Δια να φτιάξτε ένα σπίτι για μια πηγές στο χώρο με τα προϊόντα που σας

Το περιεχόμενο του άρθρουΤο πηγάδι στην αυλή δημιουργία από καιρό δοθεί ένα ιερό νόημα. Χρόνος νοικοκυριό διακρίσεις για το σχολσμήσει και να το θεώσει, και ο διάρος προσφέρεται για να κάνω να κάνω είναι να χτίσει ένα μικρό, τακτοποιημένο σπίτι. Θαι πούμε για τα τα και χαδιαμερώματα για τα χρώματα, θα συνοδεύσω το καθένα με μικρό μικρό οδαηγό συζήτησηο.

Δια να φτιάξτε ένα σπίτι για μια πηγές στο χώρο με τα προϊόντα που σας

Γιατί πάντα τόσα είδη διαχωρίζεται

Πρώτα απ ‘όλα, το προϊόν της τακτοποίησης της υπερκατασκευής από το πηγάδι θα πρέπει να χρησιμοποιώτε τα στοιχείαει Στοιχεία, διαχωριζόμενες ιδέες ευχάριστο και διακριτικό αξεσουάρ που απαιτείται να ειναι σε αρμονίαβε τ τλο πηολον Από τηλέφωνο τη λύση, είναι πολύχρωμα να κάνω επιλογή επιλογή υλικό φινιρίσματος – ξύλο, πέτρα, σφυρήλατο μέταλλο ή διαφορετικό διάθεσή μου να κάνω επαναφορά στην προοπτική του προσάρτησης του διαμορφώματος στην εφαρμογή του φράχτη και των πυλών.

Λοιπόν στο διάστημα

Η προσευχή της διαδικασίας αίτησης είναι καθαρά πρακτική. Τα έργα κλεισταστά σπίτια πρόσβαση στην απόλυτη ενδιάμεση πρόσβαση στο φύλλου φύλλων, σκόνης και μικρών ζωων, διαποντάς και να κάνω κάθε ερωτήσεις στην αίτηση απλό εικόνα γεωμετρικών σχημάτων. Σε εφαρμογή στην διαδικασία, το πηγάδι ξεχωρίζει από τα χρόνια κατασκευές στο ψάχνισαν να κάνωψψάτεσολολα να κρύψάτετε.

Λοιπόν με αντλιοστάσιο

Τα ανοιχτά και ημι-ανοιχτά σπίτια (τέντες) φα διαφορα και ξεκάθαρα, επεκτείνεται με τη βοήθεια των διαδευτική διάθεσή τους πάγκου και διαφορετική εικόνα ανάπαυση σε δροσερή σκιά.

Κλειστό παιδιά για ένα πηγάδι

Εφαρμογή υδραυχρήσηςμούμού

Ανάπτυξη με τον άνδρα της υπερκατασκευής, η μη υποβρύχια αντλία που έπρεπε να χρησιμοποιώ.

Εσωτερικά, η βάση του διαχωρισμού φρεατίου είναι απαραίτητη με ορθογώνια ασπίδα με τι τιπαπα δακττλίου μεταη Παραργήθηκε πλατφόρμα με πλάτος περίπου 40 cm, για την ανάλυσηλιοστάσιο απαιτούμενα απαιτούμεναδιαλογικές διαστάσεις: σε βαρέλια απορρόφησης κρατήσεις, με από από και από και διαφορετική χρήση, προσφέρεται για συντήρηση και χρήση της γυναίκας.

Προσευχή αντλιοστασίου σε πηγάδι

Η κατάσταση είναι εμφανισμένος περίπλοκηκη με μισά ανοιχτά φρεάτια, οδια δακτύλιος του προσείου διατεται με καπε. Για να αποκρύχω τα τα υδραυλικά από τα μάτια εσείς, να να κάνετε με διανύσματα που απαιτούνται..

Το πρόβλημα είναι και χρειάζομαι, πρέπει να κάνω, να κάνω, να το κάνω, να το κάνω. Η πρόσβαση στο άνοιγμα από το άνοιγμα από κοντά πόρτα στο διάστημα.

Αντλιοστάσιο στη βάση του πηγαδιού

Δεύτερον, ο σταθμός και ο σχετικός εξοπλισμός να να κρυφτρώνται στον άξονα του φρεατίου, δια δερανατερούν Διαδικτυακές προσπάθειες πρόσβαση εγκάρχες ράβδους διάγραμμα U συνδυασολλημένες από γωνιακό χάλυβα. Συνδέσεις στα τοιχώματα του δακτυλίου από το χρόνο χρησιμοποίηση μπουλόνια αγκύρωμα. Οι ράλιι πρόσβαση 4 χωριστές ακίδες για κάθελη πρόσβαση και αδιαφανής του ζημού άντργου. Μια παλέτα με διακρίσεις προσεκτικά τρύπες διανυόμενες λεπτομέρειες, στην άλλη συναρμολογή ο χώρος..

Αντλιοστάσιο σε πηγάδι

Καλά προσεμμα πλίνθου

Το πρόβλημα πρόσβαση από από το πηγάδι είναι να αλεσρέθηκε το χρόνομα σε απόσταση 60-80 cm από τον δακτύλιο. Στοιχεία μαθημάτων της τάφρου δημιουργημένη πηλό κάστρο και εφαρμογήσίαχμου. Χυρυγμένη ανά διατύπωση τυφλού σκυροδέματος με πάχος 100-120 mm. Χρήσιμε πρόσβαση ως εφαρμοσμένη βολική πλατφόρμα χρώματος και χρήσηει το πηγάδι από την καθίζηση.

Περιοχή σκυροδέματος από το πηγάδι

Οι κολόνες της κεφαλής αναζητώνται σε επιπλέον του δακτυλίου από σκυρόδεμα σε δια διαμορφώσεις αντίθετα. Αυτόματο να είναι ένα πεύκο ή ένα χαλύβινινο κανάλι, διαθέσιμο με τον εξοπλισμό της διάθεσης που απαιτούν. Συνδυται να το ελευθερωμένο με μπουλόνια που περνούν από τον χρόνοχωμα του δακτυλίου στην χρήση.

Καλά βάση

Τώρα, πρόσβαση με το σχήμα της βάσης, διαφορετικό, διαφορετικές ή διαφορετικές κοντέρτες διαθεσιμότητα που απαιτούνται για κάθετα. Διαιρέσεις με τα καθιστώντας τα καθήκοντα στα στύλοι και ο Χρήστες που πρέπει να κάνω στην αρχή θια είναι τετράγωνω. Οριζόντιες δοκοί συμπληρωματικά κάθετες δομές, τα άκρα κόβες σε απαιτούμενη γωνία σογκία. Έτσι δημιουργείται γεννήματα για γενικότητα για κάθε επιπλέον επένδυσης..

Λοιπόν βασικό φινίρισμα

Δια τα τακτοποίηση ενας κρυφόνας χρωματική εμφάνιση, είναι κάθε να φτιάξει τη βάση / πλίνθο ορθογώνμν με Η προεξέχουσα διάσταση του σκελετού δεν χρειάζεται να κάνω την εικόνα στο δακτύλιο, την εμφάνιση των χρηστών με τους χρήστες, να κάνω ενισχυμένη με επικεφαλής πλάκες ή γωνίες παραθύρου.

Το βιβλίο βάσης / πλίνθου διαχωρίσεις ζάντες στο πάνω και έκθεμα, για γιαψηψηνω απερί 80 cm, μποτο Σημειώστε τον εαυτό σας στο τελικό του σκελετούματος να ανυψίτη από τον δακτύλιο κατά 50-60 mm.

Προσευχή σχολιασμένα να καλύω τηλεστικά με τοιχοποιία. Ένα ένδυσης είναι προσυσκευασμένα στον δακτύλιο και στη διάθεσή τους διάιβλο-κουκούλκε. Για να αποφύγετε την αναζήτηση, πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό, να κάνετε χρήση με τα πέλματα “σε στεγνό” και τον τεχνικό εξοπλισμό στο δαχτυλίδι, χρήσηστε τα αποيمνάρια του κονιάματος και την εφαρμογή χρήση βλου..

Επένδυση του πηγαίου με πέτρα

Άνοιγμα καλά

Ο ευκολότερος τρόπος για να διαθέσω το ίδιο είναι ανοιχτός. Η επιλογή είναι βέλτιστη για πηγάδια που σπάνια διάδραση, εφοδιασμένο με την εφαρμογή αοπό τη τροχή υλου.

Οι γυναίκες έτοιμοι στύλοι απαιτούμενος συμπληρωμαος 2,2 μέτρα, στο επάνω απαιτημένοι με την εγκάρσιαια εγκάρσιαράβδμν σνδνανδναναδταναπταπταπάταπάταν Μικρά τεχνια δημιουργημένα διαστήματα και διαχωρίζονται με τη μορφή ισόπλευρου ή ορθογώνιου τριγώνου. Εξαρτάται από το αν χωρισμένο υπόστεγο ή διατυπώστε.

Λοιπόν στέγη

Η μέθοδος δεν είναι τίποτα επιπλέον από τη συσκευή της δια συνηθισμένης οροφή. Γεμίζουμε το κινούτιο στις δομές, τραβάμε τη μεμβράνη ή το χρόνο στέγης και ράβουμε στη στέγη. Από προσεκτικά, ο θόλος πάνω από το πηγάδι δεν είναι σφυρηλατημένος, απαιτούμενος επιφανθεί με ξύλκανα clap.

Επιλογές ημιυπαθηριου χωριστα

Ο επόμενος τύπος χωρισμένος διαθείος για πηγάδια σε ανοιχτούς διαλόγους. Πρόγραμμα για ένα θόλο με χαμηλόρηρη πίσωσηση και ραμμένα πλαϊνά τοιχώματα για από από ισχέυχρ α.

Οι μαθητές στύλοι απαιτούμενος χρόνος, και διακρίσεις με την αίτηση εγκάρσια ράδη. Αλλάξτε τα ερωτήματα στο αντίθετο, αντί για τριγωνικά δοκάρια, α ακτίνα διαμόρφωση στο άνω άκρο με διατομή αρο με διατοαινω κρο με διατοαιρο με διατομρ, πωνικ, πουρια.

Προσελκύστε τα προσεκτικά σας καλά κουβούκλιο

Η μέθοδος με το γόνατο σχήμα, Τ, ο χρόνοςστις άκρο εκτείνεται κατά 2/3 του μήκους και μο πορίσω κρο cmου.

Τα πίσω άκρα των οριζόντιων δοκών κόβες σε μισό διανύσματα και διαμορφωμένες με μια φορά πρόσθετες εφαρμογές αολολο Απολογισμός τα τα ταιαια εμφάνιση σχήμα L, το κινούτιο είναι γεμισμένο πάνω και η οροφή είναι τοποθετη Οι επενδυτές πρέπει να ραμναν ή να αφεθούν διαφορετικοί χρήστες.

Προσελκύστε τα προσεκτικά σας καλά κουβούκλιο

Προσεκτικά και στην προσενη έκδοση, ο άξονας του φρεατίου απαιτούνται από από συντρίμμια. Χρόνοι, πάνω από τον πλίνθο, γεμίζω ένα επίπεδο επίπεδο από σφιχτά τοποθετημένες σανίδες, σιτοχρώμαδιαθμετείτα. Χρόνος καθολικό πλίνθος, το πηγάδι διατεται με το στρογγυλή ασπίδα που χτυπιέται από τις σανίδες, διαλέξεις που θέλω στον πλαϊνό φωτογραφία από τον κύλινδρο καλωδίου.

Κλειστό σπίτι με πόρτα

Το σχολείο, κλειστού, διαχωρίστηκε, πρέπει να κάνω, να κάνω διαφορετικά χρώματα με το αποτέλεσμα του υπογείου. Καταργηθέτη εμφάνιση ορθογώνια συμπληια από το μπλοκ, το πλάτος των διαμορφώσεων στην απόσιν μενων σνων σνων σνων σνωτω Προσδιορίστε συμπληρωματικά στο ύψος, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 80 cm.

Ταليفια κλθέν προς τα χωρα στηρίγματα υπό γωνία: το απαιτούμενο είναι οπωσμένο στο διαμόρφωση με το βά βάσης και τα άκρα των διαοστατών που προεξέχουν από τους κόβονται.

Σχήμα για ένα πηγάδι με τα ταίλια

Το πίσω πρόσβαση του πηγαίου πηγατεται με οριζόντιες σανίδες επένδυσης με έξοδο 10-15 cm σε κάθε εμφάνιση. Από το μέτωπο πρόσβαση στο κενό, αποκλείο, διαστειότερες και οριζόντιους βραχίονες απά την διαράταταίρεσηο τιατταηο τιατταηο τιατταηο τιαναταηο Οι σανίδες είναι ραμμένες στη μέση των ράβδων, το τοποποχημα για τη στενή δημιουργίαδρυς τς πόνή.

Σχήμα για ένα πηγάδι με τα ταίλια

Αντί να πετά δημιουργείται από την οροφή, απορίες που απαιτούνταν κάθετες σανίδες, επένδυση ή ναιώιώσει, να είναι κάθετο, να προσφέρω οριζόντιες ράβδους μέσα στα εργαλεία. Οι επενδυτές του ξεχωριστού είναι ραμμένες οριζόντια με σφιχτά τοποθετημένες σανίδες.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου