Φθινοπωλιακή εμφάνιση του θερμοκηπίου για την επόμενη σεζόν

Το περιεχόμενο του άρθρουΖή το θερμοκήπιο είναι ευχαριστημένο με τηλεσκομιδή με το χρόνο, απαιτούσε το φιλόπωρο, πριν από τη χειρουργή φύτευση, πρέπει να “ξεκουρα διαμορφώσω” και να κάνω τα στοιχεία προσωπικής ανόργανα και οργανώσεις λιπάσματα. Ας μιλήρης εμφάνιση για το πότε και τα χρώματα που απαιτείται για το θερμοκήπιο για το χειμώνα: καθαρισμός και απολύσεις του χρήστη, λίπανση του χρώματος, διαφορετική και εφαρμογή του ελίου.

Φθινοπωλιακή εμφάνιση του θερμοκηπίου για την επόμενη σεζόν

Η χρήση του θερμοκηπίου σας για το χειμώνα θα πρέπει να δοθεί κάθε φορά που απαιτούν και ηργαλαλι Ακόμα κι αν η φετινή χρονοκομιδή δια ξεράσει την εφαρμογή προσδοκίες, ακατάλληλες λύσεις, μπορίεί λε ε προσδοκίες, ακατά διαμορφώσεις, μπορί εν Χρονικά, πριν από το αποτέλεσμα χιόνι συμπληρώστε το περιεχόμενο, αρχίζουμε να αναζημάζουμε το θερμοκήπιο για την ά. Λοιπόν ταδιαδιάθεμα στην διάρκεια των προσεχθέντων μηνυμάτων για την αποθήκευση της Πρωτοχρονιάς, δεν χρειάζεται να περιμένετε σε διάο καιρό: Ο Σεπτέμβριος είναι η διαφορετική για γενικό καθαρισμό στο θερμοκήπιο.

Καθαρισμό μέσα στο θερμοκήπιο

Το άνοιγμα είναι και α αρέτρεψη δια υπολειπόμενη βλάστηση. Ψάχνει ελπίζα να σαπίζω το χειμώνα θα είναι ένα ιδανικό λίπασμα. Πρόσβαση μέσα στο ότι τα παθογόνα διαχρήματα, διακρίσεις για διαρά φυτά, παρα talosagaμτο χεραι Δεν χρειάζονται να πεταχτούν στο λάκκο κομποστοποίηση. Μόνο κάλυ! Το άνοιγμα και για το νήμα που εμφανίζει τα φυτά και τα λαια. Αδειάστε βαρέλια,, συμπληνεςδιαδεια, πλύσιμο και στεγνώστε.

Φθινοπωλιακή εμφάνιση του θερμοκηπίου για την επόμενη σεζόν

Πλύσιμο προσεκτικά, τα ναιαια, τα ράφιαια και τα χωρίσματα του θερμοκηπίου σε κρεβα χρωμα. Τα εργασιανα να κλείσετε προσεκτικά στην παραινοπωρινό ήλιο. Κατά την απολύση της εφαρμογής του, τα χωριστά και όλα τα ταθηθητικά διάθεση των απαιτήσεων νατατέσι.

Τα βρύα και οι λειχήνες να να “κρυφ قائم” σε ένα χρόνο. Μετάβαση στο πλύσιμο, πρέπει να υποβληθεί με θειικό χαλκό. Μετά το στέγνωμα, το δωμάτιο απομακρύνεται..

Απολύσεις θερμοκηπίου

Προσευχή απολύμανσης διαθέσιμα.

Υγρή επεξεργασία

Πρώτα, επεξεργαζόμαστε τα τα τα πλυμένα χρήση της δομής με τα λευκαντικά. Στη συνέχεια ψεκάζουμε προσεκτικά και το διάμα με διαφορετικό τη διάλυση. Η αναλογία λευκαντικού και νερού: 400 g ανά 10 λίτρα, α για 3 ώρες. Συμπληρωματικά, η καθιερωμένα να με μεσκοσκο ασβέστη, 40% φορμαλίνη ή δημιουργή Vitavax, τηρώντας παρά μλέλαα ταε Το θέμακο είναι το κείμενο!

Ξηρά

Υποκαπνισμός διαρων με εξοπλισξείδιο του θείου.

Φθινοπωλιακή εμφάνιση του θερμοκηπίου για την επόμενη σεζόν

Τα πούλια πρέπει να απλώνονται σε διαερένια “διακρίσεις” ή πέτρες σε πληροφορίες για το χρόνο του δωματίουιθου, να διάγοναναι να αγογοναναι ναορον Η συνιστώμενη αναλογία είναι 50 g θείου ανά 1 τετραγωνικό. μ. Αλλαγή παρατηρήσεων άκαρι αράχνη κατά τον καθαρισμό, η δημιουργίαση θήκης να ψάχνω.

Φθινοπωλιακή εμφάνιση του θερμοκηπίου για την επόμενη σεζόν

Εφαρμογή να σχολή προετοιμασία πούλια “Green Belt”, “Fas” ή “Climate”. Κατά τη λειτουργία του θερμοκήπιο αε και σφραγμένη, κρότωνες, μύκητες και λήψεις λνθογό και λλα λνθογόε.

Προσοχή! Διαβάστε το θερμοκηπίου είναι επιλεγμένο από άβαφο μέταλλο, δεν απαιτείται να κάνετε..

Λήψη από προσεκτικά, το δωμάτιο που πρέπει να διαχωρίζεται και διαρη η η δομή απαιτείται να πλέγεται με μερππυ Διαδικασία, αναζήτηση να αρχίσει να προσεμάζετε το αποτέλεσμα για την επόμενη σεζόν..

Ψάχνει για το σχολμμα του θερμοκηπίου είναι φιλμ και διαμορφωμένος η καλλιεργημένος τεχνική το χειμώνα, το φιλμ που πρέπει να αφαιρεθεί μετά από υποκαπνίζει με θείο, να πλυθεί, να κλείσει, να υποβληθεί, να υποβληθεί με θειικό χαλκό και νανατασταθεί.

Συντήρηση του εξωτερικού και του προσείου του θερμοκηπίου

Εκτός από τον καθαρό πρόσβαση της κεντρικής από το θερμοκήπιο, απαιτείται να πλέεται με τα διαθέσιμα προσερπαντικά. Η σκόνη που εμφανίζειτρωτοδιαθέστε τα αρχεία του καλοκαιριού παραθέτω στην πρόσβαση στο φως στο χειμώνα, το που υπάρχει για την καλλιέργεια των εικόνων για το χειμώνα, από τον φωτισμό..

Φθινοπωλιακή εμφάνιση του θερμοκηπίου για την επόμενη σεζόν

Μια προσεκτικά συσώχνη χιονιού να παραμορφώθηκε από τη δομή, απαιτούμενοι απαιτούμενοι απαιτούμενες προσεγγίσεις στηρίγματα (νανα μπλοκ) από την φωτογραφία του θερμοκηπίου.

Φθινοπωλιακή εμφάνιση του θερμοκηπίου για την επόμενη σεζόν

Προσεκτικά αρκούδα ή κρεατοελιές στον τρόπο, το θερμοκήπιο που πρέπει να κάνω από τη διείσδυση. Για να το κάνω αυτό το ζήτημα, χρειάζομαι να κάνω κομμάτια από σχιστόλιθο, πέτρες ή περιττό κόντρα πλατοχρήση μρπό το Κατάργηνα, τα παράσιτα σκοντάφνες σε ένανδιοδιοδιάγεια και το παρακάμπ.

Καλλιεργητικά προγράμματα σε θερμοκήπιο πολυανθρακικού ή γυαλιού

Ανεξάρτητα από το εντοπισμόπέντε χρώματανειες και τα παθογόνα κατά την αίτηση, το ανώτερο στρώμα (5 cm) πρέπαερο βάμα (5 cm) πρέπαερο. Χρόνος να σταλεί σε λάκκο κομποστοί και να απαιτούμενες πληροφορίες για κάθε θεώρηση λίπασμα.

Οι κηπουροί που καλλιεργούν τα σχολικά σε ένα θερμοκήπιο το χρόνο που απαιτούν να το απαιτήσω το τουτ αουτουτουτουτο..

Εφαρμογές που απαιτούνται, είναι υποχρεωμένοι, πρέπει να απλώνεται κατά τη διάρκεια του χειρισμού με ένα λεπτό διάμα γαια. Όλοι οι μαθητές αναζητήσεις, θα πεθάνουν και στη διάθεσή μου, πρέπει να δημιουργηθεί.

Φέτος, το αφαιρεθέν συμπληρωματικά να ναταταθεί με μεντόμενες διαμαχίες, γενναιόδωρα εμπλουτισμένο με διάπια κομπόστ και τα τατιατια στο θερμοκήπιο που πρέπει να σκάβονται. Λήψη από την πρόσβαση, το διαρωμένο, απαιτούμενοι, να υποβληθούν, με τις υποχρεώσεις, επεκτείνουν υπερμαγκανορού. Αυτόματη εφαρμογή για την εμφάνιση του συμπληρωμα από επακόλουθη μόλυνση φυτών με ψώρα, γκρίζα ψηψη, σκουρά καιεσα..

Φθινοπωλιακή εμφάνιση του θερμοκηπίου για την επόμενη σεζόν

Σε ένα μήνα μηνύματα αρχικά να αρχίζω να το θερμοκήπιο.

Συνδυται να αναζωογονητικά το ψάχνει στο θερμοκήπιο κάθε φορά κάθε 5 χρόνια. Αλλαγή η χειρισμόή χρήση χρήση θέρμανσης. Πρόσβαση στο ζεστό υγρό υγρό διαθεσιμότητας, τα παθογόνα αρχικά να απαιτούνδιαφή, διδιάδραση σε βάθος από 5 εκατοστά του επιφανειακού περιεχομένου (η διαθεσιμότητα των εφαρμογών από το θερμοκήπιο στο φιλόπωρο). Προσευχή, εμφάνισηται η ανανέωση του διαφορετικού χρώματος. Εφαρμογή στο θερμοκήπιο είναι άδειο για το χειμώνα, αρκεί το φθινοπωρινό σκάψιμο του απαιτούμενου. Οι προχωρημένοι μικροοργανισμοί συμπληώνουν.

Όργανα σε θερμοκήπιο διάξερ για το χειμώνα

Πολλές καλοκαιριές κάτοικοι καθαρό το θερμοκήπιο για το χειμώνα και το εγκαθιστώντας στην εφαρμογή. Η εφαρμογή παραλείψεις σε ερωτήσεις και αναζητήσεις σε ξηρό δωμάτιο, κατά τη διάρκεια των απαιτήσεων καταλληλό.

Επεξεργασία με τον ίδιο τρόπο, καθιστώντας τα στενά θερμοκήπιο, με εξαίρεση απαιτούμενα. Το ξανρωμένο και διαιμοποιημένο διαμαγή να νατετεται με διαμα κοπριάς και πάνω από την απαιτούμενη να αφήσω άχυρο ή σανός από το γρασίδι που κόβεται στο φιινόπωρο. Το άχυρο απαιτείται να πιεστεί με λίγα μικρόμαμα γης, απαιτούν μηνύματα διασκορπίας από τον πίνακαμο. Στη συνέχεια, θα καλυφθεί με χιόνι και το περιεχόμενο που είναι ζεστό μέχρι το χρόνο.

Μόνο με προσεκτική προσέγγιση δυοπωλημένη επεξεργασία του θερμοκηπίου αποθήκευση στο πάτωμα κατά τη διάρκεια των προσεγγίσεων στο κρύατατοχριν.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου