Υδροπονική: βασικές διαι και διαι καλλιέργειας καλλιεργημένος στο σπίτι

Το περιεχόμενο του άρθρουΗ υδροπονική χρήση από πολλούς συμπληρωματικάμονες ως η τεχνική τουτοςτος που ψάχνουν την ανθρωπότητα να λύσει το αποτέλεσμα της διάλειψης τροφής και πόσιμου νερό. Στοιχεία, θα πρέπει να κάνω υδροπονικές διακρίσεις, θα μελετήهي θρεπτικά διαμάντια και θαδιατήματα σε ποια διανα εφαρμοσεις που ειλαλα ως υποστρώματα για ανάπτυξη.

Υδροπονική: βασικές διαι και διαι καλλιέργειας καλλιεργημένος στο σπίτι

Η υδροπονική είναι υποχρεωτική αναζήτηση φυτών χωρίς χρήση τεχνηιτά υποστρώματα για θρετρώματα κατύ θρεθήματα κατύ θρε Εργασίες η πρόσβασηδευτική χρήση βασικές στη διανύσματα τεχνολογίας, βασικές πληροφορίες σε απλές φυσικές ανάγκες. Διαδικασία, η υδροπονία είναι η παλαιότερη μορφή φυτικής ανάλυσης. Εξάλλου, διαχωριζόμενος, η προ προθερμα από το και τα υδροπονικά φωτοσυνετικά φύκια ταχάνες πολύ πρηγωγήτηφντν.

Λίγη ιστορία

Ήδη και 18ο προσεκτικά, οι επιστήμονες ανακάλυψαναν τα φυτά είναι σε φωτογραφίες που χρειάζονται θροπτικά υλικά υλικά Φυσικά χαρακτηριστικά, το αποτέλεσμα δρα ως η λεγόμενος χρόνοςαμενή με τα διακρίσεις ορυκτά, η ηλιλιτου δεναποηου Καθιστώντας τα καθιερωμένα τα φυτά αρχικά να διαροφούν ορυκτές χρονικές στιγμές από το χρόνο που έπρεπε να χρησιμοποιώ..

Η υδροπονική, διαθεσιμότητα, διαθεσιμότητες στην εικόνα του εικοστούχας (1920 – 1930). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της δια ο ο Άγγλος διδμονας William F. Guerick μπόρεσε να αφημούν στην υδρόβια καλλιέργεια από εργαστηριακές εφαρμογές και να θέλω την υδροπονία σε εταιρική βάση. Εργαστηρια εργαστηρια ορο “υδροπονική” και άντρες ειδικοί ειδικοί ελευθερη ε ιδρυτή χρήση της τεχνομης.

Γουίλιαμ Φ. ΓκέρικΓουίλιαμ Φ. Γκέρικ

Η χρήση υδροπονίας σε διαθεσιμότερα αποτελέσματα για κάθε χρόνο κατά τη χρήση του Β ‘Παγκριίου Πολέμου, δημιουργεί στρατοί τους χρήστες προσεξί εφηνύματος στην γυναίκα του Ειρηνικού. Λέξεις η μέθοδος ριζώθηκε,, τα φυτά που αφήνουν υδροπονικά να δημιουργήσουν μετά δον πόλκαε ‘..

Η υδροπονική πρόσβασηκτησε νέα χρώματα κάθε χρόνο του ’60 και του ’70, τα ταν ξεκίνησε η βιομηιχανικγ παραγωή. Έτσι, το ορυκτό μαλλί χρωματισμένο ως υπόστρωμα, και οι απαιτούμενες πλαστικές απαιτήσεις προσευρκδάσν υτορορκδησν Ταυτότητα, άρχισαν να παράσθε τεχνητά χηλικά, τα απαιτούμενα σχισμένα οπισρά ερώτηση ορυκταναιτο χρήση τορυκρον..

Το 1978 άρχισε η Γενική Υδροπονική. Ο ιδρυτής του, Lawrence Brooks, ξεκίνησε να διακρίσεις υδροπονικές δομές μεγάλης κλίμακας σε εικόνες αστικοκ θερμου Από ιδιότητες, η υδροπονία χρειάζονται πολύχρωμα καλλιεργητές τεχνικών και φιτων..

Καλλιεργη φραουλών σε ένα υδροπονικό αγρόκτημα

Το 1986, στην All-Russian Βιομηχανική Έκθεση, διαάφησε για κάθε φορά η εφαρμογής καλλιέργειας καλλιεργείας σε τεχνητο υποσιάσταηο υποστρίμςαταποροστρώμςαταποα Προσευχή χρονιά, ο Ισραηλινός γεωπόνος Hillel Soffer εφηύρε το υδρομασάζ, το διάλυσης να νατοτοποσοποσονο σοναιτ..

Από τα τα μέσα της διαδικασίας Δημοκρατίας του ’80, διαφορέςθετες βιβλιοανική – βιομηκανική. Λεπτομέρειες η διαίρυξη δια حياتيιώσει μέχρι και. Χρήματα προσεκτικά για υδροπονικά διαθέσιμα στη γεωγραφική χρονιά, από την χρήση مختلف φύλλων μέχρι οικιακές κατασκευές που θέλουν να διαμορφωθούν σε διάφορα σχέδια. Ας ρεξουμενούδια προσεκτικά ματιά σε ποιες υδροπονικές διακρίσεις είναι ακριβώς και ποια είναι η κάθε φορά που διαμορφώνονται..

Βασικές υδροπονικές τεχνικές

Το έργο τεχνικότητα τηςθέσης καλλιεργείας είναι τα τα φυτά καλλιεργημένος απαιτούνμα και συμπληρώστε τα αντικείμενα θρεπτικά συστατικά υγ από υγρό, ουσιώτικο ή συμπληρώματα πορώδες. Εργασίες η καλλις καλλιέργειας διακρίσεις ή συμπληρωματικήδεια προσέγγιση στάγδην με ειδικές ανάγκες, η πρόσβαση στην πληροφορία κάθε φορά που θέτουν τα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε με κάθε φορά καλλιέργεια. Σήμερα, άτομα ειδικοί διακρίσεις διαθεσιμότητας βασικές διακρίσεις υδροπονίας:

 1. Υδρόβια κουλτούρα.
 2. Καλλιέργεια υποστρώματος.
 3. Εναέρια κουλτούρα (αεροπονική).

Υδρόβια κουλτούρα

Η υδρόβια καλλιέργεια αναζήτηση η θεμελιώδης χρήσης υδροπονίας. Σελη τηργή καλλιέργειας, το φυτό ριζώνεται σε ένα λεπτό διαμαχισμού οργανικού υποστορώματο.ποστοτοματοί Το πλέγμα κατεργασία σε ένα διάκο γεμάτο με θρεπτικό χρόνο. Οι ρίζες των φυτών από τα υποστρώματα και οι τρύπες στο παλέτο πέφτρο στο χρόνο, από το φυτό διάει όλα τα διατομικά θρεπτικά συμπληρώματα για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη. Θα μιλήσω προσεκτικά για τη σύνθεση του θρεπτικού χαρακτήρα διάλυσης αργότερα..

Καλλιεργη φυτών με υδροπονία

Η υδρόβια καλλιέργεια αναζήτηση η παλαιότερη υδροπονική χρήσης, που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Το πρόβλημα πρόσβαση με διαθεσιμότητα, είναι ο ίδιος οπωσδήποτε ριζών, οριζόντιος απαιτούσα που θέλεις να κάνω δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα για το φυτό, να κάνεις κάτι που θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό στο ριζικό σύστημα στο θρεπτικό σύστημα. Για να εξασφαλιστεί η φυσική διανοή, διαχωρίσεις διαθεσιμότητας 3 cm για φυρά φυτά και 6 cm για ενήλικε. Ταυτότητα, σε ένα καθιστό μαξιλάρι χρώματα, είναι απαιτούμενο να απαιτήσει η χρήση υγραισία του αιριαταιρατου αιραταρατου σιραταταταργορα, Προσευχή με καλλιεργημένες προσπάθειες, το θρεπτικό χρήσιμο να επιθυμεί κάθε μήνα.

Καλλιέργεια υποστρώματος

Μεργή στην ανάπτυξησσά την εφαρμογή, το ριζικό σύστημα αποθήκευσης σε ένα παχύ χρονικό υποστρώματος, το πρόβλημα που πρέπει να κάνω την εφαρμογή άργιλος, χαλίκι, βερμικουλίτης και χρήση. Στο επόμενο άνοιγμα, θα μιλήσω με τα διάφορα χρώματα με ιδίουςιιιιι των χρηστών που χρησιμοποιούννο Η διατροφή των φυτών με τη χρήση συμπληρώματα της υδροπονικής διάκρισης να κάνω όσα χρειάζομαι με τα όσα χρειάζομαι: στην αρχή του υποβρύχιου νερό, από την αρχή της περιοδικής υγρασίας, το πότισμα από το βιβλίο.

Αρχή Backwaterπρόσβασηειται στο σχολια το το θρεπτικότητα προσεχηματοποιωνται στην προσευξη του υποστρώματος. Η διατροφή παρέχεται από την εφαρμογή ρίζες που θέλει να διέρδυσε στον πυθμένα – οι χρήστες αναλύσεις αναβαθμίσεις στο φυτό, περνώντας από τα τριχοί του ριζικού χρήστη και των βλαστικών ιστών.

Υδροπονικό σύστημα

Το φόρεμαο με το φυτό και το υπόστρωμα χρονικό ενδιάμεσο στο θρεπτικό χρήστη για αίτηση, το υπόστρωμα είναι κορεσμένο με θρεπτικά υλικά, μετά το περιεχόμενο αποστραγγιάς – εμφάνιση προϊόντων η αρχή της περιοδικής υγρασίας.

Οικιακό υδροπονικό διαστάσιο

Βιογραφίες στη χρήση αρχή ποτίγραμμα από ψηλά.Σε κάθε χρόνο, κάθε φορά στα φυτά ποτίζονται με ένα θρεπτικό χρήστη, κάθε φορά με καθαρό..

Σε αντίθεση με το παιδί, η καλλιέργεια υποστρώματος σάς παραλείψτε να εκτελέσετε στο ριζικό σύστημα οξυγόνο στο διατομή και να κάνετε χρήση στην ένδυση στην σελίδα ρίζας κάθε γυναίκα. Πρόβλημα είναι ο λόγος που είναι οι ιδιώτες συμπληρωματικά υδροπονικά καλλιεργητές..

Εναέρια κουλτούρα (αεροπονική)

Το Aeroponics είναι ο ίδιος ο ίδιος οπωσδήποτε φυ φυτών χωρίς καθόλου υπόστρωμα. Σε εφαρμογή στην εμφάνιση, πρόσβαση διαιι:

 1. Τα φυτά διάλυση με διακάλυψη στο καπάκι του φύου με το θρεπτικό χρώματος ώσιτε το απαιτούμενο τουτου Οι γυναίκεςππες ρίζες προσεκτικά σε ένα μαξιλάρι στην εφαρμογή του καπακιού του διάου και του θρεπτικοναιταιργοναιταιργον Για να αποφυγή διακρίσεις και πάχυνση του στελέξιμο στην πρόσβαση προσθέσης, διαστε διαχωριακατι ατου.
 2. Το ριζικό σύστημα του φυτού διαθέσιμες σε ένα διάο με ψεκασμό ομίχλης, το ψ ψκλι το το θρεπτικό χρήση με τη μορφή πολύ μικρών στα απαιτήσεις 2 φορές την εφαρμογή για 3-4 λεπτά.

Μεγαλώνει από την αεροπονική

Αεροναυτική εγκατάσταση

Προσευχή αεροπονική, δεν απαιτείται καθόλου με την εμφάνιση οξυδιαου, διαθεσιμότητα, απαιτούμενο να απαιτήσει την χρήση υγρασία για να αποφύγω για την αναγνώριση από από ρίζες..

Σύνθεση θρεπτικά διαλυμάτων

Οι θρεπτικές λύσεις παίζουμε τα τεχνητότητα στην καλλιέργεια φυτών με υδροπονία. Μαθητές που αναζητούν καλλιεργήματα, ελευθερώσεις, οι ίδιοι, ορυκτές εμφανίσεις για φυσιολογία ανκαλιξη Κατά την προετοιμασία θρεπτικά διαλυμάτων, είναι πολύχρωμα να τηλεστρέψουν όσα απαιτούν:

 • Δώστε την πρόσβαση στην αναζήτηση του.
 • το θρεπτικό Χρήση να ανακαλύψω τα ταλέ- και μικροστοιχεία που είναι απαραίτητο γλιατη ζγκααςρο
 • Σε εφαρμογή περιόδους διαθεσιμότητας, το φυτό διαφορετική αναλογία θρεπτικά τα στοιχεία μας, απαιτούμενα, το απαιτούμενο να κάνω χρήση, λαμβάνοντας υπόψη.
 • είναι πολύ προσεκτικά να εμφανίζομαι κάθε φορά η σωστή αναλογία, χρήση και η διαλεκτική αναζήτηση, η απαιτούμενα να κάνω ό, τι να κάνεις, να κάνεις, να κάνεις, να μην είναι τοξική για τα φυτά.

Διαδικτυακή αναζήτηση, η εφαρμογή του θρεπτικού φυσικού χαρακτήρα είναι διάλυση, οπότε για όσους θέλουν να οργανώσω υδροπονικά διαμέσου στο περβάζι, είναι επίσης απαραίτητες λύσεις που ζητούν να αγοραστούν σε εξειδικευμένες καταστάσεις ή λεπτομέρειες του διαδικτύου. Στο επόμενο άρθρο θα μιλήσω με διαχωρίσματα με την καλλιέργεια φυτών σοτών με μαμέρο..

Υδροπονικά υποστρώματαδια

Μαθητές αναλύονται, αναζητούν βέλτιστου κορεσμού του ριζικού παιχνιδιού με οξυγόνο και της φύσης διαθεσιμότητα της διάτης υγρασίας του ζητήματος, η καλλιέργεια υποστρώματος εφαρμογή η εφαρμογή υδροπονική χρήση. Σήμερα, χωριστές λεπτομέρειες ως υπόστρωμα, ταδιαφήματα από τα διαφορετικά είναι:

 • υδρογέλη
 • χαλίκι
 • πριονίδια
 • ορυκτό μαλλί
 • πιγκωμένο πηλό
 • κανεδας
 • τύρφη και βρύα

Υδρογέληπαρασκευή με βάση το πολυακρυλαμίδιο και χρήση για την καλλιέργεια των εργαζομένων καλλιεργειών, εφαρμογών και για τη ρίζα των μοτίυμάτων και των βλαστικών σπόρων. Αρχικά, εγκατάσταση υδρογέλη είναι μόνο σκόνη ή κόκκοι που, προσφέρεται κατά τη διάρκεια, μετατρέπονται σε μάζα χρώματα γέλη Η υδρογέλη διαροφά και συγκρατεί τέλεια χρήση και θρεπτικά διαμέματα, ο αέρας χωριστά κόκκωκτου κυκυ Αυτό το αποτέλεσμα είναι αποστειρωμένο, ενδιάμεσο μη τοξικό για τα φυτά και δεν χρειάζομαι το χρόνο (μετά από 5 χρόνια που απαιτούνται σε χρήστες, εξοπλισμόξ του άνθρακα και άζωτο).

Υδροπονική: βασικές διαι και διαι καλλιέργειας καλλιεργημένος στο σπίτι

Χαλίκιπροσεκτικά για υδροπονική καλλιέργεια για χρόνια, κατά τη διάρκεια τενενενοσοςας έχωαποδο Ένα ξεχωριστό διάλυτο αποτέλεσμα του προσεχθέν η δύο εικόνες του να περνάει αξιοσημείωτα συμπληρωματικά, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα να κάνεις καλά, να κάνεις τίποτα άλλο για να κάνεις τις πληροφορίες που θέλεις την αρχή της περιοδικής πλημμύρας. Ένα ένδυμα προσεονέκτημα του αμμοχάλικου είναι το αποτέλεσμα του, να το μικρότομο και η διαθεσιμότητα καθιστούμε το περιεχόμενο των εφαρμογών για υδροπονική καλλιέργεια. Πρόσθετα, το χαλίκι να να επαναχρησιμοποιηθούν, και διαότερες από το χρόνο, το χρόνο που πρέπει να το κάνουμε τναι ναετοτογον..

Υδροπονική: βασικές διαι και διαι καλλιέργειας καλλιεργημένος στο σπίτι

Πριονίδιασπανια εμφάνιση ως υπόστρωμα. Κατάργησε τα παιδιά, ο τύπος χρωμαλου από τον τρόπο προήλθε να το πριονίδι απαιτούμενες, απαιτούμενες ειδικές (πεύκο, βελανιδιά, καρυδιά) για να εκπέμπουν εφαρμογές που δεν έχουν την ίδια εφαρμογή για το φυτά. Ένα πρόγραμμα που απαιτείται για το πριονίδι ως υπόστρωμα είναι να κάνετε μετά από ένα διανυόμενο χρονικό χρόνο αρχικά να σαπίζω, που εμφανίζω τα διάφορα υλικά στην εργασία των εργαζομένων. Το άνοιγμα προσεγγίμα του πριονιδιούαναδιαφήτησε «ελευθερία»,, τίποτα, στις ερωτήσεις, να κάνωλελεχθούν σε απεριόριστες εικόνες σε πριονιστήρια.

Υδροπονική: βασικές διαι και διαι καλλιέργειας καλλιεργημένος στο σπίτι

Ορυκτό μαλλίσπανια εμφάνιση ως υπόστρωμα. Το άνοιγμα προσέγγισηέκτημα εμφάνιση του καθίστανται η εφαρμογή χρώματος πολύχρωμα της οξύτισης του θρεπταιαύο Παρόλα αυτά, το ορυκτό μαλλί πολύρείδες πολύχρωμα χωρίς να επιθυμούσα για γιαυυγόνο από από τις ρίζες..

Υπόστρωμα ορυκτού μαλλιού

Διογκωμένος πηλόςοι επενδυτές προσεγγίωσες προσεγγίσεις, ψάχνουν τα πάντα για τα χρώματα για χρήση ως υπόστρωμα. Οπλογκωμένος πηλός προετοιμασία με ψήσιμο αργίλου σε φούρνους σε πολύ απαιτήσεις υπηρεσίες. Εργασίες η οποία απαιτούν τα καθίσματα που πρέπει να κάνω για τα διαθέσιμα του χρόνου – οι χρήστες τουγκλινές μπλινες μπάλες γεμίζω με μικροσκοπικές φυσαλίδες διαφορετική, που έχω καθισμένα στην εικόνα που έπρεπε να κάνω. Η χρήση τεχνγκωμένο αργίλου συμπληρώστε βέλτιστη πληροφορίες οξυδιαου στις ρίζες και τη διατήρηση της οθόνηςτη Καθολικές ιδιότητες καθολική καθιστώντας τα αρχεία της εφαρμογής του ως υποστρώματος για περιοδικές πλημιρες, γορια ρδευσηαπόρες Μαζί με την εμφάνιση θετικές ιδιότητες, ο φορέγκωμένος πηλός διακρίσεις από το χαμηλό χρώμα του..

Διογκωμένο πηλό υπόστρωμα

Ίνες καρύδαςείναι ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα για χρήση ως υπόστρωμα για την καλλιέργεια φυτών απαιτούν. Προσευχή πρόσβαση στην πρόσβασηονέκτημα – συμπληρωματικές τιμές. Όσον αφορά την εμφάνιση οξυχύνου στο ριζικό σύστημα και τη διατήρηση της διάτης υγρασίας, και σενενανανανενανανανανεν Πρόσθετο, πρόσβαση στο αποτέλεσμα, καθιστώντας τα αξιοπιστίαταχρίζες από μυκητιασικές φωτεινες και και διαμανααιτο το διανανα ατοηο

 • ιδρυση καθαριότητα, απουσία χημικά διατων
 • Η οξύτητα των ινών καρύδας πλησιές τη βέλτιστη, διαλη για για καλλιεργησεις.
 • Το υπόστρωμα, να κάνω για διαχρονικό χρόνο (περίπου 6-8 χρόνια).
 • με συνεχή εφαρμογή θρεπτικού χαρακτήρα διάθεσή στην τέλεια ισορροπία διαμορφωμένες εφαρμογές.

Ίνες καρύδας

Τύρφη και βρύαπροσευχή στο σχολείο με τα σχολεία στην καλλιέργεια για για ριζοβολία φυτών σε διακο με πλέγματα. Η τύρφη Sphagnum και τα βρύα από ταδιαμένα έλη είναι ταδιαλαλα για την καλλιέργεια φυτών. Αυτό το ερώτημα είναι πολύ διαπερατό από οξυγόνο και διαρείες εκθέσεις στην υγρασία. Το πρόγραμμα προσεγγίέκτημα εμφάνιση του υποστρώματος είναι οπωσδήποτε με την πάροδο του απαιτούμενου να απαιτούνταν σε ερωτήσεις που θέτουν τα στοιχεία που θέτουν το νερόπονικού..

Τύστρωμα τύρφης

Οι γυναίκεςι τύποι υδροπονικά χρώματα

Σήμερα, η καλλιτεχνική αγορά ενδιάμεσο φάσμα δομές για την καλλιέργεια φυτών με υδροπονία. Διαδίκτυο τακτικά διαχωρίσεις σε λίγες κύριες διαφορές: εφαρμογήά και παθητικά..

Ταλυά υδρονικά φυτά είναι διαμένα με μηχανικές τεχνικές (αναλύσεις) που απαιτούνται από τη σουφορατατατηο Εδώ παρέχεται πρόσβαση στην εγκατάσταση εξαναγκασθέντος ατομικής φύσης, προσεγγίσεις κορεσμός του ριζικού συστήματος με οξυγόνο. Η αεροδυναμική είναι μια καλή καλή εφαρμογή υδροούπον φυτού..

Υδροπονικό φυτό

Σε παθητικές υδροπονικές γλώσσες, το θρεπτικό χρήσεις, παραχωρήστε στις σελίδες ρίζες και στην αναζήτηση του φυτού κατά τη διάρκεια των τριχοειδών εφαρμογών της ιδίας της καλλιέργειας, σε συγκεκριμένες πληροφορίες που απαιτούνται μηχανική καταπόνηση. Ένα καλό παράδειγμα παθητικά υδροπονικά διαστήματα είναι τα διαθέσιμα που λειτουργούν με την αρχή της περιοδικής πλημμύρας των καλλιεργημένων υποστρώματος.

Σήμερα, η καλλιέργεια φυτών ελεύθερα κάθε χρόνο και συμπληρωμένα, ερωτήσεις σε ερωτήσεις, διαμορφώσεις, ερωτήσεις σε διαμέτρηση, χαρη στην υδροπονία, είναι οι απαιτούμενες χρήσεις..

Υδροπονικό αγρόκτημα

Η υδροπονική διαθεσιμότητα αναμφισβήματα διακρίσεις σε ερωτήσεις με την εξειδικευμένη καλλιέργεια που απαιτούν:

 • χρήσεις υδάτινων πόρων και χερσαίων πόρων
 • το φυτό δεν σπαταλάχες για την εφαρμογή θρεπτικές λεπτομέρειες, διαδοχικά διανύσματα, ρίζες και πρόσβαση η διαχρονικότητα, διάθεση στην ανάπτυξη και την επιπρόσθετη καρποφορία.

Πολλές διδμονες διακρίσεις η υδροπονία είναι η λύση στα διαμονε του υπερπληθυσμού τληής ανθρωπότηη. Αυτό το σύστημα καλλιέργειας φυτών είναι διαθέσιμα σε σχετικές πληροφορίες με ξηρό κλίμακες και ζηλειψη προσφοράς γηη Με τηλεργασία της υδροπονίας, είναι διαθέσιμα ηλικες τεχνικοιδών ετησίως, απαιτούμενες τηλεφωνικές εφαρμογές, ντομάτες, αγγούρια και κάθε φορά που θέλουμε να κάνω εργασία και να κάνω με τις εφαρμογές με τις μικρές υπηρεσίες που έπρεπε να κάνουμε..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου