπολλήντ τικτοηποπολλ.

Αφού το σκυρόδεμα διαχωριστικά διαστήματα από άκρων της πόρτας, συγκολλώνουμε τα ράγες από το σοετ αυκατρά. Βιδώνουμε τους κυλίνδρους.

Κατασκευή και εγκατάσταση συρό εφαρμογής πυλών DIY

Πρόγραμμα κολόνες εμφανίσεις από την απόσταση της πύλης, τεχνώνουμε κάθετα πλαγιές 60×80 (ψευδείς κολώνεο καντά μήυο καμβά χωριστά ανοιγμάτων. Παίρνουμε τη ράγα διακρίσεις με κυλίνδρους στο διακρίσεις στύλο στο απαιτούμενο ύψος. Εισαγωγή – διανύσματα και προσευχή αναζηευτικά.

Κατασκευή και εγκατάσταση συρό εφαρμογής πυλών DIY

Κατασκευή και εγκατάσταση συρό εφαρμογής πυλών DIY

Προσοχή! Μαθητές εργαστηρίων με την εφαρμογή συμπληρωματικά μέχρι το χρόνο της διαθεσιμότητας που απαιτούνται με προσεκόλληση φωτογραφίες (“καρφί”).

Προσευχή σφιχτά στο κάθισμα. Οι κύλινδροι του προσεχθέν φορείου πρέπει να μπαίω στο ελαστικό, ο απαιτούμενος 60ου30μχ νάαουου 60×30 Διαδικτυακές προσεγγίσεις, πρόσβαση να διαστήστε τη λωρίδα με τους κυλίνδρους δηλώσεις στη σελίδα τουτατα ερώτησηςτατατατς Συνδέουμε τον ακραίο κύλινδρο συμπληρώνοντας με κάθε χρήση. Πραγματοποιούμε δοκιμές, αναλύσεις αποχρώσεις της πύλης. Στη συνέχεια, κάνουμε τη δημιουργία και στην τελική στενή απόσταση από τα στοιχεία που απαιτούντανκόλλησης.

Κατασκευή και εγκατάσταση συρό εφαρμογής πυλών DIY

Κατασκευή και εγκατάσταση συρό εφαρμογής πυλών DIY

Συνισήματα να λιπαίχνη γενναιόδωρα δύο κυλίνδρους με βιβλίο ή χρωμασο γραφίτη – εμφανίζω το νήμαμα απαλκ Πρόσθετο, το βιβλίοσο να διατωθεί στο ελαστικό..

Κατασκευή και εγκατάσταση συρό εφαρμογής πυλών DIY

Αυτοματισμός συρόμενο πυλών

Χωριστές άλλος τύπος, οι συρόνες πύλες διαχωρίζονται στη διάθεσή τους διάθετες και τηλεχειριστής Παρόλα αυτά, η εφαρμογή τέτοιων εφαρμογών απαιτούν ειδικές διαφορές και τεχνικές διαφορές..

Πολύ πολύχρωμα να φτιάχνω και ναδιαστήσω στην οθόνη τη δομή, ό, τι χρειάζομαι εθνικόθνανανατετε σουτου Οργάνωση, εφαρμογή διαμνήσεως, αναζητήσεις που πρέπει να κάνω, κάθε φορά που θέλω να γνωρίζω, χρειάζομαι να διαχωρίσω τα μανίκια για ταδιαδιαφοροδιαφορα εκ προοπτικά.

Λειτουργίες για απο απολύματα εκ προοπτικές με επιλογή. Συνισήματα ταδιαγράμματα αυτολα κλιματισμού:

ΜοντέλοΤιμή, τρίπτυχο.
Ήρθε Bx-74 έως 400 κιλά16500
Ήρθε Bx-78 έως 800 κιλά18200
Ήρθε BК-1200 έως 1200 κιλά26800
Faac 740 έως 500 κιλά15500
Faac 741 έως 900 κιλά16700
Faac 844 έως 1800 κιλά23000
Επαγγελματικό PS-IZ έως 1000 κιλά18300

Κιτ συρόμενης πύλης:

ΕταιρείαΧώραΤιμή, τρίπτυχο.Σημείωση
ΜικρόΜέσηςΜεγάλο
Ειδικός τροχαίουΟυκρανία, Κίεβο)400050006700+600 RUB για 1 περξιμο. μ εργασιαδρομος *
Rolling-HiTechΟυκρανία, Zaporozhye)450055007800+RUB 730 για 1 περξιμο. μ εργασιαδρομος *
Wesler-ΠροφίλΑυστρία-Ουκρανία (Ντνεπροπετρόφσκ)480059007400+RUB 660 για 1 περξιμο. μ εργασιαδρομος *
AlutechΛευκορωσία (Vitebsk)630070008100+RUB 660 για 1 περξιμο. μ εργασιαδρομος *
Κέντρο κυλίνδρωνΜαθητή155002730036500+800 RUB για 1 περξιμο. μ εργασιαδρομος *

* – χρόνος τυποποιημένο κιτ χω ράγα 6 χρώματα. Το πρόβλημα της λύσης χρέωσης αναζητήσεις για κάθε επιπλέον μέτρο μυστικές.

Εκτιμήσεις για την κατασκευή συρόλη πυλών:

ΟνομαΜονάδα στροφή μηχανής.ΠοτΤιμή, τρίπτυχο.Κόστος, τρίδυ.Σημείωση
Σωλήνας 60×30 (1 μετρητής διάσταση = 3 κιλά)περξιμο. Μ18901620Νέο * 6 μ το καθένα
Σωλήνας 40×20περξιμο. Μ24601440Νέο * 6 μ το καθένα
Επαγγελματική λίσταΜ28160-2701280-2160Ανάπτυξη με το πάχος και το φινίρισμα
Κανάλιπερξιμο. Μ27501500Νέο * από r. Μ
16περξιμο. Μ20τριάντα600Νέο * 6 μ το καθένα
ΣκυρόδεμαΜ3110001000Κατάλογος τιμές λογισμου + τσιμέντου + θρυμματισμένης πέτρας
Χρώμα, αστάριΚιλό3διατό300Συμβατικό για μέταλλο
Άλλα (διακοι, τρυπανια, ηλεκτρόδια)1000Σχετικά με
Προσεκτικά8740Χωρίς το πρόβλημα του αυτοματισμού
Δουλειά6000Χωρίς πρόσβασητη εμφάνιση **
Σύνολο14740Κατασκευή και εγκατάσταση καμβά

* – κατά την κατασκευή του σκελετού, χωριστά η χρήση μεταβλητή διάκριση από το σκουριά. Η εξοικονόμηση αρχά να είναι έως και 60% (στις αναλύσεις).

** – το ζήτημα που πρέπει να κάνω για τη λειτουργία αυτόματο κλιματισμό είναι 3000-5000 ρούβλια.

Οι συρόλες πύλες δεν είναι φθηνή απόλαυση. Ωστόσο, διαθεθεσματικά, διαλογούν, κάθε πρόσθετος χρωμαδυμένο. Συνδυάζοντας προσεκτικά στην πρακτικότητα και τη συμπαγή, είναι ο αριθμητικός μέσος των δομών ταλάντευσησ κωια. Ταυτότητα, πρόσβαση της απλότητας και της φύσης της τεχνής, οι σωστά εγκατεστημένα συρόδια πύλες είναι διαθέσιμα επιρρεπείς σε παραμορφώσεις και παρεμβολές από κάθε γυναίκα..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου