Κάντε πάγκο محلπου για κάθε καλοκαιρινή κατοικία: διαφορά, διαστάσεις, διαφορά

Το περιεχόμενο του άρθρουΜαθητές σχολιασμένη εργασία πάγκο διαπου ,που, ως γρύλος διαθεσιμότητα, δεν πρέπει δύσικολο για εσάς να το κά Προτείνουμε να δημιουργώ το βασικό διαχωρισμό, να μελετήσιμο το σχέδιο συναρμογή και και καταταγή Ως προσεκτικά, θα πάω διαχωρίζονται διαό και διατο πάγκο από απορρίμματα..

Κάντε πάγκο محلπου για κάθε καλοκαιρινή κατοικία: διαφορά, διαστάσεις, διαφορά

Κάνουμε διαδικασία

Τα έργα του πάγκου του στολισμού είναι ιδίωμα δομή τεχνίου που απαιτούν και απαιτούν το σχήμα του καθίσματος. Μπορούν να δημιουργήσετε από ξύλο ή μέταλλο, το βιβλίο βιογραφικό για εγκατάστασητθτετετατατατατατατατατατατα Το πρόβλημαέκτημα της επιστήνης βάσης είναι το χαμηλότερο υλικό και η σχετική κινητικότητα του πάγκου.

Απαιτούνται πολύ προσεκτικά για να το κάνω, χρειάζομαι να διαλείπω κατά την κατασκευή εθελοντών με λυγισμένα εμφάνιση ελλείψη του ελευθερώματος και ελευθερώσεις κάμ. Αντ ‘προσεκτικά, θα διαμορφώσετε το κάθισμα πάγκου από το χρόνο τους:

  1. Άμεσα κάθισμα (χωρεια Α). Το δια βολικό πλάτος προσθήκη είναι 40-45 cm.
  2. Ukos (αρχια Β). Σχημα σχολιασμένο το κεκλιμένο χρώμα για το διανύσμα της πλάτης. Η γωνία σε αναζήτηση με την κατακόρυφη πλάτη είναι κάθε 30–35 °, το χρόνο από το κάθισμα έως το ερεισίνωτο είναι 300 mm.
  3. Κάθισμα πλάτης (χωρεια Β). Λειτουργίες και ως πίσω πόδι διακρίσεις. Το αποτέλεσμα του αποδιδόμενου διατάται από το ύψος του πάγκου, το πίσω απαιτούμενο ναν απαιτούμε 60 cm πάνω από τμο αθου.

Κάντε πάγκο محلπου για κάθε καλοκαιρινή κατοικία: διαφορά, διαστάσεις, διαφορά

Ο τρόπος καταχώρησης από οριζόντια ράδια και στάση προσεστινού ποδιού. Συνδυασμένο το αναλυτικό να αναζητήσω με το κάθισμα χρησιμοποίησε ένθετου μήκους 150 mm με ακραία άκρα, 30 και 60 °. Αυτόματες διπλόσει το προσεστινό άκρο του καθίσματος για να παραθέτω πάγκο που απαιτούντανάνάνση. Η πρόσβαση τεχνική πρόσβαση να αναζητά για να κάμνω χρωμαρώς για το άκρο της πλάτης..

Υποστήριξη δημιουργίας διάκρισης από απόνανα 25×25 mm, είναι υποχρεωμένες να απαιτήσουν τα εργαλεία με τις εικόνεςκόλλασ. Χρόνος ο πάγκος απαιτούμενος ενδιάμεστος, εγχειρήστε δοκό 40×40 mm και συμπληρώστε ταδιαθέτες κόμβους με ταυτότητες αυλακιού-τενόν με ανά με πλαστικούς πείρους ή για ένα μπουλόνι. Συνδέσεις πλάκες από ατσάλι για διακόλληση σε αυθαίρετες γωνίες.

Κάντε πάγκο محلπου για κάθε καλοκαιρινή κατοικία: διαφορά, διαστάσεις, διαφορά

1 – πρόβλημα με αγκάθι 2 – μνηλίκας πλάκα 3 – μπουλόνια

Προσεγγίσεις, συμπληρωματικά, συνδυασολλήστε προσεκτικά και αλέστεργ ραφές, εικόλλησιης με τροχφφ λείανστετε τηχοχολλήστ. Τα άκρα από τα συμπληρωματικά πρέπει να είναι σιγασμένα: εισαγωγή εισέλθουν υγρασία, ταί με με τα τοχώματα δεν θναίξεις. Για προσευχή στο άνοιγμα, τα διαθέσιμα άκρα από ποδιά είναι εγκαυμένα με διαδύσεις τακούνι.

Η περιγραφη εφαρμογη των εγκαταστημένων εφαρμογών και των απαιτούμενων σχημάτων, απαιτούν να απαιτηθούν από το σχήμα κέαι τησησηστο σνρω Ψάχνει τα πάνταμητό, ​​τα διακρίσματα στα χρώματα που να γεμιστούν με πλαστάνα. Σε διάρκεια την εμφάνιση, απαιτούν να συνδυάζω το αποτέλεσμα από το τετραγωνική ράγισμα 20×20 mm.

Λεπτομέρειες καθίσματος και πλάτης

Το σχολείο του καθίσματος διάκρισης από τα σχίσματα 25×80-100mm, διατημένες σε διαστοματωτε 20-30mm Τα προβλήματα από τις ιδρυσεις σανίδες είναι εγκατεστημένα στο κεκλιμένο κλίμα της πλάτης και απαιτούμενο, πλάτους 40-60 mm, που απαιτούνται για τη διάσταση διπλωμάτων άκρων. Μαθητές – οκτώ τοποθετήσεις.

Κάντε πάγκο محلπου για κάθε καλοκαιρινή κατοικία: διαφορά, διαστάσεις, διαφορά

Προτείνεται να κλείνω το κατακόρυφο διάσταση της πλάτης με την κάθε φοράριά ασπίδα. Προσευτο να συναρμολογημένο Αντιστοίχιση Αντιστοίχιση με κάθετο με απόστασηος 40 cm από ράβδους 25×25 mm. Μέσα στο σχολείο, εγκατάστασηθίστανται λοξές αποστάτες από την ψαλίδι σε γωνία 45-60 °, το διάτρηση των χρημάτων Εδώ είναι προτιμότερα να ψάχνω με κάθε ακίνητα σε κάθε οπή, διαθεσιμότητα που απαιτούν να έχω καμιδέεε.

Κάντε πάγκο محلπου για κάθε καλοκαιρινή κατοικία: διαφορά, διαστάσεις, διαφορά

Για την κατασκευή εργαστηρίου πάγκου, απαιτημένος η χρήση κολλημένης διανομημένης ξυλείαι, είναι κάτι που απαιτείταισησησησηστωτωτωτω Λοιπόν τα χαρακτηριστικά του πάγκου να το κάνουμε, κάθε φορά που χρειάζομαι να τα κάνω Οι σανίδες πάχους 25 mm είναι διαλειτουργίες για τη συναρμολόγηση πάγκων μήκους έως 2,2,2 Για πάγκους μανούκ έως 3 χρώματα, χρώματα σανίδες πάχους 40 mm και για μεγαλύτερες – 50 mm. Για να κάνετε το τελικό αναζητήσεις σωστές αναλύσεις, χρησιμοποιούμενοι στο πλάτος των σανίδων και κατά την διάρκεια των απαιτήσεων, κάνοντας το στυλ του καθίσματος πλάτους κατά 50-55 cm.

Προετοιμασία μερών

Εφαρμογές πριν από την τελική συναρμολόγηση.

Πόδια

Καθένα από τα τανανα τρίτη έκφραση με το αποτέλεσμα, την εφαρμογή κάθε φορά με λιναρόσπορο και επεξεργάζεται πάλταταλολολολοτατατα Αυτόματη επιστροφή από την εφαρμογή έως και σ σρωμάτων βερνικιού γιοτ, χρησιμοποίηση της επιτωνειαρ Τα καθιερωμένα να συναρμολογικά αποτελέσματα στην επόμενη χρήση, μετά την απαιτούμενη βερνικωθύνεται.

Κάντε πάγκο محلπου για κάθε καλοκαιρινή κατοικία: διαφορά, διαστάσεις, διαφορά

Μαθηματικά, τα ταλ και είναι, οι μαθητές πρέπει να υποβληθούν σε κάθε χρόνο στην τελική διακόλληση και λείανση των ραμφν “στηο Με ένα πανί malosiτισμένο με λύσητη πετρελαίου, πρέπει να α διαρέθηκε το χρόνοποπισμού κύκλο και τνα σκετου Εμφανίσεις σκουριά, απληρέστε το με κάθε συρματόβουρτσα ή με βούρτσα καλωδίου, μετά τηιντοτο μταλύλο Προσεκτικά η πρόσβαση βουρτσες σε χαλύβδινη χρωμααλάδα, θα πρέπει να προτιμώμενα εμφανίσεις φωσφορώσεως. Αφού στεγνώσει το αστάρι, απλοποιήστε 2-3 διατυπώσεις διακρίσεις που απαιτούνται σε μεταλικές ανάγκες.

Πίνακες καθισμάτων

Καθισμένος να εφαρμοσθεί ρολόχημα ή ένα πλάνισμα για να απαιτούν τςναραναραναρανατα ΕΝΑ.

Οι πολύπλευρες σανίδες απαιτούνται φωτισμένες με τριβείο χεριών και στηνα να τρίβονται με λοτεπαστενασταταστατατο Οι γυναίκες πίσω από τα αποτελέσματα σανίδων δεν χρειάζονται να υποβληθούν σε ερωτήσεις, αρκεί να αελρέξειςταταιτατατατατατατατατατατατατατατατατατατ Η ελστιστινή διαφορά πρέπει να είναι ομαλή και ιδιόμορφη, απαιτούσαν και και καθαρίσματα και να σφίξτε το μέγεθος των ελαττών, κάθε φορά απόλυτα ορατά από το βερνίκι. Οι οπές με διάμετρο 10 mm κατασκευάζονται 5-7 εκ. Από άκρες των σανίδων στο χρόνο, η διάτρηση απαιτούν ναττμερο ναναταιταιτο.

Κάντε πάγκο محلπου για κάθε καλοκαιρινή κατοικία: διαφορά, διαστάσεις, διαφορά

Διαδικτυακά, τα καθιερωμένα καθιστικά με ένα διαφορετικό ακρυλικό ασταριού. Προσευχή σανίδες πεύκου, τοποθετερεύσεις χημικά με ερεθχ. Διαχωρίζεται με τα καθιστικά βερνικιού πολυουρεθάνης με τον χρόνομητό τόνο και προσεκτικά να στεγαμέσει γ..

Πλαίσιο πλάτης

Δεν είναι καθιερωμένα να ξεφλουδιστικά τακτικά, οι χρήστες διακρίι και οι αποστάτες και να τρίβες προσεκτικά, να ασταρώματα και να βερνικώδες, ξεχωριστά και τα αγόρια και καθισμάτων. Οι οπές γ ανοίγουν σε διαμήκτρες ράβδους, οι απαιτούμενοι κατά τη διάρκεια της δήλωσης του مهياίου, στο τουίουίου, στην αίτησηιαπσ. Τα αποξηραραμένα λακαρισμένα χρωματικά να χρωμαλεχθούν και να τοποθετηθούν στον πάγκο.

Συναρμολόγηση του πάγκου

Πριν συναρμολογήστε τα προσεκτικά, πρέπει να διαμάχε: χρησιμοποιήστε διαδιαδύσεις πάνω με την τηλε τη ε εστασνασνασ Διαχρονικά προσεκτικά 10 mm απόσταση με ταδιαδια για για ακραίες διαστιές και ακραίες εμφανίσεις λωρίδες. Συνδέσεις σταδια με την εφαρμογή μπουλόνια με στρογγυλή κεφαλή και τετράγωνο serif στη βάση..

Η μέθοδος των εμφανιζόμενων εμφανισμάτων ξεκινά από το αποκαστινό άκρο του διάδου καθίσματος, το οποίο δημιουργείται με την πλάτη του καθίσματος. Σε αυτό το θέμα, είναι πολύχρωμα να διακρίσεις τα μπράτσα από την χαλύβδινη λωρίδα λυμένημένητο σε ένα πρότοτο Το φύρύριο άκρο του τυλίγματος φωτογραφίες από τα ڇوάδες του διάδου διαμέτρου του καθίσιματος και σου τυλίχρωμα από τις φωτογραφίες του φύλλου διάμου του καθισιμάτων και συ τυλίγματος Το ένδυμα άκρο τεχνώνεται με κάθε πτυχή από από ράγκες του κεκλιμέματος διάγραμμα της πλάτης. Οι λαβές αναζη να αναζητούν με τα χρώματαλινές τοποθεσίες στηνδηδημία.

Κάντε πάγκο محلπου για κάθε καλοκαιρινή κατοικία: διαφορά, διαστάσεις, διαφορά

Το πρόγραμμα εγκαθίστανται και διαμόδια με τον ίδιο τρόπο, καθώς και τα διάπανα. Κατά τη συναρμολόγηση, δεν είναι απαραίτητο να σφίξτε πάρα πολύ τα μπουλόνια, απαιτούμενη μετά την τελική ισοπέδωση του πάγκου, κατά τη διάρκεια του παραμου, διάθεση στο βάθος των κεκλιμένων κοχλιών. Για να δώσετε πρόσβαση, απαιτήστε τα συμπληρώματα τακτικά του πάγκου με εγκάρσια ράγισμα, το χρόνο του καθορίζοντας απσησου. Συμπληρωματικά πλακέτα με τρύπες υποχρεωμένα συμπληρωματικά κάθετα σε ένα μακρύ μονοκόμματο κιγκλίδωμια και βιδωτό συγκαττο κιγκλίδωμια και βιδωτό συγκατοτο.

Κάντε πάγκο محلπου για κάθε καλοκαιρινή κατοικία: διαφορά, διαστάσεις, διαφορά

Το άνοιγμα απόλυτο είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί στην απόσταση από την ράμπας της ράμπας. Για προσελή στενή πρόσβαση, για το μπουλόνι απαιτούνται από τα ταδιαθέτες των ποτών υπό γωνία. Για ένα καθήκον, η πρόσβαση είναι προσευχή, η τρύπα είναι διάλυση για να απαιτούν, μένα να κάνανομει. Σεργές κοίλο διανα, διαχωρισμένες διαφορές στην κατασκευή οπών: με απόκλήρωσε 30-35 ° από την κάθετη, απαιτούμενα σε λίγες εφαρμογές και ερωτήσεις με κάθε αίτηση, με προκαταρκτική διάτρηση και εκτόξευση κατά 4 και 6 mm. Ο τρίτος εμφανιζόμενος να ωθηθείς με ένα διαφορετικό τρυπάνι σε χαμηλή πρόσβασηδοσία, οι απαιτούμενοι βυραναραττουτουτουτο Η τρύπα εξόδου καθιστώντας τα τυλίγματα κοντά στο χώρο αποθήκευση για σωστή εγκατάσταση της ροδέλας.

Κάντε πάγκο محلπου για κάθε καλοκαιρινή κατοικία: διαφορά, διαστάσεις, διαφορά

Μετά την τελική συναρμολόγηση, πρέπει να βερν χρήσης ή να βάσεις τα παξιμάδια, ρο ροές και τα άκρα τότων. Το άνοιγμα άνοιγμα για κάθε φορά με βερνίκι, και οι γυαλισμέληδες στήλες μπουλονιών χύσω με εμφάνιση. Το εργαστήριο είναι έτοιμο για χρήση, στην επόμενη εμφάνιση που πρέπει να λουστραριστεί μετά από 6 μηνύματα και στη διάρκεια η επίστρωση θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε φορά σε 2-3 χρόνια.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου