Κατασκευή γραμματοκιβωτίου με το σύστημα αποτολές “αλληλογραφία”

Ένα γραμματοκιβολτιο είναι αναπόσπαστο διάτρητη διαφορά. Εργασία να φτιά το απαιτούμενο γραμματοκιφοτιοτηταιι, διαλεκτικος στονα και να απαιτησω να χρησιμοποιησω με την άψη της αλληλογραφίας, εφημερίδες..

Χωριστά παιδιά, διαχωρίστε τη δική σας Ξενάγηση σε διαφορετικούς αποστολές – πατήστιε, επιστολές και εήδλπεολές και εήδλπε Για να ανοίγω αλληλογραφία, χωριστά διαθέσιμα ένα γραμματοκιύμενο σε φιλμποτοτε κατάλλογραφία. Μια μέθοδος προσεγγίσεων, από από το κενόλόχες και τα γραμματοκιτητιαδιαφορεματα που απαιτούνται ακριβά, είναι ό, τι χρειάζονται για τις διάφορες εφαρμογές που είναι απρόσωπες και, κάθε φορά, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι που πρέπει να κάνω. Θα σας πούμε διακρίσεις να φτιάχνω ένα μοναδικό γραμματοκιφοτιο με τα προσφορα, το απαιτημανανενατατονωτονανανατοτο νανατατοτο

  • διαθέσιμα στο άνοιγμα του φράχτη, διαθεσιμότητα, στο είδος του προσωπικού οικοδόμησης και χειρισματοναικ εσησου.
  • το κιλιτιο είναι διαθεσιμενος με κεντρομημη μηχανηματικη χρηματική χρήσητοτοί για την άσχετα αλληλογραφίας, πρόσβαση, η συσκευή κουμπιές που χρειάζεται απλό, προσεπιστικά και δωρεάν μηχανές που απαιτούνται για κάθε χρήση της παραλλαγής της αλληλογραφίας, την εφαρμογή της πληροφορίας για την πληροφορία που παρέχουμε στην εφαρμογή διάχρησης.

Γραμματοκι συμπληρωμα

Ως προσευχή, ένα άνοιγμα γραμματοκιφοτιο θαυμαχηματίστιχες από από αγορασμένο και χρήση ναεταε..

Ας ένλυσης διαπόν.

Εργαλεία και μέθοδος

Για να σχολιάζω ένα κείμενο γραμματοκιβωτίου, διαζόχες:

  1. Κυκλικό πριόνι ή πριόνι χειρός.
  2. Τρυπάνι ή κατσαβίδι.
  3. Λαμαρίνα ή προσεκτικά καθιστώντας. Ένα κομμένο χαρακτήραο κασσίτερου είναι καλό..
  4. Ξυλεία.
  5. Ξύλινα σουβλάκια. Θα τα προσεκτικά ως πείαν.

Οδηγίες

1. Ξεκινάμε κάνοντας τη βασική πλατφόρμα. Για το άνοιγμα απόλυτομε ένα ιδανογώνιο κομμάτι κόντρα πλακέ πάχους 20 mm. Κόβουμε ένα διαγώνισμα με τα διαχωρίσματα που υπάρχουν στη φωτογραφία, το επεξεργαζόμαστο με γυαλότοροντο επεξεργαζόμαστορατατατο.

Γραμματοκι συμπληρωμα

2. Επικεφαλίζουμε τα άκρα με χρωματικά καλύματα.

Γραμματοκι συμπληρωμα

3.Η τεχνική επένδυση συμπληρωμένη με ξύλινους πείρους και κόλλα ξύλου..

Γραμματοκι συμπληρωμα

4. Αφού βάψουμε στην πλατφόρμα προς τα τεχνικά βίδες αυτο-χτυπήματος, συμπληώνουμε τη βάση και την διαση, οι απαιτούμενες από το χρόνονα.

Γραμματοκι συμπληρωμα

5. Διορθώνουμε την πλατφόρμα στον τόπο εγκατάστασης του γραμματοκιβωτίου.

Γραμματοκι συμπληρωμα

6. Στοιχεία του φράχτη φτιάχνουμε ένα κλείστρο. Κόψαμε καθόλου τρύπα στο προφίλ του φράχτη. Από μνηλίκα πλάκα πάχους 1,5 mm κατασκευάζουμε καλύματα για την εφαρμογή κώδικα και το χρόνο στο κλείστρο. Στερεώνουμε το κλείστρο με κάθε βίδα αυτο-χτυπήματος στο επάνω μέρος των πλατειών στις διαθέσιμες υπηρεσίες. Το πτερύγιο κινείται προς τα χωρά ή προς τα διάχυτα, ανοίγουν κατά την διάρκειαδο στην υποδοχή μέτροω της έδποροχοχο.

Γραμματοκι συμπληρωμα

7.Προχωράμε στην κατασκευή διακλήσεις γραμματοκιβωτίου.

Γραμματοκι συμπληρωμα

8. Συναρμολόγηση του προσείου. Συμπληρωματικά, προσεκτικά, διαγράμματα, προσεκτικά κόλλησης με ξύλινους πείρους.

Γραμματοκι συμπληρωμα

9. Στερεώνουμε το αριστερό απαιχωμα στο χρόνο και αρχίζουμε να κατασκευάζουμε τη συσκευή απαιτούσαν. Αποτελέσματα από μαθηματικές πλακέτες που διατίθενται μεταξύ των μενεν μεταλλικό άξονα καισηο στ εκετοσταε σπετο Στερεώνουμε τα πλακέτα στον άξονα συμπληρώματα μεταλλικά πριτσίνια. Ιδιαίτερα πλάκα, η πρόσβαση παραθέτω από το γραμματοκινούτιο, απαιζουμε ένα θεματικό σχέδιο (του ταχυδρόμου), το μελλικό ψαλίδι, το κόβουμε κατά το χρόνο του περιγράμματος του προϊόντος του βάσης και των βάφουμε με ακρυλικά χρώματα. Η μέθοδος πλάκα απαιτείται να διαχωρίζεται στην πρόσβασηδο από το βιβλίο του κουτιού. Έτσι, το κενό κουτί καθιστώντας ανυψώνοντας τη σωστή πλάκα. Ανακαλύψτε το σχολείο διάστημα στο κουτί, η πλάκα πέφτειτε, διακώνοντας την αφήρή πλάκα με τον βαμμένο ταχυδο طالب η طالبάνισή του που απαιτούντοτοεπίχρονες αλληλογραφίας.

Γραμματοκι συμπληρωμα

10. Ο άξονας της βιβλιογραφίας διατομής, συμπληρωματικά με γωνιαχες, μελτεσέδες στην πλατφόρματοτε βίδες αυρο..

Γραμματοκι συμπληρωμα

11. Διορθώνουμε τον προσεστινόχρωμα και εισάγουμε ένα θεματικό σχέδιο στο χρόνογμα του μελικτικού παραθύρου.

Γραμματοκι συμπληρωμα

12. Κάνουμε την εμφάνιση του προσείου παραθύρου. Πριν διάλυση το χρόνο, τοποθετήστε το γυαλί στο προσεγμα.

Γραμματοκι συμπληρωμα

13. Κολλάμε το صحيحί συμπληχωμα. Στοιχεία του ανοίχου, κάνουμε, απομιμήσεις, πόρτες και χρωματικά διαρητά από ινοσανίδες. Κάνουμε ένα χρόνο πίσω απόχχρωμα από ινοσανίδες με κάθετηργήγηση, στην εικόνα στο κέντρο εισαγωγής στο κατάστημα.

Γραμματοκι συμπληρωμα

14. Διακοσμήστε τις γλώσσες γωνίες του φύλλου και το απαιτούμενο με ξύλινες γωνίες.

Γραμματοκι συμπληρωμα

15. Αρχίζουμε να κατασκευάζουμε την οροφή. Κολλάμε το βά βάσης οροφή.

Γραμματοκι συμπληρωμα

16. Στοιχεία εφαρμογής κολλάμε ένα κομμάτι ινοσανίδας. Στη συνέχεια, κολλάμε δια ζεύγη δοκών στο χρόνο. Λόγω λύσεις υποχρεωτικά ναωωωωω συμπληρώσετε με πείρους.

Γραμματοκι συμπληρωμα

17. Συνδέστε το αποτέλεσμα οροφή στο σπίτι με τη χρήση μικρών βρόχων, την η ηροφή θα λειτουργήσει ωο οροφή στο σπίτι με τη χρήση μικρών βρόχων, η η.

Γραμματοκι συμπληρωμα

18. Τα πηνία οροφή είναι διαμένα από ινοσανίδες και κολλά την άκρη από την προσεστινή χρήση.

Γραμματοκι συμπληρωμα

19. Εφαρμογή προσεχθέντων εφαρμογών τραχιά οροφή από θραύσματα σανίδων ή επένδυση.

Γραμματοκι συμπληρωμα

20. اندر τραχιά οροφή με τη μουσική μικρές καρφιών διαώνουμε τα πλακάκια κομμένα από κασσίτερο.

Γραμματοκι συμπληρωμα

21. Αφού ρυθμώ τα τα πλακίδια, φτιάχνουμε ανά ράχη και λωρίδες ανέμου..

Γραμματοκι συμπληρωμα

22. Κάνοντας τη βεράντα.

Γραμματοκι συμπληρωμα

23. Εγκαταστήστε τη δομή στη θέση της. Μοναδικό γραμματοκι χρωματιο συμπλημο.

Γραμματοκι συμπληρωμα

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου